Browsing: Sözlükler

Dil ve Edebiyat Edebiyatta Deneme Türü ve Denemenin Özellikleri ve Örnek Eserler

Edebiyatta Deneme Türü ve Denemenin Özellikleri ve Örnek Eserler

0

Edebiyatta deneme türü nedir? Denemenin özellikleri, ünlü deneme yazarları ve eserleri hakkında bilgi. Deneme; edebiyatta bir yazı türüdür. Düzyazı (nesir), düşüncelerin iletim ve açıklanmasında, çeşitli nazım öğelerine bağlı kalan şiire göre daha güçlü ve etkili bir anlatım yoludur. Düşünce yazıları (fikir yazıları) genel başlığı altında felsefe ve tarih eserlerinden başka makale, söyleşi, fıkra gibi gazete

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar – Şairler

0

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi. Batı Edebiyatı; DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden

Tarih Bizans Sanatı

Bizans İmparatorluğunun Tarihi, Uygarlığı ve Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar ki dönemler ile devlet yönetimi, din, dil ve sanatı ile ilgili de bilgiler ve örnekler BİZANS İMPARATORLUĞU, Roma İmparatoru Büyük Theodosius’un (379-395) imparatorluk topraklarını İS 395’te ikiye ayırmasıyla doğuda oluşan devletin ismidir. Doğu Roma İmparatorluğu adıyla da anıldı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethedince tarih sahnesinde kalktı. Kuruluş

Dil ve Edebiyat knut hamsun

Knut Hamsun Edebi Kişiliği

0

Knut Hamsun’un eserleri, edebi kişiliği. Knut Hamsun’u Türk edebiyatı ile tanıştıran kimdir? Sabahattin Ali, Knut Hamsun için ne söyledi? Knut Hamsun Edebi Kişiliği – Türk ve Dünya Edebiyatındaki Yeri Knut Hamsun’u Türk okuruyla tanıştıran Peyami Safa’dır (1934). Peyami Safa’nın tek kitapta kalan çevirisinden sonra, neredeyse tüm kitaplarını dilimize en güzel biçimiyle kazandıran ve bir Knut

Bilgi Dünyası edebiyat

Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi

0

Türk Edebiyatının Zaman içinde gelişimi. İslamiyet öncesi, İslami devir, batı etkisinde gelişen ve Tazminat Devri Türk Edebiyatı. Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi Türk edebiyatı, “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”, “İslami Devir Türk Edebiyatı” ve “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” olmak üzere üç ana döneme ayrılır: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”; Sakalar, Bunlar, Tabgaçlar, Göktürkler ve Uygurlar adıyla

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri

0

1940 sonrası Türk Edebiyatı. 1940 yılından sonra Cumhuriyet Son Dönem Türk Edebiyatının özellikleri, şairleri ve yazarları kimlerdir, hakkında bilgi. Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri 1940 yılından günümüze kadar, ülkemizde siyasal, toplumsal ekonomik alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır. Yapılmış olan devrimler, patlak veren II. Dünya Savaşı, kıtlık yılları, çok partili sisteme geçişimiz, Birleşmiş Milletlere, NATO’ya üye oluşumuz,

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Fecr-i Ati Dönemi Hakkında Bilgi

0

Fecri Ati nedir? Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri, dönemi önemli sanatçılar, Fecr-i Ati edebiyatı hakkında bilgi. Fecr-i Ati Dönemi Hakkında Bilgi Fecr-i Ati; İkinci Meşrutiyet sonrasında yeni bir kuşağın kurduğu edebiyatçılar topluluğudur. Doğum yılları ortalama 1885 olan, İstibdat döneminde 25 yaşına erişen, öğrenim yılları sonunda uygun bir ortamın elverişli koşulları içinde “İlan-ı Hürriye”e ulaşan, sanat emeğine

Dil ve Edebiyat

Fecr-i Ati Edebiyat Topluluğu Özellikleri

0

Fecr-i Ati edebiyat topluluğunun genel özellikleri nelerdir? Fecr-i Ati’nin kuruluş bildirgesinin tam metninin yer aldığı sayfamız. Fecr-i Ati Edebiyat Topluluğu Özellikleri Servet-i Fünûn topluluğu 1901 yılında dağılmıştı. 1901’den 1908’e kadar bu topluluktaki yazar ve şairlerden hiçbirisinin Servet-i Fünûnda yazı veya şiiri basılmamıştır. Dergi de her türlü edebî faaliyetini bırakarak tamamen bir fen ve aktüalite dergisi

Biyografi Vernon Louis Parrington

Vernon Louis Parrington Kimdir?

