Browsing: dilbilgisi

Dil ve Edebiyat Sayılar Nasıl Yazılır?

Sayılar Nasıl Yazılır?

0

Sayıların yazımı nasıl olur? Sayıların dilbilgisi kurallarına uygun şekilde yazımı nasıldır? Açıklamalar ve örnekli konu anlatımı. SAYILARIN YAZILIŞI 1) Edebi değeri olan yazılarda sayılar yazıyla yazılır. ÖRNEKLER: Size bir ay sonra geleceğim. Çarşıdan üç kilo şeker aldım. 2) Saat, para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırlar. Rakamlarla yazılan sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle

Dil ve Edebiyat Türkçe

Büyük Ünlü Uyumu ve Özellikleri

0

Büyük ünlü uyumu nedir? Büyük ünlü uyumu (kalınlık-incelik uyumu) nedir, özellikleri, tablosu, örnekleri, hakkında bilgi. BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (KALINLIK-İNCELİK UYUMU) Bu uyum, ünlülerin kalınlık-incelik özelliğine dayandığı için bu isimle adlandırılmaktadır. Kalınlık-İncelik uyumuna, Türkçe’de eskiden beri yaygın olarak uyulduğu için Büyük Ünlü Uyumu ismi de verilmektedir. Türkçe bir sözcükte ilk hecedeki ünlü kalınsa ondan sonra gelen

Bilgi Dünyası

Dilbilgisi Ne Demek?

0

Dilbilgisi nedir? Dilbilgisi ne demektir? Dilbilgisi ile ilgili olarak temel ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyen bilime «dilbilgisi» denir. Dilbilgisi çeşitli kurallar koyar. Bunlar dilin yüzyıllar boyunca geçirdiği gelişmeler sonunda kendiliğinden olmuş, gelişmişlerdir. Her kuralın oluşunun birçok sebepleri vardır. Dilbilgisi düzgün yazm’a ve konuşmayı sağlar. Tarih öncesinin

Bilgi Dünyası

Türkçe Dilbilgisinin Özellikleri

0

Türkçe ile ilgili olarak temel özellikler. Türkçe hangi dil grubuna girer. Küçük ve büyük ses uyumu nedir? Türkçe dilbilgisi özellikleri nelerdir? TÜRKÇE, şekil bakımından, dünyadaki üç dil grubundan (Birheceli diller; Bitişken diller, Bükümlü diller), genel olarak, «bitişken diller» grubuna girer. Bitişken dillerde ekler, kelimelerin ya başına, ya da sonuna getirilebilir. Bu duruma göre bu diller,

Bilgi Dünyası

Bağlaç Kısaca Konu Anlatımı

0

Bağlaç nedir, özellikleri, çeşitleri nelerdir? Bağlaç konusu kısaca anlatımı, örnekleri. BAĞLAÇ Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere denir. Bürosuna kadar gittik ama görüşemedik. Sizinle görüşeceğim ancak bugünlerde değil. Bizimle de görüşecekti. Bu ağır işler bile ona vız gelir. Son günlerde buralara uğramıyor.Demek ki hastalanmış. Sınavı kazanamamış mı? Halbuki çok çalışmıştı. Güzel bir

Bilgi Dünyası

Edat Nedir? Kısaca Örnekler

0

Edat (ilgeç) nedir? Edatların özellikleri, kullanımları, Edatlar, ilgeçler konusu örneklerle kısaca konu anlatımı. EDAT (İLGEÇ) Cümle içinde çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Tek başlarına bir anlamlan olmayan edatlar türdeş, görevdeş olmayan söz veya söz öbekleri arasında ilgi kurar. Kendinden önceki sözcüklerle edat öbekleri oluşturan Bu sorunu ancak siz çözebilirsiniz. Bu denli çalışmanızı bir türlü anlayamıyorum.

