Browsing: dağları

Coğrafya Ordu İli Fiziki Harita

Ordu İlinin Fiziki Özellikleri ve Gezilecek Yerleri Nereleridir?

0

Ordu ilinin fiziki yapısı ve özellikleri nelerdir? Ordu’nun dağları, ovaları, gölleri, doğal yapısı ve zenginlikleri hakkında bilgi. Ordu İlinin Fiziki Özellikleri Ordu, Karadeniz Bölgesi’ndedir. Yüzölçümü 6.001 km3 olan Ordu ili doğuda Giresun, güneyde Sivas ve Tokat, batıda Samsun illeri, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. Melet Çayının batısındaki daha büyük kesimi Orta Karadeniz Bölümü, doğusundaki kesimi

Coğrafya

Alp Dağları Nerededir?

0

Alp Dağları Nerededir? Alp dağlarının fiziksel özellikleri, coğrafi konumu, iklimi, yaşam koşulları nelerdir, hakkında bilgi. Alp Dağları Nerededir? Alp Dağları, Orta Avrupa’nın güneyinde, Akdeniz kıyısındaki Cenova Körfezinden başlayıp 1.200 km uzunluğunda bir yay çizerek Viyana’ya kadar güneybatı-kuzey-doğu doğrultusunda uzanan ve 207.000 km’lik bir alanı kaplayan sıradağlardır. Bölgenin belkemiği görünümündeki bu dağ sırası, Afrika’daki Atlas Dağlarından

Coğrafya And Dağları ve Alpakalar

And Dağları Nerededir ve Özellikleri Nelerdir?

0

And Dağları nerededir? And Dağlarının coğrafi özellikleri ile iklim ve And Dağlarında ki doğal yaşam hakkında bilgiler. Himalayalar’dan sonra dünyanın en büyük dağ zinciridir. Güney Amerika’nın bütün batı kıyısı boyunca uzanır, uzunluğu 7500 km. dir. Bu büyük dağ zinciri Güney Amerika’nın batı ve doğu kıyıları arasın da geçilmesi çok güç bir engel meydana getirir. And

Coğrafya Karakurum Dağları

Karakurum Dağları İle İlgili Bilgi

0

Dünyanın en yüksek bölgelerinden biri kabul edilen Karakurum Dağları ile ilgili genel bilgiler Karakurum Dağları, Güney Asya’da İndus ve Yarkand ırmakları arasında dağ sırası. Uzunluğu 485 km. Hindistan’ın Cammu ve Keşmir Eyaleti’nin kuzeyinde, Hindikuş Dağlan’nın güneybatı uzantısıdır. Godwin-Austen (8.611 metre), Broad Peak (8.270 metre), Gasherbrum (8.035 metre) başta olmak üzere, ortalama 6.700 metre yüksekliğinde 60

Coğrafya Aydın Dağları Haritası

Aydın Dağları Nerededir? Özellikleri Nelerdir?

0

Aydın Dağları nerededir? Aydın dağlarının özellikleri nelerdir? Aydın Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aydın Dağları, Ege Bölgesi’nde, Küçük Menderes ve Büyük Menderes vadilerini birbirinden ayıran ve fazla yüksek olmayan dağ sırası. Doğuda Bozdağlar’ın uzantısı olan Buldan yöresindeki platodan başlayarak batıya doğru iki dağ sırası birbirinden ayrılır, aralarına Küçük Menderes Vadisi girer.

Coğrafya Pindos Dağları

Pindos Dağları Hakkında Bilgi

0

Pindos dağları nerededir? Yunanistan’da bulunan Pindos Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pindos Dağları Hakkında Bilgi Pindos Dağları, Yunanca oroseirâ pindhu, Yunanistan anakarasının belkemiğini oluşturan dağ sırası. Arnavutluk’tan başlayarak Peloponnesos (Mora) Yarımadasının kuzeyine kadar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Antik Çağda, Pindos adı yalnızca Tesalya’ nın batısındaki Arakynthos (Zygos) Geçidinin güneyinde kalan sıradağlar için

