Browsing: destanı

Bilgi Dünyası ergenekon destanı

Ergenekon Destanı Hakkında Bilgi

0

Ergenekon destanı nedir? Ergenekon Destanının konusu, kısaca özeti, tarihçesi, Ergenekon Destanı hakkında bilgi. ERGENEKON DESTANI Türkler’in Tarih Öncesi çağlarda yaptıkları egemenlik savaşlarını anlatan büyük bir destandır. «Ergene» dağ beli, «kon» da konak anlamına gelir. Oğuz Destanı’nın bir parçası olan Ergenekon Destanı çeşitli devirlerde çeşitli şekillere girmiştir. Tarih kitaplarına geçen, tanınmış tarih uzmanlarının kabul ettikleri Ergenekon

Hikayeler / Masallar Danişmendname

Dânişmendnâme Hakkında Bilgi

0

Dânişmendnâme nedir? Dânişmendnâme neyi anlatır, özellikleri nelerdir? Dânişmendnâme hakkında bilgi. DÂNİŞMENDNÂME Dânişmendnâme, Battal Gâzi‘nin soyundan geldiğine inanılan Melik Dânişmend Ahmet Gâzi’nin Anadolu’da Müslüman olmayan topluluklarla yaptığı destansı savaşların anlatıldığı hikâyelerin toplandığı eserdir. Dânişmendnâme de Battalnâme gibi sözlü gelenek içinde oluşmuş, daha sonra yazıya geçirilmiştir. Malatya civarında bir beylik kuran Dânişmendlilerin Anadolu’nun fethi ve Müslümanlaştırılması sürecinde

Bilgi Dünyası

Battal Gazi Destanı ve Açıklaması

0

Battal Gazi destanı oku. Battal Gazi destanından birparça ve Battal gazi destanı özellikleri ile açıklamasının yer aldığı yazımız. BATTAL GAZİ DESTANI Türk halkının XIII. yüzyıldan beri severek okuduğu ulusal bir destan olan Battalnameler, Arapların Anadolu’ya yaptıkları akınları, Bizanslılarla yaptıkları savaşları anlatır. Bu mücadeleler Seyit Battal Gazi’nin etrafında geçer. Destanlara göre Battal Gazi’nin babası Rum beyleri

Bilgi Dünyası Manas Destanı Anıtı - Bişkek

Manas Destanı Özellikleri

0

İslami bir Türk destanı olan Manas Destanı özellikleri hakkında bilgi veren yazımız. Kısaca Manas Destanı hakkında bilgi. Manas Destanı, Kara Bulgar Türkleri arasında oluşan Şan Kızı Destanı’ndan sonra ikinci İslami Türk destanıdır. Destanın konusunu Kırgızların dış düşmanları olan Kalmuklar ve Çinlilerle yaptıkları savaşlarla kendi içlerindeki mücadeleler oluşturur. Olaylar Manas, Manas’ın oğlu Semetey, Semetey’in oğlu Seytek

Bilgi Dünyası İlyada Destanı

İlyada Destanı Konusu

0

Antik Yunanistan’ın büyük şairlerinden birisi olan Homeros’un iki büyük eserinden birisi olan İlyada Destanı konusu ile ilgili bilgiler. İlyada Destanı özeti. Eski Yunanistan’ın büyük şairi Homeros’un derleyip topladığı iki eserden birincisi «İlyada Destanı» (Miada), ikincisi de Odysseos Destanı (Odysseia) dır. İlyada Destanı’na bu adın verilmesi, olayların geçtiği yere İlion (Truva) denilmesindendir. Destan, Yunanlılarla Troyalılar arasında

Bilgi Dünyası

Odysseia Destanı Hakkında Bilgi

0

Dünyaca ünlü Yunanlı şair Homeros tarafından İlyeda destanının devamı olan odysseia destanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. M.Ö. IX. yüzyılda yaşadığı sanılan ünlü Eski Yunanlı şair Homeros’un «İlyada» destanının devamıdır. Vezinli, kafiyesiz bir nazım şekliyle yazılmıştır. «Heksametron» denilen altı ayaklı, vurgulu hece düzenine göre aruz veznini andıran ritimli bir vezin kullanılmıştır. Homeros, bu eserini

Bilgi Dünyası Nibelungen Destanı

Nibelungen Destanı Özeti

1

Nibelungen destanı nedir, kime, hangi ulusa aittir? Nibelungen destanı konusu, kısaca özeti, hakkında bilgi. NİBELUNGEN DESTANI 1200 yıllarında Güney Almanya’da yazılmış ünlü bir halk destanıdır. «Siegfield’in Ölümü» ile «Krimhilde’nin Öcalması» adlı iki büyük kısımdan meydana gelmiştir. Destanın konusu şudur: Bir canavarı öldürerek Nibelungen’in hazinesini ele geçiren genç kahraman Siegfield, Worms’ta hüküm süren Burgundlar’ın kralı Gunther’in kızkardeşi

