Browsing: devleti

Tarih Altın Orda Devleti

Altın Orda (Altınordu) Devleti Tarihi – Nerede Hüküm Sürdüler, Nasıl Yıkıldılar?

0

Altın Orda ya da Altınordu devleti ile ilgili tarihi bilgiler. Ne zman ve kim trafından kuruldu? Nerelerde hüküm sürdü. Girdiği savaşlar ve yıkılışı Altın Orda Devleti Tarihi ve Özellikleri Altın Orda Devleti, 1242-1501 arasında varlık gösteren, Moğol İmparatorluğu’nun Kuzeybatı Asya ve Doğu Avrupa’daki, daha çok Kıpçaklara dayalı kolu olan devlet. Bu ismin kökeninde, etrafındaki hükümdarlık

Tarih

Osmanlı Devletinde Eğitim Anlayışı

0

Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ve eğitim politikaları nasıldı? İlk ve orta öğretim ile yüksek öğretim hakkında bilgiler. A. Askerlerin Eğitimi En önemli askerî eğitim kurumu Acemioğlanlar Ocağı ve Yeniçeri Ocağı’ydı. Acemioğlanlar Ocağı’nda devşirme çocuklar eğitiliyordu. Buradaki çocuklardan zeki ve yetenekli olanlar Enderun Mektebi’ne alınıyordu. Tophane, kılıçhane, tüfekhane bölümleri bir nevî askerî sanat okuluydu. Enderun Mektebi’nde

Tarih İlhanlılar Devleti haritası

İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi

0

Cengiz İmparatorluğunun Yakın Doğu kolu olan İlhanlılar Devleti ve bu devletin hükümdarları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. İLHANLILAR, İran Moğolları’na verilen addır. Yakın Doğu’yu içine alan bu büyük imparatorluk, Cengiz İmparatorluğunun parçalandığı 4 devletten biridir. Devletin kurucusu Hulâgu, Cengiz’in küçük oğlu Tuluy’un oğludur. Hulâgu’nun ağabeyleri Möngke ile Kubilay, Büyük Moğol İmparatorluk tacı için

Tarih İlhanlılar Devleti haritası

İlhanlılar Hakkında Bilgi

0

İlhanlılar Devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kurulmuştur? İlhanlıların tarihi, özellikleri hakkında bilgi. İlhanlılar; İran’da egemenlik kurmuş olan Moğol hanedanıdır (1256-1353). Büyük Moğol Hakanı Mengü, Batı Asya’daki Moğol yayılışını yeniden başlatma ve pekiştirme görevini kardeşi Hülagu Han’a verdi. Bu amaçla Hülagu, 1253’te İsmaililere ve Bağdat Halifeliği’ne karşı harekete geçti. Önce İsmaililier (Batıniler) ve önderleri

Tarih İdrisiler

İdrisiler Devleti Hakkında Bilgi

0

İdrisiler kimlerdir? İdrisiler devleti neredeve kim tarafından, ne zaman kurulmuştur, kurucusu, özellikleri, tarihi ile ilgili bilgi. İdrisiler Devleti Hakkında Bilgi İdrisiler; Magrip’te egemenlik kuran Arap hanedanıdır (789-974). Ailenin kurucusu İdris’in (I. İdris) adından ötürü bu adla anılmışlardır. I. İdris, Şii imamlar arasına, Hz. Ali‘nin oğlu Hasan’ın torununun oğlu olması yüzünden giriyordu. Ali yandaşlarınca Hicaz’da Abbasilere karşı

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama dönemlerinin iç ve dış nedenlerinin maddeler halinde sıralandığı yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyümesi durmuş, duraklama dönemi başlamıştır. Duraklamanın Dış Nedenleri Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğuda ve batıda aşamayacağı büyük devletlerle karşı karşıya gelmişti. a. Doğuda yapılan savaşlar Safevî Devleti’ni bir tehlike

Tarih Hazarlar Devleti Haritası

Hazarlar Devletinin Özellikleri

0

Hazarlar Kimlerdir? Hazarlar Devletinin kuruluşu, özellikleri ve tarihi ile ilgili biglilerin kısaca özet halinde verilmesi. Hazarlar Devleti Hazarlar; 7-10. yüzyıllar arasında Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde İdil’den Özü’ye kadar uzanan alanda devlet kuran Türk boyudur. Orta Asya’dan geldikleri bilinir. Başlangıçta Hunlara bağlıyken Atilla’nın ölümünden sonra İdil boyuna indiler ve Göktürkler’den sonra bu bölgeye egemen oldular.