Bilgi Dünyası

Mersin İlinin Fiziki Özellikleri

0

Mersin ilinin fiziki yapısı ve özellikleri nelerdir? Mersin’in dağları, ovaları, gölleri, doğal yapısı ve zenginlikleri hakkında bilgi. Mersin İlinin Fiziki Özellikleri Yüzölçümü 15.853 km2 olan Mersin ili, güney ve güneydoğuda Akdeniz, güneybatıda Antalya, batıda Karaman, kuzeyde gene Karaman ve Konya, kuzeydoğuda Niğde, doğuda Adana illeriyle çevrilidir. Mersin alanının batı ve kuzey kesimlerini Batı ve Orta

Bilgi Dünyası Isparta Fiziki Haritası

Isparta İlinin Fiziki Özellikleri

0

Isparta ilinin fiziki yapısı ve özellikleri nelerdir? Isparta’nın dağları, ovaları, gölleri, doğal yapısı ve zenginlikleri hakkında bilgi. Isparta İlinin Fiziki Özellikleri Yüzölçümü 8.933 km2 olan Isparta ili doğu ve kuzeydoğuda Konya, güneyde Antalya, güneybatıda Burdur, batı, kuzeybatı ve kuzeyde de Afyonkarahisar illeriyle çevrilidir. İl toprakları çok dağlık ve engebelidir; yüzey şekilleri açısından ortası çukur bir

Bilgi Dünyası Amanos Dağları

Amanos Dağları Hakkında Bilgi

0

Amanos Dağları nerededir, ne kadar yüksekliktedir, isimleri nelerdir? Amanos Dağları coğrafi konumu, özellikleri hakkında bilgi. Amanos Dağları Amanos Dağları, amanoslar ya dâ Nur Dağları olarak da bilinir, Akdeniz Bölgesi’nde Toroslar sistemine bağlı dağ sırasıdır. Güneybatıda Hınzır Burnundan kuzeydoğuda Kahramanmaraş yakınlarına kadar uzanır. Kıbrıs’taki dağların uzantısı olarak Hatay yöresinde beliren Toroslar’ın dış sıralarını oluşturur. Uzunluğu 180

Bilgi Dünyası

Istranca Dağları (Yıldız Dağları) Hakkında Bilgi

0

Istranca Dağları, Yıldız Dağları nerededir? Istranca Dağları coğrafi konumu, özellikleri, iklim ve bitki örtüsü, hakkında bilgi. Istranca Dağları (Yıldız Dağları) Istranca Dağları, Yıldız Dağları olarak da bilinir, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde dağ sırası. Bulgaristan’ın güneydoğusunda başlar ve Trakya’nın kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Terkos (Durusu) Gölünün güneyinde bulunan İstanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı Kestanelik köyünde sona

Bilgi Dünyası

Elburz Dağları Hakkında Bilgi

0

Elburz Dağları nerededir? Elburz Dağları dağları ile ilgili olarak genel ve coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hazar Denizi’nin güney ve güneydoğusunu İran Yaylası’ndan ayıran büyük bir dağ zinciridir. Hazar Denizi’nin güneybatısından Horasan’a kadar kesintisiz olarak devam eden bu dağların uzunluğu 1.000 km. kadardır. En yüksek, sarp yerleri Tahran’ın kuzeyine düşer. Bu kesimdeki Demavend Tepesi’nin yüksekliği

Bilgi Dünyası Doğu Karadeniz Dağları'nın bulunduğu bölge

Doğu Karadeniz Dağları Özellikleri

0

Ülkemizin başlıca sıradağlarından olan Doğu Karadeniz Dağları ile ilgili bilgiler ve Doğu Karadeniz Dağları özellikleri hakkında bilgiler. Yurdumuzun başlıca sıra dağlarındandır. Birbirinin yanı sıra iki dizi halinde uzanırlar. Bu iki sıra Çoruh – Kelkit oluğu ile ayrılır. Kıyıdaki birinci sıra doğuda çok yüksektir. Rize Dağları üzerindeki Kaçkar Dağı 3.337 m. ye yükselir. Batıya doğru Soğanlı,

Bilgi Dünyası

Ural Dağları Hakkında Bilgi

0

Avrupa ile Asya kıtası arasında doğal bir sınır konumunda yer alan ural Dağları ile ilgili olarak bilgiler. Rusya’da büyük bir dağ zinciridir. Urallar, kuzeyden güneye doğru uzanan yaşlı dağlardır. 460 metre yükseklikteki Sverdlovsk geçidi, bu dağları ikiye ayırır. Dağların kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 2.000 km. kadardır. Kuzey Urallar, oldukça sarptır. Ural Dağları’nın en yüksek tepesi olan

Bilgi Dünyası

Kingan Dağları Nerededir?

