Browsing: devri

Tarih Fetret Devri

Fetret Devri Nedir? Ne Zaman ve Neler Olmuştur? Kısaca Açıklaması

18

Tarihimizde Fetret Devri (dönemi) diye anılan devir ile ilgili bilgi, Fetret Devri nedir? Ne zaman olmuştur, Fetret Devrini sona erdiren padişah kimdir? Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen isimdir. Fetret Arapça’da kargaşa anlamına gelir. Yani bu dönem “Kargaşa Dönemi” olarak da isimlendirilebilir ancak tarihimize Fetret Devri olarak geçmiştir. 28 Temmuz 1402 Ankara

Tarih

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri

0

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri (1204-1243) yılları arasına denk gelir. Anadolu Selçuklu Devletinin gelişme devri hakkında bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243), 3 — Zayıflama Devri ve Yıkılışı (1243-1308). 1204-1211 yılları arasında hüküm süren I. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde devletin sınırları Akdeniz’e kadar ulaştı. Bu sıralarda

Tarih II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi Islahatları

0

19. yüzyıl dönemi Osmanlı Islahat Hareketleri içerisinde en önemli dönem olan II. Mahmut dönemi / devri ıslahat hareketleri maddeler halinde. II. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI Kabakçı Mustafa isyanından sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa III. Selim‘i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi. III. Selim öldürülünce II. Mahmut‘u padişah yaptı, kendiside Sadrazam oldu. Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve

Tarih Lale Devri

Lale Devri Hakkında Kısaca Bilgi

0

Osmanlı İmparatorluğundan XVIII. yüzyılda 12 sene boyunca yaşanmış meşhur Lale Devri ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Lâle Devri (1718-1730) Hükümdar: III. Ahmet Sadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Lale Devri, 1718 Pasarofça Antlaşması‘yla başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanı’yla sona eren dönemdir. Bu dönemde Avrupa İle savaş yapılmamıştır. Osmanlı tarihindeki uzun bir barış dönemidir.

Bilgi Dünyası

Tanzimat Dönemi Islahatları

0

1839 yılında gerçekleşen Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanları ile ilgili olarak maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. a) Tanzimat Fermanı 1839: II. Mahmut’un yerine geçen Abdülmecit’te reform yanlısıydı. Bu nedenle devleti kurtarmak, batı desteğini sağlamak amacıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan reform programını kabul etti. Fermana göre; 1. Müslüman ve Hristiyan tüm Osmanlı

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı ikinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri ikinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları İKİNCİ DÖNEM (İkinci Kuşak (1876 -1896) Bu dönemin başlıca şair ve yazarları Abülhak Hamit Tarhan, Recâizâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabızade Nazım’dır. İkinci dönem sanatçıları şu yönleri ile birinci dönem sanatçılarından

Bilgi Dünyası

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Tanzimat dönemi ya da Tanzimat devri Türk edebiyatı genel özellikleri ve bu dönemdeki aşamalar, şair ve yazarlar hakkında bilgiler. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ Çağdaşlaşma hareketleri, Osmanlı aydınına Batı kültürünü tanıma ve tanıtma olanağı sağladığı için bu dönemde Türk edebiyatını ilgilendiren şu olaylar görülür: a) Yurt dışına gönderilen kimi aydınlar Batı .edebiyatını ve siyasi alanlardaki geİişmeleri tanıma

Bilgi Dünyası

Dört Halife Devri

0

İslamiyetin dört halifesi kimdir? Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde yaşanan önemli olaylar ve sonuçları. DÖRT HALİFE DEVRİ Hulefa-i Raşidin – Cumhuriyet Dönemi 632-661 Bu dönem; Hz. Muhammed’in vefatından, Hz. Ali’nin şehid edilmesine kadar geçen dönemdir. Bu sürece “Hulefa-i Raşidin” (Reşid Halifeler) denir. Ayrıca Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç devlet başkanlığı

