Browsing: demokrasi

Genel Kültür Demokrasi

Demokrasi Nedir? Demokrasiniin Özellikleri Nelerdir?

0

Demokrasi ne demektir? Demokrasinin özellikleri nelerdir, çeşitleri, uygulanması hakkında ansiklopedik bilgi. Demokrasi; halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi. Yunanca demos (halk) ve kratos (yönetim) sözcüklerinden türemiştir. Halkın kendisini yönetmesi olarak bilinen bu siyasal biçimde hükümetin önemli kararları ya da bu kararları belirleyen yeğlemeler, doğrudan ya da dolaylı olarak, yönetilen yetişkin çoğunluğun özgür onayına dayanır. Demokrasi

Bilgi Dünyası Demokrasinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Demokrasinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

0

Demokratik sistemin avantaj ve dezavantajı nelerdir? Demokrasinin olumlu ve olumsuz yönlerinin listesi, maddeler halinde Demokrasinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Demokrasinin Olumlu Yönleri 1. Vatandaşların çıkarlarını korur. Demokratik bir ülkedeki vatandaşlara, politik, sosyal ve ekonomik konularda, özellikle de büyük kararlar almakla görevli makamların temsilcilere oy verme hakkı veriliyor. Bu, insanları, katılmaya razı olmayacakları herhangi bir

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasinin Tarihsel Gelişimi

3

Demokrasinin dünya üzerindeki serüveni, tarihteki yeri, gelişimi, eski zamanlardan günümüze uygulanması hakkında bilgi. Demokrasinin Tarihsel Gelişimi Demokrasi Tarihi; Eski Yunan’daki site devletlerinin tarihi, bir yönetim biçimi olarak demokrasiyle oligarşi (takım erki) arasındaki mücadelelerle doludur. Bu, gerek sitelerin (özellikle Atina) kendi politik yönetim yapılarının içerisinde, gerekse birbirine karşı (Atina ile Sparta) yürüttükleri bir mücadeleydi. Bu mücadele

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin Özellikleri Nelerdir?

0

Cumhuriyet nedir, özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi ile ilişkisi nedir, maddeler halinde açıklamaları. Cumhuriyetin Özellikleri CUMHURİYET NEDİR? Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğu, yönetme yetkisinin belli sürelerle ve seçim yoluyla halkın seçtiği temsiciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Atatürk “Türk Milleti’nin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir.” diyerek 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiştir. ***Seçim

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasi Kavramının Açıklaması

0

Demokrasi ne demektir? Doğrudan ve yarı doğrudan demokrasi nedir? Demokrasinin özellikleri ve temel ilkeleri hakkında bilgi. DEMOKRASİ NEDİR? Gücünü halktan alan, yönetimde halk iradesinin etkin olduğu eşitlik, adalet, özgürlük, insan hakları prensibine dayanan anlayışa demokrasi denir. Demokrasi, ilk kez Yunan uygarlığında oluşmaya başlamıştır. Kelime olarakta Yunanca “Demos” (HALK) ve “Kratos” (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Demokrasi;

Bilgi Dünyası

Vatandaşlık İle İlgili Kavramlar ve Anlamları

0

Vatandaşlık ile ilgili kavramların anlamları, açıklamaları, devlet, anayasa, kamuoyu, demokrasi, referandum vb. nedir, açıklamaları. DEVLET Toprak bütünlüğüne bağlı olarak sınırları belli bir yurt üzerinde yerleşmiş, siyasi bakımdan örgütlenmiş olan ve toplumu yöneten merkezi otoriteye devlet denir. Devlet gücünün kullanımına göre; a) Merkezi (üniter) Devlet b) Federal Devlet c) Feodal Devlet şeklinde bölümlere ayrılır, a) Merkezi

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasi Nedir? Demokrasinin Tarihi