Bilgi Dünyası Timur

Timur Kimdir?

0

Timur kimdir? Timurlu Devleti’nin kurucusu Timur’un hayatı, yaptıkları, biyografisi, başarıları, dönemi tarihi ile ilgili bilgi. Timur Kimdir? Timur; Timurlu Devleti’nin kurucusudur. (Sebz 1336-Otrar 1405). Babası Barulas aşiretinin başbuğlarından Emir Turaga, annesi ise Tekina Hatun’dur. Timur’un atalarıyla Cengiz Han’ın ataları beşinci kuşakta birleşir. Babasının yerine kabilesinin başına geçti. Tuğluk Timur Maveraünnehr’e girince Maveraünnehr’in yönetimini kendisine bıraktı.

Tarih Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özeti

1

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra İmparatorluk haline geldiği yükselme döneminin önemli aşamaları ve olayları hakkında bilgi. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’nda yaşanan yenilgiden sonra toparlanma devrine girmiştir. Devletin kuruluştan Ankara Savaşına kadar geçen süredeki önemli olayları için TIKLAYIN. * Ankara Felâketi’nden İstanbul’un Fethi’ ne (1402-1453) — Bundan sonraki 51 yılda Osmanlı padişahları, Yıldırım‘ın son yıllarındaki güce erişmek

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı

0

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflama dönemi ve yıkılışı, yıkılış sebepleri ile ilgili bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı 1219-1236 yılları arasında hüküm süren Alaettin Keykubat ölmeden önce küçük oğlunu veliaht ilan etmişti. Fakat büyük oğlu II. Gıyesettin Keyhüsrev buna itiraz edip zorla tahta çıktı, kardeşleriyle üvey annesini öldürttü. II. Gıyasettin Keyhüsrev babasına hiç benzemiyordu. Kötü

Tarih

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri

0

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri (1204-1243) yılları arasına denk gelir. Anadolu Selçuklu Devletinin gelişme devri hakkında bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243), 3 — Zayıflama Devri ve Yıkılışı (1243-1308). 1204-1211 yılları arasında hüküm süren I. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde devletin sınırları Akdeniz’e kadar ulaştı. Bu sıralarda

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

0

Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu hakkında Bilgi. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Oğuz Türkleri’nin Anadolu’yu aldıktan sonra kurdukları büyük bir Türk devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında 1308 yılına kadar sürmüştür. Anadolu Selçukluları tarihi şu üç devreye ayrılır: 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243),

Tarih Osmanlı Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi

1

Osmanlı Devleti ne zaman ve neden duraklama gerileme dönemine girmiştir? Osmanlı Devletinin çöküşüne kadar ulaşan bu dönemin önemli olayları. Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi Duraklama Başlıyor * İmparatorluğun Son Haşmet Çağı (1595-1683) — Bundan sonra gelen 88 yılda imparatorluk büyüklüğünden bir şey kaybetti sayılmaz. Zaman zaman IV. Murat devrinde, Köprülüler çağında Kanuni devrindekinden

Tarih

Bambara Devletleri Hakkında Bilgi

0

Bambara devletleri, Batı Afrika’da, biri Senegal ve Nijer ırmakları arasında Segu’ da, öbürü Orta Nijer Irmağı (bugün Mali sınırlan içinde) boyunda Kaarta’da kurulmuş olan iki ayrı devlet. Halk arasında yaygın olan inanışa göre Segu, Barama Ngolo ve Nia Ngolo adlı iki kardeş tarafından kuruldu. Başlangıçta yağmacı haydut şeflerinden farkı olmayan iki kardeş, Nijer’in güney kıyısında