Bilgi Dünyası argonautlar

Argonautlar Kimlerdir ve Destanları Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde çok önemli bir yeri olan ve çeşitli edebi esere konu olmuş olan Argonautlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunan mitolojisinde Argo adlı gemi ile Altın Post’u ele geçirmek için Kolkhis ülkesine giden kahramanlardır. Bunlar elli kişi kadardı. Başlarında İason olmak üzere aralarında Herakles, Kastor, Poliuks, Orfeu, Peleius bulunuyordu. Troya savaşından bir nesil

Bilgi Dünyası

Bozkurt Destanı Hakkında Bilgi

0

Bozkurt destanı nedir? Göktürklerden bugüne kadar Birçok farkıl Bozkurt Destanı bulunmaktadır. Bozkurt destanları. Eski Türk devletleri arasında Türk adını ilk defa kullanan Göktürkler’dir. Eski Çin kaynakları bu devletin kuruluşuna ait mitolojik bilgileri Bozkurt ve Ergenekon destanları ile verdikleri gibi Göktürkler kendileri de tarihi maceralarını milli inanışlarını taşlar üzerine kaydederek Orhon anıtları ile zamanımıza kadar ulaştırmış

Bilgi Dünyası Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Özeti

4

Türkler’in büyük destanlarından olan Ergenekon Destanı özeti. Ergenekon kelime anlamı ile ilgili de bilgi. Ergenekon Destanı Türkler’in tarih öncesi çağlarda yaptıkları egemenlik savaşlarını anlatan büyük bir destandır. Ergene “dağ beli” kon da “konak” anlamına gelir. Oğuz Destanı’nın bir parçası olan Ergenekon Destanı çeşitli devirlerde çeşitli şekillere girmiştir. Tarih kitaplarına geçen, tanınmış tarih uzmanlarının kabul ettikleri

Bilgi Dünyası

Oğuz Kağan Destanı Özeti

1

Oğuz Destanı ya da diğer ismi ile Oğuz Kağan Destanı özellikleri ve konusu (özeti) ile ilgili bilgi Oğuz Türkleri’nin en ünlü destanıdır. Buna Oğuz Kağan Destanı da denir. Bu destan Türk sözlü edebiyat devrinin en eski eserlerindendir. Destanda adı geçen Oğuz Hun Türkleri’nin ünlü başbuğu Mete’dir. Yalnız, destan Mete’nin tarihte yaptıklarından daha başka olayları da

Bilgi Dünyası

Battal Gazi Kimdir? Battal Gazi Destanı

0

Battal Gazi kimdir? Battal Gazi ne zaman ve nerede yaşamıştır, hayat hikayesi, Türk edebiyatında Battal Gazi destanları, hikayeleri. Battal Gazi; (Ölüm 740) Bizans seferlerinde ün almış bir Arap komutanıdır. Arap ve Türk dasitani halk romanlarına kahraman olmuştur. Dilimizde Seyit Battal diye de anılır. Güvenilir kaynaklara göre asıl adı Abdullah’tır. Kahraman anlamına gelen Battal sözü lâkabıdır.

Bilgi Dünyası

Odysseus Kimdir?

0

Odysseus Kimdir? Odysseus destanı, mitolojideki yeri, özellikleri, hakkında bilgi. Odysseus; Lat. Ulyssus. Homeros’ un Odysseia destanının yiğit-insan kahramanı; destan kişisi olmanın yam sıra insanlığın doğayla savaşmı simgeleyen akıl, irade bileşimi. Kimliği; her zaman düşünerek bulan, gerektiği zaman küçük yalan düzenlerle işini yürütmesini bilen kurnazlığını belirtir. Direnişi doğanın en büyük güçlerinden birini, denizi alt etmeye yöneliktir.

Bilgi Dünyası biyografi

Köroğlu Kimdir?

1

Köroğlu kimdir? Köroğlu’nun hayatı, hikayesi, şiirleri, destanı ile ilgili bilgi. Köroğlu Kimdir? Köroğlu; 1577-1590 arasındaki İran seferlerine katılmış bir yeniçeri şairidir. Köroğlu’nun, tarih olaylarıyla belli kişileri konu edinen şiirleri eldedir. Sonraları sadrazam da olan Özdemiroğlu Osman Paşa’dan söz açan bu şiirlerde III. Murat‘ın adı geçer. Celali Ayaklanmaları sırasında adı çevresinde menkibeler doğan, yaşantısı ve yiğitlikleri