Browsing: edebi kişiliği

Dil ve Edebiyat knut hamsun

Knut Hamsun Edebi Kişiliği

0

Knut Hamsun’un eserleri, edebi kişiliği. Knut Hamsun’u Türk edebiyatı ile tanıştıran kimdir? Sabahattin Ali, Knut Hamsun için ne söyledi? Knut Hamsun Edebi Kişiliği – Türk ve Dünya Edebiyatındaki Yeri Knut Hamsun’u Türk okuruyla tanıştıran Peyami Safa’dır (1934). Peyami Safa’nın tek kitapta kalan çevirisinden sonra, neredeyse tüm kitaplarını dilimize en güzel biçimiyle kazandıran ve bir Knut

Biyografi Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Hayatı ve Edebi Kişiliği

0

Evliya Çelebi’nin yaşam hikayesi, biyografisi, gezdiği yerler, eserleri, edebiyatımızdaki yeri, edebi kişiliği hakkında bilgi. Evliya Çelebi Yaşamı Evliya Çelebi (1611-1682), dünyaca ünlü gezi (seyahat) yazarlarımızdandır. İstanbul’da Unkapanı semtinde doğdu. Hayatının tam 50 yılı gezilerle geçti. Gezilerini 10 büyük ciltlik Seyahatname adlı kitapta topladı. Evliya Çelebi’nin babası Mehmet Zilli’dir. Sultanahmet Camii’nin süsleme işlerini yapan sanatçılardandı. Kütahyalıydı.

Dil ve Edebiyat Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik Abasıyanık Edebi Kişiliği

0

Sait Faik Abasıyanık’ın kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri. Çağdaş hikaye yazarlarımızın en başta gelenlerinden biridir. 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde, Bursa Lisesi’nde tamamladı, İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesine girdi. Buradaki öğrenimini yarıda bırakarak önce İsviçre’ ye, sonra Fransa’ya gitti. Oralardaki üniversitelerde birkaç yıl kaldıysa da öğrenimini tamamlamadan

Dil ve Edebiyat Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Halide Edip Adıvar’ın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Halide Edip Adıvar ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Halide Edip Adıvar Kimdir? Edebiyatımızda yazar ve romancılığa yönelen kadınlar arasında ilk sırada sayılan Halide Edip, değişik dallarda eserler verdi. İlk yazılan 1908’den sonra Halide Salih imzasıyla yayımlandı. Tanin Gazetesi, Şehbal, Mehasin, Resimli Kitap, Büyük Mecmua, Vakit, Akşam, Türk Yurdu,

Dil ve Edebiyat Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği

0

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserleri. Çağımızın en ünlü Türk romancılarındandır. 1889’da Mısır’da Kahire şehrinde doğdu. Ailece Manisalıdırlar. Altı yaşında iken annesiyle, babasıyla birlikte yurda geldi. Ortaöğreniminin bir kısmını Manisa’da, bir kısmını da İzmir’de yaptı. Yeniden Mısır’a döndüklerinden öğrenimini orada bir Fransız lisesinde tamamladı. 1908’de yurda

Bilgi Dünyası Fuzuli

Fuzuli Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Büyük Türk şairi Fuzuli’nin kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız Fuzûlî’nin Edebî Şahsiyeti 1- Fuzûlî, öncelikle bir aşk şairidir. Bütün şiirlerinde aşkını anlatmıştır. Bu aşk, beşerî aşktan başlayarak ilâhî, tasavvufî aşka dönüşen bir aşktır. Tasavvufî temalar üzerinde yoğunlaşan şairler iki kısma ayrılabilir: Birinci kısımdakilere Hallâc-ı Mansûr, Seyyid Nesîmî,

Biyografi

Divan Şairi Baki : Hayatı, Sanatı ve Eserleri

0

Divan edebiyatının en büyük şairlerinden birisi olan Baki kimdir? Baki ile ilgili bilgiler. Baki’nin hayatı, edebi kişiliği ve sanatı hakkında bilgi. BAKÎ (1526-1600), Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Asıl adı Abdülbaki Mahmut’tur. İstanbul’da doğmuş, gene orada ölmüştür. Fatih Camisi meyzinlerinden Mehmet Efendi’nin oğludur. Bakî’yi babası saraç çıraklığına vermişti, orada çok kalmayarak medreseye girmek fırsatını

Biyografi

Yenişehirli Avni Bey Kimdir?

