Browsing: düşünce

Cümle Örnekleri Düşünce İle İlgili Cümleler

Düşünce İle İlgili Cümleler – Düşünce Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Düşünce ile ilgili cümleler. Düşünce kelimesi içeren “Düşünce” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Düşünce Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Annem sanki düşüncelerimi okuyor, ne düşündüğümü hemen anlıyor. Bu düşünceli hallerin de nedir, Karadeniz’de gemilerin mi battı? Sabah uyandığımda yataktan kalkmadan önce düşünceli düşünceli etrafıma bakınıyorum. Bu tür kötü

Güzel Sözler - Sloganlar

Düşünmek (Düşünce) İle İlgili Sözler

0

Düşünmek, düşünce ile ilgili söylenmiş güzel sözler, düşünce hakkında özlü sözler, vecizeler. Düşünmek ile ilgili güzel sözlerin yer aldığı sayfamız. Düşünmek (Düşünce) İle İlgili Sözler *** Hepimizin aynı düşüncede olması iyi değildir, yarışları yaptıran düşünce ayrılıklarıdır. Mark TWAIN *** Düşüncelerini tam ve yerinde sözcüklerle anlatamayan kişi, yanlış tartılarla iş görmeye çalışan satıcıya benzer. *** Düşünmek

Tarih

Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti’nde bilim ve düşünce hayatındaki önemli bilimadamları, gelişmeler, coğrafya, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler XIV. ve XV. Yüzyıllarda Şeyh Edebâli, kuruluş döneminin önemli düşünürlerindendir. Ülkenin teşkilâtlanmasına katkıda bulunmuştur. Osman Gazi ve yakın çevresi ile halk, zaman zaman onun görüşlerine başvurmuşlardır. İlyasoğlu Mercimek

Tarih

Aydınlanma Çağı Düşünce Akımları ve Felsefesi

0

Aydınlanma çağı düşünce akımları hakkında bilgi. Aydınlanma çağı felsefesi nedir? Aydınlanma çağı kökenleri, bilimsel devrim dönemi hakkında bilgiler. Aydınlanma, İngilizce enlightenment, Fransızca siecle de lumieres (Aydınlık Çağı), Almanca aufklârung, 17. ve 18. yüzyıllarda Tanrı, us, doğa ve insan kavramlarının yeni bir birleşime ulaşmasıyla ortaya çıkan ve Avrupa’da sanat, felsefe ve siyaset alanlarında devrimci gelişmelere yol

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir – Düşünce yazısı

0

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü açıklayan bir düşünce yazısı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü hakkında kompozisyon. İLİM ve GERÇEK Tarihin en eski çağlarından bu yana, insanlar birçok devirler geçirmişlerdir. İlk zamanlar mağaralarda yaşayıp ilkel âletlerle geçimlerini sağlarken bugün, Ay’ la, yıldızlarla uğraşacak, onun sırlarını çözecek duruma gelmişlerdir.

Bilgi Dünyası Hayal Sözleri

Fikirler Cebir ve Şiddetle Top ve Tüfekle Asla Öldürülemez Kompozisyon

0

Fikirler cebir ve şiddetle top ve tüfekle asla öldürülemez konulu kompozisyon örneği. Fikirler öldürülemez konulu yazı. Fikirler Cebir ve Şiddetle Top ve Tüfekle Asla Öldürülemez Kompozisyon EN BÜYÜK KUVVET «İnsan düşünür.» «İnsan, düşünerek doğru yolu seçer.» «İnsan düşüncesinin başaramayacağı iş yoktur.» Her gün çevremizde bu ve buna benzer sözler duyuyor, okuyoruz. Düşünce… İnsanı hayvandan ayıran,

Bilgi Dünyası

Stoacılık Nedir? Hakkında Bilgi

0

Felsefede stoacılık nedir? Stoacı filozoflar, stoacılığın özellikleri, stoacı düşünce nedir, tarihçesi, hakkında bilgi. STOACILIK Kitonlu Zenon tarafından İ.Ö. III. yy’ın birinci yarısında kurulan ve İ.S. II. yy’a kadar süren felsefe okulu (eski, orta ve yeni stoacılık olarak bölümlendirilir). Zenon’un bu okulunun stoacılık diye adlandırılmasının nedeni, derslerini, Atina’da Poikile revağında (yunancada stoa sözcüğü revak anlamına gelir)

Bilgi Dünyası

Skolastik Nedir? Skolastiğin Tarihi

0

Skolastik, skolastik düşünce nedir? Skolastik düşüncenin doğuşu, gelişimi, tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi. SKOLASTİK Skolastik terimi, geniş anlamda, felsefe ve tanrıbilim bakımından, Avrupa okullarında IX. ile XVII. yy’lar arasındaki öğrenimin tümünü kapsar (bu anlamda Hristiyan tanrıbilimine sıkı sıkıya bağlıdır ve akıl ile, Kutsal Yazılar’da yer alan ve Kilise Babaları tarafından açımlanmış olan Tanrı sözünü [vahiy]uzlaştırmaya yönelir);

Din

Tasavvufi Düşünce Nedir? Hakkında Bilgi

0

Tasavvufi düşünce nedir? Tasavvufi düşüncenin oluşum süreci, aşamaları, Allah varlık ilişkisi, ahlaki boyutu hakkında bilgi. TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU Tasavvuf: İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dayanarak nefsi her türlü kötülüklerden arındırma; ahlakı güzelleştirerek dini yaşama ve ruhun olgunlaşıp kemale ermesine çalışarak Allah’a ulaşma düşüncesidir. Temel amaç; İbadetlerin samimiyet ve ihlasla yapılması yanında zikir, sabır, şükür ve

Atatürk Atatürk Featured

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

0

Atatürkçü düşünce sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Atatürkçülükte bütünlük niteliği ve yabancı ideolojilerden farkı hakkında bilgi. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığını, huzur ve refaha kavuşturulmasını, devletin millet egemenliği esasına dayandırılmasını, Türk kültürünün aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını öngören bir düşünce sistemidir. Bu sistemde; insan, hak ve sorumluluk kavramlarının

Bilgi Dünyası

Düşünce İle İlgili Kompozisyon

0

Düşünce hakkında kompozisyon. Düşünce ile insan, çocuk ve çevre ilişkisi ile düşüncenin değeri konulu yazı / kompozisyon DÜŞÜNCENİN DEĞERİ Aristo, “İnsan, düşünen bir hayvandır” der. Gerçekte insanı hayvandan ayıran başlıca nitelik, düşünme mekanizmasına sahip olmasıdır. Dünyaya gelen çocuk ilk zamanlarda sadece yeyip içmek ve uyumak gibi çok basit işlerin adamı iken beyninde düşünce kıvılcımının parlamasiyledir

Bilgi Dünyası

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Kompozisyon

2

Düşünce Özgürlüğü nedir? Düşünce Özgürlüğü konulu kompozisyon örneği. Düşünce Özgürlüğü konulu yazı. GERÇEK ÖZGÜRLÜK İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için «İlim, kendin bilmektir» demiştir, toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen İnsan özgürlüğün eşiğine adımını atmış demektir. Hem maddî, hem de manevî yaşantımızın gerçeklerini