0

Kingan Dağları nerededir? Kingan Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Çin’in kuzeydoğusunda bir dağ zinciridir. Uzunluğu 1.000 km. yi geçer. Dağ zinciri Büyük Kingan Dağları ve Küçük Kingan Dağları olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük Kingan Dağları. — Genişliği 150-350 km. arasında değişir. En ypksek yeri 2.000 metre kadardır. Bundan da anlaşıldığı gibi

Bilgi Dünyası

Avusturya’nın Coğrafi Durumu

0

Bir Orta Avrupa devleti olan Avusturya’nın coğrafi durumu ile ilgili bilgiler. Avusturya’nın dağları, nehirleri, gölleri ve iklimi hakkında bilgi Dağlar. — Avusturya Avrupa’nın en dağlık bölgelerinden biridir. Memleketin yarısından çoğunu Alp Dağları kaplar. Doğu Alpler, yüksekliklerini gittikçe kaybederek, Viyana’ya kadar uzanır. Memleketin batı kesiminde dağlar daha sarptır. Buralarda yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan tepelere rastlanır. Brenner

Bilgi Dünyası

Avustralya’nın Dağları

0

Avustralya’nın dağları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Avustralya’daki dağlar ile ilgili olarak coğrafi bilgiler. Doğu kesimi kuzeyden güneye kadar dağlarla kaplıdır. Bu dağların en yüksek yeri Kosciuszko Tepesi’dir (2.196 m.). Genişliği 250 km. kadar olan dağlar denizden 80-500 km. kadar içeriden başlar. Bu dağlar New England Dağ Zinciri, Liverpool Dağ Zinciri, Avustralya Alpleri

Bilgi Dünyası Avrupa Dağlarının Haritası

Avrupa’nın Dağları Hakkında Bilgi

0

Avrupa’nın önemli dağları. Avrupa kıtasında yer alan dağlar hakkında coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. İskandinavya’yı saymazsak, bütün Avrupa kıtasının kuzey ve doğu kesiminin ovalarla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Avrupa’nın dağları Asya ve Amerika’dakiler kadar yüksek değildir. Avrupa’nın en önemli dağları İsviçre’yi kaplayan Alp sisteminin büyük dağ zincirleridir. Bunlar Karpatlar, Apenninler, Balkan Dağları ve Alp Dağları’

Bilgi Dünyası

Atlas Dağları Nerededir?

0

Atlas Dağları nerededir? Atlas Dağları ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Atlas Dağları ile ilgili bilgiler. Kuzey-batı Afrika kıyıları boyunca uzanan dağ zinciridir. Akdeniz’deki Gabes Körfezi kıyısından başlıyarak Tunus, Cezayir ve Fas topraklan boyunca Atlas Okyanusu’na kadar devam eder. 2400 km. kadar uzunlukta bir yeri kaplar. Atlas Dağlan 1 — Yüksek Atlaslar,

Bilgi Dünyası

Kayalık (Rocky) Dağları Nerededir?

0

Kuzey Amerika’nın batı bölümünde yer alan ve 3500 km uzunluğu bulunan Kayalık (Rocky) Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kuzey Amerika’nın batı kesimi boyunca uzanan sarp sıradağlardır. 3.500 km. kadar uzunlukta olan bu dağ zincirinin eni yer yer 150 km. yi geçer. Kayalık Dağlar Meksika’da Vera Cruz yakınlarından başlar, kuzeye doğru bütün

Bilgi Dünyası

Karpat Dağları Nerededir?

0

Karpat Dağları nerededir? Karpat Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve ansiklopedik bilgilerin verildiği yazımız. Orta Avrupa Dağları’nın doğu koludur. Uzunluğu 1.200 km. yi geçer. Slovakya’da Bratislava’dan başlar, büyük bir yay çizerek Romanya’da Tuna üzerindeki Orsova’da son bulur. Karpat Dağları’nın en yüksek yeri olan Gerlsdorfspitze (Gerlachovka) Tepesi ancak 2.663 m. yüksekliğindedir. Batı Karpatlar’daki bu tepeden