0

Yenişehirli Avni Bey kimdir? XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının temsilcilerinden birisi Yenişehirli Avni hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. Yenişehirli AVNİ BEY, (1826 – 1883) XIX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü şairlerindendir. Divan tarzında gayet kuvvetli eserleriyle tanınmıştır. Yenişehir’de doğdu, oranın eşrafından Bekir Paşa’nın oğludur. Bağdat’ta Divan Katipliğinde ve İstanbul Bidayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu. Mevlevî tarikatına mensup olduğundan,

Biyografi

Nergisi Kimdir?

0

17. yüzyılda yaşamış olan Türk divan edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Nergisi hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi. NERGİSÎ (1585 – 1635) klâsik Türk nesrinin en tanınmış yazarlarındandır. Babası Nergis Ahmet Efendi’nin kadı olarak bulunduğu Bosna sarayı’nda doğdu. Öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra müderrislik etti, kadı oldu, ömrünün 25 yılını kadılıklarda geçirdi. 1634’te Revan Seferi‘ne gidecek orduya

Biyografi Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? (Kısaca)

0

Türkçülük ve Yeni Lisan akımı temsilcilerinden olan yazar Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir? AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1870 – 1927) İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Bir ara Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesinde Alman ve Fransız edebiyatı dersleri okuttu. İlk öyküsü

Bilgi Dünyası Ahmet Haşim

Ahmet Haşim Edebi Kişiliği

0

Merdiven isimli şiiri ile dünyaca tanınan şair Ahmet Haşim’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. AHMET HAŞİM (1885 -1933) Bağdat’ta doğdu. 1896 yılında İstanbul’a geldi. Galatasaray Sultanisinde okudu. İzmir Sultanisi, Güzel Sanatlar ve Harp Akademileri ile Mülkiye Mektebinde öğretmen olarak çalıştı. Galatasaray Sultanisinde öğrenciyken, edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hikmet

Biyografi Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir? (Kısaca)

0

Romanlarında kullandığı yalın dil ile geniş bir çevre tarafından okunup sevilmiş bir roman yazarımız olan Hüseyin rahmi Gürpınar’ın hayatı ve eserleri. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864 – 1944) İstanbul’da doğdu. Anne annesinin eski İstanbul evlerinin tipik bir örneği olan konağında büyüdü. Mahmudiye Rüştiyesinde okudu. 1878’de Mülkiyeye girdiyse de hastalığı nedeniyle öğrenimini yarım bıraktı. Yaşamını yazılarıyla kazandı.

Biyografi Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı

0

Ünlü Türk edebiyatçısı Halit Ziya Uşaklıgil hayatı ve eserleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Halit Ziya Uşaklıgil kimdir? HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866 – 1945) İstanbul’da doğan Halit Ziya, gençlik yıllarını İzmir’de geçirdi. Orada yazı yaşamına başladı. Arkadaşlarıyla birlikte Nevruz ve Hizmet gazetelerini çıkardı. İzmir Rüştiye ve İdâdîsin-de Fransızca öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra

Biyografi

Muallim Naci Kimdir?

0

Türk edebiyatının önemli yazarlarından birisi olan ve Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmaları pek bir meşhur olan Muallim Naci’nin hayatı ve eserleri. Muallim Naci kimdir? MUALLİM NACİ (1850 – 1893) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. İyi bir medrese eğitimi gören Muallim Naci, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca da öğrendi. Sait Paşanın özel kâtipliğini yaptı. Bu

Biyografi

Dadaloğlu Edebi Kişiliği

0

Dadaloğlu kimdir? Dadaloğlu hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Dadaloğlu göçer bir aşiret olan Avşar boyuna mensuptur. Göçerler, bütün yaşamlarını hayvancılık üzerine kurmuşlardır. Beslenmeleri, barınmaları ve hatta eğlenmeleri bu yaşam biçimine bağlıdır. Hayvanlarına otlak aramak için yapılan göçler de bu yaşam biçiminin bir parçasıdır. Göçler, yılın her iki

Biyografi

Erzurumlu İbrahim Hakkı Edebi Kişiliği

0

Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler ve eserlerinden bir örneğin yer aldığı yazımız. Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703’te Erzurum’a bağlı Hasankale’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra da babasını yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcalarının yanında kalır. Bu süre içinde eğitimine de devam eder. 1747