Tarih

İsrail Devleti’nin Kurulması

0

İsrail Devleti ne zaman ve nasıl kurulmuştur? İsrail Devleti’nin kurulma süreci, tarihçesi hakkında bilgi. İsrail Devleti’nin Kurulması I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Balfour Deklarasyonu’yla İngiltere, Filistin Devleti’nin kurulmasını destekledi. I. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin mandası altındaki Filistin topraklarını satın alan ilk Yahudi yerleşimciler bölgeye geldi. İngiltere önceleri Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine göz yumdu. Araplar bu

Tarih

Anhalt Kontluğu Tarihi

0

Eski bir Alman devleti olan Anhalt tarihi ile ilgili genel bilgiler. Anhalt düklüğü ya da kontluğu ile ilgili genel bilgiler. Anhalt Kontluğu Tarihi Anhalt, eski bir Alman devleti. 1863-1918 arasında düklük, Saksonya-Anhalt içine alındığı 1945’e değin eyalet (Land) statüsüne sahip olmuştur. 1949’da Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin bir eyaleti olan Saksonya-Anhalt, 1952’de illere (Bezirke.) ayrılınca, eski Anhalt

Tarih

Baden Devleti Tarihi

0

Tarihi eski Baden devleti ile ilgili bilgiler. Almanya’da Ren ırmağı kenarında kurulmuş olan Baden devletinin tarihçesi. Baden Devleti Tarihi Baden, Ren Irmağı üzerinde, bugün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin (Land) batı kesimini oluşturan eski devlet. Baden markgraflığı 1112’de oluşturuldu. Zâhringen ailesinden gelen Baden markgrafları, 1218’de Breisgau kontluğunun bir bölümünü ele geçirdiler. Daha sonra, Ren’ in batısında da

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış

0

Anadolu Selçuklu Devletinde hukuk sistemi ile birlikte din ve inanış konuları hakkında kısa özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış Hukuk Anadolu Selçuklu hukuku, Büyük Selçuklu hukukunda olduğu gibi Şer’î ve Örfî hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. > Şer’î hukuk sisteminde, evlenme, boşanma, miras, nafaka, vakıf işleri çözümlenirdi. Şer’î mahkemelerin

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ordu Yapısı

0

Anadolu Selçuklu devletinin ordu yapısı teşkilatı nasıldı? Anadolu Selçuklu Devletinde ordunun bölümleri, isimleri ve kısaca açıklamalarının yer aldığı sayfamız. ♦ Anadolu Selçuklularındaki askeri teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Anadolu Selçukluları deniz ticareti ve donanmaya verdikleri önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden farklılık göstermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu başlıca şu bölümden oluşuyordu: 1. Gulamân-ı Saray:

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldı?

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi nasıldı? Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ünvanları, saray görevlileri ve idari birimler hakkında bilgiler * Anadolu Selçuklu Devleti birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. * Birçok Türk devletinde olduğu gibi “veraset sistemi” ve “kut anlayışı” devam etmiştir. * Şehzadeler melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilirdi. Bu uygulamadaki amaç ileride tahta

Bilgi Dünyası Part İmparatorluğu

Arsaklı Devleti Hakkında Bilgi

0

Arsaklılar, Arsaklı Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur? Arsaklı Devleti’nin tarihi, özellikleri, hakkında bilgi. Arsaklı Devleti Arsaklılar, Arşakuni olarak da bilinir, Part İmparatorluğu’nu kurup yöneten eski hanedandır (İÖ 247 – İS 224). Hanedanın atası olan ve Hazar Denizinin doğusunda yaşayan Parni kabilesi. Büyük İskender’in ölümünden (İÖ 323) kısa süre sonra Part topraklarına girdi. Arsaklılar I.

