Browsing: Dualar

Din

Kunut Duaları Hakkında Bilgi

5

Kunut Duaları nedir? Kunut Dualarının anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi. Kunut Duaları; Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitir namazı kılınır. Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve zammı sure (Kur’an’dan bir bölüm) okunduktan sonra tekbir alınır ve sonrasında Kunut duası okunur. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir. Cemaatle kılınan bir namazda hem

Din

Fatiha Suresi ve Anlamı

0

Fatiha suresinin özellikleri nelerdir? Fatiha suresinin anlamı, fatiha suresi hakkında bilgi. Fatiha Suresi; Fatiha Sûresi Mekke’de nazil olmuştur. Besmele ile beraber düşünülürse yedi ayeti vardır. Kur’an-ı Kerim’in ilk süresidir. Kur’an Fatiha ile başlar. Fatiha Sûresi çok büyük hikmet ve faziletleri olan bir sûredir. Değişik isimleri vardır. Ona “Ümmü’l-Kitap”, yani kitabın anası, “Ümmü’l- Kur’an”, Kur’an’ın anası

Bilgi Dünyası

Araf Suresi Hakkında Bilgi

0

Araf Suresi nedir? Araf Suresi anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi. Araf Suresi;Kuran-ı Kerim’in 7. suresidir. Mekke’de inmiştir. 206 ayetten oluşur. 163.’den 171.’ye kadar olan ayetlerin Medine’de indiğini öne sürenler de vardır. Surede Araftan söz edildiğinden bu adla anılır. Araf, sure içinde cehennemliklerle cennetlikler arasındaki örtü ya da duvarın doruk noktası olarak tanımlanır. Bu dorukta

Bilgi Dünyası

Rum Suresi Hakkında Bilgi

0

Rum suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi. Rum Suresi; Kuran-ı Kerim’in 30. sûresidir. 60 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Elif, lam, mim harfleriyle başlayan ilk ayetten sonra ikinci ayet “Rumlar yenildiler” biçiminde olduğu için bu adla bilinir. Rum sözcüğüyle Bizans’tan söz edilir. 613’te Bizans İmparatorluğu’nun Sasaniler karşısında aldıkları yenilgi,

Bilgi Dünyası

En’am Suresi Hakkında Bilgi

0

En’am Suresi nedir? En’am Suresi anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi. En’am Suresi; Kuran-ı Kerim’in 6. sûresi. 165 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Kimi İslâm bilginleri 91-93 ve 151-143. ayetlerin Mekke’de değil Medine’de indiğini öne sürer. Sûreye En’am suresi denilişinin nedeni 136. ve onu izleyen ayetlerde “davar” anlamına gelen “na’m, çoğulu; en’am”dan söz edilmiş olmasıdır. Bu ayetler, İslâmdan

Bilgi Dünyası

Fatiha Suresi Hakkında Bilgi

0

Fatiha Suresi nedir? Fatiha Suresi anlamı, özellikleri, ile ilgili bilgi. Fatiha Suresi; Kuran-ı Kerim’in ilk sûresidir. Yedi ayetten oluşur. İslâm din bilginlerinin çoğunluğunca Mekke’ de indiği kabul edilir. Fatiha deyimi Arapça “başlangıç” anlamına gelir ve sure, bu nedenle Fatiha adıyla anılır. Bunun dışında sürenin birçok adı daha vardır; Ümmeü’l Kitab (Kitabın anası), Ümmü’l Kur’an (Kuran’ın

Din

Enfal Suresi Hakkında Bilgi

0

Enfal suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi. ENFAL SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 8. sûresidir. 75 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Enfal, Arapça “ele geçirilmiş, savaşta elde edilmiş, ganimet” anlamına gelen “nefel” sözünün çoğuludur. Bedir gazasında alman ganimetlerin bölüşülmesinde Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıktığından bu sûre Medine’de indirilmiştir. Allah’ın Bedir’de Müslümanlara yaptığı

Din

Gaşiye Suresi Hakkında Bilgi

0

Gaşiye Suresi nedir? Gaşiye (Gaaşiye) Suresi anlamı, açıklaması, ile ilgili bilgi. GAŞİYE (GAAŞİYE) SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 88. sûresi, 26 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça gaşıye (gaaşiye) sözcüğü “perde” demekse de, Kuran-ı Kerim’de her yerin felaketle kaplanması anlamına kullanılmıştır. Sûre, “Felaketi dünyaya yayılan”, (Hel etake hadiysul gaaşiyeh) ayetiyle başladığından, bu adla anılır. Bu deyimle kıyamet günü