Browsing: dönemleri

Tarih Bizans Sanatı

Bizans İmparatorluğunun Tarihi, Uygarlığı ve Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar ki dönemler ile devlet yönetimi, din, dil ve sanatı ile ilgili de bilgiler ve örnekler BİZANS İMPARATORLUĞU, Roma İmparatoru Büyük Theodosius’un (379-395) imparatorluk topraklarını İS 395’te ikiye ayırmasıyla doğuda oluşan devletin ismidir. Doğu Roma İmparatorluğu adıyla da anıldı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethedince tarih sahnesinde kalktı. Kuruluş

Atatürk Atatürk ve Anıtkabir

Atatürk’ün Son Zamanları

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son zamanları ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Atatürk son dönemlerinde neler yapıyordu? Atatürk’ün rahatsızlığı 1936 yılı sonlarında anlaşılmaya başlandı. Sağlık bakımından eski kuvvetli ve dinç hali görünmemekle birlikte, halinde yorgunluk farkediliyordu. 1937 yılı içinde karaciğerinden rahatsız olduğu, vücudunun bazı yerlerinde kaşıntılar oluştuğu saptanmıştı. Bu kaşıntılar sürekli olmayıp, arada

Genel Kültür Jean Piaget

Piaget’e Göre Ahlak Gelişimi

0

Piaget’in ahlak gelişimi kuramı nasıldır? KPSS çocuk gelişimi konusu, Piaget’e ahlak gelişimi, dönemleri hakkında bilgi. PİAGET’E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ Piaget’e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralellik göstererek, birbirlerinden farklı nitelikler taşıyan ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkmaktadır. Çocukların düşünce biçimlerini her yönü ile inceleyen Piaget, çocukların doğru ve yanlışa ilişkin yargılarının yaşlarına

Genel Kültür Erik Erikson

Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri

0

Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemlerini Gösteren Tablo, Erikson’un kişilik gelişim kuramını özetleyen tablo. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemleri 1. Dönem Temel Güvene Karşı Güvensizlik (O-2 yaş): Bir buçuk yaşında olan Ertuğrul’un annesi onun temel fizyolojik ihtiyaçlarının hepsini karşılaşmıştır. Ona gerekli yakın ilgiliyi göstermiştir. Olumlu Durum Temel ihtiyaçları karşılanan ve gerekli ilgiyi

Bilgi Dünyası

Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Bruner’in zihinsel (bilişsel) gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS konusu Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri hakkında bilgi. Bruner’in Zihinsel Gelişim Kuramı Bruner zihinsel gelişimin yaşam boyu süren bir gelişim olduğunu söylemiştir. Bruner’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Bruner’e göre zihinsel gelişim üç dönemde gerçekleşir: • Eylemsel Dönem Yaklaşık 0-2 yaş (ya da üç yaş) arasında yaşanan dönemdir.

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Piaget’e göre bilişsel (zihinsel) gelişim dönemleri nelerdir? Duyu hareket, işlem öncesi, somut işlem ve soyut işlem dönemleri hakkında bilgi. Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Piaget’e göre çocuk, basitten karmaşığa doğru bir sıra içinde bilişsel gelişimini sürdürür. Piaget, zihinsel gelişim aşamalarını, aşağıda listelenen dört dönemde incelemiştir. 1. Duyu-hareket (duyusal-motor) dönemi (0-3 yaş) 2. İşlem öncesi dönem

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Nedir?