Bilgi Dünyası Büyük Selçuklu İmparatorluğu haritası

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılma Nedenleri

0

Büyük Selçuklu devletinin yıkılma nedenlerinin maddeler halinde verildiği ve yıkılma döneminde yaşanılanları kısaca anlatan sayfamız. Malazgirt Zaferi sonrası dönemde yaşanan bir Karahanlı isyanını bastırmak için uğraşırken öldürülen Alp Arslan’ın yerine oğlu Melikşah geçti. (1072) Büyük Selçuklular, en geniş sınırlarına, kültür ve uygarlıkta en parlak dönemlerine Melikşah zamanında ulaştılar. Başkent İsfahan idi. ► Doğuda Türkistan, kuzeyde

Bilgi Dünyası 1870 Berlin Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin batı topraklarında ortaya çıkan siyasi tablo

19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Siyasi Durumu ve Olayları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletinin siyasi durumu nedir? 19. yüzyıl Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletleri arasındaki siyasi olaylar, isyanlar ve sonuçları hakkında bilgiler. Avrupa Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Amaçları; Rusya: a) Tek başına Osmanlı Devletine egemen olmak, b) Bunu gerçekleştiremezse, Avrupa devletlerinden biri ya da birkaçı ile birlikte Osmanlı Devleti’ni paylaşmak, c) Osmanlı Devleti’ni himayesi

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukuk Devleti İlkesi Unsurları

0

Hukuk devleti ilkesi nedir? Hukuk devleti ilkesinin unsurları neledir, Hukuk devletinin gerekleri ve özellikleri hakkında bilgi. HUKUK DEVLETİ İLKESİ Hukuk Devleti, Devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olduğu, yönetilenlere hukuksal güvencelerin sağlandığı devlettir. Hukuk Devletinin Gerekleri : 1. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması 2 Yasaların anayasaya uygun olması 3. Yasaların genel

Bilgi Dünyası

Ben-i Ahmer Devleti (Özet)

0

Gırnata Emirliği olarak da bilinen Ben-i Ahmer Devleti tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. İspanya’daki sonuncu İslam devletidir. 1232’den 1492’ya kadar 260 yıl sürmüştür. İspanya’nın bugünkü Endülüs eyaletinin hemen tamamı üzerine kurulmuştu. XIV. yüzyıl sonlarında Septe’yi işgal edip Afrika’ya da uzanmıştır. Merkezi Gırnata (Granada) şehridir. O tarihlerde şehrin nüfusu 500.000 kadardı, Avrupa’da

Biyografi

Batu Han Kimdir? (Altınordu Devleti Kurucusu)

0

Cengiz Han’ın torunlarından biris olan ve Altınordu (Altın orda) devleti kurucusu olan batu Han hayatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. BATU HAN (Ölümü: 1248) Altınordu devletinin kurucusudur. Cengiz Han’ın torunu, Cuci’nin ikinci oğludur. Cengiz, büyük imparatorluğunun bazı bölümlerini sağlığında üç oğlu Cuci, Çağatay ve Ogedey’e mülk olarak vermişti. En küçük oğlu Tuluy da, geleneğe

Bilgi Dünyası

Site Devleti Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Site Devleti nedir? Tarihteki site devletlerinin özellikleri nelerdir? Site devleti hakkında bilgi. SİTE Eskiçağ’da Yunanistan’da, daha sonra da Roma’da kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da birkaç kentten oluşmuş devlettir. Site, yaşam alanı bölgeleri çorak ve aşılması güç dağlar ile deniz arasına sıkışmış ve birbirinden uzakta bulunan özgün bir coğrafi çevrede oluşabilirdi; bu durum, insanları özerk

Bilgi Dünyası

Tolunlular Devleti Hakkında Bilgiler

0

Tolunlular Devleti ile ilgili olarak genel, temel ve kısaca bilgilerin paylaşıldığı yazımız. İlk Müslüman Türk devletidir. 816’da Bağdat’taki Abbasî Halifeleri’nin sarayına köle olarak getirilen «Tolunu’t-Türkî» adlı bir Türk’ün oğlu Ahmet Tolun tarafından kurulmuştur. 835’te doğan Ahmet Tolun Halifeler’in hizmetinde hızla yükseldi. 868’de Mısır valisi oldu. 880’de bağımsızlığını ilan etti. 16 yıla yaklaşan bir egemenlikten sonra

