Browsing: düzgün

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması – Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacmi Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan düzgün dörtyüzlünün, alanı, birimkare, hacmi ise, birimküptür. Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı, tür. Bir düzgün dörtyüzlüde birbirine eş dört tane eşkenar üçgen olduğundan, alanı, birimkare

Bilgi Dünyası

Düzgün Dörtyüzlü Nedir?

0

Düzgün dörtyüzlü nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün dörtyüzlü hakkında örnek soru ve cevapları, hakkında bilgi. Düzgün Dörtyüzlü Dört yüzü birbirine eş ve eşkenar üçgen olan piramide düzgün dörtyüzlü denir. Piramidin yükseklik ayağı tabandaki eşkenar üçgenin ağırlık merkezidir. Örnek Şekilde, bir köşesi orijinde olan düzgün dörtyüzlünün bir köşesi B(0, 6, 0) dır. Buna göre, düzgün dörtyüzlünün dikme

Bilgi Dünyası

Düzgün Prizmanın Özellikleri

0

Düzgün prizma nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün prizma hakkında bilgi. Düzgün Prizma Tabanı düzgün çokgen olan dik prizmaya düzgün prizma denir. Düzgün prizmaların taban köşeleri bir çember üzerindedir. Çemberin merkezi aynı zamanda düzgün prizmanın taban merkezidir. Düzgün prizmanın taban merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir. [00′], şekildeki düzgün altıgen prizmanın eksenidir. Düzgün prizmanın yan yüzleri birbirine eş

Bilgi Dünyası

Düzgün Dörtyüzlünün Özellikleri

0

Düzgün dörtyüzlü nedir, kaç tane yüzü, kaç tane ayrıtı vardır? Düzgün dörtyüzlünün bağıntıları, özellikleri, hakkında bilgi. Düzgün Dörtyüzlü Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan bir düzgün dörtyüzlü alalım. Şekilde, |AD| = a birim ve |DF| = |FC| = birimdir. AFD dik üçgeninde pisagor bağıntısından veya ACD eşkenar üçgeninin yüksekliğinden, düzgün dörtyüzlünün yan yüz yüksekliği birim

Bilgi Dünyası

Düzgün Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Düzgün piramidin alanı nasıl hesaplanır? Düzgün piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Düzgün Piramidin Alanı Piramidin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Piramidin taban alanını AT, yanal alanını AY ile gösterirsek, piramidin tüm alanı, A = AT + AY olur. Bir düzgün piramidin yanal alanı, taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin

Bilgi Dünyası

Hareket Nedir? (Kısaca)

0

Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Düzgün hareket ve hız hakkında bilgiler. Hareketin genel Kanunları Nelerdir? Bir cismin, değişmez bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesine «hareket» (devinme) denir. Olduğu yerde kımıldamadan duran bir cisim dengededir. Her hangi bir etkiyle bu cismi denge durumundan uzaklaştırırsak cisim harekete başlar. Bu hareket cismin yapılışına, bulunduğu duruma göre çeşitli

Bilgi Dünyası

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit ve negatif olduğu için ivme-zaman grafiği Şekildeki gibidir. Grafikle sınırlanan taralı alan cismin hızındaki azalışı verir. 2. Hız-zaman grafiği : Düzgün yavaşlayan doğrusal hareketin hız-zaman grafiği, Şekildeki gibidir. Grafiğin altındaki taralı alan cismin

Bilgi Dünyası

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit olduğundan, ivme-zaman grafiği, Şekildeki gibi, zaman eksenine paralel bir doğrudur. Grafiğin altındaki taralı alanın eni ivme, boyu zaman olduğundan alanın değeri ivme çarpı zaman boyutundadır. Bu da hareketlinin hız artışı demektir. O halde

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.

Bilgi Dünyası

Düzgün Çokgenlerin Özellikleri

0

Düzgün çokgen nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün çokgenlerin açıları toplamı, köşegen sayısı, alanı ve kenarlarının hesaplanması örnekli anlatım. DÜZGÜN ÇOKGENLER Kenar uzunlukları ve açıları eş olan çokgene düzgün çokgen denir. Düzgün n kenarlı konveks bir çokgenin, bir kenar uzunluğu a, iç teğet çemberin yarıçapı r, çevrel çemberin yarıçapı R olsun. ÖRNEK: Bir düzgün çokgenin kenar ve

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet

0

Düzgün dairesel harekette kuvvet nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet Her ivme, kendi yönünde bir net kuvvet tarafından yaratılır. Dairesel harekette ivme v2/R değerinde olup daima merkeze yöneliktir. Bu ivmeyi yaratan kuvvet de merkeze yönelik olmalıdır. Gerçekten de düzgün dairesel harekette her an merkeze yönelik olan ve dolayısıyla her an hıza

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette İvme

0

Düzgün dairesel harekette ivme nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette İvme Hızın değeri değişmeyip yönü değişse bile ivme vardır. Düzgün dairesel harekette de durum budur : Cisim çember üzerinde dolandıkça, hızın değeri değişmez ama yönü sürekli değişir. Bu nedenle de dairesel hareket ivmeli bir harekettir. Peki ivmenin değer ve yönü nedir, nasıldır?

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız

0

Düzgün dairesel harekette açısal hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız; Dairesel harekette açısal hız, birim zamanda dönülen açının radyan cinsinden değeridir. Cisim, t saniyede θ açısını dönmüşse, ortalama açısal hız, olur. Fakat cisim, eşit zaman dilimlerinde eşit açılar döneceğinden (çünkü çizgisel hızın değeri sabit), ortalama açısal hızın değeri anlık açısal

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız

0

Düzgün dairesel harekette çizgisel hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız Çember üzerinde dolanan cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. Şekildeki çember üzerinde t = t1 anında K noktasında bulunan cisim, t = t2 anda L noktasına gelmişse ortalama hız, dir. Cismin tam K noktasından geçtiği andaki hızını bulmak istersek

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Periyot ve Frekans

0

Düzgün dairesel hareket nedir? Düzgün dairesel harekette periyot ve frekans formülleri, örneklerle konu anlatımı. DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET Bir çember üzerinde, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolanan cisimlerin hareketine düzgün dairesel hareket denir. PERİYOT VE FREKANS Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolandığına göre, çember üzerindeki ilk turunu kaç