0

Fiziksel ve psikomotor gelişim nedir? Fiziksel ve psikomotor, hareket gelişiminin özellikleri ve dönemleri hakkında bilgi. FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR (HAREKET) GELİŞİM Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel gelişime çeşitli kaynaklarda bedensel gelişim de denilmektedir. Fiziksel gelişim, gözle görülebilen, her an fark edebileceğimiz

Bilgi Dünyası saz

Türk Müziğinin Tarihi

0

Türk müziği tarihi ve gelişimi ile ilgili olarak genel bilgiler. Türk müziği denilince ne anlarız ve Türk müziği nasıl gelişmiştir. TÜRK MÜZİĞİ, esas bakımından, yüzyıllarca tarihi olan eski bir sanat koludur. Yalnız genel olarak, «alaturka» denen «klâsik Türk müziği» bir yana bırakılacak olursa, bugünkü anlamiyle Türk müziği en yeni doğan sanat kolumuzdur diyebiliriz. Batı dünyasında,

Dil ve Edebiyat

Türk Edebiyatının Tarihi ve Dönemleri Hakkında Bilgi

0

Türk edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Türk Edebiyatının dönemleri ve Türk Edebiyatının belli başlı eserleri ve sanatçıları hakkında bilgiler. TÜRK EDEBİYATI dünyanın en eski edebiyatlarından biridir. Çünkü edebiyat, ilksel yaşayıştan kurtulup uygarlaşmaya başlayan, yığınlıktan kurtulup uluslaşma yoluna giren topluluklarda ilk meydana gelen kültür ve sanat davranışlarındandır. Bu bakımdan «Edebiyatı en eski olan

Bilgi Dünyası

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

0

Türk Dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Orhon Yazıtları, İslamiyet sonrası Türkçe, Selçuklularda Türkçe ve günümüzdeki Türkçe hakkında bilgiler. TÜRK DİLİ dünyanın en eski, en köklü dillerinden biridir. Türkçe, genel dil sınıflandırılmaları içinde, Altay Dilleri topluluğuna girer. Bu topluluk önceleri Fin-Ugr (Fin-Uygur) dilleri ile bir aileden sayılmışken, sonradan, daha kesin, daha

Bilgi Dünyası

Tanzimat Fermanı Sonrası Türk Edebiyatı

0

Tanzimat fermanının ilanından sonraki Türk edebiyatı dönemleri nelerdir? Tanzimat dönemi, Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati hakkında kısa açıklamalar. Osmanlı Devleti’nin batılılaşma çabalarının sonucu olarak 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Toplumsal yaşamda köklü değişikliklere gidildi. Toplumdaki bu değişime bağlı olarak edebiyatımız da bir değişim sürecine girdi. Edebiyatımızın bu süreç içinde geçirdiği dönemler özet olarak şu biçimdedir:

Bilgi Dünyası

İslami Dönem Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

0

İslami dönem Türk edebiyatının genel özellikleri ile ilgili bilgiler veren yazımız. Geçiş dönemi, XI. ile XIV. yüzyıl arası Türk Edebiyatı hakkında bilgiler. TÜRK KÜLTÜRÜ VE İSLAMİYET ARASINDAKİ İLİŞKİLER Türkler, İslam uygarlığına girmeden önce Gök Tanrı dini, Budizm, Manihaizm gibi değişik dinlere inanıyorlardı. İslam orduları, fetihler sırasında hem yerleşik hem de göçebe bir yaşam süren Türklerle

Bilgi Dünyası

İngiltere Tarihi

0

Dünyanın bir dönemler en büyük ve güçlü ülkesi pozisyonuna gelmiş olan İngiltere’nin tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiltere’nin M.Ö. 1000 yıllarında Manş Denizi’ni geçen Keltler tarafından işgal edildiği biliniyor. Bunlar parça parça kabileler halinde yaşıyorlardı. Savaşçı bir kavimdiler. M. Ö. 55-M. S. 43 yıllarında Roma imparatorlarından önce Sezar, sonra Claudius İngiltere’yi

Bilgi Dünyası

İran Tarihi (Kısaca)

0

Bir dönemin en kudretli devleti olan ve kadim bir uygarlık olarak kabul edilen İran tarihi ile ilgili olarak temel bilgiler. Bugün İran diye bildiğimiz bölgeye Milattan binlerce yıl önce iki kavim yerleşmişti. Bunlardan Medler kuzeyde, Persler de güneyde yaşıyordu. Bugünkü İran halkı bu iki kavmin karışmasından doğmuştur. Aynı zamanda Türkler, Araplar ve Moğollar’la da karışmışlardır.

