Browsing: Doku

Biyoloji İlk Kalp Nakli

Yapay Doku ve Organlar Hakkında Bilgi

0

Yapay doku nedir yapay organ nedir ve nasıl yapılırlar? Yapay doku ve organlar ile ilgili kısaca bilgi vren sayfamız. Yapay dokuların geliştirilmesi yanıklardan kalp krizine kadar birçok yaralanma ve hastalıkların tedavisi için yardımcı olacaktır. Yapay doku üretilmesinde insan vücudundan alınan kök hücrelerden faydalanılmaktadır. Yapay organ görev yapamaz hale gelmiş organların yerine tasarlanan mekanik malzemelerden veya

SAĞLIK

HLA Nedir?

0

HLA (Histolojik Uygunluk Antijeni) nedir? İnsan Akyuvar Antijeninin özellikleri, hakkında bilgi. HLA HLA; histolojik uygunluk antijeni olarak da bilinir, insanlarda “büyük histolojik uygunluk kompleksi”ni (MHC) oluşturan birkaç antijenden (antikor üretimini uyaran maddeler) biridir. Bu antijenlerin bağışıklık sisteminin uyarılması ve düzenlenmesinde önemli bir işlevi vardır. Yabancı doku ve organların reddedilmesinde önemli rol oynadıklarından, organ nakli ameliyatlarının

Bilgi Dünyası

Bitkilerde Sürgen Dokular

0

Bitkilerde sürgen doku nedir, özellikleri nelerdir? Bitkilerde sürgen dokuların yapısı, görevleri, hakkında bilgi. BİTKİLERDE SÜRGEN DOKULAR Bitki embriyosu kısa zamanda ilk büyüme dokuları olan hücre tabakalarını geliştirirler. Bu dokular sürgen (meristem) dokular adını alır, Sürgen doku hızlı mitoz bölünmelerle yeni hücreler meydana getirirler. Sürgen doku hücreleri bitkinin boy ve kalınlığının artmasını sağlar. Sürgen dokuların meydana

Bilgi Dünyası

Ülkemizde Doku ve Organ Nakli Yapılan Merkezler

0

Ülkemizde doku ve organ nakli hangi sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde yapılmaktadır? Bu merkezlerin isimleri. Ülkemizde Doku ve Organ Nakli Yapılan Merkezler Nelerdir? Ülkemizde pek çok Tıp Fakültesi ve hastanede doku ve organ nakilleri yapılabilmektedir. İşte bunlardan bazıları şunlardır: ***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Antalya) = Kalp, Karaciğer, Böbrek, Kornea, Kemik İliği ***Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Bilgileri Organ Bağışı ve Nakli Haftası

Doku ve Organ Bağışı Hakkında Bilgi

1

Doku ve organ bağışı, nakli nasıl yapılır? Organ bağışının tarihçesi, kimler bağış yapabilir, hangi organlar ve dokular nakledilebilir, hakkında bilgi. DOKU VE ORGAN NAKLİ Doku ve Organ Nakli Nedir? Organ Nakli (Transpontasyon) günümüzde başka hiçbir tıbbi çözüm olmadığı için, bir insanın organ ya da dokularının ihtiyacı olan başka bir insana, tedavi amacıyla nakledilmesi işlemidir. Bu

Bilgi Dünyası

Koruyucu Doku Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

0

Koruyucu doku nedir? Koruyucu dokular kaça ayrılır, çeşitleri, özellikleri, yapıları ve görevleri hakkında bilgi. Koruyucu Doku; Bitkilerde kök, gövde ve meyvaların üzerini örter. Kalın çeperli hücrelerden meydana gelir.Bunlar altlarındaki ince çeperli hücreleri dış etkilere karşı korurlar. Koruyucu doku epidermis ve periderm olmak üzere ikiye ayrılır. Epidermis, dermatojen hücrelerinin farklılaşmasından meydana gelir. Bitkinin genç bölgelerinin ve

Bilgi Dünyası

Parankima Dokusunun Özellikleri

0

Parankima doku nedir, nerelerde bulunur? Bitkisel dokulardan parankima dokunun yapısı, çeşitleri, özellikleri ve görevleri hakkında bilgi. Parankima (Temel) Doku Bitkilerdeki diğer doku ve organların arasını doldurur. Dokuyu meydana getiren hücreler, ince zarlı, bol sitoplâzmalıdır. Kofulları küçük ve az sayıdadır. Sitoplâzmalarında bol miktarda plâstid bulunur. Parankima hücreleri değişik biçimlerde olabilir. Yaptıkları işlere göre; özümleme (asimilasyon), havalandırma,

Bilgi Dünyası

Sürgen Doku Nedir?

0

Sürgen doku nedir? Bitkilerdeki dokulardan sürgen dokunun yapısı, özellikleri, hakkında bilgi. Sürgen Doku; Sürgen doku, bitkilerde uzamayı ve kalınlaşmayı sağlar. Hücreleri küçük, ince zarlı, bol sitoplazmalı ve büyük çekirdeklidir. Bazı sürgen doku hücrelerinde koful bulunmazken, bazılarında da birkaç tane görülebilir. Meristem doku hücreleri, küp ve prizma gibi değişik şekillerde olabilir. Bu hücreler devamlı bölünme özelliğine

Bilgi Dünyası

İskelet ve Kemik Yapısı Hakkında Bilgi

0

Dış iskelet ve iç iskeletin özellikleri, kemik doku ve kıkırdak doku, insanda iskelet yapısı hakkında bilgi. Sadece hayvanlar aleminde görülen iskelet ve kas sistemi, iç organları ve yapıları koruyan, destek ve hareket sağlayan sistemdir. Basit yapılı bitkilerde, bu sistemin yerini turgor basıncı almıştır. Bitkinin dik durması, turgor basıncı ile sağlanır. Yüksek yapılı bitkilerde, destek doku

Bilgi Dünyası

Doku Nedir – Doku Çeşitleri ve Özellikleri

2

Doku Nedir? Doku Çeşitleri nelerdir? Doku çeşitlerinin özellikleri, dokular ile ilgili bilgi. Doku Nedir – Doku Çeşitleri ve Özellikleri Doku; Belirli bir işi görmek üzere farklılaşmış bir ya da birkaç tür hücrenin bir araya gelerek bağlanmasından oluşan topluluktur. Bitkilerde, embriyonun morula döneminde farklılaşma ve dokulaşma başlar. Hayvanlarda ise gastruladan sonra oluşan dışderi, içderi ve ortaderi

Bilgi Dünyası

Hayvansal Dokular Hakkında Bilgi

0

Doku nedir? Hayvansal Dokular nelerdir? Hayvansal dokular ile ilgili bilgi ve bir kurbağanın kanının mikroskop altındaki görüntüleri videosu. Canlıların vücutlarında, aynı işlemi görmek üzere farklılaşmış bulunan hücrelerin meydana getirdikleri topluluklara doku denir. Dokuların kendi aralarında birleşmesiyle organlar meydana gelir. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar da birleşerek sistemleri meydana getirirler. Bütün bu sistemlerin birleşmeleri sonucunda çokhücreli