Browsing: doğuşu

Din Yahudilik Dini Nasıl Doğmuştur? Altın Çağ ve Yahudilik Tarihi

Yahudilik Dini Nasıl Doğmuştur? Altın Çağ ve Yahudilik Tarihi

0

Yahudilik dini nasıl doğmuştur? İlk yahudiler, Yahudilerde Altın Çağ ve Yahudilerin parçalanması, Yahudiliğin tarihçesi hakkında bilgi. YAHUDİLER, yeryüzünde tarihleri en eski, en karışık ve efsanelerle dolu bir kavimdir. Yahudi kelimesi, bu kavmin, belli bir kolunun kurmuş olduğu bir devlet adından, «Yahuda» devletinden genelleşmiştir. Yahudilere, Hazreti Musa‘dan sonra, din adını kavim adı olarak benimsemelerinden dolayı «musevi»

Yakın Tarih Karl Marx

Komünizm Hakkında Bilgi

0

Komünizm nedir? Komünizmin özellikleri, doğuşu, kurucuları, ilkeleri nelerdir? Komünizm hakkında bilgi. Komünizm Nedir? Komünizm; Marksçı sosyalizmin üst ve yetkin aşamasıdır: Topluluk içinde kişilerin her türlü mülkiyet haklarını kaldırıp, her türlü mala kamuyu ortak kılmayı güden sınıfsız, toplumsal düzendir (rejim). Komünizm; üretici güçler-üretim ilişkileri karmaşasından (kompleks) oluşan bir üretim yöntemiyle varolur. Komünizmin bir gerçeklik durumuna gelmesi

Bilgi Dünyası

Güneş Batarken ve Doğarken Neden Daha Büyük Görünür?

1

Güneş’in batma ve doğma esnasında, öğle vakti tepedeyken olduğundan daha büyük görünmesinin sebebi nedir, açıklaması. Güneş Batarken ve Doğarken Neden Daha Büyük Görünür? Güneş doğarken ve batarken, öğle vakti gökyüzünde tepede olduğundan daha büyük gözükür. Bunun açıklaması beynimizin yatay doğrultuyu, dikey doğrultudan daha uzak olarak algılamasıdır. Eğer size uzak bir noktaya konsantre olmanızı istesem, yatay

Bilgi Dünyası Ahşap cenderenin kullanıldığı eski bir basımevi

Matbaacılığın Tarihçesi – Gelişimi

0

Matbaacılık ilk ne zaman ve kimler tarafından yapıldı? Matbaacılığın doğuşu ve tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Matbaacılığın Tarihçesi – Gelişimi İlk basım işlemini İS 2. yüzyılın sonlarında Çinliler geliştirdi. Birkaç yüzyıldan beri kâğıt yapımcılığını, 25 yüzyıldan beri mürekkebin temel formülünü ve çok eski çağlardan beri oymacılık sanatım bilen Çinliler, matbaacılığı deneysel çalışmalar sonucunda bulmuşlardı. Klasik

Bilgi Dünyası Tiyatro

Tiyatronun Tarihçesi

0

Tiyatro ne zaman ve nerede, nasıl doğmuştur? Tiyatronun doğuşu, gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. TİYATRONUN TARİHÇESİ Tiyatro, insanların seyretme ihtiyacından doğmuş bir türdür. Eski çağlarda, birtakım dini inançların etkisi altında tiyatroya benzeyen oyunlar vardı.Bu ilkel oyunlar trajedi ve komedi denilen iki tiyatro türünün doğmasına yol açtı. Tiyatro, eski Yunanistan’da doğmuştur. Zevk, eğlence ve içki tanrısı

Bilgi Dünyası islamiyet

İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi

0

İslamiyet nerede ve nasıl doğmuştur? İslamiyetin doğuşu, yayılışı, Hz. Muhammed dönemi, hicret ve sonuçları hakkında bilgi. İSLAMİYET’İN DOĞUŞU Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah’ı daha doğmadan, annesi Amine’yi ise altı yaşındayken kaybetmiştir. Hz. Muhammed’i amcası Ebu Talib büyütmüştür. Dürüstlükten yana ve insanlara güven veren tavrı nedeniyle toplumda saygınlığı iyice artmış ve bundan dolayı

Bilgi Dünyası Sinema

Sinema Hakkında Bilgi

0

Sinema nasıl ortaya çıkmış, doğmuştur? Sinemanın özellikleri, sinema anlayışının gelişmesi, çeşitleri, tarihçesi hakkında bilgi. SİNEMA Film düzenleme ve gerçekleştirme sanatı (“sinema” sözcüğü Louis Lumiè-re’in kendi buluşu olan makinesine verdiği sinematograf [yunanca “hareket” anlamına gelen kinema’-dan]adının kısaltılmış biçimidir). Yedinci sanat olarak adlandırılan ve zaman olayına dayalı sanatların üçüncüsü olan sinema, tıpkı müzik gibi süreyi yeniden yaratarak

