Browsing: DNA

Biyoloji DNA

DNA Nedir? DNA Ne İşe Yarar? Özellikleri, Yapısı ve İçeriği Nasıldır?

14

DNA Nedir? DNA’nın özellikleri nelerdir? DNA’nın yapısı, içeriği, RNA ile arasındaki fark nedir? DNA hakkında bilgi. DNA; Nucleotid adı verilen ve sürekli kendini yenileyen birimlerden oluşan büyük moleküldür. Açık -adı deoksiribo-nükleik asit‘tir. İsviçreli biyokimyacı Friedrich Miescher’in sperm hücrelerinin çekirdeklerinde saptadığı asit yapısında bu maddelerin, daha sonra yapılan çalışmalarda yalnızca çekirdeğe özgü olmadığı, sitoplazma da bulunabildiği

Biyoloji

Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar?

0

Plazmid nedir? Bakterilerde Ekstra DNA Halkası olan pazmidler ne işe yarar? Plazmidlerin özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar? Bakteriler basit, tek hücreli organizmalardır ve Dünya’daki en bol bulunan yaşam türüdür. Tipik bir bakteri hücresi, bir hücre zarı, iç yapılar ve dış uzantıları içerir. Memeliler ve diğer ökaryotlardan farklı olarak, bakteriler bir çekirdeğe sahip

Bilgi Dünyası DNA Eşlenmesi

DNA Molekülünün Eşlenmesi (Replikasyon)

1

DNA molekülünün eşlenmesi (replikasyon) ile ilgili olarak genel bilgilerin ve DNA eşlenmesinin deneysel olarak açıklandığı yazımız. DNA molekülünü oluşturan zayıf hidrojen bağlarının açılması ile başlar. Birbibirinden ayrılmaya başlayan nükleotit dizisindeki, her nükleotit karşısına, sitoplazmadan uygun nükleotitler gelir. Hidrojen bağları yeniden kurulmaya başlar. Bu çözülme ve yeniden bağlanma olayı bütün molekülde gerçekleşir. Böylece bir DNA dizisinden

Bilgi Dünyası DNA Molekülünün Watson-Crick Modeli

DNA Modelinin Açıklaması ve DNA Modelini Kim Bulmuştur

0

DNA modeli nasıl açıklanır? DNA modelinin açıklamasını hangi bilim insanları bulmuştur konuları ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Watson ve Crick isimli bilim adamlarının (1953) yaptıkları çalışmalar, DNA’nın molekül modelini açıklamıştır. Bu bilim adamlarının, X ışınları ile yaptıkları çalışmalar sonucu, DNA’nın çift sarmal iplikten oluştuğu ortaya çıkmıştır. DNA Molekülünde: Karşılıklı iki nükleotit dizisi, zayıf

Bilgi Dünyası

DNA ve RNA Arasındaki Başlıca Farklar

0

DNA ve RNA Arasındaki başlıca farklar ve yönetici moleküller hakkında kısa bilgi veren yazımız. Nükleik asitler olarak da isimlendirilen yönetici moleküller, ilk olarak hücre çekirdeğinde bulunmuştur. Nükleik asitler, hücre çekirdeklerinde, çekirdeği olmayan hücrelerde ise, sitoplazmanın belli bir bölgesinde toplanmış olarak yer almaktadırlar. Bütün organik moleküller gibi, nükleik asitler de daha küçük alt birimlerden oluşmaktadırlar. Nükleik

Bilgi Dünyası

DNA ve RNA Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler

0

DNA ve RNA nedir ve ne işe yarar? DNA ve RNA nın yapısı, ortak özellikler, farklı özellikleri, görevleri hakkında bilgi. DNA ve RNA; Virüslerden bitkilere ve insana kadar uzanan canlılar dünyasında ortak yapı olan nükleik asitler iki türlüdür: DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit). Nükleik asitler, nükîeotitlerin birbirine bağlanarak uzun zincirler oluşturmasıyla meydana gelirler.

Bilgi Dünyası

Gen Nedir – Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Gen ne demektir? Genin özellikleri nelerdir? Gen ne işe yarar, yapısı nasıldır, gen bilgileri neyi anlatır, hakkında bilgi. Gen;özgün bir proteinin sentezinden sorumlu olan ve bu sentezi denetleyen deoksiribonükleik asit (DNA) parçasıdır. Canlıların kalıtımı, kromozonların taşıdıkları genetik yükler tarafından saptanır. Kromozomlar DNA ve proteinden oluşmuştur. Esas işlev yapan kesim DNA parçasıdır. DNA molekülü peşpeşe birbiriyle

Bilgi Dünyası

Nükleik Asitler ve Yapısı

0

Nükleik asitler nelerdir? Nükleik asitlerin yapısı, görevleri, özellikleri, DNA, RNA hakkında bilgi. Nükleik Asitler: hücre çekirdeğinde yoğunlaşmakla birlikte stoplazmada da bulunabilen yaşamın sürdürülmesinde ve aktarılmasında temel görevi üstlenen, kalıtsal yeteneklerin taşıyıcıları ve protein sentezinin ara maddeleridir. En basit canlı hücresinden en karmaşığına kadar tüm canlı hücrelerinde bulunurlar ve birbirlerine zincirlenerek doğrusal makromolekülleri oluştururlar. Zincirin her

Bilgi Dünyası

DNA Nedir? DNA Modelini Kim Keşfetmiştir?

0

DNA nedir? DNA’nın yapısı, modelinin keşfini hangi bilim insanları keşfetmiştir. DNA ya da deoksiribonükleik asit canlı hücrelerin davranışını kontrol eden ve bilgiyi bir kuşaktan diğerine taşıyan maddedir. Francis Crick, James Watson ve Rosalind Franklin’in çalışmaları diğer bilim insanlarının DNA’nın nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmuştur. Amerikalı James Watson Cambridge Üniversitesinde Frances Crick ile tanıştığında henüz 23