Browsing: değişiklikler

Sağlık Bilgileri tırnak

Yaşlandıkça Saç ve Tırnaklardaki Değişiklikler

0

Yaşın ilerlemesi ile birlikte saçlarımızda ve tırnaklarımızda ne gibi değişiklikler görülür? Saç ve tırnaklardaki değişiklikler. Yaşlandıkça Saç ve Tırnaklardaki Değişiklikler Saçlarınız ve tırnaklarınız vücudunuzun korunmasına yardımcı olur. Ayrıca vücudunuzun sıcaklığını sabit tutarlar. Yaşlandıkça saçlarınız ve tırnaklarınız değişmeye başlar. Saçlardaki Değişiklikler ve Etkileri Saç rengi değişimi: Bu, yaşlanmanın en açık belirtilerinden biridir. Saç rengi, saç köklerinin

Yazı - Şiir - Makale İlkbahar

İlkbahar Gelince Doğada Ne Gibi Değişiklikler Olur?

0

İlkbahar gelince doğada ve hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur? İlkbahar gelince doğadaki değişiklikleri anlatan makale. İlkbahar Gelince Doğada Ne Gibi Değişiklikler Olur? İlkbahar ılımı 21 Mart civarında yaşanır. İlkbahar ılımında güneş ışınları ekvatora öğle zamanı dik açıyla düşer. Yine bu tarihte güneş ışınları kutup noktalarına paralel olarak gelir. Bu tarih kuzey yarıküre için ilkbaharın, güney

Hamilelik gebelik

Gebelikte Annedeki Değişiklikler

0

Gebelik esnasında annede görülen fizyolojik değişiklikler nelerdir? Annede sinir, sindirim, dolaşım sistemi, deri ve iskeletteki vb. değişiklikler. Gebelikte Görülen Değişiklikler Gebelikte görülen değişiklikler doğuma kadar devam ederler. Bu değişikliklerin gebelere anlatılması yararlıdır. Sinir Sistemi Santral ve otonom sinir sistemi gebelikte çok labil hale gelir. Bunlar tamamıyla normal değişiklikler olmakla beraber bilinmediği zaman rahatsız edici belirtilere

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

Bilgi Dünyası

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

0

Jeolojik zamanlar denilince ne anlıyoruz. Jeolojik zamanların tamamı hakkında ve Anadolunun ve dünyanın oluşumunun jeolojik olarak anlatımı. Dünyanın kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği geniş devrelere denilmektedir. Bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmalar sonunda dünyanın 3 – 4.000.000.000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Bu muazzam zamanın yarısından çoğu dünyanın katılaşması ile geçmiş ve ancak ondan sonra en ilkel şekliyle

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişimler

0

Osmanlı toplum yapısında zamanla oluşan değişimler ve bu değişimlerin sebepleri ile sonuçları hakkında bilgi Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar doğudan gelen Türkmenlerin batı yönündeki göçlerini desteklemekteydi. Osmanlı toplum yapısında meydana gelen değişmelerin başlıca nedenleri şunlardır: ✓ XVI. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, ✓ Tımar sisteminin bozulması, ✓ Celali isyanları gibi iç karışıklıklar ✓ Coğrafi Keşiflerden sonra

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı

Hamilelikte Vücutta Meydana Gelen Değişiklikler

0

Hamileliğin ilk aylarında vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir? Hamileliğin etkileri ve vücuttaki farklılıklar. Hamilelikte Vücutta Meydana Gelen Değişiklikler Daha hamile kaldığınız gün, yumurtacık küçücükken, organizmanız, öbür yabancı maddelere karşı yaptığı gibi onu dışarı atmaya çalışmak bir yana, tersine, korumak ve canlı kalmasını sağlamak için hazırlıklara girişir. Gerçekten, yumurtanın dölyatağına (uterus) yerleşmesi (yuvalanma), bedeninizde hemen,

Bilgi Dünyası

II. Meşrutiyet Döneminde Kanun-i Esasi’de Yapılan Değişiklikler

0

II. Meşrutiyet ile Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin ne anlama geldiği ile ilgili bilgiler. *** Padişah Mebuslar Meclisi’nde anayasaya bağlılık yemini edecektir. Kanun üstünlüğü ilkesi güçlendirilmiştir. *** Padişah, Bakanlar Kurulu’nun yalnızca başkanını seçmekle yükümlüdür. *** Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumludur. Bu maddelerle, daha önceki meşrutiyet yönetiminde padişaha verilmiş olan yürütme ile ilgili