Anne&Çocuk

Çocuğun Gelişim Dönemleri ve Özellikleri

0

Çocukların gelişim dönemleri nelerdir? Bu dönemlerin özellikleri ve açıklamalarının yer aldığı yazımız. Çocukların normal olarak geçirdiği 4 devre vardır: 1) Bebeklik; 2) İlk çocukluk; 3) Son çocukluk; 4) Erinlik (bülûğ) 1. — Bebeklik: Doğumdan iki yaşına kadar süren devredir. Yeni doğan çocukların vücut oranları büyükler gibi değildir Baş fazla büyük, el ve ayaklar, aksine, küçüktür.

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatının Özellikleri

0

Tekke nedir? Tekke edebiyatının genel özellikleri ve dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Eskiden, tarikat adamlarının toplanıp ayin yaptıkları yerlere «tekke» denirdi. Tekkeler, başlangıçta, bir tarikattan olanlar arasında dayanışmayı sağlamak için kurulmuştur. Her tarikatın ayrı ayrı tekkeleri vardı. Tekkenin başında bir şeyh bulunur, müritlerini yetiştirirdi. Bu arada, tarikatın törenleri, ayinleri yapılırdı. Sonradan, softaların, yobazların

Bilgi Dünyası Mısır Piramitleri

Eski Mısır Tarihi

0

Büyük bir medeniyet kurmuş olan Eski Mısır tarihi ve dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Mısır, üzerinde çok eski çağlardan beri insanların yerleşmiş, medeniyet kurmuş oldukları bir ülkedir. Mısır denince akla ilk önce Eski Mısır gelir, çünkü bu ülke, Mezopotamya ile birlikte ilk, medeniyetin kurulduğu yerdir. Nil vadisi, tarihin binlerce yıl süren en devamlı

Bilgi Dünyası

Arap Müziği Hakkında Bilgi

0

Arap müziği ile ilgili hem dönemsel hem de genel bilgilerin, eserlerin ve sanatçıları hakkında bilgi içeren yazımız. Arabistan Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan Arap ya da Araplaşmış ulusların müziğine Arap Müziği denilmektedir. İslâm Öncesi. Bu dönemde Orta Arabistan konar göçer kabilelerinin müziğiyle Yemen ve kuzeydeki Hira ve Gassan krallıkları yerleşik halklarının müzikleri arasında ayrılıklar

Bilgi Dünyası

Almanya Tarihi

0

Avrupa’nın şu anki en güçlü devleti olan ve tarih boyunca da bir çok badire atlatan ve sebep olan Almanya’nın tarihine bir bakış. Bugünkü Almanların dedeleri olan Germenler bundan iki bin yıl önce Ren nehrinin batısında yaşıyorlardı. Bulunan mezarlar, alet ve silahlar onların yaşayışı hakkında bize bir miktar bilgi vermektedir. Tarihte ilk defa bunlardan bahsedilmesi Romalılarla

Bilgi Dünyası

Alman Edebiyatı Tarihi ve Sanatçıları

0

Alman Edebiyatı ile ilgili genel bilgiler, Alman edebiyatının dönemleri, sanatçıları ve vermiş oldukları eserler ile ilgili bilgiler. İmparator Büyük Karl zamanından önce yazılı bir Alman edebiyatı olduğuna dair elde delil yoktur. Bu bakımdan Alman edebiyatının asıl Büyük Karl’dan sonra başladığı söylenebilir. Bundan önceki devirlerde birtakım şarkılar ve efsaneler söylenegeldiği de bilinmektedir. Eski Alman ve İngiliz

