Browsing: Değer

Din

Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?

0

Değer Nedir ve Nasıl Oluşur konusu ile ilgili açıklamaların yer aldığı yazımız. Değer, bir toplum tarafından benimsenmiş olan her türlü duygu, düşünce, davranış, kural ve kıymetlerin tamamını ifade etmektedir. Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur. Kültür, anlam olarak çok boyutlu bir kavramdır. Kültürü kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Kültür, toplumların her alandaki kazanımları ve bunların semboller yoluyla kuşaktan kuşağa

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değer Nedir? Özellikleri

0

Sosyolojide toplumsal değer nedir? Toplumsal değerin özellikleri nelerdir? Toplumsal değer örnekleri, hakkında bilgi. Toplumsal Değer Bir toplumun bireyleri tarafından paylaşılan, toplumu bir arada tutan ve sürekliliğini sağlayan ortak düşünce, duygu ve kanılar toplamıdır. Toplumsal değerler, toplumsal ilişkilerle oluşan davranış kalıplarının soyutlanıp, kavramlaştırılmalarıyla oluşur. Toplumsal değerler sayesinde maddi ve manevi varlıklar toplumun gözünde özel anlam kazanırlar.

Bilgi Dünyası

Para, Fiyat ve Değer Hakkında Bilgiler

0

Para nedir? para nasıl tanımlanır? Enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon, fiyat, değer ve ticaret kavramları ne demektir? Bahsedilen kavramlar hakkında kısa bilgiler. Para; bir toplumda herkesin kayıtsız koşulsuz kabul ettiği bir değer ölçüsü ve değişim aracıdır. Para, • bir değer ölçüsüdür. • bir değişim aracıdır. • bir değer taşıyıcısıdır. Para, tarihsel süreç içinde evrimleşerek günümüzdeki biçimini

Bilgi Dünyası Turnusol Kağıdı

Turnusol Kağıdı Nedir?

0

Kimya’da asit ve baz ayrımı için kullanılan turnusol kağıdı ve turnusol maddesi ile ilgili kısa bilgiler ve Turnusol renk skalası TURNUSOL, bazı bitkilerden elde edilen bir tür doğal boya. Liken grubundan bazı bitkilerden çıkarılan turnusol, kimyada bir sıvının asit mi, baz mı olduğunu saptamada kullanılır. Bu yoklama turnusolla boyanan kâğıdın asidik ve bazik ortamda renk

Yazı - Şiir - Makale

Bize Değer Kazandıran Şeyler Yaptığımız İşlerdir Konulu Kompozisyon

1

Bize değer kazandıran şeyler yaptığımız işlerdir ile ilgili kompozisyon örneği. Bize değer kazandıran şeyler yaptıklarımızdır konulu yazı. Bize Değer Kazandıran Şeyler Yaptığımız İşlerdir İnsanları yücelten, bir kişilik kazanmasını sağlayan, saygı değer yapan yaptığı, başardığı işlerdir. Hayatını buluşları ile, süsleyen kişiler yaptıkları işlere göre değer taşır. Bunun aksi de kişiye önemsizlik verdiren bir niteliktir. Topluma faydalı