Browsing: dünya

Rehber Songkran Festival

Tüm Dünyada Kutlanan Festivallerin Listesi ve Günlerin İsimleri

0

Tüm dünya ülkelerinde kutlanan festivallerin listesi. Gezmeyi sevenler ve turist ruhlu kişiler için mükemmel bir rehber. Hangi ülke de hangi festival ne zaman kutlanıyor Ocak Ayı 1 Ocak: Tüm dünyada yeni yıl kutlamaları. 2 Ocak: İsviçre’de Berchtoldstag 3 Ocak: Japonya’da Genshi-Sai (İlk Başlangıç). 5 Ocak: İngiltere’de dini bayram (Ocak’ın 12. gecesi). 6 Ocak: İngiltere’de 5

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşına Katılan Devletler

0

20.yüzyılın başında kopmuş olan Birinci Dünya Savaşına katılan devletler ve bu devletlerin savaşa katılma tarihleri nelerdir? AVUSTURYA, SIRBİSTAN: 28 Temmuz 1914 ALMANYA, RUSYA: 1 Ağustos 1914 FRANSA, BELÇİKA: 3 Ağustos 1914 İNGİLTERE: 5 Ağustos 1914 KARADAĞ: Sırbistan’la birlikte savaşa girdiği kabul edilir. JAPONYA: 23 Ağustos 1914 OSMANLI İMPARATORLUĞU: 11 Kasım 1914 İTALYA: 24 Mayıs 1915

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

Atatürk Atatürk'ün Ölümünden Sonra Dünya Neler Dedi?

Atatürk’ün Ölümünden Sonra Dünya Neler Dedi?

1

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihindeki ölümünden sonra dünyadan gelen tepkiler ve açıklamaların yer aldığı sayfamız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı: «Benim üzüntüm iki türlüdür, önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya insanları gibi müteessirim. İkinci teessürüm ise bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun yerine gelmemesi ve artık bu olanağın kalmamış

Tarih

İkinci Dünya Savaşında Hava ve Deniz Savaşları

0

İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşmiş olan hava ve deniz savaşları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hava savaşları. — Savaş başladığı sıralarda Almanlar’ın hava ordusu Müttefikler’in ordusundan çok kuvvetliydi. Üstelik, kitle halinde uçak yapımında da Müttefikler’den ileriydiler. Buna karşılık, Alman uçakları yıldırım savaşlarında kara kuvvetlerini desteklemeye elverişli şekilde yapılmamıştı. Fransa’nın işgalinden sonra Alman hava

Coğrafya dünya

Dünyanın Kendi Etrafında Dönüş Hızı

0

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızı nedir? Bu hız değişebilir mi? Dünyadaki konuma göre dönüş hızındaki farklılıklar, hesaplanması. Dünyanın Kendi Etrafında Dönüş Hızı Dünya her zaman hareket halindedir. Her ne kadar hala Dünya yüzeyinde duruyoruz gibi görünse de, Dünya kendi ekseni ve güneşin etrafında dönüyor. Bunu hissedemeyiz çünkü sürekli bir hareket, tıpkı bir uçakta olduğu

Belirli Gün ve Haftalar Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü nedir?

0

Dünya Çocuk Gün nedir? Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Dünya Çocuk Günü Nedir? Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Yakın gelecekte bugünkü çocukla yetişkin olacaklar. Türkiye’mizin sorumluluklarını yükleneceklerdir. Bunun bilincinde olan yetişkinler, çocuklarını sağlıklı, güçlü, bilgili, becerikli, yurtsever bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterirler. Çocuklarımızı

Bilgi Dünyası deniz

Dünyadaki Su Nereden Geldi?

0

Dünyadaki su nereden geldi, nasıl oluştu? Dünyadaki okyanuslar nasıl oluştu? Suyun kaynağı nedir, hakkında bilgi. Dünyadaki Su Nereden Geldi? Yeryüzünde topraktan parçasından daha fazla okyanus vardır. Aynı zamanda, Kuzey ve Güney Kutuplarında tonlarca su buz kütlesi halinde bulunmaktadır. Bütün bu suyun nereden geldiği ise çok güzel bir sorudur. Bilim adamları bunu uzun zamandır merak ediyorlar.