0

Vernon Louis Parrington kimdir? Amerikalı ünlü edebiyat tarihçisi ve öğretmen olan Vernon Louis Parrington hayatı hakkında bilgiler. Vernon Louis Parrington Kimdir? Vernon Louis Parrington (d. 3 Ağustos 1871, Aurora, Illinois, ABD – ö. 16 Haziran 1929, Winchcombe, Gloucestershire, İngiltere), ülkesinin düşünce yaşamında etkili olmuş ABD’li edebiyat tarihçisi ve öğretmen. Harvard Üniversitesi’ni bitirdikten sonra College of

Dil ve Edebiyat Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi

Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi

0

Anı türü nedir? Anı türü ile ilgili bilgiler. İlk anı türü yazılar ve bu yazıların genel özellikleri nelerdir? Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi Anı, kişisel yaşantı ve gözleme dayanarak yazılan tarih ya da kayıtlar. Otobiyografiye çok benzeyen ve sık sık onunla karıştırılan anı, özellikle dışsal olaylara verdiği önemin derecesi bakımından bu türden

Bilgi Dünyası

Pastoral Edebiyat Nedir? Özellikleri

0

Pastoral edebiyat nedir? Pastoral edebiyatın özellikleri, yazarları, şairleri ve örnekleri, tarihçesi hakkında bilgi. Pastoral Edebiyat Pastoral Edebiyat; kent yaşamının karmaşıklığından ve yozlaşmışlığından uzaktaki kırsal dünyayı, köylülerin ve çobanların yaşamını çoğu zaman yücelterek anlatan edebiyat türüdür. Bu türde başarılı ürünler vermiş yazarlar arasında Theokritos ve Vergilius gibi klasik şairlerle Edmund Spenser, Robert Herrick, John Milton, Percy

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde fikir, dil ve edebiyat hayatı ve eserleri ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemi bilim, sanat ve mimari eserleri hakkında bilgiler. Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi Fikir, Dil ve Edebiyat * Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde, halk Türkçe konuşurdu, e Anadolu Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat dili de Farsça idi.

Bilgi Dünyası

Konferans Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta sözlü anlatımlardan Konferans nedir? Konferans nasıl olmalıdır, planı ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Konferans Nedir? Özellikleri Nelerdir? Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir. Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. Konferans verilirken

Bilgi Dünyası İngiliz Edebiyatı

İran Edebiyatı Tarihi

0

İran, fars edebiyatı doğuşu, gelişimi, önemli yazarları, tarihçesi nedir? İran edebiyat tarihi hakkında bilgi. İran Edebiyatı Tarihi İran edebiyatı, fars edebiyati olarak da bilinir, İran ve İran dışında Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da İÖ 6. yüzyıldan başlayarak Eski, Orta ve Yeni Farsça yazılmış edebiyat yapıtlarının tümüdür. İslam öncesi ve İslam sonrası olmak üzere iki

Bilgi Dünyası

Türkü Nedir? Türkü Özellikleri ve Örnekleri

0

Anonim halk şiirinde türkü nedir? Anonim halk şiirinde türkü, örnekleri çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Türkü hakkında bilgi. TÜRKÜ Halkın ruh halini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü, inancını, karşılaştığı olayları yansıtan; hece ölçüsüyle söylenmiş bent adı verilen ana bölümlere çoğu defa bağlantıların getirilmesiyle oluşturulan; manzum, ezgili anonim ürünlere “türkü” denir. Türkü nazım biçiminin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Bilgi Dünyası Konuşmacı

Sözlü Edebiyat Ürünleri Nelerdir?

