Browsing: din

Bilgi Dünyası

Din Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

0

Din felsefesi nedir? Din felsefesinin temel kavramları ve temel sorunları nelerdir? Din felsefesinin temel sorunları nelerdir? DİN FELSEFESİ Din Felsefesinin Konusu : İnsanlarin bir inanç sistemi içinde Tanrı’ya bağlanma yoluna din denir. Din, evren, doga ve insanla ilgili metafizik soruların aklin denetimi disinda kutsal bir varliga dayanarak açıklanma çabasidir. Dinlerin en önemli özelliği, temelinde iman

Din Toplum

Din ve Toplum Düzeni Arasındaki İlişki

0

Din ve toplum düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Din ve toplumsal düzen özellikleri, hakkında bilgi. Din ve Toplumsal Düzen Din, toplumsal kontrol araçlarından biridir ve bu nedenle toplumun düzeninin ve sürekliliğinin sağlanmasında katkısı vardır. İnsanlar, dinsel yasaklara uyduklarında toplum daha düzenli olur. İlkel kavimlerde din, toplumsal örgütlenmede de toplumun manevi değerler etrafında birleşmesinde de

Din Dinler

Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri

0

Dinin toplumsal ve psikolojik işlevleri nelerdir? Maddeler halinde dinin toplumsal ve psikolojik etkileri hakkında bilgi. Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri Güçlü bir inanç sistemi olan din, önemli toplumsal ve psikolojik işlevleri yerine getirir. Dinin toplumsal işlevleri şunlardır: • Toplumsal denetimi sağlayarak insanlara yol gösterir. Din kişilerin bilincine işleyerek, toplumsal kuralların vicdanlarda yer etmesini sağlar. •

Din Değerler

9. Sınıf Din Kültürü Dersi Değerler Konu Özeti ve Açıklamaları

0

9. sınıf din kültürü dersi değerler konusu kısaca özeti. Değerlerimiz nelerdir? Din Dersi için Değerlerimiz ve kısa açıklamaları 9. Sınıf Din Kültürü Değerler • Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin oluşumunda insanın doğuştan getirdiği özellikler ile yaşadığı sosyal çevre ve toplum

Atatürk

Atatürk’ün Çeşitli Konulardaki Sözleri

0

Atatürk’ün çeşitli konularda söylemiş olduğu sözlerden seçkiler. Atatürk’ün uygarlık, bağımsızlık, din eğitim, kadınlar gibi konular için söylediği sözler. KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLANGICI 1919 Mayısı’nın 19. günü Samsun’a çıktım. Durum ve genel görünüş: • Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta hırpalanmış, şartları ağır bir antlaşma imzalanmış. Büyük savaşın uzun yıllarında ulus

Atatürk Atatürk ve Din

Atatürk’ün Din Anlayışı

0

Atatürk’ün din anlayışı nasıldı? Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi din hizmetleri, Atatürk ve din öğretimi hakkında bilgi. ATATÜRK VE DİN Atatürk’e göre din vazgeçilmez bir kurumdur. Ona göre, “Din vardır ve gereklidir, dinsiz bir milletin devamına imkân yoktur.” Atatürk’e göre din insan ile Yaratıcı’sı arasındaki ilişkidir. “Din vicdan meselesidir, herkes vicdanının sesine uymakta serbesttir. Herkes ibadetini

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk’ün Din Eğitimine ve Öğretimine Verdiği Önem

0

Atatürk din eğitim ve öğretimine, dinin doğru anlaşılmasına ve din bilginlerine ne gibi önem vermiştir, konu hakkında yazı. Atatürk’ün Din Eğitimine ve Öğretimine Verdiği Önem ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, genel eğitime önem vermesinin yanında din eğitimine de önem vermiştir. Bu konuda Atatürk, “Okuma ve yazmayı, vatanını, milletini, dinini ve dünyasını tanıtacak kadar

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk’ün Dine Verdiği Önem ve Dine Bakış Açısı

0

Atatürk’ün dine verdiği önem nedir? Atatürk’ün dine bakış açısı, din ile ilgili görüşleri hakkında yazı. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk, dinin önemini en iyi anlayanlardan biriydi. O, bireylerin ve toplumların huzur ve refahında inancın payının büyük olduğunu kavramış liderdi. ► Atatürk, bu anlamda dinsiz milletlerin devamına imkân olmadığını söylemiştir. Bu konu ile ilgili

