Browsing: deneyi

Fizik Torriçelli Deneyi

Torriçelli Deneyi Nedir? Deney Nasıl Yapılmıştır ve Hangi Kanunu Bulmuştur?

0

Torriçelli deneyi nedir? Torriçelli deneyi nasıl yapılmıştır, hangi kanun bulunmuştur, sonuçları ve deneyin yapılış şekli hakkında bilgi Torriçelli Deneyi Nasıl Yapılmıştır? Açıklaması Nasıldır? Torriçelli, deniz kıyısında, 85 santim uzunluğunda bir ucu kapalı cam bir boru içine cıva doldurduktan sonra boruyu gene cıva dolu bir kabın içine ters çevirip batırmış. Cam tüpün üst ucunda civanın biraz

Biyoloji Protozoa Kültürü

Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır?

0

Protozoa Kültürü Nasıl Hazırlanır? Mikroskobik canlılar olan protista aleminde canlılar mikroskobik olmasına rağmen gözlenmeleri zor değildir… Protista alemini oluşturan canlıların çoğu mikroskobiktir. Ancak bu canlıların gözlenmesi çokta zor değildir. Laboratuvar koşullarında incelenmek istenildiğinde izlenmesi gereken yöntem aşağıdaki gibidir: *** Büyük bir beher veya cam kap içine, su birikintisinden veya dereden aldığınız sudan koyunuz. *** Behere

Bilgi Dünyası

Otokinetik Etki Nedir?

0

Otokinetik Etki Nedir? Nasıl oluşur, otokinetik etki deneyi nedir? Otokinetik Etki hakkında bilgi. Otokinetik Etki Nedir? Otokinetik etki, karanlık ortamda hareketsiz bir ışığın hareketli algılanması biçimindeki görsel yanılsama. Kişi, gözünü ayırmaksızın sabit bir ışığa baktığında, bir süre sonra yorgunluk nedeniyle göz kaslarında hafif bir hareket olur. Karanlıkta gündelik yaşamdaki alışılmış nirengi noktalarından yoksun olan kişi,

Bilgi Dünyası

Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu

0

Çarpışma deneyi, çarpışma sonucunda momentumun korunumu nasıl hesaplanır? Çarpışmalar ve momentumun korunumu konu anlatımı. Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde, Şekil- 8.16’daki gibi, birbirlerine doğru vı ve v2 hızlarıyla yaklaşan iki deney arabasını gözönüne alalım. Arabalar, birbirlerine değmeye başladığı andan ayrılıncaya kadar geçen sürede birbirlerine karşılıklı olarak eşit şiddetli ve ters yönlü

Bilgi Dünyası

Eylemsizlik Deneyi ve Açıklaması

0

Eylemsizlik prensibi deneyi nedir ve nasıl yapılır? Eylemsizlik deneyi amacı ve açıklaması, hakkında bilgi. Eylemsizlik Deneyi Bir sihirbazın üstü bardaklarla dolu bir masanın örtüsünü, bir bardağı bile düşürmeden çekip aldığını hiç gördünüz mü? Bu olay sadece bir sihirbazlık gösterisi değil ayrıca fen bilgisinin akıllıca bir kullanımı da. Bu deneyde biz sizden sofrayı kullanmanızı istemeyeceğiz; daha

Deneyler

Franck ve Hertz Deneyi Konu Anlatımı

0

Franck ve Hertz deneyi nedir, neden önemlidir? Franck ve Hertz Deneyi açıklaması, sonuçları konu anlatımı, hakkında bilgi. Franck ve Hertz Deneyi Atomun sahip olabileceği enerji miktarları arasında boşluklar var mıdır? Elektronun çarptığı atom acaba bir miktar enerji alıp bunu bir iç enerji kazancı olarak depolayabilir mi? Eğer depolayabiliyorsa bu enerji, küçükten büyüğe doğru bütün değerlerde

Bilgi Dünyası DNA Eşlenmesi

DNA Molekülünün Eşlenmesi (Replikasyon)

1

DNA molekülünün eşlenmesi (replikasyon) ile ilgili olarak genel bilgilerin ve DNA eşlenmesinin deneysel olarak açıklandığı yazımız. DNA molekülünü oluşturan zayıf hidrojen bağlarının açılması ile başlar. Birbibirinden ayrılmaya başlayan nükleotit dizisindeki, her nükleotit karşısına, sitoplazmadan uygun nükleotitler gelir. Hidrojen bağları yeniden kurulmaya başlar. Bu çözülme ve yeniden bağlanma olayı bütün molekülde gerçekleşir. Böylece bir DNA dizisinden

Deneyler

Bitki Hücresinin İncelenmesi Deneyi

0

Bitki hücresinin incelenmesi deneyi için gereken malzemeler, izlenecek yol ve çıkarılması gereken sonuçlar. Bitki Hücresinin İncelenmesi Deneyi Araç ve Gereçler *Kuru soğan *İyot ve metilen mavisi çözeltisi *Mikroskop *Lâm ve Lâmel *Kurutma kağıdı *İğne *Pens *Jilet *Damlalık Takip Edilecek Yol Bir kuru soğan alınız ve dörde bölünüz. Soğanın etli yapraklarının birbirinden ayrıldığını göreceksiniz. Bu yaprakların

Bilgi Dünyası

Toricelli Neyi Bulmuştur?

0

Evangelista Toriçelli neyi bulmuştur, çalışmaları nasıldır? Evangelista Toriçelli deneyi, sonuçları hakkında bilgi. Evangelista Toriçelli 1608’de, Kuzey İtalya’nın Adriyatik kıyılarında Faenza’da doğdu. Öğrenimini orada ve daha sonra Romada yaptı. Sonra ihtiyar Galilenin öğrencisi oldu. Çalışmaları gerçekte, Galile tarafından yapılanların bir devamı oldu. Kendisi civalı barometrenin bulucusu olarak daha iyi tanınır — bu alet, sadece ufak değişikliklerle

Bilgi Dünyası

Otto von Guericke Neyi Buldu?

0

Otto von Guericke Kimdir? Otto von Guericke hayatı ve buluşları, vakum pompası ve çalışmaları hakkında bilgi. Otta von Guericke bir amatör bilgindi. Ama, her halde Almanya’nin Magdeburg şehrinin belediye başkanı olarak ancak küçük bir yerel ünü vardı. Bununla beraber, bilim tarihinin başlangıcındaki en büyük deneylerden birinin yaratıcısı olarak çok büyük ün kazandı. Guericke (1602-1686), hava

Fizik NKFU

Serbest Düşme Deneyi

1

Serbest düşme deneyi örneği, serbest düşme deneyi nasıl yapılır, analizi, yapılışı, hesaplanması. DENEYİN ADI: Serbest Düşme DENEYİN AMACI: Serbest düşme hareketi incelenerek, g yerçekimi ivmesinin bulunması TEORİK BİLGİ: Yerçekimi alanında, belli bir yükseklikten ilk hızsız serbest bırakılan cisimlerin yaptığı harekete serbest düşme denir. Serbest düşen cismin başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun, düşme nedeni sadece yerçekimi