Din

İslamiyetin Doğuşu Özet Bilgiler

1

İslamiyetin doğuşu ile ilgili özet ve maddeler halinde bilgilerin yer aldığı özet yazımız ve konu anlatımımız. Hz. MUHAMMEDİN HAYATI • Hz. Muhammed, miladi takvime göre 570 yılının Nisan ayında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Haşimogulları’ndan Abdullah Bin Abdülmuttalip, annesi ise Amine’dir. • Hz. Muhammed dogmadan altı ay önce babasını kaybetmişti. Altı yaşında da annesini kaybetti. •

Genel

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

1

İslamiyetin doğuşu esnasında dünyanın genel durumu nasıldı? Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında islamiyetin doğuşu döneminde ki siyasi durum hakkında bilgiler. 1. ASYA İslamiyetin doğuşu sırasında “Dünya” kavramı sadece Eski Dünya denilen üç kıtayı anlatıyordu. Çünkü o dönemde; Amerika ve Avustralya kıtaları ile burada yaşayanların varlığı bilinmiyordu. A- SİYASÎ DURUM Bizans • Yakın Doğu’daki önemli devletlerdendi.

Bilgi Dünyası Cirit Oyunu

Cirit Oyunu Tarihçesi

3

Cirit oyunu nasıl ve ne zaman doğmuştur? Türklerde cirit oyunu, cirit oyununun tarihi, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Cirit Oyunu Tarihçesi Cirit, Türklerin varlık gösterdikleri her yerde ve her dönemde uyguladıkları bir spor oyunudur. Eski Yunanlı yazar Ksenephon, cirit oyununa benzeyen, mızraklı bir süvari oyununu kendi toplumuna önermekte ise de ilk kez Orta Asya Türkleri tarafından

Bilgi Dünyası Oyuncak Tren

Oyuncakların Tarihçesi

0

Çocukların hala oynamaya devam ettiği oyuncaklar ilk olarak ne zaman oynanmaya başlandı. Bazı oyuncakların tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi. Top Top birçok oyunun ayrılmaz bir parçası. Tarih boyunca birçok uygarlıkta topla oynanan farklı oyunlar olduğu biliniyor. Bu oyunlar arasında günümüzdeki oyunlara benzeyenler de var. Örneğin bundan yaklaşık 2300 yıl önce Çin’de topa elle dokunmadan oynanan futbol

Bilgi Dünyası baseball

Beyzbol Tarihçesi

0

Beyzbol sporu ne zaman ve nasıl doğdu? Beyzbol sporunun gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Beyzbol Tarihçesi Gün geçtikçe artan katılımcı ve izleyici sayısıyla dünyanın üçüncü büyük spor dalı hâline gelen beyzbol, ilk olarak 1860’lı yıllarda Amerika’da oynanmaya başlandı. 1871 yılında “Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği” kuruldu. Bu birlik 1876’da Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi’ne dönüştü.

Bilgi Dünyası

Frizbinin Tarihi

0

Frizbi sporunun doğuşu ve gelişimi nasıl olmuştur? Frizbinin tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Frizbinin Tarihi ANTİK ÇAĞDA DİSK Uçan disk (flying disc) olarak adlandırılan frizbinin izleri milâttan önceye dek gitmektedir. Atletizmin disk atma dalının kökeni olduğu söylense de, Yunanlıların milâttan önce 400’lerde düzenlediği olimpiyat oyunlarında frizbiye benzer şekilde disk fırlatma yarışları yaptıkları bilinmektedir. Milâttan önce 202’de

Bilgi Dünyası basketbol

Basketbolun Dünyada Tarihçesi

2

Basketbolun doğuşu ve dünyada gelişimi. Basketbolun tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. BASKETBOLUN TARİHÇESİ DÜNYADA BASKETBOL Basketbol, ABD’nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Erkekler Hristiyan Birliği (YMCA) Eğitim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olan James Naismith tarafından 1891’de tasarlanmıştır. Atlet ve beyzbolculara kış antrenmanı yaptırmak amacıyla geliştirilen bu oyunda amaç topun tahtadan yapılmış sepetlere sokulmasıydı. ilk oynanış şeklinde 7

Bilgi Dünyası jimnastik

Jimnastiğin Dünyadaki Gelişimi

0

Jimnastik sporu nasıl doğmuştur? Eski çağlardan günümüze jimnastik sporu, dünyadaki gelişimi, tarihçesi, önemli jimnastikçiler hakkında bilgi. DÜNYADA JİMNASTİK Jimnastik, Eski Yunan, Mısır ve İndus uygarlıklarına dek uzanan köklü bir geçmişe sahip bir spor dalıdır, insanlar, yeryüzünde topluluk olarak yaşamaya başladıkları ilk çağlardan beri tanrıları ile iyi geçinmek için törenler yapar, adaklar sunarlardı. Jimnastiğin ilk örnekleri

Bilgi Dünyası Berlin Duvarının Yıkılışı

Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları

0

Geçmişten günümüze demokrasi çalışmaları nelerdir? Demokrasinin doğuşu, gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi. Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları Demokrasi kavramı günümüzde etkisini giderek artıran bir unsurdur. Bu anlayış insanlığın var olduğu süreç içerisinde sürekli bir gelişme göstermiş ve etkisini artırmıştır. 1) Demokrasinin Doğuşu ve Gelişimi Yunan şehir devletlerinde sınıflararası çatışmaların başlaması üzerine DRAKON, SOLON ve KLİSTENES

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Bilimin Doğuşu

0

Sosyoloji bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili bilgi. Sosyoloji Bilimin Doğuşu; Sosyoloji yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişi olan yeni bir bilim dalıdır. Fakat toplum üzerine düşünme, yeni bir durum değildir. Örneğin ilk Çağ Yunan filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristoteles‘in eserlerinde toplumsal konulara ilişkin görüşler yer almıştır. Bu dönemdeki filozoflar,

Bilgi Dünyası

Yazının İcadı – Tarihçesi ve Gelişimi

13

Yazı nasıl doğdu? Yazının icat edilişi, tarihi gelişimi, alfabenin doğuşu. Yazının tarihçesi hakkında bilgi. YAZI, insanların, konuşma dışında duygu, düşünce vs meramlarını anlatabilmek için başvurdukları, belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş bir ifade vasıtasıdır. Yazı, insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Birçok ünlü düşünürler; bilim, fen ve tekniğin gelişmesini iki şeyin icadına borçlu olduğumuzu söyler;

Bilgi Dünyası

Yıldızların Özellikleri

0

Yıldızlar nasıl doğar ve ölür? Yıldız çeşitleri nelerdir, yıldızların özellikleri ve yıldızlar hakkında bilgi. YILDIZLAR; Açık ve bulutsuz bir gecede gökyüzünde parıldayan binlerce yıldız görebilirsiniz. Bu yıldızlar, Güneş gibi büyük gaz toplarıdır; ancak Güneş’ten daha az parlaktırlar. Çünkü çok daha uzaktırlar. En yakın yıldızdan gelen ışık bile dünyaya yıllar sonra ulaşır. Sürekli yanmakta olan yıldızlara

Bilgi Dünyası

Kitabın Tarihçesi

0

Kitap nedir, kitap nasıl doğdu? İlk kitaplar nasıl yazıldı, kimler kitap yazmayı geliştirdi, kitabın tarihi, tarihçesi. Kitap, basılı kâğıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan – yazı destesidir. Kitap bugünkü haline gelinceye kadar çeşitli biçimlerden geçmiş, medeniyet tarihiyle birlikte gelişmiştir. İnsanlar duygularını, düşüncelerini kendilerinden uzaktakilere bildirebilmek, kendilerinden sonra geleceklere iletebilmek için yazıyı bulmuşlar, böylece yazılı

Bilgi Dünyası

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

0

Coğrafya bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Coğrafya biliminin doğuşu ve gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişmesi İnsanların ilk seyahate başlamasını coğrafyanın doğuşu olarak kabul edebiliriz. Deniz kıyılarında yaşayan ilkel insanların bir hayvan derisine doldurdukları tuzu, dağlık bir bölgedeki başka ilkel insanlara vererek karşılığında ayı derisi aldıklarını farzedelim. Bunlar köylerine döndükleri zaman

Bilgi Dünyası

Tiyatronun Doğuşu ve Gelişimi

0

Tiyatro nedir? Tiyatro nasıl ortaya çıkmıştır? Tiyatronun doğuşu, tarihçesi ve gelişimi ile ilgili bilgi. Tiyatro; Yunanca theatron’dan Lat. theatrum; İtalyanca teatro’dan dilimizde tiyatro. Dram, komedi, vodvil vb edebiyat türlerinin oynandığı yerdir. Bu türleri seyirciler önünde sahnede oynama sanatı/Oyun yazma sanatı/ Yazılmış oyunların tümüdür. En eski mağara resimlerindeki bazı motiflere bakarak tiyatronun, bir oyun sanatı biçiminde