Browsing: dalgaları

Bilgi Dünyası Ses Dalgaları

Ses Dalgaları Hakkında Bilgi

0

Ses dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Ses dalgaları nasıl oluşur, nasıl yayılır, hakkında bilgi. Ses Dalgaları Gergin bir teli çekip bırakınca tel titreşir ve bir ses çıkarır. Titreşen tel etrafındaki havayı iter ve çeker, bu hava da önündeki havayı iter ve çeker, böylece titreşimler hava içerisinden, ses halinde, kulağımıza kadar gelir. Titreşen tel hareket eden bir

Bilgi Dünyası Yerçekimi Dalgası

Yerçekimi (Gravitasyon) Dalgaları Nedir?

0

Yerçekimi, gravitasyon dalgaları nedir, nasıl keşfedildi? Yerçekimi dalgalarının özellikleri, Albert Einstein’ın bu konudaki çalışmaları. Yerçekimi (Gravitasyon) Dalgaları Yerçekimi dalgası uzaydaki görünmez (inanılmaz derecede hızlı) dalgalanma halidir. Yerçekimi dalgalarını uzun zamandır biliyoruz. 100 yıldan fazla bir süre önce, Albert Einstein adlı büyük bir bilim adamı yerçekimi ve yer hakkında birçok fikir üretti. Einstein, iki cismin -örneğin

Bilgi Dünyası

Madde Dalgaları Konu Anlatımı

0

Madde dalgaları nedir? De Broglie Madde dalgalarının özellikleri, formülleri, madde dalgaları konu anlatımı. MADDE DALGALARI 1924 yılında Louis De Broglie ile Schrödinger ışığın dalga ve tanecik teorilerini birleştirerek bugünkü dalga mekaniğinin temelini attılar. Einstein’ın kütle enerji bağıntısına göre bir cismin toplam enerjisi dir. Bir cismin durgun haldeki kütlesi m0 hareket halindeki m kütlesinden küçüktür. Fotonun

Bilgi Dünyası

Tek Yarıkta Girişim Konu Anlatımı

0

Işık dalgalarında girişim konusu tek yarıkta girişim, kırınım konusu anlatımı, özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. TEK YARIKTA GİRİŞİM ( KIRINIM) Bir dar aralık üzerine gönderilen doğrusal su dalgalarının dalga boyu aralık genişliğine eşit ya da büyük olduğu zaman dalgaların aralıktan geçtikten sonra dağılarak eğrisel biçimde yayıldığını gördük. Kırınım dediğimiz bu olayı ışıkta da gözlemek istersek ışığın

Bilgi Dünyası

Su Dalgaları Faz Farkı Hesaplama

0

Su dalgalarında girişim konusu faz farkı hesaplama, faz farkının girişime etkisi, formüller, hakkında bilgi. Su Dalgaları Faz Farkı Eşit periyotlu iki dalga kaynağı aynı anda suya batıyor ve oluşturdukları dalgalar aynı anda merkez doğrusuna ulaşıyorsa bu kaynaklar aynı fazlıdır veya eş fazlıdır demektir. Bununla beraber, eşit periyotlu iki kaynağın aynı fazlı olması da gerekmez. Mesela

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarında Girişim Konu Anlatımı

0

Su dalgalarında girişim nedir, girişim formülleri, özellikleri. Su dalgalarında girişim konu anlatımı, hakkında bilgi. SU DALGALARINDA GİRİŞİM Bundan önceki bölümlerde yay dalgalarının yansıma, iletilme, birbiri içinden geçebilmesi ve girişimini inceledik. Su dalgalarında da yansıma, kırılma, kırınım ve ayrılma olaylarını gördük. Bütün bu olaylarla ışığın bazı davranışlarını açıklayabildik. Işığın dalga modeli gittikçe güçlenmeye başladı. Şimdi de

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarında Kırınım Konu Anlatımı

0

Su dalgalarında kırınım nasıl gerçekleşir? Su dalgalarında kırımın açıklaması, formüller, şekiller, konu anlatımı. SU DALGALARINDA KIRINIM Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğenine, Şekil: 2-29 a daki gibi iki engel koyalım. Engeller arası genişlik (w), dalga boyuna göre daha büyük olduğunda dalgalar engellerin arkasında görülmez. Dalgaların aralıktan geçen kısmı doğrultu değiştirmeden gider . Ancak

