Browsing: Denizi

Coğrafya Azak Denizi Harita

Azak Denizi Nerede

0

Azak Denizi nerede? Azak denizi haritası ve Azak denizi coğrafi özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Azak Denizi, Rusça azovskoye ya da azovskoe more, Azov Denizi olarak da bilinir, Atlantik Havzasına bağlı içdeniz. Rusya’nın Avrupa topraklarının güney ve Ukrayna’nın güneydoğu kıyılarında yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 38.000 kilometrekare, en derin yeri ise 14

Bilgi Dünyası

Ege Denizi Hakkında Bilgiler

0

Ülkemizin batı kısmında yer alan ve Yunanistan ile Türkiye arasında doğal bir sınır olan Ege Denizi ile ilgili genel bilgiler. Yurdumuzun batısı-nı çeviren ve üze-rinde irili ufaklı birçok ada bulunan bir denizdir. EGE DENİZİ Akdeniz’in doğu bölümündeki denizlerden biridir, Yunanistan’da Mora Yarımadası’ndaki dağ sıralarının devamı olan Cerigo, Cerigotto, Girit, Kasos, Karpatos ve Rodos adalarının teskil

Bilgi Dünyası

Manş Denizi Nerededir?

0

Manş denizi nerededir? İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. İngiltere ile Fransa arasında, boğaz biçiminde bir denizdir. Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi’ni birbirine bağlar. Uzunluğu 600 km’ye yakındır, genişliği 32-160 km. arasında değişir. En dar yeri İngiltere’de Dover’le Fransa kıyılarındaki Calais arasında bulunan Dover Boğazı‘dır. Fransa ile İngiltere

Bilgi Dünyası

Bering Denizi Nerededir? Bering Adası ve Boğazı Hakkında Bilgi

0

Asya ile Amerika kıtasının birbirine en yakın olduğu nokta olan Bering Boğazı ve Bering Denizi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Asya ile Amerika kıtaları arasında, Büyük Okyanus’un bir koludur. Aleut ve Bering adaları ile Büyük Okyanus’tan ayrılır. Bering Boğazı ile Kuzey Buz Denizi’ne bağlıdır. Yüzölçümü 2.270.000 km², en derin yeri 4.273 metredir.

Bilgi Dünyası

Azak Denizi Hakkında Bilgi

0

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan ve Ukrayna ile Rusya arasında kalan bir iç deniz olan Azak Denizi ile ilgili olarak genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız. Karadeniz’in kuzeyinde, Rusya’nın güneyinde yer alan ve Ukrayna ile Rusya arasında bir iç denizdir. Kerç yahut Yenikale Boğazı ile Karadeniz’e bağlıdır. Güney-batıda Kırım Yarımadası vardır. Yüzölçümü 42.000 ‘dir. Karadeniz’in bir körfezi gibi

Bilgi Dünyası Kuzey Denizi Haritası

Kuzey Denizi Nerededir?

0

Kuzey Denizi nerededir? Kuzey Denizi ile ilgili genel ve coğrafi bilgilerin yer verildiği sayfamız. Kuzey Denizi özellikleri. Avrupa’nın kuzeybatısında Atlas Okyanusu’nun meydana getirdiği bir iç denizdir. Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika kıyıları arasında kalır. Yüzölçümü 575.300 ‘dir. Kuzey Denizi yeni ortaya çıkmış bir denizdir. Buz çağında Norveç’in güney kıyılarındaki derin bir körfez bir

Bilgi Dünyası

Karadeniz Denizi Hakkında Bilgi

0

Yurdumuzun kuzeyinde yer alan Karadeniz ile ilgili olarak coğrafik bilgilerin yer aldığı yazımız. Karadeniz akıntıları hakkında bilgiler Kıtalararası bir iç deniz durumunda olan Karadeniz, Avrupa’nın güneydoğusunda Balkan ve Anadolu yarımadaları ile Doğu Avrupa ovaları ve Kafkasya arasında doğu-batı doğrultusunda uzanır. Yüzölçümü 424.000 kilometrekaredir. Karadeniz kabaca yumurta biçimidir. Büyük ekseni Burgaz ile Poti arasında 1.170 km.