Bilgi Dünyası

Eylemde Yapı Konusu

0

Eylemde yapı nedir? Eylemde yapı konusu, basit eylem, bileşik eylem, türemiş eylem konusu, örnekler, açıklaması. EYLEMDE YAPI 1. BASİT EYLEM: Kök halindeki eylemlerdir. Bir kitap aldım. Kaybettiğin kitabı buldum. 2. TÜREMİŞ EYLEM: Yapım eki almış eylemlerdir. Borcumuz az-al-dı. Hava kara-r-dı. Kimseyi küçü (k) –mse-me-meli-sin. Onu da sepet-le-di-ler. Hamur biraz sert-leş-ti. Onunla hergün gör-üş-ür-üz. Mektuplar yaz-ıl-dı.

Bilgi Dünyası

Eylemde Çatı Konusu Örnekler

0

Eylemde çatı nedir? Eylemde çatı konusu, nesnelerine ve öznelerine göre çatı konusu, örnekler, açıklaması. EYLEMDE ÇATI Eylemleri, zaman ve kişi bakımından inceledik. Şimdi de öznelerine ve nesnelerine göre inceleyelim. ÇATILAR A) ÖZNELERİNE GÖRE 1. ETKEN: Öznesi belli olan ya da özne alabilen. 2. EDİLGEN:Öznesi belli olmayan, özne almayan. Ekleri: “-l-, -n-“dir. 3. DÖNÜŞLÜ: Yapılan eylemden

Bilgi Dünyası

Eylem Kiplerinde Anlam Kayması Örnekleri

0

Dilbilgisinde eylem kiplerinde anlam ve zaman kayması nasıl olur? Örneklerle açıklaması. EYLEM KİPLERİNDE KAYMA: 1. Geniş zaman bilinen geçmiş zaman yerine kullanılabilir: Rahmetli birgün çocuklarını etrafına toplar (geniş zaman) ve der (geniş zaman) ki: -Kimseyi incitmeyin. Rahmetli dendiğine göre “topla-” ve “de-” eylemleri bilinen geçmiş zamanda yapılmıştır (“topladı”, “dedi”). 2. Geniş zaman, bilinmeyen geçmiş zaman yerine

Bilgi Dünyası

Eylemde Kişi Konu Anlatımı

0

Eylemde kişi nedir? Eylemde (fiilde) kişi kavramı, kişi ekleri ve çekimleri, eylemde kişi konusu anlatımı. Eylemde Kişi Konu Anlatımı Eylemde kişi ekleri değişik biçimlerde karşımıza çıkabilir. I gitti – m gitti – n gitti – – gitti – k gitti – niz gitti – ler II gitmiş – im gitmiş – sin gitmiş – –

Bilgi Dünyası

Dilbilgisinde Kip Nedir?

0

Dilbilgisinde fiiller ile ilgili kavramları ve aldığı şekle verilen isim olan kip ile ilgili açıklayıcı ve örnekler ile KİP konu anlatımının yer aldığı yazımız. Dilbilgisinde fiillerin, işleri, hareketleri, durumları zamanla ilgili haber verirken, ya da dilek kavramı ile bildirirken aldığı şekle «kip» denir. Türkçe’de biri «Haber kipi», biri de «Dilek kipi» olmak üzere iki kip

Bilgi Dünyası

İmla Kuralları (Kısaca)

0

Türkçede imla kuralları nelerdir? Büyük ve küçük ünlü uyumu, sert ünsüzlerin yumuşaması, ünsüz benzeşmesi kısaca konu anlatımı İMLA KURALLARI Büyük Ses Uyumu: Türkçe’de bir kelimenin ilk hecesindeki sesli harf kalınsa, ondan sonra gelen hecelerdeki sesli harfler de kalındır; ilk hecenin sesli harfi inceye diğer hecelerdeki sesli harfler de ince okunur. Örnek: Hece, özgürlük Büyük Ses

Bilgi Dünyası

Dilbilgisi Nedir? Dilbilgisi İle İlgili Yazı

0

Dilbilgisi ile ilgili örneklerin verilmiş olduğu güzel ve açıklayıcı bir yazı. Dilbilgisi bize dilimizin ses, şekil, cümle yapısı kurallarını öğretir; imla kuralları da dilimizi yanlışsız yazmamızı sağlar. Bir konuşmanın, bir yazının iyi anlaşılabilmesi için de dilin kurallarına göre kurulmuş olması gerekir. Örneğin bir arkadaşınızdan şöyle bir mektup aldınız: “İlk okula başladığım gün böyük heyecan içinde

Bilgi Dünyası

Yapım Eki Çeşitlerine Örnekler

0

Yapım eki nedir? Yapım eki çeşitleri nelerdir? Yapım eki çeşitlerinin açıklaması ve örnekleri. YAPIM EKLERİ Sözcüğün kök veya gövdelerine gelerek anlamıyla birlikte bazen de türünü değiştirerek yeni sözcükler türeten eklere yapım eki denir. ÖRNEKLER: taş : sert cisim —->>> ad taş-çı : taş işleriyle uğraşan kişi —–>>>> ad taş-lı taşı bulunan yer, alet —–>>> sıfat

Dil ve Edebiyat

“İMEK” Ek Fiilinin Yazımı

0

Türkçede “imek” ek fiilinin görevi nedir, nasıl kullanılır ve nasıl yazılır? İmek ek fiilinin yazılışı, örnekleri, hakkında bilgi. “İMEK” Ek Fiilinin Yazımı: a- Sözcüklerden ayrı yazılabilir. Ancak ayrı yazılışı pek kullanılmamaktadır. Ek biçiminde yazılışı yaygınlaşmaktadır. ÖRNEKLER: satıcı idi —>> satıcıydı güzel imiş —>> güzelmiş gelir ise —>> gelirse b- Ünsüzle biten bir sözcüğe gelerek ekleştiğinde

Dil ve Edebiyat

-KEN Ekinin Yazımı

0

Türkçede “ken” ekinin görevi nedir, nasıl kullanılır ve nasıl yazılır? Ken ekinin yazılışı, örnekleri, hakkında bilgi. “-KEN” Ekinin Yazımı: Bu ekin aslı -iken’dir. a- Ünsüzle biten bir sözcüğe ek olarak gelir ve genelde ünlü uyumuna uymaz. ÖRNEKLER: gelir-ken —>> gelirken uyur-ken —>> uyurken yatar-ken —>> yatarken b- Ünlüyle biten bir sözcüğe ek olarak geldiğinde araya

Bilgi Dünyası

İle Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı

0

İle sözcüğü ek olarak nasıl yazılır? İle sözcüğünün yazımı, kuralları, örnekleri, hakkında bilgi. “İLE” Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı “İle” aslında bir sözcüktür. Fakat kendisinden önceki bir sözcükle de birleşerek “birliktelik, vasıta” anlamında bir ek haline gelebilir. ÖRNEKLER: onun-ile —>> onunla (birlikte) araba-ile —>> arabayla (vasıta) UYARI: “İle” sözcüğü ayrı da yazılabilir. ÖRNEKLER: Karga ile tilki

Bilgi Dünyası

Fiil Kök ve Gövdelerinde Orta Hece Ünlüsünün Değişmesi

0

Fiil Kök ve Gövdelerinde Orta Hece Ünlüsünün Değişmesi açıklaması ve örneklerle anlatımı. FİİL KÖK VE GÖVDELERİNDE ORTA HECE ÜNLÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ 1- Ünlüyle biten fiil kök ve gövdelerine “-yor” eki getirildiğinde y ünsüzünün etkisiyle, a —>> veya u’ya e —>> i veya ü’ye daralarak değişir. ÖRNEKLER: başla-yor —>> başlıyor bekle-yor —>> bekliyor oyna-yor —>> oynuyor gülme-yor —>>

Bilgi Dünyası

Küçük Ünlü Uyumu ve Özellikleri

0

Küçük ünlü uyumu nedir? Küçük ünlü uyumu (düzlük-yuvarlaklık uyumu) nedir, özellikleri, aykırı durumlar, örnekleri, hakkında bilgi. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU (DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU) Düzlük-yuvarlaklık uyumu bugünkü Türkiye Türkçesi’ne ait bir özelliktir. Türk dilinin geçmiş sahalarını kapsamadığı için küçük ünlü uyumu denilmiştir. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde; 1- Düz ünlü varsa daha sonraki hecelerde de düz ünlü devam

Bilgi Dünyası

Dil ve Dilbilgisi Nedir?

0

Dil nedir? Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin bölümleri ve özellikleri hakkında bilgi. DİL; Dil, insanların duygularını, düşüncelerini birbirine aktarmaya yarayan bir araçtır. Dil, canlı bir varlıktır. Dilde yeni kelimelerin ortaya çıkması ve bazı kelimelerin kullanımdan düşmesi, o milletin medeni seviyesi ve kültürel değişiklikleri ile yakından ilgilidir. Yaşayan dil canlı dildir. Dil, milletin ortak malıdır. Nesillerin

Bilgi Dünyası

Güzel Adlandırma Nedir?

0

Güzel Adlandırma nedir? Türkçede Güzel Adlandırma nasıl yapılır, Güzel Adlandırma örnekleri, açıklaması hakkında bilgi. Güzel Adlandırma; Bütün dünya dillerinde kimi sözcüklerin, çoğunlukla kimi adların söylenmesinden, yazılmasından kaçınıldığı görülür. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri, sözcüklerin anlamının iyi olmayışı, söylendiğinde sevilmeyen, korkulan, tiksindiren ya da hoş karşılanmayacak bir nesneyi dile getirmesidir. Bir başka neden ise

Bilgi Dünyası

Kısaltmalar Nasıl Yazılır?

1

Kısaltmaların yazımı nasıl olur? Kısaltmaların dilbilgisi kurallarına uygun şekilde yazımı, açıklaması hakkında bilgi. KISALTMALARIN YAZIMI 1) Gerçek kısaltmalarda sözcüğün ilk iki veya üç harfi yazılarak sonuna nokta konur. ÖRNEKLER: Alm. (Almanca) Sok. (Sokak) İst. (İstanbul) 2) Bilimsel yayınlarda sık sık kullanılan özel kısaltmalar vardır. ÖRNK. bkz. —> bakınız krş. —>karşılaştırınız ktp. —>kütüphane ölm. —>ölüm s.

Bilgi Dünyası

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

0

Büyük harfler nerelerde kullanılır? Büyük harflerin kullanılışı, dilbilgisinde büyük harflerin kullanımı hakkında açıklama, bilgi. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI 1) Cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. Nokta, soru ve ünlem (. ? !) işaretlerinden sonra gelen cümlelerin de ilk harfi büyük yazılır. ÖRNEKLER: Yavaşça ayağa kalktı. Kim söyledi sana? Ah vatan ah! Seni kim kurtaracak. 2) Her

Bilgi Dünyası

Ses Bilgisi Nedir?

0

Dilbilgisinde ses bilgisi ne demektir. Ses bilgisinin özellikleri ve açıklamaları hakkında bilgi Ses Bilgisi, dilbilgisinde dilin seslerini, özelliklerini niteliklerini konu edinen bilgi dalı; fonetik. Eskiden sarf denirdi. En küçük dilbilgisi öğesi olan sesler (yazıda harflerin işaret ettiği fiziksel olay), hiçbir anlam taşıma-salar bile bağlı oldukları dilin ana özelliklerini taşırlar. Ulusal birer yapı özelliği taşıyan ses

Bilgi Dünyası

Dilbilgisi Nedir

0

Dilbilgisi nedir? Dilbilgisi çeşitleri nelerdir ve dilbilgisi eğitimi ile ne amaçlanır. Dilbilgisinin tarihçesi. Dilbilgisi bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen özellikleriyle kurallarını saptayan bilim dalı. Bu amaca erişme yolunda dilin doğuş, gelişme, yapı özelliklerini, çeşitli niteliklerini de konu edinir. Dilin doğru, düzgün kullanış yollarını gösteren bilgileri içerir. Ufuk genişliği açısından bütün diller için