Tarih İkinci DÜnya Savaşı

2.dünya savaşı öncesi devletlerin durumu

0

İkinci dünya savaşı öncesi dünyadaki önemli devletlerin durumu nasıldı? Mihver ve Müttefik devletlerinin oluşması ve savaşın nedenleri. Mihver Ve Müttefik Devletlerin Oluşması Geniş anlamıyla Almanya ile II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katılan italya ve Japonya’ya MİHVER DEVLETLER adı verilir. 1936’da Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasında kurulan birlikten sonra ortaya çıkmıştır. Almanya ve İtalya’nın

Tarih Avrupa Haritası - Ülkeler

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler

0

İki dünya savaşı arasında Avrupa’da yaşanmış önemli olaylar ve önemli gelişmeler hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler I. Dünya Savaşı’ndan sora imzalanan antlaşmalarda sınırlar milliyetçilik etkeni gözardı edilerek çizildiğinden kalıcı bir barış uzun süre sağlanamamıştır. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarında yattığı için II. Dünya Savaşı’nı

Belirli Gün ve Haftalar Dünya Çiftçiler Günü

Dünya Çiftçiler Günü Ne Zaman ve Hakkında Bilgi

0

Dünya çiftçiler günü ne zaman? Dünya çiftçiler günü neden kutlanıyor? Her yıl 14 Mayıs günü çeşitli etkinliklere sahip olan Dünya Çiftçiler Günü hakkında bilgiler. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından tüm dünya ülkelerinde 14 Mayıs, Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanır. Kentlerin dışında, kasabaların ve köylerin çevresinde buğday, arpa, mısır, tütün, pamuk, ayçiçeği tarlaları, meyve

Belirli Gün ve Haftalar Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Haftası

Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Haftası

0

Beslenme ve gıda israfını önleme haftası ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili olarak açıklayıcı ve bilgilendirici yazımız. Canlıları yaşamlarını sürdürmeleri için temel gereksinmeleri beslenmedir. Bitkiler topraktan beslenirler. Hayvanlar da yaşadıkları ortama, türlerine göre doğadaki besin kaynaklarından yararlanır. İnsan, besinlerini çok değişik kaynaklardan elde eder. Koyun, sığır, kümes hayvanları, balıklar, meyveler, sebzeler, sofralarımızı süsleyen

Din

12. Sınıf Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu Özet

0

12. sınıf Din Kültürü dersi Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu kısaca özeti. Ahirete uğurlama gelenekleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. DÜNYA HAYATI VE AHİRET (12. SINIF) Evrenin yaratılışı, içindeki varlıklar ve bütün sistem belli bir amaç için yaratılmıştır. İnsan dünyada yaratılmıştır ve yaşatılmaktadır. Dünya insanın sonsuz bir hayatı kazanması için denendiği yerdir. Sınavı kazanmak için

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız. KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ) Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa Cephenin Açılma Nedenleri ♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi ♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma nedenleri ve Almanya’nın Osmanlıyı yanında savaşa sokma sebepleri. Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya’nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan’a 23 Temmuz’da sert bir nota verdi, içişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve boğazlar üzerinde

Bilgi Dünyası Dünya Dilsiz Haritası

İnsanlığın Dünya Hakkındaki Bilgilerinin Gelişmesi

0

İnsanlık kendini bildi bileli dünyamız yani yaşadığımız gezegen hakkında hep çeşitli inanışları olmuştu. Tarih boyunca dünya hakkındaki bilgilerin gelişmesi. Çağlar boyunca insanların dünya hakkında çeşitli inanışları olmuştur. Bundan 4.000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar dünyayı uzunca bir kutu, gökyüzünü de onun kapağı gibi tasavvur ediyorlardı. Eski Hintliler ise dünyanın dört filin sırtında duran büyük bir

Haritalar Dünya Dilsiz Haritası

Dünya Dilsiz Haritaları

0

Dünya dilsiz haritalarının yer aldığı galerimiz. Aşağıdaki çizimlerin tamamı büyük boy olup her türlü kullanım için uygundur. Büyük boy en yeni dünya dilsiz haritaları.

Haritalar

Dünya Haritası

0

Büyük boy farklı tarzlarda dünya haritaları. Siyasi ve dilsiz dünya haritalarından oluşan sayfamız. Tüm dünya haritaları büyük boydur.

