Browsing: Doğu

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar – Şairler

0

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi. Batı Edebiyatı; DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden

Yakın Tarih Soğuk Savaş

Doğu ve Batı Bloklarının Kuruluşu

0

Soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarının kuruluşu nasıl olmuştur? Doğu bloğu ve batı bloğu ülkeleri, blokların oluşması hakkında bilgi. Doğu ve Batı Bloklarının Kuruluşu 1945’ten sonra ABD ve Sovyetler arasındaki ilişkilerde başlayan güvensizlik 1947’den itibaren açık bir gerginliğe dönüşmüştür. Bu durum iki ayrı cephenin ortaya çıkmasına ve her alanda birbirleriyle yarışa başlamalarına neden olmuştur.

Yakın Tarih Berlin Duvarı

Doğu Blokunun Kurulması

0

Doğu Bloğu nedir? Doğu Bloğu ülkeleri nelerdir? Doğu Blokunun kurulması konu anlatımı, özeti. Doğu Blokunun Kurulması II. Dünya Savaşı’nda Nazi ordularını yenen SSCB ordusu (Kızıl Ordu), Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı işgalden kurtardı, savaş sırasında kazanılan saygınlık savaş sonrasında bu ülkelerde komünist rejimlerin kurulmasını kolaylaştırdı. ***İtalya ve Fransa, Amerikan ve ingiliz orduları

Cümle Örnekleri Doğu

Doğu İle İlgili Cümleler

0

Doğu ile ilgili cümleler. Doğu kelimesi içeren “Doğu” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Doğu İle İlgili Cümleler *** Doğu kültürünün yeniden yükselişi batı kültürünün sarsılmasından kaynaklanmamaktadır. *** Doğu Çölünde hiç artezyen kaynağı yoktur, yalnızca birkaç dağ pınarı görülür; gene de bölge ara sıra yağış alır. *** Satlec Irmağının hemen doğusunda yer

Tarih

Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler

0

Doğu Bloku’nun dağılması sonrası Balkanlar’da ki gelişmeler ve bu gelişmelerin yaşandığı ülkelerdeki yaşanan olaylar hakkında bilgi. Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler Sovyetlerin barışçıl bir şekilde dağılması, eski komünist ülkelerin demokrasiye geçişleriyle oluşan yeni düzen eskiye bir çizgi çizmekle beraber herşeyin daha iyi olacağı düşüncelerini de beraberinde getirmişti. Ancak Yugoslavya’da ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupa’daki

Tarih Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Devletler

Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler

0

Orta Asya ve Yakın Doğu’da hüküm sürmüş olan Memlüklüler, Moğol İmparatorluğu , Babür İmparatorluğu gibi devletler halinde kısa maddeler halinde bilgiler. Fatimiler (910-1171) Mısır’da Batınılık hareketi lideri Ubeydullah tarafından kurulmuştur. ► Fatimiler İslam dünyasında olumsuz bir rol oynadılar. ► Alamut kalesini üs edinerek Büyük Selçuklu Devletini çökerttiler. Abbasilerle mücadele ettiler. ► Bu nedenlerle Türklerin Haçlı

Bilgi Dünyası Doğu Karadeniz Dağları'nın bulunduğu bölge

Doğu Karadeniz Dağları Özellikleri

0

Ülkemizin başlıca sıradağlarından olan Doğu Karadeniz Dağları ile ilgili bilgiler ve Doğu Karadeniz Dağları özellikleri hakkında bilgiler. Yurdumuzun başlıca sıra dağlarındandır. Birbirinin yanı sıra iki dizi halinde uzanırlar. Bu iki sıra Çoruh – Kelkit oluğu ile ayrılır. Kıyıdaki birinci sıra doğuda çok yüksektir. Rize Dağları üzerindeki Kaçkar Dağı 3.337 m. ye yükselir. Batıya doğru Soğanlı,

Bilgi Dünyası Ağrı Dağı

Doğu ve İç Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

0

Ülkemizin doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kalan dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve dağların isimlerinin verildiği yazımız. DOĞU ANADOLU DAĞLARI Yurudumuzun kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağların birbirine yaklaştığı kesimde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en yüksek bölgesidir. Burada yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Yüksek yaylalar, batı-doğu doğrultusunda uzanan sıradağlar, bunlar arasına girmiş

Bilgi Dünyası

Eski Doğu Almanya Tarihi Hakkında Bilgi

0

Soğuk Savaş döneminde varlığı sürdürebilmiş Doğu Almanya ya da resmi adı ile Almanya Demokratik Cumhuriyeti tarihi ve dönemi hakkında bilgi Almanya Demokratik Cumhuriyeti, 1949-1990 arasında varlığını sürdürmüş tarihsel devlet. TARİH. 8 Mayıs 1945’te Almanya’m koşulsuz olarak Müttefiklere teslim olması sonucu, devletler hukukuna göre, ülkenin devlet konumu sözde sürerken tüm Reich düzeni sone erdi. 5 Haziran

Bilgi Dünyası

Dünya Edebiyatı Yazarları ve Eserleri

0

Dünya Edebiyatındaki önemli yazarlar ve eserleri nelerdir? Batı Edebiyatı, Doğu Edebiyatı ve Amerikan Edebiyatı hakkında bilgi. DÜNYA EDEBİYATI Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatları kendi uluslarının destan kültürleri ile başlar. Dünya edebiyatını şöylece gruplandırmak mümkündür. A) BATI EDEBİYATI: Eski Yunan ve Latin Edebiyatı İtalyan Edebiyatı İspanyol Edebiyatı Fransız Edebiyatı İngiliz Edebiyatı Alman Edebiyatı Rus Edebiyatı İskandinav

Bilgi Dünyası

Doğu Çin Denizi

0

Doğu Çin Denizi hakkında bilgi. Doğu Çin denizinin coğrafik özellikleri. Doğu Çin Denizinde bulunan limanlar ile tuzlukluk oranları, derinlikleri hakkında bilgi. Büyük Okyanus’un bir koludur. Batıda ve kuzeyde Çin ve Kore ile sınırlanmıştır. Denizin doğu sınırını Kiyusiyu ve Riyu-kiyu adaları çizer. Güneyinde de Formosa adası bulunur. Doğu Çin Denizi, kuzeydoğuda Kore Boğazı ile Japon Denizine