0

Sözlü edebiyat ürünleri nelerdir? Sözlü edebiyat ürünlerinin kısaca açıklaması, edebiyat bilgileri konu anlatımı. SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ Konuşmaya dayalı kompozisyon türleri de vardır. Bu türlerin de kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. a) Konferans: Bir topluluğa bir konuyu anlatmak, bir konuya açıklık kazandırmak, yeni bir tezi veya görüşü açıklamak amacıyla konuyu iyi bilen kişiler tarafından yapılan konuşmalara denir.

Bilgi Dünyası Onitsha Pazar Sanatı

Onitsha Pazar Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Onitsha Pazar Edebiyatı nedir, özellikleri nelerdir? Onitsha Pazar Edebiyatı önemli eserleri, hakkında bilgi. Onitsha Pazar Edebiyatı Onitsha Pazar Edebiyatı; Nijerya’da okuma yazma düzeyi düşük yazarlarca (öğrenciler, yeniyetme gazeteciler ve taksi şoförleri) üretilen ve Nijerya’nın doğusundaki Onitsha pazarında satılan duygusal ve ahlaki nitelikli ucuz kitapçık ya da broşürleri kapsayan çağdaş edebi türdür. Bu türde ürün veren

Bilgi Dünyası

İç Monolog Nedir? Hakkında Bilgi

0

İç monolog nedir? İç monologun özellikleri nelerdir, İç monologun edebiyattaki yeri, tarihçesi, hakkında bilgi. İç Monolog İç monolog, oyun, roman ve öyküde, kahramanların aklından geçen düşünceleri açığa vuran anlatı tekniğidir. Bu düşünceler serbest çağrışıma yaklaşan, birbiriyle ilişkisi zayıf izlenimler ya da ussal kavramlaştırmalar biçiminde olabilir. Değişik biçimleri arasında dramatize edilmiş iç çatışmalar, özçözümleme ve T.S.

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyat Tarih İlişkisi

0

Edebiyat tarih ilişkisi ile ilgili yazı. Edebiyat ile tarih arasında nasıl bir bağ vardır. Kısaca edebiyat tarih ilişkisine bir bakış. Bir şeyleri yok saymak, o şeylerin gerçekten yok olduğu anlamına gelmez. Biz bazı gerçekleri, onlarla kendimiz arasındaki bağlantıyı kuramadığımız için inkar etsek bile sahip olduğumuz tarih ve coğrafya, bu gerçekleri bize hatırlatmak için her zaman

Bilgi Dünyası edebiyat

İrlanda Edebiyat Rönesansı

0

İrlanda Edebiyat Rönesansı ne zaman gerçekleşmiştir, özellikleri, öncüleri kimlerdir? İrlanda Edebiyat Rönesansı hakkında bilgi. İrlanda Edebiyat Rönesansı İrlanda rönesansı, İrlanda edebiyatında 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yaşanan canlanmadır. Siyasal alandaki milliyetçi akımlarla birlikte gelişmiştir. İrlanda dili ve edebiyatının, tarih ve kültürünün Gael kökenlerine duyulan ilgi, edebiyattaki bu canlanmanın beslendiği kaynağı oluşturmuştur. Standish James

Bilgi Dünyası

Öfkeli Kuşak Edebiyatçılar Kuşağı Hakkında Bilgi

0

İngiltere’de 1950’li yıllarda ortaya çıkan “Angry Young Men” kuşağı yani Öfkeli Kuşak edebiyatçıları ve edebiyatı ile ilgili bilgiler. Öfkeli Kuşak, İngilizce angry young men. 1950’lerde farklı bir aydın tipi olarak ortaya çıkan İngiliz edebiyatçılar kuşağı. Çoğunlukla işçi sınıfı ve alt tabakalardan gelen Öfkeli Kuşak üyelerinin bazıları devlet bursuyla üniversite öğrenimi görmüştü. Çok azı da Oxford

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Milli Edebiyat Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

0

Türk Milli Edebiyat akımı ile ilgili bilgiler. Milli edebiyat akımı genel özellikleri, beş hececiler topluluğu ve önemli sanatçıları hakkında bilgiler. Türk edebiyatında toplum ve ülke sorunlarına daha çok yer veren Millî edebiyat akımı, başlangıçta Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerine dayanır. 1911 yılında Sehanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi dilde sadeleşmeyi savunarak büyük taraftar topladı. Böylece Millî edebiyat dönemi

Bilgi Dünyası edebiyat

Eleştiri Türünün Tarihsel Gelişimi

0

Eleştiri türü nedir? Eleştiri türü nasıl ortaya çıktı? Tarih boyunca eleştiri türünün gelişimi, örnekleri hakkında bilgi. Eleştiri Türü Edebiyatta bir yazı nevidir. Bir sanat eserini, bir fikir veya hükmü inceleyerek gerçek değerini ortaya koymaya çalışır. Eleştiri yapana «eleştirmen» denilir. Eleştiri, bir eseri ele alarak onu kötülemek, ya da methetmek değildir, hattâ bir eserin iyi ve

Bilgi Dünyası

Edebiyat Hakkında Bilgi

0

Edebiyat nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Edebiyatın gelişme sebepleri, insanlığa faydaları, çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi Edebiyat Hakkında Bilgi EDEBİYAT güzel sanatlardan biridir. Düşünce ve duyguların söz veya yazı halinde, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır. İnsanların her gün kullandıkları kelimeler sayısızdır. Dostlarımızla konuşuruz, İş hususunda çeşitli kimselerle görüşürüz. Bu çeşitli konuşmalar kısa zamanda

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyatın Tarihçesi

0

Türk ve Dünya edebiyatının tarih boyunca gelişimi, tarihteki edebiyatta önemli ilkler, maddeler halinde adım adım edebiyatın tarihi, tarihçesi. Edebiyatın Tarihçesi Dünyanın belli başlı ilk edebi eserleri Gılgamış Destanı, Hamurabi Kanunları‘dır. Milâttan Önce büyük medeniyetler kurulmuş olan Mezopotamya ülkelerinde büyük kitaplıkların bulunduğu yapılan kazılardan meydana çıkmıştır. Sümer ve Babil’de büyük lûgatlar, çeşitli öğretici kitaplar bulunuyordu. Eski

Bilgi Dünyası destan

Destan Dönemi Sözlü Edebiyat

0

Destan dönemi sözlü edebiyat nedir, özellikleri nelerdir? Sözlü edebiyat ürünleri ve hakkında bilgi. Destan Dönemi Sözlü Edebiyat Bütün dünyada Destan Dönemi edebi ürünlerinin en belirgin nitelikleri şunlardır: Sözlü edebiyat ürünü olmaları, manzum olmaları ve mitolojik öğelerle donanmaları. insanoğlu, özellikle tarih öncesi çağlarda -bu çağlarda insanoğlunun bilimsel bilgiden ve aklın yol göstericiliğinden uzak olduğu kabul edilir-

Bilgi Dünyası

Ulusal Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Ulusal Edebiyat akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Ulusal edebiyat akımı temsilcisi sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ulusal Edebiyat Akımı Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına doğru Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Bunlardan Türkçülük akımı, yabancı ilim adamlarının Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerindeki araştırmalarıyla başlamıştır denilebilir. Eski Türklerin

Bilgi Dünyası

Milli Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Milli Edebiyat Akımı ile ilgili olarak genel bilgiler. Milli edebiyat akımı nasıl ortaya çıkmıştır, yazarları kimlerdir ve genel olarak özellikleri nelerdir? Tanzimat Döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Süavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak milliyetçilik (ulusçuluk) akımının hazırlayıcısı oldular. Bu dönemde dilin yalınlaştırılması konusunda da birtakım görüş ve düşünceler ortaya

Bilgi Dünyası

Tanzimat Fermanı Sonrası Türk Edebiyatı

0

Tanzimat fermanının ilanından sonraki Türk edebiyatı dönemleri nelerdir? Tanzimat dönemi, Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati hakkında kısa açıklamalar. Osmanlı Devleti’nin batılılaşma çabalarının sonucu olarak 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Toplumsal yaşamda köklü değişikliklere gidildi. Toplumdaki bu değişime bağlı olarak edebiyatımız da bir değişim sürecine girdi. Edebiyatımızın bu süreç içinde geçirdiği dönemler özet olarak şu biçimdedir:

Bilgi Dünyası

Realizm Nedir?