0

Demokrasi nedir? Demokrasi ne demek? Demokrasinin gelişimi ve demokrasi tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. DEMOKRASİ bir ülkenin işlerinin halk tarafından idaresidir. Eski Yunanca «demos» (halk) ve «kratein» (idare) kelimelerinden yapılmış «demokratia» sözünden gelir. Buna göre «halk idaresi» demek olan «demokrasi» sözü çeşitli anlamlarda kullanılır: 1. — Asıl anlamiyle demokrasi, siyasi kararların

Bilgi Dünyası

İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi

0

Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önem nedir? Maddeler halinde demokrasi ve insan ilişkisinin açıklaması. İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi İnsanın onurlu yaşama istek ve mücadelesi, insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimi olan çağdaş demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. Demokrasi, insan iradesine, hak ve özgürlüklerine en yüksek değeri verir. Herkesin bu hak ve özgürlüklerden yararlanmasını

Bilgi Dünyası Sosyal Demokrasi

Sosyal Demokrasi Nedir?

0

Her zaman tartışma konusu olmuş bir konu olan Sosyal Demokrasi nedir ve ne anlama gelir? Sosyal demokrasi kavramının tarihini de kapsayan ve genel bilgiler veren yazımız. SOSYAL DEMOKRASİ, 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarak siyasal demokrasi içinde, ekonomik yaşamda liberalizmi ve toplumsal alanda sosyal adaleti amaçlayan öğreti. İlk kez 1914’te Fransa’da ortaya çıktı. 1920’de komünistlerin ayrılmasından

Bilgi Dünyası Demokrasi İle İlgili Sözler

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

0

Demokrasi bir yaşam biçimine dönüştürülebilir mi? Nasıl yapılabilir? Demokrasinin insan hayatına etkisi nedir? Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Demokrasinin anlamına uygun biçimde yaşatılması, ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle olanaklıdır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülmesi de insanların duyarlı olmasıyla, demokrasiyi her alanda yaşamına eksiksiz uygulamasıyla sağlanır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü toplumlarda yaşam huzur, güven ve barış içinde sürmektedir. •

Bilgi Dünyası Berlin Duvarının Yıkılışı

Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları

0

Geçmişten günümüze demokrasi çalışmaları nelerdir? Demokrasinin doğuşu, gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi. Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları Demokrasi kavramı günümüzde etkisini giderek artıran bir unsurdur. Bu anlayış insanlığın var olduğu süreç içerisinde sürekli bir gelişme göstermiş ve etkisini artırmıştır. 1) Demokrasinin Doğuşu ve Gelişimi Yunan şehir devletlerinde sınıflararası çatışmaların başlaması üzerine DRAKON, SOLON ve KLİSTENES

Bilgi Dünyası mahkeme

Demokratik Hak Arama Yolları Nelerdir?

0

Demokratik hak arama yolları nelerdir? Maddeler halinde açıklaması, hak arama yollarının özellikleri hakkında bilgi. DEMOKRATİK HAK ARAMA YOLLARI Hayatımızda bazı durumlarda kişiler ya da kurumlarla sorun yaşarız. Sahip olduğumuz haklar başkaları tarafından çiğnendiği zaman hakkımızı aramak için çeşitli yollara başvururuz. Demokrasiyi özümsemiş toplumlarda insanlar haklarını demokratik yollarla ararlar, sorunlarını demokratik yollardan çözerler. Demokratik toplumlarda sorunları

Bilgi Dünyası demokrasi

Demokratik Vatandaşın Özellikleri Nelerdir?

0

Demokratik vatandaş nasıl olmalıdır? Demokratik vatandaşın özellikleri ve sorumlulukları nelerdir, hakkında bilgi. Demokratik Vatandaşın Özellikleri Günümüzde vatandaş kavramı yerine “demokratik vatandaş” kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu kavramın tercih edilmesinin sebeplerinden biri; demokrasi ve insan haklarının korunup geliştirilmesinde vatandaşa yeni görevler düşmesidir. Demokrasinin ve insan haklarının sağlıklı bir biçimde işlemesi, demokratik ortamın oluşması ve yerleşmesi demokratik