Browsing: davası

Bilgi Dünyası Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

0

Borçtan kurtulma davası nedir, nasıl açılır? Borçtan kurtulma davasının özellikleri, açılması hakkında bilgi. Borçtan Kurtulma Davası > Borçlunun imzaya itiraz etmesi halinde alacaklı, icra mahkemesinden itirazın geçici kaldırılmasını isteyebilir. İcra mahkemesi itirazın geçici kaldırılmasına hükmederse borçlunun malları muvakkaten (geçici olarak) haczedilir. Ancak icra mahkemesinin itirazın kaldırılması kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden borçlu genel

Genel Kültür Babalık Davası

Babalık Davası Nedir?

0

Babalık Davası Nedir? Babalık davası nasıl ve neden açılır? Babalık davasının açılacağı durumlar hakkında bilgi. Babalık Davası Nedir? Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun ya da anasının, babanın yargıç kararıyla belirlenmesi için açtığı davadır. Evlilik dışı bir çocuğun babasının, babalığını inkâr etmesi durumunda, babalığının hukuken gerçekleşmesi ancak mahkeme kararıyla olanaklıdır. Türk Medeni Kanunu’nun babalık davasına

Bilgi Dünyası Hukuk

İstirdat Davası Nedir?

0

İstirdat davası nedir, nasıl açılır? İstirdat davasının özellikleri, açılabilme şartları hakkında bilgi. İSTİRDAT DAVASI > Borçlunun cebr-i icra tehdidi altında kalmasıyla aslında böyle bir borcu olmamasına rağmen ödediği parayı geri almak için açtığı davaya istirdat davası denir. > İstirdat davası açılabilmesinin şartları şunlardır: ***Geri verilmesi istenen para icra takibi sırasında ödenmiş olmalıdır. ***Borçlu parayı cebr-i

Bilgi Dünyası Hukuk

İtirazın İptali Davası Nedir?

0

İtirazın İptali Davası Nedir? İtirazın iptali davası nereye açılır? İtirazın kaldırılması, kaldırılma talebinin kabülü ve reddi hakkında bilgi. İtirazın İptali Davası > İtirazın iptali davası genel bir eda (alacak) davasıdır. Borçlu, borca itiraz ettiğinde genel olarak, alacaklının alacak hakkına itiraz etmiş olur. Bu nedenle alacaklının açtığı itirazın iptali davası, borçlunun itirazının alacak hakkının varlığını ispatlamak

Bilgi Dünyası

Nürnberg Davası Hakkında Bilgi

0

Nünberg davaları nedir, ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Nürnberg Davaları konusu, sonuçları, hakkında bilgi. Nürnberg Davası Nürnberg Davaları; I. Dünya Savaşı sonunda, Müttefik Devletler’in oluşturduğu Uluslararası Askeri Mahkeme’nin Nürnberg’de (Almanya) savaş suçlusu Nazi liderlerini yargıladığı bir dizi davadır (1945-46). Sanıklar hakkında düzenlenen iddianame dört esasa dayanmaktaydı: 1) Uluslararası antlaşmaları ve anlaşmaları ihlal edici saldırı savaşları

Bilgi Dünyası Futbol

Bosman Davası Nedir? Hakkında Bilgi

0

Bosman davası nedir? Bosman davası neden açıldı? Suçlamalar nelerdir, tarihi, sonuçları hakkında bilgi. Bosman Davası Bosman Davası Nedir? Bosman Davası Avrupa Adalet Mahkemesi tarafından 1996 yılında verilmiş yasal bir kararın mahkeme sürecidir. Bu dava, futbolcuların transfer sistemindeki yasal haklarını korumak ve “kontenjan sistemi” ismiyle anılan, bir kulüpte herhangi bir maçta oynayabilecek yabancı statüsündeki oyuncuların sayısının