0

Realizm nedir ne anlama gelir? Sanatın edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema alanlarındaki realizm akımı gelişmeleri ve örnekleri nelerdir Sanatta, edebiyatta bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, doğayı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazan «natüralizm» (doğalcılık) da denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün

Din

İslam Medeniyetinde Estetik

0

İslam medeniyetinde estetik konulu yazımız. İslam medeniyetinde mimari, edebiyat, musiki, hat,tezhip,ebru ve minyatür sanatlarında estetik konulu yazımız. İslam sanatı deyince, aklımıza estetik ruhu ve anlayışı gelir. İslam sanatı, İslam düşüncesini en kibar ve nazik bir sanat eserinde canlandırılmasıyla vücut bulmuştur. İslam sanatı, çirkinliği değil, insana yaraşan güzeli ortaya koyan ve sosyal ortama sunan bir sanattır.

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi İle Genel Tarih İlişkisi

0

Edebiyat Tarihi ile genel tarih arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – GENEL TARİH İLİŞKİSİ Genel tarih, ulusların geçmişte yaşadığı çevreyi, onun diğer topluluklarla ilişkilerini; din, hukuk, ekonomi, güzel sanatlar gibi kurumlarını ve bunların gelişmesini genel yapısıyla inceleyen, araştıran ve değerlendiren bir bilim dalıdır. Genel tarih, edebiyat tarihini

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Halk Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile halk bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – HALK BİLİMİ İLİŞKİSİ Halk bilimi Avrupa’da olduğu gibi bizde de yeni bir kavramdır. Bizde bu bilim dalıyla ilgili çalışmalar Avrupa’dan 50 – 60 yıl sonra başlamıştır. Kavram da henüz tam olarak yerleşmemiştir. Folklor, halkiyat, halk bilgisi

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile toplum bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi; Edebiyat tarihinin asıl konusu eserler ve kişilerdir. Ancak dönemin eser ve kişilerini tarih sırasıyla art arda sıralamak, edebiyat tarihi yazmak değildir. Eseri ortaya koyan insan, bir çevreye bağlıdır. Bunun yetişmesinde, biçimlenmesinde rastlantının yeri yoktur.

Bilgi Dünyası

Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki

0

Edebiyat ile edebiyat tarihi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki; Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı hâlinde güzel, etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Edebiyatın temel malzemesi dildir. Bilindiği gibi dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır. Bu bakımdan edebiyat, çeşitli zaman

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti döneminde dil ve edebiyatın özellikleri nelerdir, yazı, dil ve edebiyat alanındaki gelişmeler hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler • Türklerin ilk kullandıkları alfabe Göktürk ve Uygur alfabeleridir. • Osmanlılar döneminde Arap alfabesi kullanılmıştır. Bunda en büyük etken, kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu alfabeyle yazılmış olmasıdır. • 1 Kasım 1928’de şimdi kullandığımız Lâtin

Bilgi Dünyası

Edebiyat Nedir? Edebiyat Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Edebiyat nedir? Edebiyatın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Edebiyat nasıl ortaya çıktı, tarihi, hakkında ansiklopedik bilgi. Edebiyat; insan ve toplum yaşantısının duygu ve düşüncelerin, söz ve yazıyla etkili biçimlerde anlatımını amaç edinen sanat türüdür. Belirleyici ve kısa olmaları istenen tanımları kesinleştirdikçe kendiliğinden doğacak bazı yanılgıları göze almak gerekir. Çünkü özdeyiş niteliği kazanan her kısa ve yoğun tanımda,

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Bakış Açıları Nelerdir

0

Edebiyatta bakış açıları nelerdir? Edebi bakış açılarının kısa açıklamaları Bakış açısını tanımlamamız gerekirse; oluşabilecek herhangibir durum (olay, insan, varlık v.s.) karşısında göstermiş olduğumuz davranış biçimi ya da başka bir deyişle tavırdır. Bu tavrı oluşturan olgunlaştıran etmenler ise o anki ruh halimiz, mesleğimiz, yaşımız , cinsiyetimiz, kültür durumumuz ve tabii ki de hayat tecrübemizdir. Kahraman Anlatıcının

Bilgi Dünyası

Edebi Akımlar ve Özellikleri

0

Edebi akımlar nelerdir? Edebi akımların genel özellikleri, önemli temsilcileri, sanatçıları hakkında bilgi. EDEBİ AKIMLAR; Bilinen bir çağda, ortak anlayışlar çerçevesinde eser veren sanatçıların meydana getirdiği “sanat anlayışına” akım ya da ekol denir. Bu akımların meydana gelmesinde devrin şartları etkili olur. Özellikle sosyal ve siyasal gelişmeler, devrin sanatçılarını, düşünce ve sanat anlayışları bakımından yönlendirir. İşte bu

Bilgi Dünyası

Dünya Edebiyatı Yazarları ve Eserleri

0

Dünya Edebiyatındaki önemli yazarlar ve eserleri nelerdir? Batı Edebiyatı, Doğu Edebiyatı ve Amerikan Edebiyatı hakkında bilgi. DÜNYA EDEBİYATI Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatları kendi uluslarının destan kültürleri ile başlar. Dünya edebiyatını şöylece gruplandırmak mümkündür. A) BATI EDEBİYATI: Eski Yunan ve Latin Edebiyatı İtalyan Edebiyatı İspanyol Edebiyatı Fransız Edebiyatı İngiliz Edebiyatı Alman Edebiyatı Rus Edebiyatı İskandinav

Bilgi Dünyası

Çağdaş Edebiyat Akımları ve Özellikleri

0

Çağdaş edebiyat akımları nelerdir? Çağdaş edebiyat akımlarının özellikleri, temsilcileri, sanatçıları hakkında bilgi. ÇAĞDAŞ AKIMLAR 20. yüzyılda şiirde ve düzyazıda ortaya çıkan akımlar eski anlayışlara yeni görüşler kazandırmayı ya da onları kökten yıkmayı amaçlar. 1. SÜRREALİZM Freud’un koyduğu esaslara göre; sanatın gerçek kaynağının bilinçaltında olduğunu savunan bir akımdır. Kurucusu Andre Breton’dur. Sürrealistler Freud’un psikanaliz yönteminden yola

Bilgi Dünyası

Anjambman Nedir?

0

Anjambman nedir? Anjambman özellikleri, edebiyatta Anjambman yeri ve örnekleri. Anjambman hakkında bilgi. Anjambman; nazımda (şiirde) anlamın tamamlanmadığı dizeden ardından gelene geçmesi; artlamadır. Tanzimat Edebiyatı’nda başlayıp Servetifünun topluluğunda geçerliliğini koruyan bu kullanım, Türk şiirinin gelişim ve değişiminde sanıldığından daha etkili olmuştur. Fransız şiirinden alınan ve bir çeşit nazım özgürlüğü sayılması gereken bu olanak, sanatçıları klasik ve

Bilgi Dünyası

Mesnevi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Mesnevi ne demektir? Edebiyatta mesnevinin özellikleri, eserleri ve sanatçıları hakkında bilgi. Mesnevi; Arap, İran ve ümmet çağı Türk Divan Edebiyatı’nda kullanılan bir nazım biçimi; her beytin dizeleri kendi aralarında uyaklı olduğu için uzun eserlerin işlenmesine elverişli sayılmış, başkaca anlatı türünün (öykü, roman, destan vb) bulunmadığı dönemlerde eğitsel, dinsel, aşkla ilgili uzun konular bu biçimde dile

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Eleştiri ve Özellikleri

0

Eleştiri ne demektir? Edebiyatta eleştirinin özellikleri, örnekleri, önemli yazarları hakkında bilgi. Eleştiri;sanat ürünlerini ve yaratıcılarını inceleme, açıklayıp aydınlatma, yargılayıp değerlendirme çalışması; bu amaca yönelik edebiyat (ve sanat) türüdür (eski tenkid, tenkit). Her edebiyat değeri gibi varlığı önce bir toplum değişimine, daha sonra onun edebiyata yansımasına bağlı olan türler (örneğin senaryo, skeç, radyo oyunu ancak son

1 2