Browsing: dönem

Biyografi Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa Kimdir?

0

Ağa Hüseyin Paşa Kimdir? Ağa Hüseyin Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı vezirleri hakkında bilgi. Ağa Hüseyin Paşa Kimdir? Ağa Hüseyin Paşa; Osmanlı veziridir (Edirne 1776-Vidin 1849). 1789’da İstanbul’a geldi. 1807-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda başarılı hizmetlerde bulundu, zağarcıbaşı oldu. Bu görevdeyken Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmak isteyen n. Mahmut’un güvenini kazandı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa‘ nın önerisiyle kulkâhyası

Jeoloji Pensilvaniyen Dönemi

Pensilvaniyen Dönem Hakkında Bilgi

0

Pensilvaniyen Dönem nedir? Jeolojik bir zaman dilimi olan Pensilvaniyen Dönem ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pensilvaniyen Dönem, Kuzey Amerika’ da Permiyen Dönemden (y. 280-225 milyon yıl önce) önce ve Missisipiyen Dönemden (y. 345-325 milyon yıl önce) sonra yer alan jeolojik zaman dilimi. Pensilvaniyen Dönem kabaca Avrupa’daki Üst Karbonifer Döneme karşılık gelir (Karbonifer

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Dönem İle İlgili Cümleler

0

Dönem ile ilgili cümleler. Dönem kelimesi içeren “Dönem” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Dönem İle İlgili Cümleler *** Dönem dizisi çekmek isteyen yönetmen kendisine sponsor arayışına girdi. *** Hangi dönemlerde çocuk gelişimi daha fazla hızlanır hangi dönem daha stabildir bunu uzmanlara soracağız. *** Dönem dönem bu şekilde sinir krizleri geçirmekte. ***

Bilgi Dünyası Toplum

Köy Öncesi Dönem Nedir? Hakkında Bilgi

0

Köy öncesi dönem nedir, nasıldır? Köy öncesi dönemde insanların yaşam şekilleri, özellikleri, hakkında bilgi. Köy Öncesi Dönem İnsanlar toprağa yerleşmeden önce binlerce yıl göçebe hâlinde yaşamışlardır. Bu döneme köy öncesi dönem denir. Köy öncesi dönemin özellikleri şunlardır: Emile Durkheim’a göre köy öncesi dönemdeki toplumlar klan ve boylardır. Bu toplumlar, insanların toprağa yerleşip köyler kurmasından çok

Bilgi Dünyası

Ordovisiyen Dönem Hakkında Bilgi

0

Ordovisiyen Dönem nedir? Ordovisiyen Dönem hangi zamanı kapsar, özellikleri nelerdir? Ordovisiyen Dönem hakkında bilgi. Ordovisiyen Dönem Ordovisiyen Dönem; Ordovisiyen Sistem kayaçlarının oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Yer’in jeolojik tarihinin ayrıldığı 11 dönem içinde, en eski ikinci dönemdir. Birkaç jeolojik bölüm bir dönemi, birkaç dönem de daha büyük bir jeolojik zaman birimi olan zamanı oluşturur. Ordovisiyen Dönem,

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı ikinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri ikinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları İKİNCİ DÖNEM (İkinci Kuşak (1876 -1896) Bu dönemin başlıca şair ve yazarları Abülhak Hamit Tarhan, Recâizâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabızade Nazım’dır. İkinci dönem sanatçıları şu yönleri ile birinci dönem sanatçılarından

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı birinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri birinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. BİRİNCİ DÖNEM SANATÇILARI ŞİNASİ (1826 -1871) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’mn kurucusudur. 1849 yılında Fransa’ya gönderilen ilk öğrenciler arasında bulunmuş ve Fransız edebiyatını yakından tanımıştır. Türk edebiyatına şu yenilikleri getirmiştir: 1. İlk özel Türk gazetesini çıkarmıştır. (Tercüman-ı Ahval

Bilgi Dünyası

Felsefede Hellenistik Dönem Hakkında Bilgi

0

Hellenistik dönem nedir, özellikleri nelerdir? Hellenistik dönem belli başlı akımlar ve filozoflar, felsefede hellenistik dönem hakkında bilgi. HELLENİSTİK ÇAĞ Hellenistik çağın ana özellikleri: a) İskender’in Asya seferleriyle başlayan bu dönem, Yunan kültürünün, doğu kültürüyle karşılaşma ve kaynaşma dönemidir. b) Bilim ve felsefe alanında belli bir merkez olmamasına karşılık, İskenderiye Doğu ve Batı kültürünün etkileşip kaynaştığı

Bilgi Dünyası

İslami Dönem Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

0

İslami dönem Türk edebiyatının genel özellikleri ile ilgili bilgiler veren yazımız. Geçiş dönemi, XI. ile XIV. yüzyıl arası Türk Edebiyatı hakkında bilgiler. TÜRK KÜLTÜRÜ VE İSLAMİYET ARASINDAKİ İLİŞKİLER Türkler, İslam uygarlığına girmeden önce Gök Tanrı dini, Budizm, Manihaizm gibi değişik dinlere inanıyorlardı. İslam orduları, fetihler sırasında hem yerleşik hem de göçebe bir yaşam süren Türklerle

Bilgi Dünyası

Mısır Tarihi (Antik Çağdan Günümüze)

1

Mısır’ın yaklaşık 7000 yıllık tarihine kısa ve özetsel bir bakış. Antik çağlardan günümüze Mısır tarihi. Erken Tarih. İÖ 3110’da Yukarı Mısır’ın kralı, I. Sülale’den Menesidi, Aşağı Mısır’ı ele geçererek topraklan birleştirdi. Devletin başkenti de Menfis Kenti oldu. I. ve II. Sülelelere ilişkin bilgiler çok azdır. Erken Krallık. III. Sülalenin kralı Djoser, Sakhara’da ilk büyük piramidi

Bilgi Dünyası

Hellenistik Çağ Nedir?

0

Hellenistik Çağ ne demektir? Hellenistik Çağın özellikleri, tarihteki yeri, hakkında bilgi. Hellenistik Çağ; İÖ 323 te Büyük İskender öldükten sonra Greko-Makedon kültürünün Balkanlar’dan Doğu Akdeniz havzasını sınırlayan bölgelere kadar yayıldığı dönemi belirlemek için 19. yüzyılda Alman tarihçisi J. G. Droysen’in yarattığı terim. Çağ, yaklaşık İÖ 30’da Romalıların son önemli Hellen Krallığını da ele geçirmeleri sonucu