Browsing: dalları

Psikoloji Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Psikoloji Nedir? Neyi İnceler? Amacı Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

0

Psikoloji ne demektir? Psikoloji bilimi neyi inceler, amacı nedir? Nasıl tanımlanır? Psikolojinin ana alt dalları ve açıklmaları nasıldır? Psikoloji; deneysel yöntemle, insan ve hayvan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen; duyum, heyecan, düşünce ve olguların kurallarını bulmaya çalışan ruhsal olgular bilimi, ruhbilimdir. Tüm öteki bilimler gibi psikoloji de başlangıçta felsefeye bağlıydı. İnceleme konusu çok karmaşık

Psikoloji Psikolojik Danışma

Psikoloji Nedir? Tanımı İle Birlikte Alt Dallarının Kısa Açıklamaları

0

Psikoloji nedir? Psikoloji kısaca nasıl tanımlanır? Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Psikolojinin Alt Dalları Psikoloji, insan davranışları, insanın bulunduğu ortamlar, insanlar arası ilişkiler, bellek, motivasyon, duyular, dikkat, gelişim, öğrenme, dil ve iletişim gibi birçok alanı kapsadığı için çalışmalar alt alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. Deneysel

Bilgi Dünyası hukuk

Özel Hukukun Dalları

0

Özel hukukun dalları nelerdir? Özel hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi. ÖZEL HUKUKUN DALLARI • Medeni Hukuk: Özel hukukun en geniş ve en kapsamlı dalıdır. Kişiler Hukuku: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, husumetlerini, kişiliğin ne şekilde nasıl başladığını ve ehliyetlerin nasıl kazanıldığını inceleyen hukuk dalıdır. Aile Hukuku: Aile ilişkilerini inceler. Evlilik, boşanma, nişanlanma, soybağı,

Bilgi Dünyası hukuk

Kamu Hukuku Dalları

0

Kamu hukuku dalları nelerdir? Kamu hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi. KAMU HUKUKU DALLARI • Anayasa Hukuku: Devletin temel organlarını, işleyişini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini inceleyen ve bunları güvence altına alan, normlar hiyerarşisindeki en üst normdur. Yazılı kaynakların hiçbiri, anayasaya aykırı olamaz. • İdare Hukuku: İdarenin işleyişini, bütünlüğünü, işlemlerini düzenleyen kamu hukuku

Bilgi Dünyası Biyoloji

Biyolojinin Konusu Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir? Biyolojinin konusu ve alt bilim dallarının isimleri ve kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. Biyolojinin Konusu: Biyoloji, canlıları, canlı sistemlerin işleyişini, yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji iki ana bilim dalma ayrılır. ► Botanik: Bitkiler dünyasmı inceler. ► Zooloji: Hayvansal canlılar dünyasını inceler. Bu iki ana bilim dalının yanısıra, bitkisel ve hayvansal

Bilgi Dünyası jeoloji

Jeoloji Nedir? Jeoloji Hakkında Geniş Bilgi

0

Jeoloji nedir? Jeoloji bilimi hangi konular ile ilgilenir. Jeolojinin dalları ve çalışma şart ve şekilleri nelerdir? JEOLOJİ, dünyanın yapısını, geçirdiği değişiklikleri inceleyen bilimdir. Eski Yunanca «geos» (yer), «logos» (bilim) sözlerinden gelen bu kelime «yer bilimi» anlamındadır. Bütün tarih boyunca insanlar dünyanın yapısını merak edegelmişlerdir. Çevremizde gördüğümüz kayalar neden bu kadar çeşitli? Dağlar nasıl ve ne

Bilgi Dünyası Engelli Spor

Türkiye’de Engelli Sporu

0

Türkiye’de engellilerin yaptığı sportif faaliyetler ve bu konuda çalışan kurumlar nelerdir? Türkiye’de bedensel, zihinsel, görme ve işitme engelli sporları. Türkiye’de Engelli Sporu Ülkemizde engellilere yönelik sportif faaliyetler, sayıları 7,5 milyona yaklaşan engelli insanı spor yoluyla topluma kazandırmak, kendilerine olan güvenlerini artırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak gibi son derece önemli amaçlar taşımaktadır. 21 Kasım 1990 tarihinde Gençlik

Bilgi Dünyası Buz Pateni

Buz Dansı Hakkında Bilgi

0

Buz dansı nedir? Buz dansının özellikleri, dalları, tarihçesi, hakkında bilgi. BUZ DANSI Altında demir ya da çelik bıçak bulunan patenlerle buz üzerinde kayılarak yapılan spordur. Bütün sporlar gibi doğaya karşı savaşımdan ve yaşamsal zorunluluklardan doğduğu için, buz üzerinde kolay hareket etmek, avlanmak, yolculuk etmek ve yük taşımak amacıyla kullanılmaya başlanan kemikten yapılmış İlkel patenlerin, zamanla

