Browsing: devletleri

Tarih Avrupa Hun Devleti

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Nerelerde Kuruluşlardır? İsimleri Nelerdir?

0

İlk Türk Devletleri hangileridir, nerede kurulmuşlardır, özellikleri nelerdir? Tarihteki ilk Türk devletleri ve önemli hükümdarları hakkında bilgi. İlk Türk Devletleri BÜYÜK (ASYA) HUN DEVLETİ (M.Ö 220-M.S216) O Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başkent Ötüken olmak üzere Orta Asya’da kurulmuştur. Hun Devleti’nin ilk dönemleri ile ilgilj bilgilerimiz MÖ. 318 tarihli Çince bir antlaşma metnine dayanmaktadır. O

Tarih turkler

Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması

0

Türk İslam devletlerinin tarihi, kronolojik sıralaması, özellik ve etkinlikleri, hükümdar ve kurucuları ile siyasi kronolojisi Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması Devletler Hakimiyet Alanları Bilinen önemli kurucu ve Hükümdarları Özellikleri – Etkinlikleri Karahanlılar Batı Türkistan Bilge Kül Kağan Satuk Buğra Han zamanında Müslümanlığa kitlesel katılımlar başlar. 840 -1212 Maveraünnehir Satuk Buğra Han Gerçek anlamada ilk Türk

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri

0

İlk Türk Devletlerinin gelenek ve görenekleri nelerdir? Devlet yönetimi, hukuk, ordu, ordunun gelişimi, din ve inanış hakkında bilgi. İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri DEVLET YÖNETİMİ İlk Türk devletlerinde devlet (İL – EL) boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Boylar Federasyonu). Aile ⇒ Sülale ⇒ Boy ⇒ Budun (millet) = EL – İL (devlet) O Devletlerin

Bilgi Dünyası

Moğol Devleti ve Parçalanması Sonrası Moğol-Türk Devletleri

0

Moğol devleti hakkında kısa bilgi. Moğol Devletinin Anadoluyu işgali ve sonrasında Moğol Devletinin parçalanması sonucu ortaya çıkan Moğol – Türk Devletleri 1.Cengiz ve Moğol Devleti (1206-1227) • Asıl adı Timuçin olan Cengiz Han, dağınık Moğol kabilelerini bir araya getirerek Moğol imparatorluğunu kurmuştur. • Moğolların, devletlerini kurup Kara Tatarların da bulundukları bölgelere yerleşmeleri üzerine Çinliler, Araplar

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Bilgi Dünyası

Mikronezya Federal Devletleri Tarihçesi

0

Dört adet eyaletten oluşan Mikronezya bölgesindeki federal devletin yani Mikronezya Federal Devletlerinin kısa tarihçesi. Binlerce yıldır yerleşime sahne olan adalar, 17. yüzyılda İspanyol’lar tarafından sömürgeleştirildi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Japon yönetimi altına girdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve BM koruması altına giren adalar, Mayıs 1979’da yürürlüğe giren anayasayla ABD yönetiminden ayrılarak Mikronezya Federal Devletleri

Bilgi Dünyası

İlk Türk İslam Devletleri

0

İlk Türk İslam devletleri hangileridir, ne zaman kurulmuşlardır ve özellikleri nelerdir? İlk Türk İslam devletleri hakkında bilgi. İlk Türk İslam Devletleri 1. TOLUNOĞULLARI (868 – 905) • Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. • Abbasi halifesi tarafından Mısır Valiliğine atanan Tolunoğlu Ahmet, şartlar elverişli olunca bağımsızlığını ilan etti (868) ve Fustat (eski Kahire) kentini yeniden

Bilgi Dünyası

Uygur Devletleri Hakkında Bilgi

0

Çağlar boyunca bir çok devlet kurmuş olan Uygurların kurmuş olduğu devletleri ve uygarlık alanındaki önemleri. Uygurlar M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. XIII. yüzyıla kadar Hunlar’dan sonra yaşamış bir Türk topluluğudur. Orta Asya’da, ayrı ayrı devletler kurdular, birçok bakımlardan çağdaş uluslara örnek oldular. Uygur Türkleri’nin kurduğu devletler, genişlik, güçlülük yönünden, öbür Türk devletlerinden büyük değildi. Ancak, uygarlık

Bilgi Dünyası

Orta Asya’da Kurulan Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

2

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin ortak özellikleri nelerdir? Bu özellikleri maddeler halinde açıklaması Orta Asya’da Kurulan Türk Devletlerinin Genel Özellikleri a- Ülke topraklan Göktanrı adına hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Türklerde siyasi iktidar kavramı “kut” deyimi ile belirtiliyordu. Bu anlayışa göre, devlet yeryüzünde idi fakat iktidar tanrıdan “Gök’ten” aşağıya doğru iniyordu Devlet içindeki mevkilerde yukarıdan

Bilgi Dünyası

Geç Hitit Dönemi

0

Geç Hititler kimlerdir? Geç Hititler dönemi, kurulan geç hitit devletleri, özellikleri, sanat anlayışları ve tarihteki yeri hakkında bilgi. Geç Hititler; Hitit İmparatorluğu’nun Deniz Kavimleri adı verilen topluluklar tarafından İÖ 1190’da yıkılmasından sonra, Tuz Gölü’nden Akdeniz’e, Tuz Gölü’nden Malatya’ya, Malatya’dan Kargamış’a kadar çizilen sınırlar içinde Hititler, küçük kent devletçikleri kurdular. Hitit İmparatorluğu’nun yakılmasından sonra özellikle İç