Browsing: doğrusal

Bilgi Dünyası İletişim

İletişim Modelleri Nelerdir? Doğrusal ve Dinamik Modellerin Özellikleri

0

İletişim modelleri nelerdir, bu modellerin özellikleri nelerdir? Doğrusal modeller ve dinamik modeller ile bu modellerin açıklamaları. İLETİŞİM MODELLERİ İletişimin hangi yollarla gerçekleştiğini ve hangi süreçleri izlediğini saptamak için, ABD’li siyaset bilimci Lasswell’in ortaya attığı şu soruyu yanıtlamak gerekir: Kim, kime, neyi, nasıl söylüyor? Bu soruyu oluşturan her bir öğe, çeşitli disiplinlerin bakış açısından farklı biçimlerde

Bilgi Dünyası

Doğrusal Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının tümsek engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Doğrusal Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması Şekil: 2-13 de görüldüğü gibi tümsek engele doğru gelen doğrusal dalgaların önce ortası engele çarpar. En son da K ve L uçları engele çarpar. Öyleyse önce dalganın orta kısmı en sonunda da uç

Bilgi Dünyası

Doğrusal Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Doğrusal Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması Doğrusal bir dalgayı çukur bir engele doğru gönderelim. Bu dalganın K ve L uçları engele ulaşan ilk kısımları olacağı için önce bu uçlar yansır. En son yansıyan kısım ise dalganın orta kısmı olur.

Bilgi Dünyası

Doğrusal Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının düz engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Doğrusal Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması Bir dalga leğeninde düz bir cetvelle oluşturulan doğrusal atmanın önüne düz ve atmaya paralel bir engel koyalım. Atma bu engele çarptığında geldiği doğrultuda geri döner. (Şekil:2-9 a ve b) Şimdi yansıtıcı engelin konumunu

Bilgi Dünyası

Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Konu Anlatımı

0

Dairesel ve doğrusal su dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları hakkında bilgi konu anlatımı Doğrusal ve Dairesel Su Dalgaları Dalgalara örnek olarak verdiğimiz ilk olaylardan birisi durgun su üzerindeki dalgalardır. Suya attığımız bir taşın oluşturduğu dairesel dalga taşın suya değdiği noktadan başlar, su üzerinde ilerleyerek gittikçe genişler. Eğer su yüzeyine bir cetvel

Bilgi Dünyası

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit ve negatif olduğu için ivme-zaman grafiği Şekildeki gibidir. Grafikle sınırlanan taralı alan cismin hızındaki azalışı verir. 2. Hız-zaman grafiği : Düzgün yavaşlayan doğrusal hareketin hız-zaman grafiği, Şekildeki gibidir. Grafiğin altındaki taralı alan cismin

Bilgi Dünyası

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit olduğundan, ivme-zaman grafiği, Şekildeki gibi, zaman eksenine paralel bir doğrudur. Grafiğin altındaki taralı alanın eni ivme, boyu zaman olduğundan alanın değeri ivme çarpı zaman boyutundadır. Bu da hareketlinin hız artışı demektir. O halde

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.