Browsing: Devrimi

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılabı Nedir? Sanayi İnkılabının Temel Taşları ve Sonuçları Nelerdir?

4

Sanayi inkılabı nedir ve ne zaman olmuştur? Sanayi inkılabının özellikleri, neden ve sonuçları. Ayrıca sanayinin aşamaları nelerdir? Sanayi İnkılabı (1790 – 1830) İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar, tüketimin artmasıyla yeni üretim tarzı ve kaynaklan ortaya çıkmıştır. İlkel çağlarda yaşayanların ilk geçim kaynakları toplayıcılıktır. Daha sonra avcılık en yaygın geçim kaynağı olurken, toprağın işlenmesiyle tarım en

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Resimleri (Nedenleri ve Sonuçları)

0

Fransız İhtilali (Devrimi) ni anlatan tablolar, görseller, resimler. Fransız İhtilali ile ilgili fotoğraflar, canlandırmalar. Öncelikle Fransız İhtilalinin ne olduğunu, neden olduğunu ve sonuçlarına kısaca bakalım… Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Gerçekleşmesi 1789 yılında başlayan Fransa İhtilâli ile Avrupa’da mutlak krallık yönetimi sona erdi. Demokrasi ve milliyet ilkelerine dayanan yeni rejimler kuruldu. Fransa ihtilâlinin başlıca nedenleri şunlardır:

Belirli Gün ve Haftalar Türk Harflerinin Kabulü

1 Kasım – Türk Harflerinin Kabulü

0

1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen Türk Harflerinin Kabulü ile ilgili açıklayıcı ve bugünün anlam ve önemini anlatan yazı. Bugünkü alfabemizi Atatürk’e borçluyuz. Alfabemizde bulunan harflerin kullanılmasını ve eski yazının terk edilmesini sağlayan yasa 1 Kasım 1928’de kabul edildikten sonra yürürlüğe girmiştir. 1928 yılından önce Arap alfabesini kullanıyorduk. Bu alfabedeki harfler çok zor yazılıp ezberleniyordu.

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi Devriminin Nedenleri ve Sonuçları

0

İnsanlığın yönünü değiştirmiş bir inkılap yani devrim olan Sanayi devrimi hakkında bilgiler. maddeler halinde nedenleri ve sonuçları. Sanayi devrimi; tarıma ve sanatlara dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu ekonomiye geçiş sürecidir. XVIII. Yüzyılda İngiltere’de başlamış, buradan diğer ülkelere yayılmıştır. İngiltere, çıkardığı bir kanunla ülkesine gelen ve ülkesinden götürülen her türlü malın kendi

Atatürk Atatürk ve Şapka Devrimi

Şapka Devrimi Ne Zaman ve Neden Yapıldı?

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belki de en çok tartışılan devrimi olan Şapka Devrimi ne zaman, neden yapıldı sorularının cevabı? KILIK, KIYAFETTE DEVRİM – ULUSUNA OLAN GÜVENLE YAPTIĞI ŞAPKA DEVRİMİ Osmanlı İmparatorluğunda halk, fes denilen kırmızı, püskülü olan bir başlık giyiyordu. Fes, Osmanlı halkına, Yunanlılardan alınmıştı. Padişah II. Mahmut 1826’da yeniçeriliği ortadan kaldırdığı zaman, fesi

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının Verilmesi

0

Gazi Mustafa kemal paşaya Atatürk soyadının verilmesi, ünvanların kaldırılması ve Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını alması hakkında bilgiler. SOYADI YASASI VE GAZİ MUSTAFA KEMALİN ATATÜRK SOYADINI ALMASI, UNVANLARIN KALDIRILMASI Türk halkını soyadı almaya mecbur eden devrim 21 Haziran 1934’te kabul edilen yasa ile oldu. Türklerde ünvan pek kullanılmazdı. Ancak köy, kasaba ve kentlerde bazı kimseler ünvanları

Bilgi Dünyası

Ölçü ve Tartıların Değişmesinin Gerekçesi

0

Atatürk ölçü ve tartılarda neden bir değişikliğe, devrime gitmiştir? Ölçü ve tartı aletlerinin değişimi hakkında bilgi. Ölçü ve Tartılarda Değişiklik Türkiye Cumhuriyetinde ilk dönemler Osmanlı Döneminden kalan ölçü ve tartı birimleri ve bunlarla ilgili aletler kullanılıyordu. Uzunluk ölçü birimleri olarak arşın, endaze, adım, kulaç vb. kullanılıyordu. Ağırlık ölçü birimi olarak da okka, batman, çeki gibi

Bilgi Dünyası

Şapka Devrimi İle İlgili Yazı

0

Şapka devrimi ne zaman ve neden yapılmıştır? Şapka Devrimi hakkında bilgi, ile ilgili yazı. Şapka Devrimi; Türkiye Cumhuriyeti’nde şapka giyme zorunluluğunu getiren yasayla gerçekleştirilmiş kılık-kıyafet değişikliğidir (25 Kasım 1925 tarihli 2596 sayılı yasa). II. Mahmut döneminde kabul edilen serpuş (başörten) örneği Tunus-Cezayir Müslümanlarıyla bazı Rumlar tarafından kullanılan fes olmuştu. Yanı sıra poçu, kavuk, sarık, üsküf, külah,

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Dil Alanında Yaptığı Yenilikler

0

Atatürk’ün dile verdiği önem nedir? Dil alanında ne gibi yenilikler yapmıştır? Atatürk ve dil ile ilgili bilgi. Atatürk, Türk diline gerçek anlamda tutkun ve vurgun bir kişiydi. özellikle cumhuriyetin ilanından sonra en çok üzerinde durduğu en çok kafa yorduğu konu bu olmuştur. Atatürk, dil bağımsızlığını, siyasal bağımsızlığın bir parçası saymış, bunun için dil işine, devlet işleri