Bilgi Dünyası

Mağara Çağı Hakkında Bilgi

0

Taş Devri olarak da geçen Mağara Çağı ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Mağara Adamları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarih öncesi devirlerinden biridir. Bu çağda insanlar, ağaç tepelerinde yaşamalarından sonra, araçlarını geliştirerek kendilerine barınak yapmayı öğrenmişlerdir. Mağara Çağı’ndan önce insanlar, araç yapmayı, ateş yakmayı, toplu olarak yaşamanın faydalarını bilmedikleri için yeryüzünde yaşayan korkunç, vahşi

Bilgi Dünyası Karbon Devri - Deniz Kestanesi (karbonifer)

Karbon Devri Nedir? (Kısaca)

0

Karbonifer dönemde denilen Paleozoik çağın beşinci evresi olan Karbon Devri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. KARBON DEVRİ (Karbonifer) Jeolojik zamanlardan Paleozoik Çağın beşinci devridir. Bu devirde, dünyadaki kömür tabakaları teşekkül etmiş, ayrıca dünyanın çevresinde de birtakım değişiklikler olmuştur. Bundan 250.000.000.000 yıl önce başlı-yan Karbon Devri’nde hava ıslak, rutubetliydi. Bitkilerin çoğu tuhaf görünüşlü otlar,

Din

Hz. Osman Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifeden üçüncüsü olan Hz. Osman’ın dönemi, yaptıkları ve savaşları ile ilgili kısaca bilgilerin verildiği yazımız. Hz. OSMAN DEVRİ (644-655) • Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika’daki fetihler devam etti ve Tunus alındı. • Suriye Valisi Muaviye, ilk İslam donanmasını kurarak Kıbrıs’a ve diğer adalara seferler düzenledi. Muaviye, donanmasını İstanbul önlerine kadar gönderdi (652). İslam

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler

0

Tarih öncesi devirleri ile ilgili bilgiler. Anadolu’da tarih öncesi devirlere ait yerler. Yontma taş, cilalı taş ve maden devri hakkında bilgiler. Tarih öncesi, insan topluluklarından günümüze gelebilen kültür kalıntıları ve bunların yapıldıkları ham maddelere dayanılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre tarih öncesi devirler • Yontma Taş Devri, • Cilalı Taş Devri • Maden Devri diye üçe ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası Köprülüler Devri

Köprülüler Devri ve Vezirleri

0

Osmanlı tarihinde Köprülüler Devri ve bu devirdeki sadrazamlar (vezirler) ile ilgili ve Köprülüler dönemine ait siyasi olayları. KÖPRÜLÜLER, XVII – XVIII. yüzyıllar Osmanlı tarihinin en ünlü vezir ailesidir. 1656-1691 arasındaki 35 yıllık devreye bazı tarihçiler «Köprülüler Devri» demişlerdir. Ailenin en ünlü şahsiyetleri şunlardır: Köprülü Mehmet Paşa (1578-1661 ). Şimdi Samsun’un bir ilçesi olan ve Köprülü’den

Bilgi Dünyası

İnsanların Yeryüzünde İlk Çağları

0

İnsanlık tarihinin ilk dönemleri ilk çağları ve insanlığın ilk dönemleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İNSANLIK tarihinin ne zaman başladığını kesin olarak bilmiyoruz. Yalnız, Güney Afrika’da bundan 800.000 yıl öncesinden kalma birtakım taşıllar (fosiller) bulunmuştur ki bunlara dayanarak daha o çağlarda yeryüzünde insana benzer üstün zekalı yaratıklar bulunduğunu söyleyebiliriz. İlk insanların nasıl oluştuğu

Bilgi Dünyası

Selçuklu Döneminde Yapılan Mimari Eserler

0

Seçuklular döneminde Anadolu’da yapılan mimari eserler, camiler, medreseler, saraylar hangileridir? Hakkında bilgi. Selçuklular Devri: Selçuklular devrinde Anadolu’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ayakta duran önemli mimarlık eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin başında camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar gelir. Selçukluların ticaret yolları üzerinde gidip gelen kervanlar için birer günlük mesafelerde yaptıkları kervansaraylar devrin mimarlık üslûbunu belirten en