Browsing: Dalga

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Din

İslamda Alay Etmek

0

İslam dininde alay etmek, dalga geçmek nasıl karşılanır? Alay etmek ile ilgili ayetler, islamiyette alay hakkında bilgi. İslamda Alay Etmek Bir kimsenin kusurlu ve eksik yönlerini hafife alarak işaret, söz ve yazıyla o kimseyi eğlence konusu yapmak alay etmektir. Alay etmek İslam dininin yasakladığı bir davranıştır. İnsanların fiziki yapıları ve sahip olduğu yetenekleri birbirinden farklıdır.

Bilgi Dünyası

Işık Teorileri Nelerdir?

0

Işık teorileri nelerdir? Tanecik, dalga ve elektromagnetik teori kısaca özeti, ışık teorileri hakkında kısa bilgi. IŞIK TEORİLERİ Günümüzde ışığın yapısını açıklayabilecek üç teori üzerinde durulmaktadır. Tanecik Teorisi Bu teori ile ilgili bilimsel düşünceler 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur. Bu tanecikler saydam ortamlarda çok büyük bir

Bilgi Dünyası

Dalgalar Konu Anlatımı

0

Dalga nedir? Dalga hareketi nedir? Dalga uzunluğu ve hızı, deniz dalgaları ve ölü dalgalar hakkında bilgiler. Denizde dalgalar nasıl meydana gelir? Bîr maddenin zerrelerinden zerrelerine geçen yükselip alçalma hareketleridir. Bir dış etki sonunda meydana gelirler. En tipik dalga örneği suların yüzünde görülen kımıldamalar, yükselip alçalmalardır. Dalgalar sadece sulara mahsus değildir. Bazı çeşit dalgalar gözle görülmezse

Bilgi Dünyası Elektromagnetik Spektrum

Elektromagnetik Spektrum – Dalga Boyları

0

Elektromagnetik spektrum nedir? Dalga boyları nelerdir, özellikleri ve ferkansları. Elektromagnetik spektrum ve dalga boyları hakkında bilgi. ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM Elektromagnetik spektrum y ışınlarından radyo dalgalarına kadar yayılmış sürekli bir ışıma dizisidir. Bunlar sadece elektromagnetik ışıma kaynağına göre yapılan bir sınıflandırmayı gösterirler. Elektromagnetik ışımaların fiziksel özellikleri bütün dizide aynıdır. Bütün kısımlardaki ışımalar aynı hıza ve aynı elektromagnetik

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekilleri

0

Türkiye’de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekilleri nelerdir? Bu şekillerin özellikleri, oluşum şekilleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER Kıyılarımızdaki başlıca aşınım şekilleri falez (yalıyar)lerdir. Dağların kıyıdan itibaren hemen yükseldiği kıyılarımızda falezler daha çoktur. a. Özellikle Dogu ve Batı Karadeniz kıyılarında yüksekliği 100 m’yi aşan falezlere sıklıkla rastlanır. b. Marmara (özellikle Istanbul-Tekirdağ arası), c.

Fizik

Atmanın Yayılma Hızı : Dalgalarda, Yayda Atmanın Hız Formülü ve Anlatımı

0

Dalgalarda, yayda atmanın yayılma hızı nedir, neye bağlıdır? Atmanın yayılma formülü ve açıklaması. Atmanın Yayılma Hızı Atmanın birim zamanda aldığı yola atmanın yayılma hızı denir. Atmanın hızı; 1. Yayı geren kuvvete bağlıdır. 2. Yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır. 3. Genlik (yo) çok büyük olmamak şartıyla atmanın şekline bağlı değildir. Atmanın hızı; Kuvvet Boyca Kütle Hız

Bilgi Dünyası

Dalgalarda Atmanın Oluşumu ve Özellikleri

0

Dalgalarda, yayda atma nedir, nasıl oluşur? Yayda atmanın özellikleri, ilerleyişi ve enine ve boyuna atmalar hakkında bilgi. Dalgalarda Atmanın Oluşumu ve Özellikleri Sarmal bir yayın bir ucu duvara bağlanıp diğer ucundan F kuvvetiyle çekerek gergin duruma getirilir. Şekildeki gibi yayın ucu yay doğrultusuna dik olarak çekilip bırakıldığında ilerleyen bir sarsıntı elde edilir. Yayda ilerleyen bu

Bilgi Dünyası

Yay Dalgalarının Özellikleri Nelerdir?

