Browsing: Edebi

Biyografi Alexandre Dumas Fils

Alexandre Dumas Fils Kimdir?

0

Kamelyalı Kadın isimli eseri ile dünya çapında bir üne sahip olan ve Alexander Dumas Pere’nin oğlu olan Alexandres Dumas Fils hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Alexandre Dumas Fils (27 Temmuz 1824, Paris, Fransa – 27 Kasım 1895, Marly-le-Roi, Fransa) Ünlü Fransız romancısı Alexandre Dumas Pere’in gayrimeşru oğludur. Çocukluğunu babasından uzak geçirmişti. Esasen babasının kimseyi görecek

Biyografi Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

0

Servet-i Fünun edebiyat akımının güçlü temsilcilerinden birisi olan Türk edebiyatçısı Hüseyin Cahit yalçın hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgiler. Hüseyîn Cahit YALÇIN (7 Aralık 1875, Balıkesir – 18 Ekim 1957, İstanbul) Tanınmış bir edebiyatçı ve gazetecidir. Balıkesir’de doğdu. İlk öğrenimini, babasının memurlukla dolaştığı yerlerde, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1896 yılında Mektebi Mülkiye, (Siyasal

Bilgi Dünyası

Bayburtlu Zihni Edebi Kişiliği

0

19. yüzyıl şairlerimizden olan Bayburtlu Zihni’nin edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgiler veren yazımız. Bayburtlu Zihni hem divan tarzında, hem de halk diliyle /azmış şairlerimizdendir. Bayburt’ta doğdu. İlk gençlik çağını memleketinde geçirdikten sonra Erzurum’da, Trabzon’da bulundu, medreselerde okudu. Yirmi yaşlarına doğru İstanbul’a gelip bazı paşaların yanında kâtip olarak çalıştı. Bir aralık Hicaz’a gitti hacı oldu,

Güzel Sözler - Sloganlar Edebi Sözler

Edebi Sözler

0

Edebi sözler. Adı üzerinde edebi bir ruh bir incelik ile söylenmiş ya da yazılmış olan en güzel edebi sözlerden seçmeler. Baharda kısı, kısın da baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavusmak sart mı? Bos ver! Bazı seyler yokken güzel. Özüne, sözüne kurban oldugum yoluna, izine yüzüm sürdügüm gündüz düsledigim, gece gördügüm yollar uzak, mevsim

Biyografi Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi Kimdir?

0

Büyük Türk romancısı olan Ahmet Mithat Efendi’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Ahmet Mithat Efendi kimdir? AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1913) İstanbul’da doğdu. Babasını yitirdiği için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bol bol okuyarak kendini yetiştirdi. Ülkeyi bir okul, kendini hâce-i evvel (ilkokul hocası) olarak niteleyen Ahmet Mithat Efendi, abece

Biyografi Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan Edebi Kişiliği

0

Hem şiir hem de tiyatro eserleri bulunan ünlü Türk yazarı Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebi kişiliği ile ilgili olarak kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN (1852 -1937) İstanbul’da doğdu. Özel hocalar elinde yetişti. Bir yıl kadar da Fransa’da okudu. Şinasî-Namık Kemal-Ziya Paşa ile başlayan yenileşme hareketi Hâmit’le zafere ulaştı. O zamana kadar fazla bir

Biyografi Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

0

Büyük Türk romancı ve yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu (27 Mart 1889, Kahire, Mısır – 13 Aralık 1974, Ankara) En büyük romancılarımızdan biridir. Manisa’nın eski bir ailesi olan Karaosmanoğulları’ndan Abdülkadir Bey’in oğludur. Kahire’de doğdu. İlkokulu Manisa’da okudu, orta öğrenimini İzmir’de yaptı. Bir ara

Bilgi Dünyası Victor Hugo

Victor Hugo Edebi Kişiliği

0

Victor Hugo’nun edebi kişiliği ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Victor Hugo edebi kişiliği. Victor Hugo’nun Edebî Kişiliği Fransız romantizminin en ünlü siması olan Victor Hugo, yalnız zamanının büyük edebiyatçısı olarak kalmamış, kendinden sonra gelenleri de etkilemiştir. Victor Hugo’nun eserlerinde, daha sonra meydana çıkan Parnas sembolist edebî okullarını hazırlayan tohumlar görülebilir. Baudlaire, Verlaine,

Biyografi İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir

0

Ünlü tiyatro yazarlarımızdan olan İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci hayatı ve eserleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci (1866 – 6 Mart 1935, Ankara) Ünlü bir tiyatro yazarımızdır. Türk tiyatrosuna büyük hizmet etmiş, birçok değerli eser vermiştir. Kendisine soyadı olarak aldığı «Sekizinci» de en sevdiği eserlerinden birinin adıdır. Aynı zamanda

Biyografi Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı ve Edebi Kişiliği

0

Türk edebiyatının en ünlü isimlerinden birisi olan Recaizade Mahmut Ekrem hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. RECAİZADE MAHMUT EKREM (1 Mart 1847, İstanbul – 31 Ocak 1914, İstanbul) Yakınçağ edebiyatımızın fen ünlü yazarlarından biridir. Eserlerinden çok, tesiri ve yaptığı hizmetlerle tanınmıştır. Takvimhane Nazırı Recai Efendi’nin oğludur. Manzum, mensur bazı edebi

Bilgi Dünyası

Süleyman Nazif Edebi Kişiliği

0

Ünlü Türk şair ve yazarlarından olan Süleyman Nazif’in hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili genel bilgiler. Servet-i Fünun topluluğunda, ondan sonraki dönemlerde eserler vermiş ünlü bir Türk şair ve yazarıdır. 1870’te Diyarbakır’da doğdu. Sait Paşa adında bir yazar ve devlet adamının oğludur. Özel öğrenim görerek Arapça, Farsçayı, bu dillerin edebiyatını yakından öğrendi. Daha sonra Fransızca

Biyografi

Erzurumlu Emrah Kimdir?

0

XIX. yüzyılda yaşamış bir halk şairi olan Erzurumlu Emrah’ın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Erzurumlu Emrah kimdir? XIX. yüzyılın tanınmış halk şairidir. XVIII. yüzyılın son yıllarında, ya da XIX. yüzyılın başlarında doğduğu sanılıyor. Erzurum’da doğmuştur. Nasıl, ne oranda bir öğrenim gördüğü konusunda da yeterli bilgimiz yoktur. Erzurumlu Emrâh,

Bilgi Dünyası Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık Edebi Kişiliği

0

Orhan Veli Kanık hayatı hakkında kısa bilgi, edebi kişiliği ve eserlerinin özellikleri ile KAYIP isimli bir eserinden örnek. Çağdaş şairlerimizdendir. 1914’te İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul’da, Ankara’da tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Üniversitesi’nde okudu. Millî Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Şiirleri yanında çeviri işleriyle de uğraştı. Ömrünün son yıllarında yeni şiir, edebiyat akımlarını tanıtmak, yaymak

Biyografi

Bayburtlu Zihni Kimdir?

0

Halk şairlerimizden birisi olan Bayburtlu Zihni’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. XIX. yüzyılda yaşamış ünlü halk şairidir. XVIII. yüzyılın sonlarında Bayburt’ta doğdu. Bir süre Erzurum’da, Trabzon’da medrese öğrenimi gördü. 1815’te İstanbul’a gelip on beş yıl kadar burada kaldı. Çeşitli görevlerde, katipliklerde çalıştı, yeniden Bayburt’a döndü. Sonra gene geziye çıktı.

Bilgi Dünyası Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan’ın Edebi Kişiliği

0

Makber isimli eseri ile oldukça meşhur olmuş olan büyük Türk şairlerinden kabul edilen Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebi kişiliği hakkında bilgiler. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk edebiyatının, derinliğine fikir ve felsefeye yönelen en güçlü şairlerinin başında gelir. Onun hemen hemen bütün eserlerindeki başlıca konu, evren ve insanlık alanındaki araştırıcı düşüncelerdir. Duygu ve düşüncelerinde daima günlük hayatımızın çok

Biyografi Aşık Veysel

Aşık Veysel (Şatıroğlu) Kimdir ve Edebi Kişiliği

0

Aşık Veysel olarak tanınan Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ile ilgili ve eserlerindeki edebi kişiliği ve yönü hakkında da bilgiler. Veysel Şatıroğlu ya da bilinen ismi ile Aşık Veysel (25 Ekim 1894 – 21 Mart 1973) Türk halk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ağcakışla bucağının Sivrialan köyünde doğdu. Karaca Ahmet adı ile anılan

Biyografi Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık Hayatı

0

Cumhuriyet döneminin yetiştirmiş olduğu en büyük şairlerden birisi olan Orhan Veli Kanık’ın hayatı ve şiir görüşü hakkında bilgiler. Orhan Veli KANIK (13 Nisan 1914 Beykoz – 14 Kasım 1950 İstanbul), Son çağ Türk şiirine yenilik getirmiş şairlerimizdendir. Cumhurbaşkanlığı eski orkestra şefi Veli Kanık’ın oğludur. İstanbul’da doğdu. Bir ara Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmında okudu. Orta öğrenimini

Bilgi Dünyası

Mehmet Akif Ersoy’un Edebi Şahsiyeti ve Sanatı

0

Mehmet Akif Ersoy’un yani vatan şairimizin edebi şahsiyeti / kişiliği ve şiir sanatı konusundaki hünerleri hakkında bilgi. Tamamen kendine mahsus bir tarzda yazan Mehmet Akif Ersoy, en büyük Türk şairlerindendir ve bir vatan şairidir. Vatan, din, cemiyet, halk eğitimi ve ıstırapları temalarını işler. Bazan «Asım»’da ki «Çanakkale» parçasında, «Bülbül» de olduğu gibi millî, «Secde» de,

Dil ve Edebiyat Edgar Allan Poe ve Kuzgun

Edgar Allan Poe’nun Edebi Kişiliği

0

Edgar Allan Poe’nun edebi kişiliği ve sanatı hakkında bilgi. Edgar Allan Poe’nun eserleri hikayeleri hakkında da kısa bilgi. Edgar Allan Poe’nun sanatı da hayatına benzer: Son derece acı dolu, o derecede de karmakarışıktır. Hele, kendi duyduğu acı verici korku ürpertilerini okurlarına da aynen duyurmakta son derece ustadır. Başından geçenleri canlandırmasını da gayet iyi bilir. Edgar

Bilgi Dünyası

Şeyh Galip Edebi Kişiliği

0

Şeyh Galip edebi kişiliği hakkında bilgi. Şeyh Galip eserleri hakkında bilgi. Şeyh Galip, Nedim’den sonra gelen klasik Türk şairlerinin en büyüğü, Türk şiirinin de en büyük birkaç şairinden biri sayılır. Gençliğinde Nâbî’yi, Nedim’i, Mevlânâ’yı, Buharalı Şevket, Tebrizli Sâib gibi Farsça söyleyen Türk şairlerini taklitle şiire başladı. Bir ara Nevâî’yi benimsedi, Çağatay Türkçesi ile şiirler söyledi.

Bilgi Dünyası

Tezat Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Tezat nedir? Edebi sanatlardan Tezat sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Tezat sanatı örnekleri. TEZAT Ortak yanları bulunan iki zıt kavramdan birini gerçek anlamıyla diğerini ise mecaz anlamıyla kullanmak üzere aynı konu etrafında toplama sanatına tezat denir. ÖZELLİKLERİ: 1. Aynı konuya zıt iki yönde bakılır. 2. Bu bakış açısının biri gerçek, diğeri ise mecâzi anlamdadır. 3. Bu

Bilgi Dünyası

İstiare Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan İstiare sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? İstiare sanatı örnekleri. İSTİARE Benzetmenin iki temel öğesinden yalnızca birisinin kullanılmasıyla yapılan bir tür edebi sanattır. İstiare sanatı üç bölümde incelenmektedir. a) Açık istiare: Benzetmenin iki temel öğesinden sadece kendisine benzetilenle yapılan sanata açık istiare denilir. b) Kapalı istiare: Benzetmenin iki temel öğesinden yalnızca benzeyen öğesiyle yapılan sanata

Bilgi Dünyası

Telmih Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Telmih nedir? Edebi sanatlardan Telmih sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Telmih sanatı örnekleri. TELMİH Herkesçe bilinen bir olayı, bir kişiyi vb. söz arasında anımsatma sanatıdır. ÖRNEKLER: a. Oynamış olduğu bu orta oyunu, İsmail Dümbüllü’yü aratmıyordu. Ortaoyunu deyince İsmail Dümbüllü akla gelir. Herkesin bildiği bu şahsın hatırlatılması telmih sanatına bir örnektir. b. Senin için dağları delerim, Kızgın

Bilgi Dünyası

Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Mecaz ve Mecaz-ı Mürsel sanatı örnekleri. MECAZ Bir sözün gerçek anlamı dışında özel bir anlamla kullanılmasıdır. ÖRNEKLER: a. Rıfat’ın üst üste yaptığı hatalar yaktı beni, Hele Abbas o da bir başka şekilde yaktı beni. “yakma” eylemi gerçek anlamından uzaklaşarak, mahfetmek, kahretmek, üzmek anlamlarında kullanılmıştır. b..

Bilgi Dünyası

Mübalağa (Abartma) Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan Mübalağa (Abartma) sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Mübalağa (Abartma) sanatı örnekleri. MÜBALAĞA (ABARTMA) Heyecanın, üzüntünün, sevincin… etkisiyle insanın, bir olayı bir durumu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatına abartma sanatı denir. Mübalağa (abartma) sanatı ile mecaz-ı mürsel sanatı karıştırılmamalıdır. Mecaz-ı mürsel, bir sözcüğün gerçek anlamı dışında, benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine

Bilgi Dünyası

Hüsn-ü Ta’lil Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan Hüsn-ü Ta’lil sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Hüsn-ü Ta’lil sanatı örnekleri. HÜSN-Ü TA’LİL Bir sözün, bir olayın, bir durumun oluşmasındaki gerçek sebepleri kabul etmeyip bunların sebeplerini gerçek sebebi dışında uygun, güzel bir sebebe bağlamaktır. ÖRNEKLER: a. Ey sevgili, sen bu ilden gittin gideli Yaprak döktü ağaçlar, ağladı gökyüzü. Yaprakların dökülmesinin gerçek nedeni, sonbaharın gelmesidir.

Bilgi Dünyası

Tevriye Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Tevriye nedir? Edebi sanatlardan Tevriye sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Tevriye sanatı örnekleri. TEVRİYE Bir sözün, iki anlama gelebilecek şekilde kullanılmasıdır. Burada asıl amaç yakın anlamı söyleyip uzak anlamı kastetmektir. Tevriye sanatı ile kinaye sanatı birbiriyle karıştırılmamalıdır. Kinaye sanatı, bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelebilecek biçimde kullanılmasıdır. Tevriye sanatı, bir sözün iki anlama,

Bilgi Dünyası

Teşhis Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan teşhis-i intak (kişileştirme-konuşturma) sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Teşhis sanatı örnekleri. TEŞHİS-İNTAK (KİŞİLEŞTİRME-KONUŞTURMA) İnsan olmayan varlıklara insani özellikler kazandırmaya kişileştirme, bunları konuşturma işine de intak (konuşturma) sanatı diyoruz. Teşhis ve intak sanatı genellikle birlikte bulunur. İntak sanatının olduğu her yerde teşhis sanatı vardır, ama teşhis sanatının olduğu her yerde intak sanatı yoktur. Teşhis ve

Bilgi Dünyası

Tariz Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Tariz nedir? Edebi sanatlardan tariz sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Tariz sanatı örnekleri. TARİZ;Üzüntü, öfke, intikam gibi duyguların tesiriyle ortaya çıkar. Kişiyle alay etmek, kişiyi küçük düşürmek, yermek ve iğnelemek amacıyla yapılır. Bunu yaparken de söylenen sözün tam tersi bir anlam kastedilir. Ta’riz sanatında genellikle olumsuz olan bir durum olumlu olarak gösterilmektedir. Bu yüzden cümleye muhatap

Bilgi Dünyası

Teşbih (Benzetme) Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan teşbih (benzetme) sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Teşbih sanatı örnekleri. BENZETME (TEŞBİH) Bir sözün anlamını daha etkili kılmak amacıyla, aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıktan zayıf olanı, kuvvetli olana benzetmektir. Teşbih sanatının dört önemli öğesi vardır A) Başka bir varlığa benzeyen: Birbirine benzetilen varlıklardan daha güçsüz olanıdır. B) Kendisine benzetilen: Birbirine benzetilen varlıklardan