Bilgi Dünyası

Japon Denizi Hakkında Bilgi

0

Bir çok dönem siyasete de konu olan Japon Denizi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Büyük Okyanus’un Uzak Doğu’daki koludur. Doğuda Japonya’dan batıda Rusya ve Kore’ye, kuzeyde Sahalin Adası’ndan güneyde Tsuşima (Kore) Boğazı’na kadar uzanır, boğazlar yolu ile kuzeyde Ohotsk Denizi’yle birleşir. Yüzölçümü 1.000.000 kilometrekaredir. Japon Denizi, Doğu Asya kıyılarındaki denizler arasında en derin

Bilgi Dünyası

Güney Çin Denizi Nerededir?

0

Güney Çin Denizi nerededir? Tartışmalı bir deniz olan Güney Çin Denizi ile ilgili bilgiler. Büyük Okyanus’un bir koludur. Güneydoğu Asya kıyıları ile Borneo ve Filipinler tarafından sınırlanmıştır. Çinliler’in «Nan Hai» dedikleri bu denizin yüzölçümü 2.000.000 kilometrekareyi geçer. Güneydoğu Asya’nın birçok önemli nehirleri buraya dökülür. Bunların başlıcaları Si-Kiang ve Song-Kai’dir. Denizin derinliği birçok kesimlerde 200 metreyi

Bilgi Dünyası

Umman Denizi Nerededir?

0

Umman denizi nerededir? Umman denizi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. UMMAN DENİZİ, Hint Okyanusu’na bağlı deniz. Yüzölçümü 3.589.100 km2, su hacmi 10.550.000 km3, ortalama derinliği 2.734 m, en derin noktası 3.858 m. Yüzölçümü ve su hacmi açısından, Hint Okyanusu’na bağlı denizlerin en büyüğüdür. Doğudan Hindistan, kuzeyden Pakistan, batıdan Arap Yarımadası ve Somali ile

Bilgi Dünyası Antil (Karayip) Denizi Hakkında Bilgi

Antil (Karayip) Denizi Hakkında Bilgi

0

Antil (Karayip) Denizi ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. ANTİL (KARAYİP) DENİZİ, Atlas Okyanusu’nun kolu; Orta ve Güney Amerika kıtaları arasında kalan bölümü. Yüzölçümü 2.718.205 kilometrekare, uzunluğu 2.700 km, genişliği 1.100 km, ortalama derinliği 2.174 metre, en derin noktası Cayman Çukuru (kuzeybatıda, 7.540 metre). Kuzeyden Büyük Antiller, doğudan Küçük Antiller, güneyden

Bilgi Dünyası

Ross Denizi Hakkında Bilgi – Haritası – Resimleri

0

Antartika’da yer alan Ross denizi hakkında bilgi. Ross Denizi resimleri ve haritası. Ross Denizi Büyük Okyanus’un bir koludur. Büyük Okyanus’un en güneyinde, Antartika kıyısında 85° güney enleminde, Victoria Topraklan ile VE. Edward Yarımadası arasında derin bir koy konumundadır. Birçok kesiminde 900 metreden derin olan deniz, güneye doğru büyük tuz kütlesi Ross Buzul Seti’nin ön sınırını

Bilgi Dünyası

Doğu Çin Denizi

0

Doğu Çin Denizi hakkında bilgi. Doğu Çin denizinin coğrafik özellikleri. Doğu Çin Denizinde bulunan limanlar ile tuzlukluk oranları, derinlikleri hakkında bilgi. Büyük Okyanus’un bir koludur. Batıda ve kuzeyde Çin ve Kore ile sınırlanmıştır. Denizin doğu sınırını Kiyusiyu ve Riyu-kiyu adaları çizer. Güneyinde de Formosa adası bulunur. Doğu Çin Denizi, kuzeydoğuda Kore Boğazı ile Japon Denizine