Browsing: düzlem

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu

0

Küre yüzeyi ile bir düzlemin konumu hakkındaki bağıntılar, özellikleri, örnek soru ve çözümleri, hakkında bilgi. Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu XYZ dik koordinat düzleminde, bir E düzlemi ve merkezi M, yarıçapı r olan bir küre verilsin. Küre merkezinin düzleme uzaklığı, yarıçaptan küçükse düzlem ile kürenin kesişimi bir dairedir. yarıçapa eşitse düzlem küre yüzeyine teğettir.

Bilgi Dünyası

Bir Küre İle Bir Düzlemin Kesişimi

0

Bir Küre İle Bir Düzlemin Kesişimi, arakesiti ile ilgili özellikleri, örnek soru ve çözümleri hakkında bilgi. Bir Küre ile Bir Düzlemin Arakesiti Bir küre yüzeyinin bir düzlem ile ara kesiti bir çember, kürenin bir düzlem ile ara kesiti ise bir dairedir. Şekildeki O merkezli küre ile P düzleminin ara kesiti A merkezli dairedir. Küre merkezinin

Bilgi Dünyası

Düzlemin Kapalı Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, düzlemin kapalı denklemi Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Düzlemin Kapalı Denklemi Yukarıdaki şekilde, noktasından geçen ve normal vektörü olan E düzlemi veriliyor.,, düzleme dik olduğundan, düzleme paralel veya düzlem üzerinde bulunan vektörlere de diktir. Buna göre, A(x, y, z), düzlem üzerinde herhangi bir nokta olmak üzere, olur. Dik iki vektörün

Bilgi Dünyası

Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi Uzayda, bir P noktasından geçen ve lineer bağımsız u ve v vektörlerine paralel olan düzlemin vektörel denklemi, olur. A noktası düzlem üzerinde değişken bir nokta ve k1, k2 ∈ R dir. k1, k2 ye düzlemin parametreleri, u ve

Bilgi Dünyası

Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda üç düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda üç düzlem, a- çakışık olabilir. b- paralel olabilir. c- bir doğru boyunca kesişebilir. Bir doğru boyunca kesişen düzlemler düzlem demeti oluşturur. d- bir noktada kesişebilir. e- ikişer ikişer bir doğru boyunca kesişebilir.

Bilgi Dünyası

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır.

Bilgi Dünyası

Uzayda Bir Doğru İle Düzlemin Birbirine Göre Durumları

0

12. sınıf geometri dersi uzayda bir doğru ile düzlemin birbirine göre durumları, konumları nasıl olabilir, kısaca konu anlatımı. Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda bir d doğrusu ile bir E düzlemi verilmiş olsun. Doğru düzleme paralel olabilir, (d ∩ E = Ø) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir, (d ∩ E = {A})

Bilgi Dünyası

Yarı Doğru Yarı Düzlem Yarı Uzay Nedir?

0

12. sınıf geometri konusu yarı doğru, yarı düzlem, yarı uzay nedir? Yarı doğru, yarı uzay, yarı düzlem açıklaması, konu anlatımı. Yarı Doğru Bir nokta, üzerinde bulunduğu doğruyu iki yarı doğruya ayırır. Şekildeki A noktası, d doğrusunu iki yarı doğruya ayırır. A noktasına yarı doğruların dayanak noktası denir. Yarı doğrulara A noktası dahil ise kapalı yarı

Bilgi Dünyası Sayılar

Karmaşık Düzlem Konu Anlatımı

0

Karmaşık düzlem nedir, bölgeleri ve özellikleri.Karmaşık sayılar, karmaşık düzlem konu örnekler, çözümler, konu anlatımı. KARMAŞIK DÜZLEM Karmaşık sayılar ile analitik düzlemin noktaları arasında birebir ve örten bir eşleme yapılabilir. Bu eşlemede z = x + iy karmaşık sayısına (x, y) noktası karşılık gelir. Karmaşık düzlemde, her karmaşık sayıya bir nokta, her noktaya bir karmaşık sayı

Bilgi Dünyası

Eğik Düzlemde Kuvvet Kazancı Var Mıdır?

0

Eğik düzlem nedir? Eğik düzlemde kuvvet kazancı var mıdır? Kuvvet kazancı nasıl hesaplanır? Eğik düzlem 7. sınıf konu anlatımı. EĞİK DÜZLEM Yukarıdaki resimde yükleri farklı şekillerde taşıyan işçiler görülmektedir. Sizce hangi işçi daha az yorulur? Eğik düzlemler, kuvvetten kazanç sağlayan basit makinelerdir. Bununla birlikte yük daha uzun bir yol boyunca taşınır. Yani yoldan kayıp vardır.

Matematik Düzlem Denklem

Düzlem Nedir? Düzlemlerin Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Düzlem nedir? Düzlem nasıl oluşur, özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Düzlem hakkında bilgi. DÜZLEM Geometride, üzerine bir doğrunun iki noktası dokundurulunca o doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzeye «düzlem» denir. Bir düzlem üzerine konulunca her noktası o düzleme dokunan şekle de «düzlem şekil» denir. Düzlemlerin çeşitli durumları vardır. Başlıcaları şunlardır: 1. — Paralel düzlemler: İki düzlemin

Bilgi Dünyası

Düzlem Aynada Işıklı Bir Cismin Görüntüsü

0

Düzlem aynada ışıklı bir cismin görüntüsü nasıldır? Şemalı ve örnekli açıklama. A B cisminin düzlem aynadaki görüntüsü bulunurken A ve B noktaları tek tek düşünülebilir. A noktasının görüntüsü A’ de B noktasının görüntüsü B’ noktasında olacaktır. A’ ile B’ birleştirilirse aranan görüntü bulunur. Bu görüntünün özellikleri; 1) Cisimle aynı boydadır. 2) Cisme göre düzdür. 3)