Bilgi Dünyası

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar

0

Dünyayı birbirine bağlayan ağlar nelerdir? Dünyadaki okyanuslar ve denizyolları, kara ve demiryolları hakkında bilgi. Dünya’yı Birbirine Bağlayan Ağlar I. Okyanus-Denizyolları Dünya ticaretinin en büyük bölümü (yaklaşık 3/4’ü) deniz yoluyla yapılmaktadır. Çünkü denizyolu taşımacılığı kara ve demiryolu ile havayolu taşımacılığına göre daha ucuzdur. ABD ile Kanada ve Batı ile Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret dışında Dünya

Bilgi Dünyası

Badmintonun Dünya Tarihçesi

0

Badminton ne zaman doğmuştur? Badmintonun dünyadaki tarihçesi, tarihi ve gelişimi, önemi hakkında bilgi. DÜNYADA BADMİNTON Arkeologlar ve tarihçiler badmintonun günümüzden 3000 yıl önce oynandığını söylemektedirler. Hindistan’da yapılan arkeolojik çalışmalarda kayalara işlenmiş badminton figürlerine rastlanmıştır. Bu figürlerden ilk çağlarda badminton oynandığı anlaşılmaktadır. Badmintonun esas yayılımı Çin’de bulunan manüskriptlere göre, günümüzden 1122 yıl önce Çin imparatorluğu’ndaki Chu

Bilgi Dünyası

Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu

0

Dünya hayatında yapılanların ahirette karşılığı, dünya hayatı ve ahiretin karşılaştırılması, dünya hayatı, kıyamet ve ahiret konuları hakkında bilgi. Dünya Hayatı ve Ahiret Hayatın Amaçsız Olmadığı Bir Gerçektir Dünya ve içinde yaşadığımız hayat, akıllıca ve bilinçli bir tasarımın sonucudur. Bu nedenle hayatın amaçsız olması düşünülemez. Dolayısıyla Kur’an’da; ► Dünyanın bir oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığı,

Bilgi Dünyası

Dünya Boks Tarihi

0

Dünyada boks sporunun doğuşu ve gelişimi. Boksun tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. DÜNYADA BOKS Boks, tarih öncesi çağlara dek uzanan en eski spor dallarından biridir. Önceleri askeri amaçlarla cimnazyumlarda öğretilen boks, daha sonraları “pankration” denen, boks ve güreş arası karma bir spor hâlini almıştır. Boksun spor olarak yapıldığına ilişkin ilk kanıtlar, Girit’te, M.Ö. 1500’lerden kalma belgelerde

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

Bilgi Dünyası

I. ve II. Dünya Savaşı Döneminde Ordular

0

I. ve II. Dünya Savaşı döneminde orduların durumu ne idi ve bu savaşların ordular üzerinde ne gibi etkileri olmuştur. XX. yüzyılın başlarından beri bütün devletler ordularını geliştirmeye büyük önem vermeye başladılar. Almanya’nın 1870 Savaşı’nda Fransa’ya karşı gösterdiği başarı üzerine Alman orduları örnek olarak alındı. Almanya bütün yurttaşları, 20 yaşından başlayarak askere alıyor, askerliğini yapanları da

Din

Dünya Hayatı ve Ahireti Konu Anlatımı

0

Dünya hayatı ve ahireti konu anlatımı. Ahiret inancı ve ahirete uğurlama ve kıyamet ile ilgili genel dini bilgilerin yer aldığı yazımız. Hayat Amaçsız Değildir Yaratılanların en şereflisi olan insan, aynı zamanda akıllı, düşünen ve bilen bir varlıktır. Dolayısıyla böyle bir varlığın başıboş ve amaç bir şekilde yaratılmış olması ve hayatını normal bir varlık gibi sürdürmesi,

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşının maddeler halinde sonuçları ve ardından yapılan ateşkes antlaşmaları. ► 3 Mart 1918’de Rusya Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi, Kafkas Cephesi kapandı. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile İttifak Devletleri, İtilaf Devleti’ne üstünlük sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi bu üstünlüğü sona erdirdi. Savaşın sonucu belirlendi. ► Savaş ittifak (bağlaşma) devletlerinin

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşına girmesi ile birlikte savaşmış olduğu cepheler ve cephelerdeki sonuçlar hakkında bilgiler. l-KAFKAS CEPHESİ Nedeni: Almanya, Bakü petrollerini ele geçirmek amacıyla Osmanlıları yönlendirmiştir. Enver Paşa ise; Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Orta Asya’daki Türkleri Rusya etkisinden kurtarıp Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemiştir. Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan illerini ele geçirdiler. Çanakkale

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin altında yatan sebepler ve oluşan durumlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkan Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kaldı, savaşa katılmadı. Ekonomi zayıf, halk yorgun idi. Bazı devlet adamlarına göre, savaşa girmeyip tarafsız kalmak en güvenilir yoldu. İtilaf (anlaşma) devletleri, Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyordu.