Bilgi Dünyası

Kutluklar Hakkında Bilgi

0

Kutluklar devleti ile ilgili olarak genel bilgiler. Kutluklar kimlerdir? Kutluklar devleti dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Göktürk İmparatorluğumun ikinci devresinde hüküm sürmüş hanedandır. İmparatorluk, yazıtlarda anlatılan zayıf duruma düştükten sonra aynı hanedandan İlteriş Kutluğ Kağan 682’de devleti kalkındırdı ve eski parlak durumuna getirdi. Bu hakanın adı Türk devletine verilerek yeni bir devlet gibi

Bilgi Dünyası Göktürk Bayrağı

Göktürk Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Göktürk Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazılmış olduğu Göktürk Devleti hakkında bilgi veren yazımız. • Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Orta Asya’daki Türkler Avarlar’ın egemenliğine geçmişti. Bumin Kağan, 552’de Avarlar’a karşı ayaklanarak Göktür Kağanlıgı’nı kurdu. • Göktürkler, Kağanlık düzeyine şadlık ve yabguluk aşamalarından geçerek ulaştılar. Şadlık, hanedan mensubu askerî komutanlara verilen unvandır. Yabguluk ise, devletin önemli bir

Bilgi Dünyası

Uygur Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Orta Asya’da büyük bir uygarlık kurarak oldukça ileri bir devlet olarak hayatını sürdürmüş Uygur Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazıldığı sayfamız. • Önceleri Orhun Nehri boylarında yaşayan Uygurlar bir süre sonra (Moğol ve Kırgız saldırıları sonucu) Dogu Türkistan’a göç ederek buraya yerleştiler. • Uygurlar, Göktürklerin son zamanlarında, Karluk ve Basmıllar’la birleşerek Göktürk egemenliğine son verdiler ve

Bilgi Dünyası Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Hun Devleti Hakkında Bilgi

0

Yüzlerce yıl boyunca tüm dünyaya hükmeden bir Türk kavmi olan ve bir çok devletler kuran Hunlar ve devletleri ile medeniyetleri hakkında bilgi HUNLAR, Eski Türk kavimlerindendir. Kelimenin Türkçe’deki asıl şekli «Kun» dur. Çince’de «Hiung-nu» denilir, oradan batı dillerine «Hun» olarak geçmiştir. Türkler’i ilk defa bir imparatorluk halinde birleştiren kavim Hun Türkleri olduğu için, tarihte olağanüstü

Bilgi Dünyası

Kartaca Tarihi

0

Büyük bir ticari imparatorluğa ismini vermiş olan Kuzey Afrika’da bir antik kent olan Kartaca tarihi ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. İlkçağ’da büyük önemi olmuş bir Kuzey Afrika şehrinin ve aynı adla anılan büyük ticari imparatorluğun başkentidir. Bugünkü Tunus şehri yakınlarında bulunan Kartaca şehrini Fenikeliler kurdu. Efsasaneye göre M.Ö. 813’te Sayda şehrinde, Sur’a

Bilgi Dünyası

Karamanoğulları Hakkında Bilgi

0

Türkçeyi ilk olarak ve tek resmi dil olarak kabul eden Türk Devleti olan Karamanoğulları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. KARAMANOĞULLARI, Anadolu beyliklerinden kudretli bir Türk devletiydi. Bugünkü Konya, Niğde, Kayseri, İçel, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Isparta, Doğu Antalya illeri üzerinde kurulmuştu; yalnız, bu genişliği her zaman elinde tutamamıştır. Devletin ana toprakları bugünkü Konya, Niğde, İçel

Bilgi Dünyası

Karahanlılar Kimlerdir?

0

Karahanlılar devleti ve Karahanlılar ile ilgili olarak kısa ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Karahanlılar kimlerdir? Bir Türk imparatorluk hanedanıdır. 955’te bu hanedandan Abdülkerim Satuk Buğra Han ile birlikte bütün imparatorluk İslam dinini kabul etti. Böylece, Türk tarihinin 12 yüzyıl süren Şamanlık devri kapandı, İslam devri başladı. Bu bakımdan, Karahanlılar’ın Türk tarihindeki rolü büyük oldu.