Biyografi Fuzuli

Şair Fuzuli Hayatı ve Eserleri

0

Klasik Türk Edebiyatının ünlü şairlerinden birisi olan Fuzuli’nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Fuzuli kimdir? Klasik Türk edebiyatının ünlü şairlerinden olan Fuzûlî’nin asıl adı Mehmet’tir. Kesin olmamakla beraber, 1480 yılında Kerbelâ (veya Bağdat)’da doğduğu sanılmaktadır. Küçüklüğünde iyi bir eğitimden geçmiş olan şair, Arapça ve Farsçayı iyi bilmektedir. Bütün yaşamını Hille, Kerbelâ,

Biyografi Kaygusuz Abdal Kimdir

Kaygusuz Abdal Kimdir

0

15. yüzyılda yaşamış büyük bir Türk halk şairi ve tasavvuf şairlerimizden olan Kaygusuz Abdal’ın hayatı ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bir Türk halk şairi. Doğum ve ölüm yılları bilinmiyor, «Kaygusuz Sultan» diye de anılır. Adındaki «Abdal» kelimesi, Bektaşiliğe göre üç yüz evliyanın ancak kırk tanesine verilen bir mertebedir. Kaygusuz Abdal hakkında çeşitli

Biyografi

Tolstoy Kimdir?

0

Rusların dünyaca ünlü büyük yazarı, fikir adamı ve sanat dünyasına yön vermiş kişiliği olan Tolstoy’un hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler. Kont Lev Nikolayeviç TOLSTOY (9 Eylül 1828 – 20 Kasım 1910), büyük bir Rus yazarı, fikir, eğitim, sanat dünyasının en ünlü kişilerinden biridir. Zengin bir ailenin çocuğu olarak Yasnaya-Polyana’da doğdu. Çok küçük yaşlarında

Biyografi Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

0

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir? Abdülhak Hamit Tarhan hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve eserlerinin kısa özetleri. Abdülhak Hamit Tarhan; şair ve yazardır. (İstanbul 1852 – ay.y. 1937). İlmiye sınıfından köklü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Dedesi Abdülhak Molla hekimbaşı; babası elçilik görevleri de yüklenen tarihçi Hayrullah Efendi’dir. Özenle yetiştirildi, özel hocalar önünde okudu, ağabeyinin yanında bir

Bilgi Dünyası

Hamdullah Suphi Tanrıöver Edebi Kişiliği

0

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in eserleri. Ünlü bir yazarımızdır. Aynı zamanda, güçlü bir hatip olarak tanınmıştır. (Kalabalık karşısında, dinleyenleri iyiye, doğruya, güzele yöneltmek üzere yapılan, düzgün, etkili konuşmalara hitabe, bu konuşmaları yapanlara da hatip denir.) Hamdullah Suphi Tanrıöver 1886’da İstanbul’ da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra

Bilgi Dünyası

Nev’izade Atayi Edebi Kişiliği

0

Ünlü bir Türk şair ve yazarı olan Nev’izade Atayi hayatı ve özellikle edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. NEV’ÎZADE ATÂYÎ (1583 – 1635), büyük bir Türk şair ve yazarıdır. Şair Nev’î’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Medreseyi bitirdikten sonra 17 yıl çeşitli kadılıklarla Rumeli’nde dolaştı. Üsküp kadılığından İstanbul’a geldikten bir müddet sonra

Biyografi Musahipzade Celal

Musahipzade Celal Kimdir?

0

Ünlü tiyatrocularımızdan olan Musahipzade Celal hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tanınmış bir tiyatro yazarımızdır. III. Selim’in musahibi büyük bestekar Şakir Ağa’nın torunudur. Tophane Fevziye Rüştiyesi’nde okudu. 1889’da Babıali Tercüme Odası’nda çalışmaya başladı. Bundan sonra çeşitli memurluklarla resmi hayatına devam ederken bir yandan tiyatroya merak sardı. 1908 Meşrutiyeti’nden

Biyografi Ahmet Rasim

Ahmet Rasim Kısaca Hayatı

0

Ünlü edebiyatçılarımızdan Ahmet Rasim’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Ünlü yazarlarımızdandır. 1864’te İstanbul’da doğdu, ilk öğrenimini mahalle mektebinde yaptı. Darüşşafaka Lisesi’ne girerek bu okulu birincilikle bitirdi. Bir süre Posta ve Telgraf idaresinde memurluk yaptı. Bu sırada yazı yazmaya merak sararak ilk denemelerini zamanının ünlü gazetecisi, yazan Ahmet Mithat

Biyografi

Nikolay Gogol Kimdir?