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Din ve Laiklik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Din ve Laiklik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. DİN VE LAİKLİK • Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; ama bina, yüzyıllardır bakımsız kalmış. ‘ • Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta özgürdür. Biz dine saygı

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış

0

Anadolu Selçuklu Devletinde hukuk sistemi ile birlikte din ve inanış konuları hakkında kısa özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış Hukuk Anadolu Selçuklu hukuku, Büyük Selçuklu hukukunda olduğu gibi Şer’î ve Örfî hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. > Şer’î hukuk sisteminde, evlenme, boşanma, miras, nafaka, vakıf işleri çözümlenirdi. Şer’î mahkemelerin

Din Dinler

Dinlerin Evrensel Öğütleri Nelerdir?

0

Dinlerin evrensel öğütleri nelerdir? Dinlerin evrensel öğütleri olan doğruluk, temizlik, iyilik, yardımseverlik, büyükleri saygı ve küçüklere sevgi hakkında bilgi. Dinlerin Evrensel Öğütleri Nelerdir? DOĞRULUK Doğruluk vahiy kaynaklı tüm dinlerin üzerinde hassasiyetle durduğu temel bir davranıştır. Çünkü bu davranışın sahipleri yalan söylemez, aldatmaz, yalan yere şahitlik yapmaz ve verdiği sözleri yerine getirerek kendisine duyulan güveni boşa

Din

12. Sınıf Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu Özet

0

12. sınıf Din Kültürü dersi Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu kısaca özeti. Ahirete uğurlama gelenekleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. DÜNYA HAYATI VE AHİRET (12. SINIF) Evrenin yaratılışı, içindeki varlıklar ve bütün sistem belli bir amaç için yaratılmıştır. İnsan dünyada yaratılmıştır ve yaşatılmaktadır. Dünya insanın sonsuz bir hayatı kazanması için denendiği yerdir. Sınavı kazanmak için

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Din Laiklik ve Atatürk – Sosyoloji

0

Din ve laiklik arasındaki ilişki nedir? Atatürk’ün din ve laiklik anlayışı, sosyolojide din laiklik ve Atatürk hakkında bilgi. Din, Laiklik ve Atatürk Laik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Eski çağlarda bu sözcük, “rahipler sınıfına üye olmayan” anlamına geliyordu. Zamanla sözcük, daha geniş ve farklı bir anlamda kullanılmaya başlandı. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve

Bilgi Dünyası Dinler

Sosyolojik Açıdan Din

0

Sosyolojik açıdan dinin tanımı, özellikleri nedir? Sosyoloji dinlerde hangi öğeleri araştırır, hakkında bilgi. Sosyolojik Açıdan Din Bazı düşünürlere göre din, insanın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve huzura kavuşmak için giriştiği bir inanma çabasıdır. Bazı düşünürlere göre ise insanların anlayamadıkları doğal ve toplumsal olayları doğaüstü güçlerle açıklamasıdır. Dinin bu şekilde değişik tanımları yapılmıştır. Bütün dinleri içine alacak

Din İslam - Kabe

İslamda Temel Hak ve Özgürlüklerimiz

0

Din Kültürü 10. sınıf Haklar özgürlükler ve din konusu kısa özeti. Haklar özgürlükler ve din hakkında bilgi. Hak; sözlükte adalet, gerçeğe uygunluk, hukukun gerektirdiği şey anlamlarına gelir. Kur’an’da insaf, görev, sorumluluk, değer, hakların korunması gibi anlamlara gelir. Özgürlük, serbest karar verebilme ve dilediğini seçme hakkına sahip olmaktır. Temel hak ve özgürlükler bütün insanlar için geçerli

Bilgi Dünyası Laiklik

Laiklik ve Din İlişkisi Nedir?