Bilgi Dünyası

İhşitler Devleti Hakkında Bilgiler

0

Mısır’da hüküm sürmüş bir Türk devleti olma özelliği taşıyan İhşitler ya da Ihşıtoğulları devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. 934 – 969 yılları arasında Mısır’da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. 941’den başlayarak Suriye ve Filistin, 942’den sonra da Hicaz’a hakim olmuşsa da Abbasi Halifeleri’nin nazari egemenliğini tanımakta devam etmiştir. Devlet merkezi Fustât (Eski Kahire),

Bilgi Dünyası

Harzemşahlar

0

Harzemşahlar devleti ve Harzemşahlar hükümdarları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Harzemşahlar kimdir? Orta Asya ve Yakın Doğu’da kurulmuş bir Türk imparatorluğudur. Kısa sürmekle beraber, Büyük Selçuklular’ın gerçekten yerine geçenler olarak tarihte önemli yer almıştır. Aral Gölü’nün güneyinde Amu Derya’nın çatalağzı dolaylarındaki ülkeye «Harzem» denir. Burada egemen olan sonuncu hükümdar sülalesi, Selçuklular’a bağlı

Bilgi Dünyası

Selçuklu Devleti Hakkında Bilgiler

0

Selçuklu Devleti tarihi ile ilgili bilgiler. Türk ulusunu Orta Asya’dan Yakındoğu’ya Asya’ya getiren Türk Devleti olan Selçuklu Devleti hakkında bilgiler. SELÇUKLU DEVLETİ, XI. yüzyılda kurulan, XIII. yüzyılda sona eren büyük bir Türk devletidir. Osmanlı hanedanı bir yana bırakılırsa, Selçuklular Türk tarihinin en büyük hanedanıdır, dünya tarihinin de en önemli hanedanlarından biridir. Türk ulusunu Orta Asya’dan

Bilgi Dünyası

Sasani İmparatorluğunun Tarihi

0

İran’da kurulmuş ve 400 yıldan fazla süre hüküm sürmüş olan Sasani İmparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. İran’ın ünlü bir imparatorluk hanedanıdır. Sasaniler’in saltanatı 226’dan 642’ye kadar 416 yıl sürmüş, bu arada 31 «şehinşah» (büyük imparator) gelip geçmiştir; bunların 2’si imparatoriçedir. Hanedanın başkenti bugünkü Bağdat yakınlarındaki Medâyin şehriydi; 590-628 arasında Batı İran’da Destecird’e aktarıldı.

Bilgi Dünyası

Safeviler Devleti Hakkında Bilgiler

0

Safeviler Devleti ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Safevi hükümdarların listesinin yer aldığı yazımız. Safeviler dönemi ile ilgili bilgiler. Safeviler, İran’da saltanat sürmüş büyük bir Türk hanedanıdır. 1502’den 1736’ya kadar 234 yıl sürmüştür. Kuruluşundan Büyük Şah Abbas’ın ölümüne ( 1628) kadarki devrede Safevîler, kesiksiz ve mutlak şekilde, Osmanlı devletinden sonra dünyanın en güçlü, en büyük

Bilgi Dünyası

Prusya Devleti Hakkında Bilgi

0

Prusya neresidir? Prusya devleti hakkında bilgi ve Prusya tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski bir Alman devletidir. Bugünkü Almanya toprakları üzerinde, uzun zaman Avrupa’nın en kudretli askeri devleti olarak yaşamıştır. En geniş zamanında Almanya halkının üçte ikisi Prusya’da yaşıyordu. Ülke batıda Belçika ile Hollanda’dan doğuda Polonya’ ya kadar uzanıyor, kuzeyde de Baltık

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları

1

Birinci Dünya Savaşından mağlup ayrılan Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak adına yapılan antlaşmalar, konferanslar ve tasarılar hakkında genel bilgiler. OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI I. Dünya Savaşı devam ederken, Anlaşma devletleri, Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmışlardı. 1917 yılı ilkbaharına kadar olan anlaşmalar şunlardı: 1. Sykes Pykot Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Anlaşmaya göre Mersin’e kadar olan

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Seyirlik Oyunlar ve Tiyatro

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde seyirlik oyunlar ile tiyatro sanatı ile ilgili genel bilgilerin maddeler halinde verildiği yazımız. OSMANLILARDA SEYİRLİK OYUNLAR VE TİYATRO • Türklerin Orta Asya kökenli bir çok seyirlik oyunu Osmanlı Devleti’nde de devam etmiştir. • Köylü tiyatro geleneğinde birçok kısa seyirlik oyun sergilenirdi. Bu oyunlarda halkın yaşayış ve inanışına ilişkin öğeler ele alınırdı. •

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Dağılmayı Önleme Çabaları

0

Osmanlı Devleti dağılma dönemine girdiğinde bir çok padişah dağılmayı önleme çabalarına girişti. Kısaca ve maddeler halinde Osmanlı Devletinin dağılmasını önleme amaçlı çalışmalar. DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI a) Osmanlıcılık Tanzimatın sonlarına doğru bazı aydınlar Genç Osmanlılar adıyla bir dernek kurdular. Onlara göre; • milliyet isyanlarının sona erdirilip • ülkenin bütünlüğünün korunması ancak, devlet sınırları içindeki herkesin Osmanlıcılık

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Dönemi Haçlı Seferleri

0

Anadolu Selçuklu Döneminde gerçekleşen Haçlı Seferleri, savaşları ve o dönemler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. HAÇLI SEFERLERİ 11. ve 12. Yüzyıllarda, Batılı Hristiyanlar tarafından Kutsal yerleri müslümanlardan almak amacıyla yapılmış olan büyük seferlere Haçlı Seferleri denir. Haçlı seferleri gerçekte dinsel görünüm altında yapılmış ekonomik savaşlardır. Nedenleri 1. Ortadoğu’da çıkan karışıklıklar yüzünden Kudüs ve çevresinin ziyaret

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi

0

Anadolu Selçuklu Devleti kuruluş ve yükseliş dönemlerine ilişkin maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. ANADOLU SELÇUKLULARI DEVLETİ (1077 – 1308) Kuruluşu • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah’tır. • Süleymanşah, önce Konya çevresini ele geçirdi. Sonra Bizans’ın zayıf durumundan yararlanarak Marmara kıyılarına kadar ilerledi. • İznik’i alarak başkent yaptı (1057). • Hemen hiçbir karşı koymaya rastlamadan

Bilgi Dünyası

Safeviler Hakkında Kısa Bilgi

0

Safeviler ile ilgili olarak kurdukları devletin özellikleri ve yıkılışı hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. Safeviler (1502 – 1736) – XVI. Yüzyılın başlarında yeni bir Türk hanedanı olan Safeviler, İran’da iktidarı ele geçirdiler. – Devlete güç verenler, başta Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerini kurmuş olanlar olmak üzere Anadolu’dan İran’a göçen Türkmenlerdi. – En geniş zamanında

Bilgi Dünyası

Şeybaniler Hakkında Bilgi

0

Batı Türkistanda kurulmuş bir handeanlık olan Şeybaniler ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız. Şeybâniler (1428 – 1598) – Batı Türkistan’da hüküm sürmüş bir Türk hanedanıdır. – Bu devleti kuranlar Özbekler olarak da bilinir. – Şeybanilerle Safeviler arasında çok uzun süren mücadeleler olmuştur. Şah İsmail’in Şeybanileri yenmesi (1510) devleti sarsıntıya uğratmışsa da, bir süre sonra Şeybaniler

Bilgi Dünyası

Timurlular Devletinin Özellikleri

0

Timurlular Devleti ya da Timur İmparatorluğu ile ilgili özet bilgilerin ve özelliklerinin yer aldığı yazımız. XIV. Yüyılın ikinci yarısında Türkistan’da kuruldu, kısa sürede Hindistan’a, Anadolu’ya, Basra Körfezi’ne ve Aral Gölü’nün kuzeyi ile bugünkü Ukrayna’ya kadar genişledi. • Altın Orda Hanlığı ile mücadele ederek yıkılmasına neden oldu. • Ankara Savaşı’nda (1402), Yıldırım Bayezit’i yenen Timur, Anadolu’ya

1 2