0

Ünlü Ukrayna asıllı Rus yazarı Nikolay Gogol hayatı ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Nikolay Gogol kimdir? Tanınmış bir Rus yazarıdır. Edebiyatın her alanında eserler vermiştir. Rus edebiyatında gerçekçiliğin öncülerinden sayılır. Nikolay Gogol, Ukrayna’da 31 Mart 1809 tarihinde doğdu. Asil bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta öksüz kaldı. 19 yaşındayken Petersburg’a gitti. Ekmek parasını sağlayabilmek için

Biyografi Namık Kemal

Namık Kemal Hakkında Kısa Bilgi

0

Büyük Türk yazarlarından olan ve vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili bilgi. Tanzimat döneminin tanınmış yazarlarındandır. Eserleri kadar yurtseverliği, ulusun faydaları için çalışması ile de tanınmıştır. 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Özel öğrenim görerek yetişti. 1867’de, padişahın zulmünden Avrupa’ya kaçarak Londra’da «Hürriyet» adlı gazeteyi çıkardı. Orada yıllarca ülkemizin iyiliği, yükselmesi

Biyografi

Hüseyin Rahmi Gürpınar Hakkında Kısa Bilgi

0

Büyük Türk yazarlarından olan Hüseyin rahmi Gürpınar’ın hayatı,eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Çağdaş Türk edebiyatının herkesçe en sevilen, tutulan hikaye, roman yazarıdır. 1864’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aksaray’daki okullarda yaptı. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de okudu ise de, genç yaşta yazarlık hayatına atıldığı için,

Biyografi

Cenap Şahabettin Hakkında Bilgi

0

Ünlü şair ve edibimiz Cenap Şahabettin hayatı ve edebi eserleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız Ünlü Türk şair ve edibidir. Babası Binbaşı Osman Şahabettin Bey, 1877-1878 Türk-Rus Savaşı’nda, Cenap yedi yaşındayken, Plevne’de şehit olmuştur. Cenap, askeri ilk ve ortaokullarını, bitirdikten sonra, Askeri Tıbbiye’ye girdi. Bu sıralarda Muallim Naci ile tanıştı. Kuvvetli bir şair

Biyografi Karacaoğlan

Karacaoğlan Hayatı

1

Ünlü halk şairimiz Karacaoğlan hayatı ve eserleri, şiirleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Karacaoğlan Onyedinci yüzyılda yaşamış çok ünlü bir halk şairimizdir. Doğum, ölüm tarihleri kesinlikle bilinmemekle birlikte, 1606’da doğduğu, 1680’de öldüğü sanılıyor. Karacaoğlan’ın nerede doğup nerede öldüğü de belli değildir. Ancak, güneydoğu illerinde yaşadığı, Toros dağları, Adana, Gaziantep, Hatay dolaylarında ömrünü genellikle

Bilgi Dünyası

Jean de La Bruyere Hayatı

0

Jean de La Bruyere hayatı ve eserleri ile ilgili kısa bilgiler. Ayrıca Jean de La Bruyere’in Karakterler isimli kitabı hakkında da bilgiler Jean de La Bruyere, Fransız ya arı (Paris 1645 – Versailles 1696). Orleans Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukat olduysa da zengin bir amcasının mirasıyla rahat bir hazine memurluğu satın aldı (1673). On yıl Paris’te

Bilgi Dünyası

Ömer Seyfettin Edebi Kişiliği ve Hayatı

0

Ömer Seyfettin’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ömer Seyfettin’in eserleri. En tanınmış hikayecilerimizden biridir. 1884’te Gönen’de doğdu. Askeri okullarda okuduktan sonra subay çıktı. Balkan Savaşı’ndan sonra askerlikten ayrılıp öğretmen oldu. istanbul’un çeşitli okullarında edebiyat dersleri okuttu. Bir yandan da türlü gazete ve dergilere hikayeler yazıyordu. En verimli çağında, daha 36 yaşında iken,

Bilgi Dünyası

Ahmet Kutsi Tecer Edebi Kişiliği

0

Ahmet Kutsi Tecer’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ahmet Kutsi Tecer2in eserleri. Yirminci yüzyılın en tanınmış yazarlarımızdan biridir. 1901’de Kudüs’te doğdu. İlköğrenimini önce orada, daha sonra Kırklareli’de yaptı. Ortaöğrenimini istanbul’da yaptıktan sonra istanbul Üniversitesi edebiyat fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu. öğrenimini ilerletmek için Paris’e gitti. Yurda dönüşünde önce Sivas, sonra Ankara liselerinde

Bilgi Dünyası

Halit Ziya Uşaklıgil Edebi Kişiliği ve Hayatı

0

Halit Ziya Uşaklıgil’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Halit Ziya Uşaklıgil’in eserleri. Büyük bir romancımızdır. 1866’da istanbul’da doğdu. İlköğrenimine istanbul’da başlayıp İzmir’de tamamladı. Orta dereceli okullarda öğretmenlik, bir bankada memurluk yaparken ilk yazılarını yayımlamaya başladı. Edebiyat alanında oldukça tanındıktan sonra istanbul’a geldi. 1896’da, arkadaşlarıyla birlikte, edebiyatımızda Serveti-fünun Topluluğu olarak anılan edebiyat hareketini

Bilgi Dünyası

Ziya Gökalp Edebi Kişiliği

0

Ziya Gökalp’ın kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ziya Gökalp’ın eserleri. Büyük bir Türk bilgini, düşünürü, yazandır. 1875’te Diyarbakır’da doğdu. Oradaki askeri ortaokulu bitirdikten sonra liseye girdi, İstanbul’a gelip öğrenimine veteriner okulunda devam etti. Memleketi Abdülhamid’in istibdadından kurtarmak için kurulmuş bir derneğe üye olduğu için tutuklanıp hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl kadar sonra,

Bilgi Dünyası

Refik Halit Karay Edebi Kişiliği

0

Refik Halit Karay’ın kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Refik Halit Karay’ın eserleri. Yirminci yüzyıl edebiyatımızın en ünlü yazarlarından biridir. 1888’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni tamamlamadan ayrıldı. Bir süre sonra Hukuk Fakültesi için açılan sınavları kazanıp kaydolduysa da bu öğrenimini de tamamlamadan ayrıldı. Refik Halit Karay 1908 yılından sonra gazeteciliğe başladı. Mizah türünde

Bilgi Dünyası

Cenap Şahabettin Edebi Kişiliği

0

Cenap Şahabettin’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Cenap Şahabettin’in eserleri. Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) topluluğunun yazarlarındandır. 1870’te o zamanlar sınırlarımız içinde bulunan, Manastır şehrinde doğdu. Küçük yaşlarındayken annesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Orta öğreniminden sonra Tıp Fakültesi’ni bitirdi, uzmanlık yapmak üzere Paris’e gitti. Dört yıl sonra yurda dönerek Karantina doktoru oldu. Sağlık müfettişi

Bilgi Dünyası

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği

0

Reşat Nuri Güntekin’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Reşat Nuri Güntekin’in eserleri. Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının en tanınmış romancılarından biridir. 1889′ da İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Çanakkale’de, orta öğrenimini İzmir’de yaptı. 1912’de İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesinden mezun oldu. Önce İstanbul’un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı genel müfettişi oldu. Çanakkale’den milletvekili

Bilgi Dünyası

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Reşat Nuri Güntekin’in edebi kişiliği ile eserleri çalışmaları hakkında bilgi. Reşat Nuri Güntekin, geniş kültürü, sonsuz hoşgörülüğü, gerçek medeni insan kimliği ile son derece sevimli ve zeki bakışlarıyla kendisini, tanıyan, tanımıyan herkese sevdirmiş insanlardandır. Ağzından hiç eksik olmayan sigarası ve kırışık, zarif çehresini süsleyen gülümsemesi, bol bol yapılan karikatürlerinde bile ihmal edilmemiştir. Romanlarının birçoğu filme

Bilgi Dünyası

Ernest Hemingway Hayatı ve Edebi Kişiliği

0

Ernest Hemingway hayatı, yaşam öyküsü, eserleri, edebi kişiliği, Türk ve Dünya edebiyatındaki yeri hakkında bilgi. Ernest Hemingway Yaşamı; Nobel ve Pulitzer ödüllerinin sahibi Amerikalı romana Ernest Hemingway, 21 Temmuz 1899’da Chicago yakınlarındaki Oak Park’ta doğdu, 2 Ağustos 1961’de Küba’daki evinde, silahını temizlerken bir kaza kurşununa (kendini öldürdüğü de ileri sürülür) kurban giderek, yaşama gözlerini yumdu.

Bilgi Dünyası

Rabindranath Tagore Hayatı ve Eserleri

0

Rabindranath Tagore yaşam hikayesi, hayatı, biyografisi, eserleri, edebi kişiliği, Türk ve Dünya edebiyatındaki yeri hakkında bilgi. Rabindranath Tagore Yaşamı; Hintli şair, yazar, düşünce adamı Rabindranath Tagore, 6 Mayıs 1861’de Kalküta’da doğdu. 7 Ağustos 1941’de Bengal’de Bolpur yakınlarında Santiniketan’da yaşama gözlerini yumdu. “Zengin, soylu, memlekete yararlan dokunan” bir ailenin dördüncü çocuğuydu. İlköğretimini özel olarak yaptıktan sonra

Bilgi Dünyası

Memduh Şevket Esendal Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Memduh Şevket Esendal’ın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Memduh Şevket Esendal ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Memduh Şevket Esendal, Cumhuriyet dönemi hikayeciliğinde özgün bir yere sahip oldu. Türk hikayeciliğinin kurucusu sayılan Ömer Seyfettin‘den birer yol açıcı, öncü sayılan Sabahattin Ali’ye Sait Faik’e uzanan çizgide önemli bir kilometre taşı oldu. O yıllarda birkaç usta hikayeci

Bilgi Dünyası

Ömer Seyfettin Edebi Kişiliği

0

Ömer Seyfettin’in edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Ömer Seyfettin ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda “küçük hikaye” nin kurucusudur. O, ilk hikayelerini Harp Okulu ‘nun ikinci sınıfındayken yazmaya başladı. Asıl eserlerinin dörtte üçünü ise, 1917 ile 1920 yılları arasında verdi. Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Büyük Mecmua … eserlerini yayımladığı başlıca dergiler oldu. Hikayelerinin

Bilgi Dünyası

Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebi Kişiliği

0

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Hüseyin Rahmi Gürpınar ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Tanzimat sonrası Türk edebiyatı, Batıdan yapılan çevirilerle yeni ürünler verirken, iki anlayış ortaya çıktı. Bunlardan biri Namık: Kemal ve arkadaşlarında olduğu gibi, Batılı roman tekniğini savundu, diğeri de Ahmet Mithat gibi, Batılı teknikleri geleneksel değerlerle harmanlayan, halkın dilini

Bilgi Dünyası

Mevlana Edebi Kişiliği ve Eserleri

0

Mevlana’nın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Mevlana ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Mevlana, dünyanın en büyük şairlerinden sayıldı. Hele de Doğu -İslam kültürünün özü sayılan Mesnevi’si ile İslam dünyasında geniş etkiler bıraktı. Ona göre benliği yenerek, ruhsal olgunluğa ermenin ve bu yolla Tanrı katına kavuşmanın tek yolu “aşk”tır. Mevlana da “aşk” kavramı kutsal bir

Biyografi

Namık Kemal Edebi Kişiliği ve Hayatı

0

Namık Kemal Kimdir? Namık Kemal’in hayatı, biyografisi, edebi kişiliği, şair ve yazar olarak Namık Kemal, eserleri hakkında bilgi. NAMIK KEMAL (1840- 1888), büyük bir şairimiz, fikir ve siyaset adamımızdır. Abdülâziz ve II. Abdülhamit devirlerinde, istibdada karşı amansız savaşmış, ateşli yazılarıyla millette hürriyet aşkını uyandırmıştır. Onun için «Hürriyet Şairi», «Vatan Şairi» diye anılır. Namık Kemal 21

Bilgi Dünyası

Halit Ziya Uşaklıgil Edebi Kişiliği

0

Halit Ziya Uşaklıgil’in edebi kişiliği, romanları ve eserlerinde ki üslubu hakkında bilgi. Tevfik Fikret’in “Servet-i Fünun Edebiyatı” nazmının temsilcisi olmasına karşılık Halit Ziya Uşaklıgil de bu edebiyatın nesir bölümünün temsilcisi ve en büyük ustasıdır. Bu özellikten ötürü bazı kişiler “Servet-i Fünun Edebiyatı”nı “Tevfik Fikret-Halit Ziya Ekolü” olarak isimlendirmiştir. “Servet-i Fünun” şairleri her yönden nasıl Tevfik