0

Yay dalgalarının özellikleri nelerdir? Bir dalga ortamında yayılan sarsıntı, dalgada taşınan madde, hareket ve enerji hakkında bilgi. Yay Dalgalarının Özellikleri Nelerdir? 1. Oluşması için kaynak gerekmektedir. Örneğin; gergin yayda şekil değişikliğini veren kuvvet kaynağı, suya batıp çıkan çubuk, elektromagnetik dalgalar da (emd) yüklerin ivmelenmesini sağlayan kaynak gibi… 2. Mekanik dalgaların (yay, su, ses gibi) yayılması

Bilgi Dünyası

Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar

0

Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar konusu, konu anlatımı. Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar Uç uca eklenmiş ağır ve hafif yaylardan, ağır olanından başyukarı bir atma gönderilirse gelen atma bağlantı noktasında iki kısma ayrılır. Bağlantı noktası gelen atma için serbest uç gibi davranır. Dolayısıyla serbest uçtan atma ters dönmeden yansıyacaktır. İletilen ve yansıyan atmalar

Bilgi Dünyası

Sarmal Yay Üzerindeki Dalgalar

0

Sarmal yay üzerinde atmaların yansıması, sabit uçta yansıma ve serbest uçta yansıma hakkında bilgi. Sarmal Yay Üzerindeki Atmaların Yansıması 1. Sabit uçta yansıma: Baş yukarı gönderilen atma başaşağı yansır. Şekil: 1 deki gibi gönderilen atma, Şekil 2 deki gibi yansıyarak geri döner. Önde gelen kısım önde, arkadan gelen kısım ise yine arkada olacak biçimde yansır.

Bilgi Dünyası

Hafif Yaydan Ağır Yaya Gelen Atmalar

0

Hafif Yaydan Ağır Yaya Gelen Atmalar konusu, konu anlatımı. Hafif Yaydan Ağır Yaya Gelen Atmalar: Uç uca eklenmiş ve aynı kuvvetle gerilmiş hafif ve ağır yaylardan hafif yaydan gönderilen baş yukarı atma bağlantı noktasında ikiye ayrılır. Bağlantı noktası sabit uç gibi davranacağından bir kısmı başaşağı yansırken bir kısmı da başyukarı olarak ağır yaya iletilecektir. Gelen

Bilgi Dünyası

Atmaların Üst Üste Binmesi

0

Atmaların üst üste binmesi ve birbirinin içinden geçişi, konu anlatımı, açıklaması Atmaların Üst Üste Binmesi; Yapılan deneyler gösteriyor ki, atmalar karşılaşıncaya kadar birbirlerini etkilemezler. Üst üste bindiklerinde yepyeni atmalar meydana gelir. Şekilde iki atmanın üst üste binmeleriyle meydana gelen atmanın şekli bulunurken, iki atma ayrı ayrı bağımsız düşünülür. Bileşke atmanın yer değiştirmesi o noktaya ayrı

Bilgi Dünyası

Dalga Nedir?

0

Dalga nedir? Denizlerdeki dalgaların özellikleri, dalganın tanımı, dalga hakkında kısaca bilgi. Dalga Nedir? Şimdi diyeceksiniz ki, “Dalga, denizin, gölün yüzeyinde hareket eden bir su birikintisidir.” Hayır, değil. Bir dalganın üzerine küçük bir tahta parçası yerleştirerek, onun dalga ile birlikte hareket etmesine dikkat edin. Tahtanın önce biraz geriye, sonra bir parça ileriye ve daha sonra da