Bilgi Dünyası jimnastik

Jimnastik Branşları Hakkında Bilgi

0

Jimnastik branşları, dalları nelerdir? Jimnastik branşları özellikleri, hakkında bilgi. JİMNASTİĞİN BRANŞLARI Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslar Arası Jimnastik Federasyonu (FIG) ve dört kıtanın (Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya) jimnastik birlikleri jimnastik sporunu resmi olarak üç branşta temsil etmektedirler. Artistik Jimnastik Ülkemizde eski adı aletli jimnastik olan bu dalda erkekler 6 alet (yer, kulplu beygir, halka, atlama

Bilgi Dünyası

Osmanlı Ekonomisi İçinde Yer Alan Üretim Dalları Hangileridir

0

Osmanlı ekonomisi ve Osmanlı ekonomisini oluşturan sektörler / dallar ile ilgili genel bilgiler. Osmanlı Devleti’nde ekonomik faaliyetler; tarım, ticaret, hayvancılık, zanaat, sanayi ve madencilik sektörlerine dayanmaktaydı. Başlangıçta tarıma dayalı olan Osmanlı ekonomisi, XVI. yüzyılda sınırlarının genişlemesi ve ticaret yollarına hakim olunması sonucunda değişime uğramıştır. Bu dönemden itibaren uluslarasası ticaret faaliyetleri Osmanlı askeri faaliyetlerini de yönlendirmiştir.

Bilgi Dünyası

Güzel Sanatlar Dalları ve Özellikleri

0

Güzel sanatların dalları ve bu dallar hakkında kısa açıklamalar Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Edebiyat önce “nazım” ve “nesir” diye iki kola ayrılır; ayrıca hikaye, roman vs. gibi çeşitlere bölünür. Resim: Çeşitli boyalarla bir yüzey üzerine çizgiler çizme, boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya “ressam” denir. Resim de, yapılış şekillerine göre, çeşitli

Bilgi Dünyası

Felsefenin Dalları ve Gelişimi

0

Felsefenin dalları ile felsefenin gelişimi hakkında bilgi. Ayrıca Roma ve Hıristiyan felsefeleri hakkında da kısa bilgiler. Felsefenin Dalları Buradan ulacağınız sayfamızda belirttiğimiz gibi, önceleri sosyal ve doğal bilimlerin hepsi felsefenin sınırları içinde gözden geçiriliyordu. Bilimler geliştikçe, fizik, kimya gibi pozitif bilimler felsefeden ayrıldı. Daha sonra ekonomi, psikoloji, siyaset gibi sosyal bilimler de felsefenin sınırları dışına

Bilgi Dünyası

Spor Nedir? Sporun Tarihçesi

0

Spor ne demektir? İnsanlar ne zaman spor yapmaya başlamışlardır? Sporun tarihçesi, özellikleri, dalları hakkında bilgi. Spor; bireysel ya da kolektif oyunlar biçiminde yapılan, bir yarışma temeline dayanan ve belirlenmiş kesin kurallar çerçevesinde uygulanan bedensel hareketlerin tümüne verilen addır. Spor, genelde çeşitli dallara ayrılır: atletik sporlar (atletizm, jimnastik, halter); dövüş ve mücadele sporları (boks, güreş, judo,

Bilgi Dünyası

Hukuk Nedir? Hakkında Bilgi

1

Hukuk ne demektir? Hukuk neyi inceler nasıl çalışır, hukuk dalları nelerdir? Hukuk hakkında bilgi. Hukuk; toplum içinde yer alan kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. İlkçağlarda hukuk, örf ve geleneklerin çerçevesinde oluştu. Hukuk düzeni barış sağlar, çünkü hukuk insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur ve anlaşmazlıkları giderir. Hukuk düzeni, güvenlik, özgürlük

Bilgi Dünyası

Maraton Koşuları Hakkında Bilgi

7

Maraton nedir? Maraton koşularının tarihçesi, özellikleri, Türkiye’de maraton koşuları nasıldır? Hakkında bilgi. Maraton; atletizmde, koşu dalının en uzun mesafeli (42 km 195.9 m) yarışmasıdır. Adını eski Yunan tarihindeki Marathon Savaşı’ndan alır. 19. yüzyıl sonlarında Fransız dil ve tarih uzmanı Prof. Michel Brea’nın uzun mesafeli koşulara “Maraton” adının verilmesi yolundaki önerisinin benimsenmesiyle atletizmin en uzun mesafeli

Bilgi Dünyası

Eskrim Nedir? Eskrim Sporu Hakkında Bilgi

6

Eskrim nedir? Eskrim sporu hakkında bilgi. Türkiye’de Eskrim sporu hakkında bilgi. Kılıç biçiminde kesici ve delici olmayan özel meçlerle yapılan spor türüne eskrim denir. Eskrim, belli başlı üç kılıç türünden oluşur. Bu kılıçlar eskrim sporunu Epe, Flöre, Kılıç dallarına ayırır. Epe dalında kullanılan kılıç 1.10 m uzunluğunda 5 gram ağırlığındadır. Rakibin boynuyla bel arasındaki bölümüne