0

Laiklik ve din ilişkisi nasıldır? 9. sınıf konusu Atatürk’ün laiklik anlayışı, laiklik ilkesinin önemi, din ile olan ilişkisi hakkında bilgi. LAİKLİK VE DİN İLİŞKİSİ Laiklik, Fransızcadan dilimize gelmiştir. Avrupa’daki Hristiyan inancının baskı ve ayrıcalıklarının neticesinde doğmuştur. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak kişilerin dini inançlarını devletin yönlendirmesi olmadan kendilerinin hür ve demokratik olarak yaşamasıdır. Laik

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri

0

İlk Türk Devletlerinin gelenek ve görenekleri nelerdir? Devlet yönetimi, hukuk, ordu, ordunun gelişimi, din ve inanış hakkında bilgi. İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri DEVLET YÖNETİMİ İlk Türk devletlerinde devlet (İL – EL) boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Boylar Federasyonu). Aile ⇒ Sülale ⇒ Boy ⇒ Budun (millet) = EL – İL (devlet) O Devletlerin

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Arabistan

0

İslamiyetten önce Arabistan, Arap yarımadasında durum nasıldı? İslamiyetten önce Arabistanda siyasi yapı, inançlar, toplumsal ve ekonomik yapı hakkında bilgi. İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN CAHİLİYE DEVRİ Arabistan Yarımadası coğrafi olarak üç bölgeden oluşmuştur: Kuzey Arabistan, hayvancılığın geliştiği; Hicaz, ticaretin yapıldığı, Yemen ise tarımla uğraşılan bölgeydi. SİYASİ YAPI Kuzeyde; Gassani, Nebati, Tedmürlü Devleti; Güney’de Main, Seba ve Himyeri

Din aile

Aile ve Din Konusu

0

Ailenin dindeki yeri ve önemi nedir? Ailenin kurulması, aile içi iletişim, hısım akraba ve komşu ilişkileri, aile ve din konusu. AİLE VE DİN AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Ailenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok yarar ve amacı vardır. ► Aile toplumun temelini oluşturur, aile kavramı olmayan toplumlar varlıklarını kolay kolay sürdüremez. ► Aile toplumun aynasıdır, ideal bir

Bilgi Dünyası

İnsan ve Din Konusu

0

İnsan doğası ve din, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, din ve insan konusu, hakkında bilgi. İNSAN VE DİN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU VE SORUMLULUĞU insan evrendeki tüm varlıklar içinde ayrıcalıklı ve üstün kılınmıştır. Hem biyolojik hem de ruhsal anlamda diğer varlıklardan ayrılan insana akıl, özgür irade ve düşünebilme özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki ayetler bu durumu açıklar

Din

İslam ve Bilim İlişkisi Nasıldır?

0

İslam ve bilim ilişkisi nasıldır? Din ve bilim ilişkisini kısaca açıklayan İslam’dan örneklerin verildiği yazımız. İslam devletlerinin yükselişte olduğu dönemlerde birçok Müslüman bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlaşmıştır. İslam’ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar olan süreç, İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir. Bu dönemlerde dinî

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Din Öğretimi

0

Atatürk ve din öğretimi konulu Atatürk dönemi yani Cumhuriyet sonrası din eğitim ve öğretimi hakkında bilgiler veren yazımız. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem Atatürk, hem Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Muhammed’in hadis-i Şeriflerinde neyi kast ettiğini her Müslüman Türk evladının doğrudan bu kaynaklardan öğrenmesini arzu ediyordu. Dini bilgileri kulaktan dolma, uydurma ya da

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

0

Atatürk ve cumhuriyet ilanı sonrası yapılan din hizmetleri ile yapılan uygulamalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik unvanıyla birlikte Şer’iye ve Evkâf Vekâleti de kaldırıldı, yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Evkâf (vakıflar) Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Atatürk, İstanbul basını ile yaptığı

Atatürk Atatürk ve Din

Atatürk ve Din

0

Atatürk ve din konu başlığı altında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dine bakış açısı ve Atatürk’ün İslamiyet ile ilgili sözleri ve düşünceleri. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur. Atatürk, Din hakkında açık ve kesin olan düşüncelerini her fırsatta açıklamıştır. Onun sözlerinden bir kaçını aşağıda olduğu gibi aktaralım: “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân

Din

Aile ve Din İle İlgili Yazı

0

Aile ve din konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Aile, evlilik ve dinimizin aileye bakış açısının anlatıldığı yazımız. Aile Toplumun Temelidir Aile toplumu meydana getiren en ufak sosyal birimidir. Aile, karı ve kocadan ibaret küçük bir topluluktur. Aile sadece evlenme ile kurulur. Evlilikler nikah ile meşruluk kazanır ve neslin devamı bu yolla mümkündür. Aile ve evlenmek,

Din Özgürlük cumhuriyetin temelidir.