Bilgi Dünyası Yeni Dünya Keşifleri Haritası

Yeni Dünya Keşifleri (Kısaca)

0

Yeni dünyanın keşifleri kim tarafından ne zaman ve neden yapılmıştır konusu ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. YENİ DÜNYA KEŞİFLERİ Kristof Kolomb, 1492’de Avrupa’dan Batı’ya giden ilk kaşif sayılır. Oysa, ondan yüzyıllarca önce, 790’da, İrlandalıların İzlanda’ya kadar gidebildikleri biliniyor. Daha sonra 982’de, İsveçli Kızıl Erik’le adamları Grönland’a gitmişlerdi. 1000 yılında ise Kızıl Erik’in oğlu

Bilgi Dünyası

Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi

0

Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi nedir? Bu konu ile ilgili formüller ve konu anlatımı. Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi; Dünya’mız kendi ekseni çevresinde 24 saatte bir tur atar. Yerin yarıçapını yuvarlak 6400 kilometre alırsak, ekvator üzerindeki bir noktanın çizgisel hızı yaklaşık 460 metre/saniye dir. Yani ekvator üzerindeki bir noktanın dönüş hızı, ses hızının

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu

5

Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer devletlerin (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya Macaristan, Rusya vb.) durumları nasıldı, savaşa hazırlayan durumlar. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu Almanya 1871’de milli birliğini kuran Almanya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştı. Bu sırada sanayisi için gerekli olan maden kömürü bakımından zengin kaynaklara sahip Alsas Loren bölgesini işgal etmişti. Bu durum Fransa ile Almanya’nın

Bilgi Dünyası

Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Neledir? Günlük ve Yıllık Hareketi Hakkında Bilgi

0

Dünyanın kaç türlü hareketi mevcuttur? Dünyanın günlük ve yıllık hareketleri, yörünge düzlemi, Dünyanın hareketlerinin sonuçları hakkında bilgi. Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları Günlük Hareketi: Dünyanın kendi ekseni etrafında, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamladığı hareketidir. Günlük Hareketin Sonuçları: 1- Gece gündüzün birbirini izlemesi 2- Yerel saat farklarının oluşması 3- Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması 4- Sürekli rüzgarların

Bilgi Dünyası

Dünyanın Şekli ve Sonuçları

0

Dünyanın şekli nasıldır? Dünyanın şekli, boyutları, Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçları, maddeler halinde hakkında bilgi. Dünyanın Şekli ve Sonuçları Dünya’nın kutuplardan basık, ekvatorda şişkin olan kendine özgü şekline “Geoid” denir. Ekvator yarıçapı ile (6378) kutuplar yarıçapı (6357) arasında 21 km’lik fark vardır. Dünya bu şeklini ilk oluşumunda, henüz katılaşmadan merkezkaç kuvveti etkisiyle, kendi ekseni etrafında dönerek

Bilgi Dünyası

Dünya’nın Hareketleri ile Sonuçları

0

Dünya’nın hareketleri ve bu hareketler sonucunda oluşan olaylar nelerdir? Dünya’nın hareket özellikleri Dünya bize kımıldamadan duruyor gibi gelirse de, gerçekte hem döner, hem de gider. Dönüşü de, ilerleyişi de çok hızlıdır; gene de biz farkında olmayız, çünkü onunla birlikte biz de döneriz, gideriz. İçinde bulunduğunuz trende hep yere baksanız trenin gittiğini anlar mısınız? Ancak, pencereden

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları

0

Dünya nüfusunun artısının nedenleri ve sonuçları nelerdir, etkileyen faktörler hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları; Belirli sınırlar içinde yaşayan nüfusun bir önceki yıla göre gösterdiği sayısal değişime nüfus artışı denir. Nüfus artışı, doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farktır. Dünya’da nüfus artışı ve hızı her dönemde farklılıklar göstermiştir. Avcılık ve toplayıcılık olarak adlandırılan