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarında Ayrılma

0

Su dalgalarında ayrılma olayı nasıl gerçekleşir? Su dalgalarında ayrılma olayı konu anlatımı, formülleri, hakkında bilgi. Su Dalgalarında Ayrılma Periyodik dalgaların bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmalarını inceledik. Kırılma indisi, ortamlardaki hızların oranına eşittir. Fakat kaynak vasıtasıyla dalgaların frekansının değişikliğini incelemedik. Kaynak tarafından dalgaların frekansını değiştirdiğimizde ne gözlenir? Şimdi de onu inceleyelim. Yalnız dalgaların ortam

Bilgi Dünyası Su Dalgaları

Su Dalgalarında Kırılma Konu Anlatımı

0

Su Dalgalarının kırılması nasıl olur? Su dalgalarında kırılma konu anlatımı, formüller, hakkında bilgi. SU DALGALARINDA KIRILMA Dalgaların yayılma hızlarının değişik ortamlarda farklı olduğunu daha önce söylemiştik. Su dalgaları için yayılma hızı suyun derinliğine bağlıdır. Bu nedenle, farklı derinliklerde olan su, dalgaların yayılmasında farklı iki ortam gibi düşünülebilir. Dalga leğenindeki suyun bir kısmının dibine cam konularak

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarının Mercek Şeklindeki Ortamlardan Geçişi

0

Su dalgalarının mercek şeklindeki ortamlardan geçişi nasıldır? Şekillerle konu anlatımı, hakkında bilgi. Su Dalgalarının Mercek Şeklindeki Ortamlardan Geçişi Bir dalga leğeninde ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek şeklinde ortamlar oluşturalım ve dalgaların bu ortamdan geçişini inceleyelim. Önce dalgaları ince kenarlı mercek şeklindeki sığ ortama gönderelim. Sığ ortamın çok kırıcı ortam, derin ortamın ise az kırıcı

Bilgi Dünyası

Su Dalgasının Yayılma Hızı Konu Anlatımı

0

Su dalgasının yayılma hızı neye bağlıdır, formülü, özellikleri, hesaplanmasında kullanılacak yollar konu anlatımı. Su Dalgasının Yayılma Hızı Sarmal yaylardaki dalgaların ince ve kalın yaylarda farklı hızlarla yayıldığını görmüştük. Işık da farklı saydam ortamlarda farklı hızlarla yayılıyordu. Su dalgalarının da farklı derinlikteki ortamlarda değişik hızlarla yayılacağı beklenir. Çünkü dalgalar farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Su dalgalarının

Bilgi Dünyası

Doğrusal Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının tümsek engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Doğrusal Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması Şekil: 2-13 de görüldüğü gibi tümsek engele doğru gelen doğrusal dalgaların önce ortası engele çarpar. En son da K ve L uçları engele çarpar. Öyleyse önce dalganın orta kısmı en sonunda da uç

Bilgi Dünyası

Doğrusal Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Doğrusal Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması Doğrusal bir dalgayı çukur bir engele doğru gönderelim. Bu dalganın K ve L uçları engele ulaşan ilk kısımları olacağı için önce bu uçlar yansır. En son yansıyan kısım ise dalganın orta kısmı olur.

Bilgi Dünyası

Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Konu Anlatımı

0

Dairesel ve doğrusal su dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları hakkında bilgi konu anlatımı Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Dalgalara örnek olarak verdiğimiz ilk olaylardan birisi durgun su üzerindeki dalgalardır. Suya attığımız bir taşın oluşturduğu dairesel dalga taşın suya değdiği noktadan başlar, su üzerinde ilerleyerek gittikçe genişler. Eğer su yüzeyine bir cetvel

Bilgi Dünyası

Işık Nedir? Nasıl Yayılır?

0

Işık nedir? Işığın özellikleri nelerdir? Işık nasıl yayılır? Işığın yayılması ve dalgaları hakkında bilgi. Işık Nedir? Işık, cisimleri görmemizi, renkleri ayırdetmemizi sağlayan fiziksel bir enerjidir.Işıkla ilgili bütün olayları açıklayan çeşitli kuramlar vardır. Buna göre, ışık da, daha başka enerjiler gibi, bir enerjidir. Sıcak da olsalar, soğuk da olsalar bütün cisimler ışınım (radyasyon) la çevrelerine enerji