Haklar, Özgürlükler ve Din

0

Haklar, özgürlükler ve din konusunun anlatımının yer aldığı yazımız. Hak ve özgürlüklük kavramları ile bu kavramların din ile ilgisinden bahseden yazımız. Hak ve Özgürlük Kavramları Her insan için söz konusu olan pay, hisse, doğruluk ve sorumlu tutulmak gibi birçok anlama gelmektedir. Hak kelimesi, bizzat Yüce Allah’ın dilinden vahiy yoluyla da açıklanmıştır. İnsanın görev ve sorumlulukları

Din İnsanın Evrendeki Konumu

İnsanın Doğası ve Din (Kısaca)

0

İnsanın doğası ve din konusu hakkında genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Din, Arapça kökenli bir kelime olup gidilen yol, adet, hüküm, kanun, düzen, mükafat-ceza, itaat ve inanç gibi anlamlara gelir. Terim olarak din; “insan, Allah ve diğer varlıklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, insan hayatına yön veren, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmayı amaç edinen ilahi prensipler bütününe

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Din

Din Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Din kavramı ile ilgili olarak genel ve felsefik ansiklopedik bilgiler. Din nedir? Dünyada ki din kavramı hakkında bilgiler. DİN, insanların kutsal saydıkları bir varlığa inanarak tapınması; bu nitelikteki tasarımların ilkeler, kurallar, kurumlar, törenler ve simgelerle örgütlenmesini sağlayan düzen. Din kavramının kesin tanımı üzerinde bir anlaşmaya varılmış değildir. Ancak, genellikle insan ile insanüstü güç -bu gücün

Bilgi Dünyası Laiklik

Laiklik Nedir? Laik Devletin Özellikleri

0

Laiklik nedir, tanımlaması ve açıklaması. Laik devletin özellikleri nelerdir? Laiklik ve din hakkında bilgi. LAİKLİK; Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik, Hristiyanlığın hâkim olduğu batı dünyasında doğmuş ve gelişmiştir. Hristiyanlıkta kilise her şeyin üstünde tutuluyordu. Hayatın her alanında her şey kilisenin buyruğu altındaydı.

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Din

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak din nedir? Dinin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Din Din, sosyolojik olarak “Bir kutsala inanan insanların meydana getirdiği topluluğun inanış, ayin ve ibadetlerı’ni ifade eder. Tarihsel süreç içinde çeşitli din biçimleri görülmektedir. Bunlar: ► Totemizm: Ortak ata sayılan bir hayvan, bitki ya da eşyaya

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Dil ve Din Özellikleri

0

Güney Amerika kıtasının dil ve din yönünden incelenmesi. Güney Amerika’daki dil ve din çeşitleri ve ağırlıkları Dil. Kıtanın yaklaşık yarısını kaplayan ve nüfusun neredeyse yarısının yaşadığı Brezilya’da resmi dil Portekizce; üç Guyana bölgesi dışındaki Güney Amerika ülkelerinde ise resmi dil İspanyolcadır. Guyana’da resmi dil (eski İngiliz Guyanası) İngilizce, Surinam’da (eski Hollanda Guyanası) Flamanca, Fransız Guyanası’nda

Bilgi Dünyası

Orta Amerika Din ve Dil Özellikleri

0

Orta Amerika kıstağında yaşayan insanların dil ve din özellikleri ile ilgili bilgi Dil. Guatemalalı Kızılderililer Maya dil ailesine bağlı 11 dil konuşurlar. Bunların başında Keça, Mam ve Kakçikel gelir. Ancak Orta Amerika’nın öteki ülkelerinde olduğu gibi Guatemala’da da İspanyolca üstün konumdadır. Öteki Kızılderili dilleri yok olma noktasına gelmiştir. Zambo Siyah Kariblerle Miskitoların ve Kosta Rika

Bilgi Dünyası

Kuzey Amerika Dil ve Din Özellikleri

0

Kuzey Amerika dil ve din özellikleri, çeşitleri ve özellikleri ile ilgili bilgiler Dil. Kuzey Amerika’da, İngilizce egemen dil konumundadır. Kıtada hemen hemen tüm Kızılderililer İngilizce konuşurlar; Eskimolar ise konuşma ve yazı dili olarak kendi dilleri İnvit’i kullanırlar. Kanada’da halkın 1/3’ü resmi dil olarak İngilizce ile eşit durumda bulunan Fransızcayı konuşur. Meksika’da resmi dil İspanyolcadır. Ülkede