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

0

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, gelişimi nasıldır? Dünya Nüfusunun tarihçesi hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi Günümüzde bile yeryüzünün bazı yerlerinin nüfuslarına ilişkin bilgilerimiz azdır. Geriye doğru gidildikçe, doğal olarak dünya nüfusu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. Geçmişte özellikle Avrupa ve Amerika’da dağınık bir – iki yerleşme alanı dışında çok az nüfusun bulunduğu, buna

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Etkileyen Faktörler

0

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Dünya Nüfusunun Dağılışı hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Dağılışı Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılışı incelendiğinde; *** Nüfus dengeli dağılmamıştır. ***Dünya nüfusunun % 80’i Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır. ***Dünya nüfusunun % 61 “ı Asya’da, % 14’ü Amerika’da % 14’ü Afrika’da ve % 10’u Avrupa’da yer alır. Yeryüzünde Nüfusun Dağılışını

Bilgi Dünyası

Dünyanın Yüzeyi Nasıldır?

0

Dünyanın yüzeyi nasıldır? Dünyanın yüzeysel özellikleri, en yüksek ve en alçak noktası neresidir? Dünyanın yüzeyi hakkında bilgi. Dünyanın yüzeysel özellikleri. Dünya yüzeyinin yaklaşık % 71’i su kütlesiyle kaplıdır. Yakın zamana kadar Dünya’nın iç yapısı konusundaki tüm çalışmalar yüzeyin yaklaşık % 28’ini kaplayan kar kütleleri üzerinde yapılmaktaydı. Ancak son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler Dünya’nın su kütlesi

Bilgi Dünyası

Dünya Nedir?

0

Dünya nedir? Dünyanın şekli, yapısı, özellikleri nelerdir, nasıl oluştu? Dünya hakkında bilgi. Dünya; Güneş Sisteminin sekiz gezegeninden biridir. Güneşe 149 milyon kilometre uzaklıkta olup yarıçapı 6.377.397 m’dir. Merkür ve Venüs’ten sonra güneşe en yakın gezegendir Oluşumu, günümüzde içerisinde yer aldığı Güneş Sistemi’nin oluşumuyla birlikte ele alınmaktadır. Dünyanın oluşumuna ilişkin öne sürülen kuramlar iki ana grupta

Bilgi Dünyası

Dünya Edebiyatı Yazarları ve Eserleri

0

Dünya Edebiyatındaki önemli yazarlar ve eserleri nelerdir? Batı Edebiyatı, Doğu Edebiyatı ve Amerikan Edebiyatı hakkında bilgi. DÜNYA EDEBİYATI Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatları kendi uluslarının destan kültürleri ile başlar. Dünya edebiyatını şöylece gruplandırmak mümkündür. A) BATI EDEBİYATI: Eski Yunan ve Latin Edebiyatı İtalyan Edebiyatı İspanyol Edebiyatı Fransız Edebiyatı İngiliz Edebiyatı Alman Edebiyatı Rus Edebiyatı İskandinav

Bilgi Dünyası

Dünya Posta Birliği Nedir? Üye Ülkeler

0

Dünya Posta Birliği nedir? Dünya Posta Birliği’nin kurulması, üyeleri, gelişmesi, çalışmaları, tarihçesi ile ilgili bilgi. Dünya Posta Birliği (UPU) 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok ülkenin posta servislerinin standartlaşmasıyla ve hızla artan uluslararası posta trafiğini belli bir düzene kavuşturmak amacıyla oluşturuldu. 1863’te Amerika ve Avrupa devletlerinin temsilcilerinin katıldıkları bir konferans Paris’te toplandı. Bu konferansta 31 ilke

Bilgi Dünyası

Dünyanın Manyetik Alanı Nasıldır?

0

Yerkürenin magnetizması, Dünyanın manyetik alan değişimi, çizgileri, magnetik sapma, özellikleri, hakkında bilgi. Bir mıknatıs çubuğu yatay olacak şekilde asılırsa ve yatay düzlem içerisinde salınmaya bırakılırsa sonunda hep aynı doğrultuyu gösterecek şekilde durur. Bu deneyi dünyanın bir yerlerinde tekrarlamak suretiyle yerkürenin yüzeyi üzerindeki magnetik kuvvet çizgilerini gösteren bir harita çizilebilir. Bu kuvvet çizgilerinin şekli adi bir

1 2