Bilgi Dünyası

Amerikan Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Amerikan Edebiyatı ile genel bilgiler. Amerikan edebiyatının gelişimi, dönemleri, eserleri ve sanatçıları hakkında bilgiler 17. yüzyıl ABD Edebiyatı İngiliz gibi düşünüp yazan İngiliz yazarlarca başlatıldığı için başlangıçta doğal olarak bir sömürge (koloni) edebiyatıydı. İngiliz göçmenlere buralarda kendilerini bekleyen fırsatları ballandırarak açıklayan A True Relation of … Virginia… (Virginia’nın Gerçek Yüzü…) 1608 ve The Summer Isles

Bilgi Dünyası

Alman Mimarisi Dönemleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Alman mimarisi dönemleri, eserlerli ve mimarları hakkında bilgiler Aachen’da bulunan Charlemagne’ın Pfalz Şapeli, Karolenj döneminden kalmadır. Daha somaki dönemlerde belirleyici özellik olan geliştirilmiş bazilika tipine en belirgin örnek olarak Sankt Gailen Manastırı verilebilir. Bu manastır kilisesinin çapraz bir sahnı ve iki koro yeri vardır. Roman üslubu kiliselerde iç mekânlar uyumlu bir biçimde düzenlenir ve bina,

Bilgi Dünyası

Jeolojik Birinci Zaman : Paleozoik Hakkında Bilgi

0

Jeolojide birinci dönem olarak kabul edilen Paleozoik döneme ait bilgiler. Dönemleri hakkında bilgiler. Prekambriyen sonunda uzun süren karasal bir evre geçirildiğinde Paleozoik, eski temel üzerinde belirgin bir düzensizlikle oluşmuştur. Altı döneme ayrılır: 1) Kambriyen, 2) Odovisiyen, 3) Silüriyen, 4) Devoniyen, 5) Karbon, 6) Permiyen. Birinci zamanda en önemli olay sıra dağları oluşturan iki orojenik hareketin

Bilgi Dünyası

Hayvanlarda Gelişme Şekilleri

0

Hayvanlarda gelişme ve büyüme şekilleri nelerdir? Hayvanlarda Gelişme Nasıl olur, hakkında bilgi. Aristo, “civcivin, yumurta içindeki organize olmamış maddelerden yavaş yavaş geliştiği” sonucuna varmıştır. Yeni bireyin, organize olmamış hammedelerden yavaş yavaş gelişmesi fikrine “epigenez” (sıralı oluşum) denir. Karşıt görüşe göre ise; sperm veya yumurta içinde, küçük ve tam teşekkül etmiş birey bulunur. Bu fikre “preformasyon”

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası İlk Uygarlıklar ve Ulusal Devletler (Avrupa Tarihi)

0

Avrupa kıtasının ilk çağlardan ulus devletlerin kuruluşuna kadar ki büyük zaman diliminde ki tarihi. Avrupa Tarihine bir göz atış. Avrupa Kıtasında ki İlk Uygarlıklar M.Ö. 3000’lerde deniz yoluyla araştırmalar yapan tüccarlar Malta’da bir üs kurdular. Daha sonra Akdeniz’in batı kıyılarını ve Avrupa’ nın Atlas Okyanusu’na dönük kıyılarını dolaşarak kıtanın en eski uygarlığını oluşturdular. Bu dönemde

Bilgi Dünyası

İstanbul Tarihi

0

İstanbul tarihi hakkında bilgi. İstanbul’un uzun tarihi hakkında kısa bilgi. Eski dönemden günümüze kadar İstanbul tarihi İstanbul’un tarihi, coğrafi durumu ile çok yakından ilgilidir. Şehirde daha tarih öncesi çağlara ait bir takım yerleşme bölgeleri olduğu tesbit edilmiştir. 1942-1952 yılları arasında Kadıköy çevresindeki Fikir Tepesi’nde yapılan kazılar sırasında M.Ö. 3.000 yılına ait birtakım aletler, iskeletler bulunmuştur.