Browsing: dairesel

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi. Dik Dairesel Koni Tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir. Koninin yüksekliği, |TO| = h dir. [TA] ve [TB] koninin ana doğrularıdır. Dik Dairesel Koninin Özellikleri 1. Ana doğruların uzunlukları birbirine eşittir. |TA| = |TB| dir. [TA]

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Bilgi Dünyası

Dairesel Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının tümsek engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Dairesel Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması En son olarak dairesel dalganın tümsek engelden yansımasını inceleyelim. Dalga leğeninde tümsek engelin önünde dairesel dalgalar üretelim. Şekil:2-18 de görüldüğü gibi bu dalgalar engelden yine dairesel dalga olarak yansır. Yansıyan dalga sanki engelin

Bilgi Dünyası

Dairesel Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının çukur engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Dairesel Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması Çukur engele dairesel dalgalar gönderelim. Bu gönderdiğimiz dalgaların merkezi şekil de bulunan odak noktasının dışında, üzerinde ve içinde olmak üzere üç farklı biçimde olsun. Hatırlanacağı gibi çukur engele gönderilen doğrusal dalgalar yansıdıklarında bir

Bilgi Dünyası

Dairesel Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının düz engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Dairesel Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması Şekil: 2-14 de görüldüğü gibi O noktasında oluşturulan dairesel dalganın düz engele doğru giden kısmını takip edelim. Bu dairesel dalganın engele ilk ulaşan kısmı orta kısmı olur. Uçları ise en son ulaşır. Öyleyse

Bilgi Dünyası

Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Konu Anlatımı

0

Dairesel ve doğrusal su dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları hakkında bilgi konu anlatımı Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Dalgalara örnek olarak verdiğimiz ilk olaylardan birisi durgun su üzerindeki dalgalardır. Suya attığımız bir taşın oluşturduğu dairesel dalga taşın suya değdiği noktadan başlar, su üzerinde ilerleyerek gittikçe genişler. Eğer su yüzeyine bir cetvel

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet

0

Düzgün dairesel harekette kuvvet nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet Her ivme, kendi yönünde bir net kuvvet tarafından yaratılır. Dairesel harekette ivme v2/R değerinde olup daima merkeze yöneliktir. Bu ivmeyi yaratan kuvvet de merkeze yönelik olmalıdır. Gerçekten de düzgün dairesel harekette her an merkeze yönelik olan ve dolayısıyla her an hıza

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette İvme

0

Düzgün dairesel harekette ivme nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette İvme Hızın değeri değişmeyip yönü değişse bile ivme vardır. Düzgün dairesel harekette de durum budur : Cisim çember üzerinde dolandıkça, hızın değeri değişmez ama yönü sürekli değişir. Bu nedenle de dairesel hareket ivmeli bir harekettir. Peki ivmenin değer ve yönü nedir, nasıldır?

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız

0

Düzgün dairesel harekette açısal hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız; Dairesel harekette açısal hız, birim zamanda dönülen açının radyan cinsinden değeridir. Cisim, t saniyede θ açısını dönmüşse, ortalama açısal hız, olur. Fakat cisim, eşit zaman dilimlerinde eşit açılar döneceğinden (çünkü çizgisel hızın değeri sabit), ortalama açısal hızın değeri anlık açısal

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız

0

Düzgün dairesel harekette çizgisel hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız Çember üzerinde dolanan cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. Şekildeki çember üzerinde t = t1 anında K noktasında bulunan cisim, t = t2 anda L noktasına gelmişse ortalama hız, dir. Cismin tam K noktasından geçtiği andaki hızını bulmak istersek

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Periyot ve Frekans

0

Düzgün dairesel hareket nedir? Düzgün dairesel harekette periyot ve frekans formülleri, örneklerle konu anlatımı. DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET Bir çember üzerinde, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolanan cisimlerin hareketine düzgün dairesel hareket denir. PERİYOT VE FREKANS Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolandığına göre, çember üzerindeki ilk turunu kaç