Browsing: dilleri

Genel Kültür Bantu Halkları

Bantu Halkları ve Dilleri Hakkında Bilgi

0

Bantu halkları ve Bantu dilleri ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bantu Halkları ve Dilleri Hakkında Bilgi Bantu halkları, Afrika kıtasının güney uzantısının hemen bütününe yayılmış, Nijer-Kongo dil ailesinin Bantu alt-öbeğine bağlı 200’ü aşkın ayrı dil konuşan ve nüfusu yaklaşık 60 milyonu bulan topluluklar. Bantu dillerini konuşan halkların kültürel yapıları büyük

Dil ve Edebiyat Baltık Denizi Haritası

Baltık Dilleri Hakkında Bilgi

0

Baltık dilleri hakkında genel bilgiler. Baltık dilleri hangileridir ve baltık dillerinin genel özellikleri nelerdir? Baltık Dilleri Hakkında Bilgi Baltık dilleri, Hint-Avrupa ailesine bağlı dil öbeği. Baltık Denizinin doğu kıyılarında konuşulan çağdaş Letonca ve Litvanca ile artık konuşulmayan Eski Prusya dilini, ayrıca Yotving, Kur, Selon ve Zemgal dillerini içerir. Baltık dilleri, Hint-Avrupa ailesi. içinde daha çok

Bilgi Dünyası aborjinler

Avustralya Yerli Dilleri Hakkında Bilgi

0

Avustralya yerli dilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Avustralya yerli dillerinin özellikleri nelerdir? Avustralya Yerli dilleri, Tasmanya dışındaki bütün Avustralya kıtası ile Batı Torres Boğazı Adalarında yaşayan Yerlilerin konuştuğu yaklaşık 260 akraba dilden oluşan dil öbeği. Bilindiği kadanyla Avustralya dışındaki dillerle bir yakınlığı yoktur. Bu dillerin büyük bölümü 20. yüzyıl sonlarında yok olmuş

Bilgi Dünyası

İran Dilleri Neledir?

0

İran dilleri, İran dil ailesi nelerdir? İran dillerinin özellikleri, tarihçesi, konuşulan bölgeler hakkında bilgi. İran Dilleri Neledir? İran dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı dil öbeğidir. İran ve Afganistan’da, ayrıca Irak’ın, Hindistan’ın, Orta Asya’nın bazı bölgelerinde ve Kafkas Dağlarındaki çeşitli yerleşmelerde konuşulur. İran dilleri, kronolojik açıdan üç grupta sınıflandırılır: Eski İran dilleri, Orta İran

Bilgi Dünyası

Papua Yeni Gine’de Konuşulan Diller

0

Papua Yeni Gine’de hangi diller konuşulur? Papua dillerinin tarihçesi, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Papua Yeni Gine’de Konuşulan Diller Papua dilleri, Yeni Gine ve çevresinde konuşulan 700 kadar dilin oluşturduğu öbek. Bunlardan, birbiriyle akraba olan 350-450 kadarı Orta Yeni Gine üst filumu içinde sınıflandırılır. Geri kalan 250-350 dilin hangi dillerle akraba olduğu kesin olarak belirlenememiştir. Papua

Bilgi Dünyası

İskandinav Dilleri Nelerdir?

0

İskandinav dilleri nelerdir? İskandinav dillerinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. İskandinav Dilleri İskandinav dilleri, Germen dillerinin Kuzey Germen öbeğini oluşturan dillerdir. Bu öbekteki çağdaş standart diller Danca, İsveç, Norveç (Dan-Norveç ve Yeni Norveç dillerini içerir), İzlanda ve Faroe dilleridir. Bu diller, genellikle Doğu İskandinav (Danca ve İsveç dili) ve Batı İskandinav (Norveç, İzlanda ve Faroe dilleri)

Bilgi Dünyası

Altay Dilleri Nelerdir?

0

Altay dil grubuna dahil diller ve Altay dilleri ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız Türkler’in, Moğollar’ın, Tonguzlar’ın, bazılarına göre de ayrıca Japonlar’ın ve Koreli’ler’in dillerini içine alan diller grubuna verilen addır. Bugün Altay dillerini konuşanların sayısı 500 milyonun çok üzerindedir. Öte yandan, Altay dilleri ve bilhassa Türkçe, Balkanlar’a, Orta ve Doğu Avrupa’da,

Bilgi Dünyası

Altay Dilleri Özellikleri Nelerdir?

0

Altay dilleri ile ilgili bilgiler. Altay dillerinin özellikleri ile ilgili bilgiler Altay Dilleri, Ural-Altay dillerinin iki kolundan biri. Dilbilimciler Altay dilleri konusunda görüş birliğine varamamış, hangi dillerin bu dil ailesi içine girdiği kesinlik kazanmamıştır. Genel olarak, Türkçe, Moğolca, Tunguzca ve Mançucanm Altay dillerini oluşturduğu kabul edilir. Korece ve Japoncanın da Altay dilleri içinde yer aldığını

Bilgi Dünyası

Hint Avrupa Dilleri Nelerdir?

0

Hint Avrupa Dilleri nelerdir, isimleri ve özellikleri. Hint Avrupa Dilleri’nin tarihi, hakkında bilgi. Hint Avrupa Dilleri; Avrupa’nın çok büyük bir kesiminde ve Asya’ nın kimi yörelerinde (İran, Hindistan) konuşulan ve dilbilimcilerin ortak bir köke bağladıkları dillerin oluşturduğu dil ailesidir. Hint-Avrupa dilleri Doğu ve Batı olmak üzere iki öbeğe ayrılır. Doğu öbeği, kendi içinde Trakça-İllirce, Baltık-Slav

Bilgi Dünyası

Bilgisayar Dilleri Nelerdir?

0

Bilgisayar dillerinin özellikleri nelerdir, hangi diller kullanılır? Bilgisayar dilleri hakkında bilgi. Programlar, program dili denilen özel bir kodlama yöntemiyle yazılırlar. Özellikle mikrobilgisayar teknolojisinin geliştirilmesi ve ev, masa tipi bilgisayarların satışa çıkmasından sonra sayıları hızla artan program dillerinin öncüleri olan COBOL (Comon Business Oriented Language), ALGOL (Algorithlic Language) ve FORTRAN (Formula Translation) özellikle genel iş sorunlarının