Bilgi Dünyası Himalaya Dağları

Himalaya Dağları İle İlgili Bilgi

0

Himalaya Dağları ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Himalaya Dağları nerededir ve özellikleri nelerdir? Dünyanın en yüksek dağ zinciridir. «Himalaya» sözü, Sanskritçe’de «kar evi» anlamına gelir. Himalayalar Tibet’le Hindistan arasındadır, uzunluğu 2.200 kilometreyi bulur. Genişliği de 150 – 250 km. arasında değişir. En yüksek yeri Everest Tepesi’dir. Himalaya Dağları Pamir Yaylası’ndan

Bilgi Dünyası

Pamir Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Orta Asya’da bir çok farklı ülkenin sınırlarında bulunan Pamir bölgesi ve bu bölgede bulunan dağlar hakkında bilgi Pamir, Orta Asya’da yüksek bir bölgedir. Büyük bölümü Tacikistan’da, öteki kesimleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Çin), Cammu ve Keşmir Eyaleti (Hindistan)-Afganistan sınırları üzerindedir. Doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıradağlar (Güneybatıda Hindikuş Dağları, güneydoğuda Karakurum Dağları, doğuda Karanlık Dağlar,

Bilgi Dünyası

Rodop Dağları Nerededir?

0

Bulgaristan’ın güney bölümünde bulunan Rodop Dağları ile ilgili bilgiler ve Rodop Dağlarını gösteren haritanın yer aldığı yazımız. Bulgaristan’ın güneybatı kesiminde bulunan yüksek dağlardır, geçitleri azdır. Aşağı Meriç vadisi ile Struma, Karasu vadileri arasında yükselir. En yüksek kesimleri batıda Pirin Dağı (Yeltepe 2.915 metre), kuzeybatıda Rila Dağı’dır. Rila Dağı üzerindeki Musalla Tepesi (2.925 metre) Balkan Yarımadası’nın

Bilgi Dünyası Pirene Dağları

Pirene Dağları Nerededir?

0

Avrupa’da yer alan ünlü Pirene Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Pirene Dağları nerededir? Fransa – İtalya sınırı üzerinde yükselen, aşağı-yukarı 430 km. uzunlukta bir dağ sırasıdır. Pireneler, Alp sistemindeki genç dağlardandır. Jeolojinin Üçüncü Zamanında oluşmuşlardır. Atlas Okyanusu üzerindeki Biskay (Gaskonya) Körfezi’nden, Akdeniz’deki Lion Körfezi’nin güneybatısına kadar uzanan Pirene dağlarının en yüksek

Bilgi Dünyası Pindus Dağları

Pindus Dağları Nerededir?

0

Pindus dağları nerededir? Yunanistan’da yer alan Pindus Dağları ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunanistan’ın batısında Yunan Denizi kıyılarının yanı sıra uzanan dağlardır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olan bu dağların kuzey kesimleri Arnavutluk sınırlarından içeri sokulur, Dalmaçya kıyıları boyunca giden Dinarik Alpleri’nin devamını teşkil ederler. Pinduslar Yunanistan’ın batı kıyıları ile doğu kesimleri arasında önemli bir

Bilgi Dünyası Türkiye'de Başlıca Volkanlar

Türkiye’nin Dağları ve Özellikleri

0

Türkiye’nin dağları ile ilgili olarak genel özelliklerin yer aldığı yazımız. Türkiye’nin dağlarının özellikleri ile ilgili bilgiler. 1. OROJENİK HAREKETLERLE MEYDANA GELEN DAĞLAR Yurdumuzdaki dağların büyük bir bölümü, orojenik hareketler sonucu oluşmuş kıvrımlı ve kırık yapılı dağlardır. Kuzey Anadolu Dağlan ile Toroslar, Alp-Himalaya kıvrım sisteminin birer bölümüdür. İç Batı, İç ve Doğu Anadolu’da orojenik hareketlerle oluşmuş

Bilgi Dünyası Ağrı Dağı

Doğu ve İç Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

0

Ülkemizin doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kalan dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve dağların isimlerinin verildiği yazımız. DOĞU ANADOLU DAĞLARI Yurudumuzun kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağların birbirine yaklaştığı kesimde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en yüksek bölgesidir. Burada yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Yüksek yaylalar, batı-doğu doğrultusunda uzanan sıradağlar, bunlar arasına girmiş

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Marmara bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Marmara Bölgesi’nde de, Ege Bölgesi’nde olduğu gibi yüksekliklerle çukur alanlar kuzeyden güneye doğru birbiri ardınca sıralanır. Yalnız bir fark vardır. Ege bölgesindeki çukur alanlarda boydan boya akarsu vadileri bulunduğu halde Marmara Bölgesi’nde çukur alanlar birbirinden az yüksek eşiklerle

Bilgi Dünyası

Toros Dağları Hakkında Bilgiler

0

Ülkemizin en önemli ve uzun sıradağları olan Toros Dağları ile ilgili bölümleri, dağ isimleri ile birlikte bilgiler veren yazımız. Yurdumuzun güney kesiminde Akdeniz kıyısı boyunca uzanan dağlar Toros Dağları’dır. Bunlar Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde de bir duvar gibi yükselerek İran sınırına kadar uzanır. Toros Dağları üç bölüme ayrılabilir: Batı-Toroslar. — Antalya Körfezi’nin iki yanından kuzeye doğru

Bilgi Dünyası

Yüksekliği 3500 Metreyi Geçen Dağlarımız

0

Ülkemizde yükseliği 3500 metreyi geçen dağların listesinin yer aldığı sayfamız. Türkiye’nin en yüksek dağlarının listesi. 5.000 metreyi geçen 1; 4.000 metreyi geçen 4; 3.000 metreyi geçen 24 dağ vardır. Bundan sonra gelen dağların birçoğu da 2.000 metreyi geçer. Adı Yüksekliği Yeri Büyük Ağrı Dağı 5.165 m. Aras – Karasu Dağları Süphan Dağı 4.434 m. »

Genel

Kuzey Anadolu Dağları Hakkında Bilgiler

0

Kuzey Anadolu Dağları ile ilgili olarak bilgiler. Kuzey Anadolu Dağlarının bölümleri ve hangi dağlardan oluştuğu ve dağların özellikleri hakkında bilgiler. Yurdumuzun kuzey kesiminde Karadeniz kıyısı boyunca bir şerit halinde uzanan dağlar Kuzey Anadolu Dağları’dır. Bu dağlar tek bir sıra halinde değildir, oluk biçimi çukur alanlarla birbirinden ayrılmış birkaç sıra meydana getirirler. Kıyı Dağları. — Kuzey

Bilgi Dünyası

Toros Dağları Türkiye’nin Hangi Bölgesindedir

1

Toros Dağları ile ilgili genel bilgiler. Toros Dağları ülkemizde hangi bölgelerin sınırları içerisinde yer alır ve bölümleri nelerdir? Yurdumuzun en başta gelen sıradağlarıdır. Anadolu’nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları yanı sıra uzandıktan sonra, doğuya doğru olan kolları Doğu Anadolu bölgesi içerilerine de sokulur. Büyük bir kısmı Akdeni zbölgesinde olan Toroso Dağlarının bir kısmıda Doğu Anadulu Bölgesinde

Bilgi Dünyası

Ural Dağları Hakkında Kısa Bilgi

0

Avrupa ile Asya arasında doğal bir sınır oluşturan meşhur Ural Dağları ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. URAL DAĞLARI, Rusya ve Kazakistan’da dağ sırasıdır. Uzunluğu 2.640 km. Kuzeyde Kara Denizi’nden başlayarak güneyde Batı Kırgız Bozkırı’na (Kazakistan) kadar uzanır. Kuzey, Orta Güney Urallar olmak üzere üç bölüme ayrılan dağların kuzey bölümü, Avrupa Rusyası ile

Bilgi Dünyası

Deveci Dağları Nerededir?

0

Karadeniz’in orta bölümünde yer alan Deveci Dağları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVECİ DAĞLARI, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü arasında yüksekliği 1.500-1.800 metre arasında değişen dağ sırası. Dağların dorukları dik ve sarp değildir. Zile güneyinde, Çekerek Suyu vadisine doğu-batı doğrultusunda koşut olarak uzanan

Bilgi Dünyası Bolkar Dağları

Bolkar Dağları Nerede

0

Güney Anadolu’da yer alan ve Torosların bir kısmı olan Bolkar Dağları hakkında bilgiler. BOLKAR DAĞLARI, Güney Anadolu’da, Orta Toros Dağları’nın İçel İli sınırları içerisinde kalan kesimi. Göksu Vadisi’nin doğusundan başlayarak doğu-batı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları, kireç taşı ve şistten oluşur. Üçüncü zaman kıvrılmaları sırasında iki yönden basınca uğrayarak yükselmiş olan dağların en yüksek noktası, ilin

Bilgi Dünyası

Apennin Dağları Nerededir?

0

Apennin Dağları coğrafi özelliklei ile Apennin Dağlarının bölümleri hakkında genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. APENNİN DAĞLARI, İtalya Yarımadasının bel kemiğini oluşturan dağ sırası. Uzunluğu 1.348 km, genişliği 80-129 km, en yüksek noktası Corno Doruğu (2.916 m, Abruzzi Apeninleri’nde). Kuzeybatı İtalya’da Liguria Alpleri’nin bitim noktası Savona yakınından başlar, kesintisiz geniş bir yay çizerek güneybatıda

Bilgi Dünyası

Pirene Dağları Hakkında Bilgi

0

Avrupa’da Fransa ile İspanya sınırını teşkil eden Pireneler ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. PİRENE DAĞLARI, Güney Fransa – Kuzey İspanya’yı birbirinden ayıran dağ sırasına verilen isimdir. Fransa-İspanya sınırı boyunca Biskay Körfezi’nden başlayarak Lion Körfezi’nin güneybatı kıyısına kadar uzanır. Lion Körfezi kıyısındaki Cerbere Burnu’ndan Biskay Körfezi’ne dökülen Bidassoa Irmağı’na kadar uzanan bölümü

Bilgi Dünyası

Appalachian Dağları Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Appalachian dağları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Appalachian dağları nerededir, özellikleri ve doğal zenginlikleri nelerdir? Kuzey Amerika’nın doğu bölgesinde bulunan dağ zinciridir. Kıyı boyunca kuzey-doğudan güney-batıya doğru uzanır. Uzunluğu 2.600 km genişliği de 200-400 km. kadardır. Bu dağlar A. B. D. doğusunda 400.000 km. kare tutarında yer kaplar. Kuzey-doğuda Saint Lawrence Körfezi kıyılarında,

Bilgi Dünyası

Apennin Dağları Hakkında Bilgi

0

Apennin Dağları nerededir? Apennin dağlarının genel özellikleri ve bölümleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bütün İtalya Yarımadası’nı kuzeyden güneye doğru bir uçtan bir uca kaplayan dağ zinciridir. Apenninler menşe bakımından Alp Dağları’nın batıdaki Deniz Alpleri bölümüne bağlıdır. Alpler’in bu kısmı Marsilya’ya kadar uzanır. Eski yazarlar bu dağ zincirinin Marsilya’dan başladığını kabul ederlerdi. Apennin

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Dağları

0

Güney Amerika kıtasında yer alan dağlar ve ekseriyetle ovalar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güney Amerika’yı bütün batı kıyıları boyunca, güneye doğru gittikçe enliliğini kaybederek And Dağları kaplar. Binlerce kilometre uzunluğunda olan bu büyük dağ zinciri, Himalayalar’dan sonra dünyanın en yüksek dağlarıdır. And Dağiarı’nda bulunan Aconcagua tepesi, dünyanın en yüksek tepelerinden biri, aynı

Bilgi Dünyası

Orta Amerika Dağları

0

Orta Amerika kıtasında yer alan dağlar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız Orta Amerika Dağları Orta Amerika’nın kuzey-batısı güney-doğudan daha dağlıktır. İki okyanus arasında şerit halinde uzanan ovalar kuzeyde birden bire genişleyerek bütün Yucatan Yarımadası’nı kaplar. Bu yarımadanın batısı gene dağlarla kaplıdır. Sierra Madre Dağları kuzey-batı, güney-doğu yönünde, bölgenin ortalarına doğru uzanır. Orta

Bilgi Dünyası Kuzey Amerika Dağları

Kuzey Amerika Dağları

0

Kuzey Amerika kıtasının dağları ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Genel olarak Kuzey Amerika’nın batı bölümü dağlık, kuzeyi ovalıktır. Appalachian Dağları ile Kayalık Dağlar arasında büyük bir ova vardır. Doğudaki dağlar alçak, batıdakiler ise daha yüksektir. Kuzey Amerika’nın batı kıyısını Kıyı Dağları kaplar. Bu dağların doğusunda Kayalık Dağlar vardır. Kuzeyden güneye

Bilgi Dünyası Amanos Dağları

Amanos Dağları Nerede?

0

Güney Anadolu Bölgesinde yer alan ve Nur Dağları olarak da bilinen Amanos Dağları hakkında bilgiler. Güney Anadolu Bölgesi dağları’ndandır. Kahramanmaraş yakınlarındaki Ahır Dağı’ndan başlayarak güney-batıya doğru, Hatay ili toprakları boyunca uzanır, Hınzır Burnu’nun güney-batısında, Akdeniz kıyılarında sona erer. Amanos Dağları’nın kapladığı alan 4.000 km. karedir. 15-30 km. genişliğinde olan dağların uzunluğu 175 km. kadardır. Bazen

Bilgi Dünyası

Altay Dağları Hakkında Bilgi

0

Altay dağları nerededir? Altay dağlarının özellikleri ve Altay Dağları ile ilgili genel bilgiler. Altay Dağları, Orta Asya’da, Sibirya’nın güneyinde, Moğolistan ile Çin’in kuzeyinde büyük bir sıra dağdır. Biri Rus Altayları, ikincisi Moğolistan Altayları olmak üzere iki sıra meydana getirirler. En yüksek tepeleri 3000-3300 metre kadardır. Etekleri genel olarak çayırlık, orta kısımları da ormanlıktır. Ormanlar bazı

Bilgi Dünyası

Alp Dağları Hakkında Bilgi

0

Alp Dağları ile ilgili genel bilgiler. Alp Dağlarında yer alan tepeler, geçitler ve keşifler hakkında temel bilgiler. Alp Dağları, dünyanın en önemli dağ zincirlerinden biridir. Fransa’da Nice yakınlarından başlayarak İtalya’yı kuzeyden bir yarım daire şeklinde çevirir, Adriya Denizi’ndeki Trieste kıyılarında sona erer. Alplerin uzunluğu 1.200 km. dir. Eni 150-300 km. arasında değişir. Ortalama yükseklik 2.500

Bilgi Dünyası

Avrupa’da Yer Alan Dağlar

0

Avrupa kıtasında yer alan belli başlı dağlar ve bu dağ ya da dağ sıralarının isimleri ve genel bilgiler. Avrupa, yeryüzündeki anakaralar (kıtalar) arasında, büyüklük bakımından, Asya, Afrika, Amerika’dan sonra, dördüncü gelir. Ondan daha küçüğü, Okyanusya (Avustralya) ile Antarktika (Güney Kutbu) dur. Avrupa, Asya’nın batıya doğru uzanmış bir yarımadası gibidir. Hazar Denizi’nden Kuzey Buz Denizi’ne kadar

Bilgi Dünyası

ABD Yüzey Şekilleri İle İlgili Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinin yüzey şekilleri ile ilgili bölge bölge bilgileri. Doğal görünümünde büyük çeşitlilikler göze çarpan ülkenin, ana bölümünü iki dağlık bölge kuşağıyla bu kuşakların arasında uzanan bir ova oluşturur. Yüzölçümünün yarıdan fazlasını, yüksek bölgelerin arasındaki ova, 1/3’ünü batıdaki dağlık bölge, küçük bir bölümünü de doğudaki dağlık bölge kaplar. Ancak, ülkedeki sayısız ova, yayla, dağ

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri

0

Marmara bölgesinin coğrafi özellikleri nelerdir? Marmara bölgesi dağları, akarsuları, gölleri, iklimi ve bitki örtüsü ile ilgili bilgiler Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra, yurdumuzun en küçük bölgesidir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Karadeniz Bölgesi, güneyde de Ege Bölgesi ile çevrilmiştir. Batıda ise, Bulgaristan, Yunanistan sınırlarına kadar uzanır. Bölgenin yüzölçümü, yaklaşık olarak, 67.300 km2‘dir. Marmara Denizi bölgenin ortasındadır.

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Güney Amerika bölgesinin yüzey şekilleri (dağlar, göller, çöller, göller, ırmaklar v.b.) ile ilgili bilgiler Bir kurama göre, Güney Amerika’nın yaklaşık 150 milyon yıl önce Afrika Kıtası’ndan kopmuş ve batıya doğru sürüklenerek dünya üzerinde bugünkü konumunu almıştır. Yüksek Andlar engelinin, biri 75, öteki 50 milyon yıl önce gerçekleşen yerkabuğu kabarmaları sırasında okyanus dibindeki bir çukurdan yukarı

1 2