Browsing: doğal

Coğrafya tsunami

Doğal Afetler Hakkında Bilgi

0

Doğal afetler nelerdir ve nasıl oluşurlar? Doğal afetlerin yapısı ve özellikleri, her bir doğal afet hakkında bilgi, açıklaması. Doğal Afetler Hakkında Bilgi TSUNAMİ Japonca’da liman dalgası anlamına gelen tsunami; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun

Rehber

Ülkemizdeki Doğal Güzellikler Nelerdir – İsimleri

0

Ülkemizde bulunan doğal güzellikler nelerdir? Ülkemizdeki doğal güzelliklerin isimleri, bulundukları bölgeler, hakkında bilgi. Ülkemizdeki Doğal Güzellikler Nelerdir – İsimleri Yağmur, sel, akarsu aşındırması, yanardağ, deprem gibi doğal etkenler sonucu oluşan, gezilmeye ve görülmeye değer oluşumlar doğal güzellikleri oluşturur. Ülkemiz doğal güzellikler açısından oldukça zengindir. Marmara Bölgesi‘ndeki önemli doğal güzelliklerden bazıları şunlardır: *** İstanbul Boğazı ***

Bilgi Dünyası Doğal Ortam

Doğal Ortam Nedir? Hakkında Bilgi

0

Doğal ortam nedir? Doğal ortamın özellikleri, anlamı, dengesi nasıl oluşur, dünyadaki doğal ortamlar hakkında bilgi. DOĞAL ORTAM Doğal ortam, belirli hayvan ya da bitki türlerinin yaşadığı yerdir. Doğal ortam bu türlere; gıda ve sığınağın yanı sıra, yaşamalarına olanak sağlayan şartları da sunar. İklim, toprak, bitkiler ve hayvanlar – en küçük böcekten en uzun ağaca kadar-

Bilgi Dünyası Avustralya Bayrağı

Avustralya’nın Doğal Zenginlikleri

0

Avustralya’nın doğal zenginlikleri ile ilgili olarak genel bilgiler. Avustralya’da hangi madenler çıkmaktadır? Hangi hayvanlar yaşar? Hayvanlar: Avustralya’nın Asya kara kitlesinden ayrılması bundan yüzbinlerce yıl önce oldu. O devirlerde dünyadaki bitki ve hayvanların gelişmesi bugünkü durumunda değildi; daha ilkeldi. Büyük kıtalarda bunlar daha fazla gelişmek imkânını buldular. Avustralya gibi bütün kıtalarla ilgisi kesilmiş bir yerde ilkel

Bilgi Dünyası

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

0

Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi nedir? Etkisi hakkında bilgi, yazı. Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. Ekonomik faaliyetler denilince insanın yaşamak ve refah düzeyini yükseltmek için yaptığı her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir.

Bilgi Dünyası

Cansız Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0

Cansız doğal kaynaklar nelerdir? Cansız doğal kaynaklardan hava, su, toprak, maden ve fosil yakıtlar hakkında bilgi. Cansız Doğal Kaynaklar Cansız doğal kaynaklar kavramı canlıların doğal yaşama alanı kavramı ile eş anlamlıdır. Hava, su ve toprak gibi asıl çevre öğelerinin yanında yeraltı zenginlikleri denilen madenler ve fosil yakıt da sayılabilir. Sınırsız ekonomik büyüme tutkusu kaynakların tükenmesine,

Bilgi Dünyası Orman

Canlı Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0

Canlı doğal kaynaklar nelerdir? Canlı kaynaklardan bitki, hayvan ve mikroorganizma hakkında bilgi. Canlı Doğal Kaynaklar Canlı doğal kaynaklar denilince bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik anlaşılır. Genel olarak belirli bir yerdeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanır. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesine bağlıdır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çok az

Bilgi Dünyası Avrupa Haritası

Avrupa’nın İklimi ve Doğal Zenginlikleri (Kısaca)

0

Avrupa kıtasında yaşanan iklimler ve Avrupa kıtasının doğal zenginlikleri ile ilgili genel bilgiler. Avrupa, Orta Kuşak’ta yer aldığı, üç yanı da denizlerle çevrili olduğu için, genel olarak ılıman iklimli bir ana karadır. Ancak, gerek enlem, gerek denize yakınlık, uzaklık gibi etkenlerden dolayı, çeşitli yerlerinde çeşitli iklimler görülür. Bu bakımdan, Avrupa’yı 5 iklim bölgesine ayırabiliriz: Batı

Bilgi Dünyası

Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

0

Doğal kaynakların verimliliği, verimli kullanımı ve uluslararası ilişkilere etkisi nasıldır, hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi Su, maden, petrol, orman, toprak (tarım) gibi doğal kaynaklar toplumların kalkınmasında ve ilişkilerinde “önemli rol oynamıştır. Dünya nüfusunun artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi doğal kaynak talep ve tüketimini arttırmıştır. Bazı ülkeler ormanlar ve su kaynakları bakımından, bazı ülkeler

Bilgi Dünyası

Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı

0

Sınırlı kaynaklarımız nelerdir? Doğal kaynakların kullanımın çevreye verdiği etkilere örnekler, etkili kullanımı nasıl olmalıdır hakkında bilgi. Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı Dünya’da sınırlı kaynaklar denince ilk akla gelen ve kısıtlı olan su kaynaklarıdır. Dünya’daki tatlı su miktarı sınırlıdır. Nüfus artışına bağlı olarak artan su talebiyle birlikte su kaynakları miktar, kalite ve kullanım açısından ciddi sorunlarla karşı

Bilgi Dünyası Petrol Kuyusu

Doğal Kaynakların Kullanımı

0

Doğal kaynaklar ve kullanım şekilleri nelerdir? Doğal kaynakların kullanım alanları hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Kullanımı Geçmişten günümüze kadar insanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Bilinçsizce kullanılan her doğal kaynak çevreye zarar vermektedir. 1. Taşlar: Geçmişten günümüze insanoğlu kayaçlardar değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik dönemde ilk insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak ve zaman

Bilgi Dünyası

Doğal Sayıların Hayatımızdaki Yeri

0

Doğal sayılar nelerdir? Doğal sayılar nerelerde kullanılır, önemi nedir? Doğal sayıların hayatımızdaki yeri hakkında bilgi. Tamsayılar, yüzyıllar boyu gitgide zenginleşen bir takım ‘in en basit öğeleridir. 1, 2, 3,…, 10….. 1 000, vb’nin tamsayılar olduğunu herkes bilir. Biçimsel mantık ve kümeler kuramı çerçevesinde tamsayının kesin ama nazik bir tanımı yapılabilmekle birlikte, okurun bu konuda, değişmez

Bilgi Dünyası

Afet Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

0

Afet nedir? Afet çeşitleri, Doğal afetler ve beşeri afetler nelerdir? Afetlere etki eden faktörler hakkında bilgi. AFET; insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurmak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik ya da insan kökenli olaylara afet denir.

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Doğal Kaynakları

0

Asya kıtasında bulunan doğal kaynaklar, yer altı kaynakları nelerdir? Asya kıtası ülkelerindeki ticaret hakkında bilgi. Asya Kıtası Doğal Kaynakları Asya ülkeleri, doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Kömür üretiminde Çin (800 milyon ton), eski SSCB ülkeleri (500 milyon ton), Hindistan (160 milyon ton) Güney Kore (25 milyon ton), Japonya (16 milyon ton), önde gelir. Ancak Japonya’nın