Deyimler

Din İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0

İçinde ve anlamında din kelimesi geçen deyimler ve anlamları. Din hakkında deyimler ve açıklamaları. ***atma Recep, din kardeşiyiz argo “söylediklerin hep yalan, abartma ancak biz bunun farkındayız” anlamında kullanılan bir söz. ***dinden imandan çıkmak kendini kontrol edemeyecek kadar çok öfkelenmek, çok sinirlenmek. ***dinden imandan olmak dinî inancını yitirmek. ***dini bir uğruna Müslümanlık için: “Senin yanına

Sözlükler Sözlük

Din Nedir – Sözlük Anlamı

0

Din ne anlama gelir? Din kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Din ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. Din İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Din İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Din

Din İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Din ile ilgili olan ayetler hangileridir? Din hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 2/256 – Bakara 256- Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. O halde her kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. 6/70 – En’am 70- Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve kendilerini

Bilgi Dünyası

Friglerde Sanat ve Din

0

Friglerde sanat, mimarlık, heykelcilik, el sanatları, dil, yazı ve din hakkında bilgi. Friglerde Sanat; Çeşitli Frig merkezlerinde yapılmış olan kazılar sonunda açığa çıkarılmış olan buluntular, Friglerin kendi dönemleri içinde oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahip olduklarını gösterir. Özellikle başkent Gordion, Pazarlı ve Pessinus’ta (bugün Balahi-sarı) ele geçirilen çeşitli buluntular bunu kanıtlamaktadır. Mimarlık: Gordion’da yapılan kazılarda açığa

Bilgi Dünyası

İslamda Anne ve Babaların Çocuklara Karşı Görevleri

0

Anne ve babaların çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İslam dinindeki bu görevler ve önemi hakkında bilgi. Gerçekte ana ve baba için eğer bunlar dejenere bir karaktere sahip değillerse evlat sevgisinden daha üstün bir sevgi düşünülmesi güçtür. Onlar ömürlerinin çoğu zaman gençlikle donatılmış güzel yıllarını çocuklarını büyütüp yetiştirmek uğrunda harcarlar; bazen hatta heba da ederler,

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası’nda Dinler

0

Asya kıtasında ki dinler ve din dağılımı ile Asya kıtasında ki din tarihi hakkında kısa bilgi. Eski uygarlıkların ve bunlardan doğan dinlerin beşiği olan Asya’nın, dinler tarihinde Kudüs, Mekke, Benares gibi kutsal kentleriyle özel bir yeri vardır. Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm ve Budizm gibi büyük dinlerle etkin bir toplumsal felsefe olan Konfüçyüsçülük, üç önemli uygarlığın

Bilgi Dünyası

Eski Mısır’da Din

0

Eski Mısır’da din ile ilgili kısa ve özet bilgi. Antik Mısırlıların dini inanışları ve tanrıları. Eski Mısırlılar dini her şeyin üstünde tutarlardı. Çoktanrılı bir dinleri vardı. İlk tanrıları Gökyüzü idi. Onlara göre gökyüzü büyük bir kubbedeydi. İnek biçimindeki tanrıça Hathor burada otururdu. İneğin karnı binlerce yıldızla süslenmişti. Ayrıca burçlar da yıldızlar da tanrı olabiliyordu. Sahu

Bilgi Dünyası

Arnavutluk Dini ve Dili Hakkında Bilgi

0

Arnavutluk dini ve dil yapısı hakkında bilgi. Arnavutluk toplumunun dini yapısı nasıldır? Arnvutça hakkında bilgi ve Arnavutça ilk eserler ve Arnavutçanın kökeni hakkında bilgi. Arnavutluk Dini Yapısı :Arnavutluk’ta yaşayan iki büyük topluluktan Gegaların çoğu Müslüman dininin Sünni Mezhebi’ne, Toskaların yarısı Sünni Mezhebi’ne, öteki yarısı ise Bektaşi Tarikatı’na bağlıdır. Toskalar arasındaki Hıristiyan azınlık Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır.