Browsing: edebiyatı

Dil ve Edebiyat Latin Amerika Ülkelerinin Bayrakları

Latin Amerika Edebiyatı ve Önde Gelen Yazar ve Eserleri (Ülke Ülke)

0

Dünya edebiyatının önemli bir ayağı olan Latin Amerika Edebiyatının ülke ülke önde gelen yazar ve eserleri hakkında bilgiler. LATİN AMERİKA EDEBİYATI, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin edebiyatının tamamına verilen isimdir. Brezilya Edebiyatı Portekizce, öteki ülkelerin edebiyatlarıysa İspanyolcadır. Latin Amerika’nın ortak tarihsel deneyimi, ulusal devletler kurulmasna karşın, bir Latin Amerika toplum bilincinin, oluşmasına da yol açtı.

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Fecr-i Ati Nedir? Bu Edebiyat Döneminin Özellikleri ve Sanatçıları Kimlerdir?

0

Fecr-i Ati nedir? Bu edebiyat dönemi hakkında kısaca bilgiler ve Fecr-i Ati sanatçıları ve özelliklerinin anlatıldığı sayfamız. Fecr-i Ati edebiyatı nedir? Fecr-i Ati, bir dönem Türk edebiyatında bir akım olarak doğmuş ve Fecr-i Ati akımı için çalışmalar yapan bir çok şair ve yazardan oluşan bir topluluk olmuştur. 1908’de Meşrutiyet ilan edildikten sonra edebiyat dünyasında da

Dil ve Edebiyat

Fecr-i Ati Edebiyatı Dönemi Özellikleri, Eserleri ve Sanatçıları

0

Fecr-i Ati edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Fecr-i Ati dönemi özellikleri, eserleri ve sanatçıları ile edebi fikirleri hakkında bilgiler. Fecr-i Âtî İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bazı genç sanatçılar bir topluluk oluşturarak edebiyatta yeni atılımlar yapmak istediler. Bu amaçla 2 Mart 1909 tarihinde ilk toplantılarını yaptılar. Aralarında Servet-i Fünûn Dönemi şairlerinden Celâl Sâhir ve Fâik

Hikayeler / Masallar Kurbağa prens masalı

Kurbağa Prens Masalı Oku : Dünya Çocuk Edebiyatından Seçmeler

1

Dünya çocuk edebiyatından güzel seçme ve meşhur bir masal olan Kurbağa Prens isimli masalı aşağıdan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Kurbağa Prens Masalı Masalın Tamamı: Vaktiyle genç, güzel bir prenses varmış. Güzel bir akşam, ormanda dolaşmaya çıkmış. Serin bir pınar görünce, suyun başına oturup dinlenmeye başlamış. Bir yandan da, pek sevdiği altın topuyla oynayarak eğleniyormuş. Topu havaya atıp

Genel Kültür Ninni

Ninni Nedir? Ninni Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında ninni nedir, özellikleri nelerdir? Ninni örnekleri, ninni hakkında bilgi. Ninni Ninni; bebek uyutmak amacıyla söylenen ağır ve tekdüze şarkıdır. Müziğini ve sözlerini saptayan belirli kurallar yoktur. Geleneksel halk ninnilerinin dışında, söyleyenin uyuttuğu bebeğe ilişkin duygu ve dileklerini doğaçlama biçimde dile getirdiği ninniler de vardır. Bazı ninnilerin sözleri içinde zaman zaman anlamsız sözcüklere (örn.

Biyografi Phaedrus

Phaedrus Kimdir?

0

Phaedrus kimdir? Latin edebiyatında önemli bir yeri olan ve Latin edebiyatının ilk fabl yazarı olan Phaedrus hakkında bilgi. Phaedrus Kimdir? Phaedrus (d. İÖ y. 15, Trakya – ö. İS y. 50, İtalya), Latin edebiyatının ilk önemli fabl yazarı. Ezop (Aisopos) masalları olarak bilinen Eski Yunan’a ait düz yazı fablların Latince serbest ve manzum (iambos ölçüsüyle)

Dil ve Edebiyat Azerbaycan Bayrağı

Azeri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan edebiyatı ile ilgili bilgiler. Azeri edebiyatının başlangıcı, önemli yazar ve şairleri ile eserleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Azeri edebiyatı, tarihsel Azerbaycan bölgesinde yaşayan Azeri Türkleri arasında gelişmiş edebiyat geleneği. Azericenin zengin bir sözlü ve yazılı edebiyat geleneği vardır. Azeri edebiyatı tarihi dört döneme ayrılabilir: 1) Başlangıç dönemi, 2) klasik dönem, 3) çağdaşlaşma-uluslaşma

Dil ve Edebiyat Avustralya Bayrağı

Avustralya Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Avustralya edebiyatı ile ilgili bilgiler. Avustralya edebiyatı ne zaman ortaya çıkmıştır, dönemleri, önemli yazarları ve eserleri nelerdir? Avustralya Edebiyatı Hakkında Bilgi Avustralya edebiyatı, Avustralya’da İngilizce üretilen edebiyat yapıtlarının tümü için kullanılan bir kavramdır. Avustralya edebiyatı İngiliz edebiyat mirasının bir parçası olarak bu edebiyatın geleneklerinden etkilenmekle birlikte, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılın başlarında ilk ortaya

Bilgi Dünyası Norveç Harita Bayrak

Norveç Dili İle İlgili Bilgiler

0

Norveç dili ile ilgili bilgiler. Avrupa’nın en eski dillerinden birisi olan Norveççe ve Norveç edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Norveç dili, Norveç dilinde norsk, Kuzey Germen öbeğinin Batı İskandinav koluna bağlı dil. Bokmâl (kitap Norveççesi) ya da eski adıyla Riksmâl (resmî Norveççe) olarak da bilinen Dan-Norveç dili ve Yeni Norveç dili (Nynorsk) olmak üzere

Bilgi Dünyası

İbrani Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

İbrani edebiyatı nedir, İbrani edebiyatının önemli eserleri, yapıtları, yazarları kimlerdir? İbrani edebiyatının tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. İbrani Edebiyatı İbrani edebiyatı, İbranice ortaya konmuş edebiyat yapıtlarının tümüdür. Yunanca, Aramca, Arapça, Ladino (Yahudi İspanyolcası) ve Yidiş gibi dillerdeki yapıtları da kapsayan Yahudi edebiyatı içinde ayrı bir bütün oluşturur. İÖ 12. yüzyılın başlarından günümüze uzanan köklü bir geleneği

Bilgi Dünyası

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Tanzimat dönemi ya da Tanzimat devri Türk edebiyatı genel özellikleri ve bu dönemdeki aşamalar, şair ve yazarlar hakkında bilgiler. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ Çağdaşlaşma hareketleri, Osmanlı aydınına Batı kültürünü tanıma ve tanıtma olanağı sağladığı için bu dönemde Türk edebiyatını ilgilendiren şu olaylar görülür: a) Yurt dışına gönderilen kimi aydınlar Batı .edebiyatını ve siyasi alanlardaki geİişmeleri tanıma

Bilgi Dünyası Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

0

Divan edebiyatı nedir? Divan edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır? Divan edebiyatının genel özellikleri ile divan edebiyatından örneklerin yer aldığı sayfamız. DİVAN EDEBİYATI Osmanlı Türkçesiyle yazılan klasik Türk edebiyatına verilen addır. XIII. yüzyılda Dehhânî gibi ilk şairlerle başlamış, gittikçe gelişerek XVII. yüzyıl ortalarında en yüksek ifade kabiliyetine erişmiş, XVIII. yüzyıl ortalarında gerilemeye başlayarak XIX. yüzyıl ortalarında Batı

Dil ve Edebiyat

Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Halk tasavvuf edebiyatı, tekke edebiyatı nazım tür ve şekilleri nelerdir, özellikleri, örnekler ve hakkında bilgi. HALK TASAVVUF EDEBİYATI (TEKKE EDEBİYATI) NAZIM TÜR ve ŞEKİLLERİ : 1. HİKMET 2. İLAHİ 3. NUTUK 4. DEVRİYE 5. AYİN 6. ŞATHİYAT-İ SOFİYANE 7. BEZM-İ CEM Tekke edebiyatı halk edebiyatının önemli bir koludur. Bu edebiyata bağlanan şairlerin çoğu medrese öğrenimi

Bilgi Dünyası

Bezm-i Cem Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Bezm-i Cem nedir? Bezm-i Cem özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. BEZM-İ CEM : Bektaşi tekkelerindeki içkili âyinlere Bezm-i cem denir. Kırkları temsil eden canlara rıtl-i giran denilen büyük çaptaki özel kadehten yudum yudum şarap verilir. Bu kadeh sıra ile dolaştırılır ve âyine katılmış olanların mest olmalarına kadar tekrar edilir. Bektaşi-kızılbaşlarca şarap

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Ayin Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Ayin nedir? Ayin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. ÂYİN : Âyin, tekke âdabına uygun bir şekilde yapılan belli törenlerdir. Bilhassa Bektaşi ve Mevlevi âyinlerine bağlı olarak meydana getirilen Âyin nazımları büyük bir önem taşırlar. Şu manzume bir âyinin nasıl yapıldığını göstermektedir : Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Gaflet uykusundan uyana geldim Dört

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Devriye Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Devriye nedir? Devriye özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. DEVRİYE : Bektaşî’lerin Peygamber’imizin «Ben Nebi iken Âdem su ile çamur arasındaydı.» şeklindeki hadisinin etkisinde kalarak yazdıkları şiirlere Devriye denir. Mutasavvuflara göre, vücut halindeki Hazret-i Muhammed, yeryüzüne sonradan gelmiştir. Halbuki o ruh olarak ezelden beri vardı. Vahdet-i vücut nazariyesine göre, ezeldeki ruh, zamanı

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Nutuk Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Nutuk nedir? Nutuk özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. NUTUK : Tekke önderlerinin, yani mürşitlerinin (aydınlatıcıların), tarikate yeni girmiş olan dervişleri (müridleri) aydınlatmak için söyledikleri manzumelere Nutuk denir. Örnek : NUTUK Evvel tevhid sürer mürşid dilinden Erişir canına fazlı Hüdanın Kurtulursun emarenin dilinden Erişir canına fazlı Hüdanın İkincide verir «lâğzatullah»! Anda keşfederler

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı İlahi Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında İlahi nedir? İlahi özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. İLÂHİ — NEFES : İlâhi XIII. Yüz yıldan sonra batı Türkçesinde yazılan dini temlere bağlı nazım türüdür. Daha çok Yunus Emre’nin şiirlerine verilen bir isimdir. Bektâşiler sonradan kendi felsefi düşünüşlerini anlatan şiirlerini din motiflerinden ayırabilmek için, meydana getirdikleri manzumelere, nefes adını vermişlerdir. Yunus

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Hikmet Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Hikmet nedir? Hikmet özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. HİKMET : Hikmetlerde din konuları şairin anlayış ve sezgilerine göre işlenir. Hikmet adı, genel olarak Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verilmiştir. Zaten kendisi de meydana getirdiği divana, Divan-ı Hikmet ismini vermiştir. Ahmet Yesevi şiirlerinin çoğunu aruzla yazmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı manzumelerinde de en çok (7

Bilgi Dünyası

Türkü Nedir? Türkü Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında türkü nedir, özellikleri nelerdir? Türkü örnekleri, Türkü hakkında bilgi. TÜRKÜ : Ortak Halk Edebiyatı’nda çok geniş bir alan kaplayan türkü, aşk ve tabiat güzelliklerine ait lirik konuları işler. Savaşlar ve yiğitlikler üzerine Söylenmiş türküler de vardır. Fakat bunlar, destanımsı bir nitelik taşırlar. Ölçü ve kafiyeleniş bakımından destan ve koşmaya benzeyen türkü, öteki nazım

Bilgi Dünyası

Ağıt Nedir? Ağıt Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında ağıt nedir, özellikleri nelerdir? Ağıt örnekleri, ağıt hakkında bilgi. AĞIT : Ağıt, Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazıdır. Yazarları belli olan ağıtlar yanında, ortak halk edebiyatına ait birçok ağıtlar vardır. Bu ağıtlar dörtlüklerle söylenir ve dörtlük sayısı

Bilgi Dünyası

Mani Nedir? Mani Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında mani nedir, özellikleri nelerdir? Mani örnekleri, mani hakkında bilgi. MÂNİ : Mâni, yedi hecelik ölçüyle söylenmiş dört mısralık bir nazımdır. Yalnız cinaslı mânilerle artık mısralı mânilerde bu şart bozulmaktadır. Birinci, ikinci ve dördüncü mısraları birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısrası serbesttir. Manilerin ilk iki mısrası doldurmadır. Bunlarda pek anlam aranmaz. Asıl anlam son iki mısradadır.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kıta

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Kıta nedir? Kıta özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Kıt’a KIT’A : Kıt’a iki beyitlik bir nazım türüdür. Esas kıt’a iki beyitten fazla olmaz. Yalnız gazel yazmada en güç şey matla bulmak olduğu için, matla bulamamış olan şairler, beş ve daha fazla beyitle meydana getirdikleri matlasız gazellerini, divanlarına kıt’a

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Musammat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Musammat nedir? Musammat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Musammat MUSAMMAT : Musammat, bir tür değil, bir nazım şeklidir. Fakat nazmın kafiyeleneşi bakımından ayrıca bir önemi vardır. Gazel ve kaside gibi nazımların mısraları, ölçü gereğince ikişer bölüme ayrılır. Böylece her beyitte dört bölüm bulunur. Bazı şairler, beytin birinci mısrasındaki

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müstezat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Müstezat nedir? Müstezat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müstezat MÜSTEZAT : Divan edebiyatında müstezat denen nazım şekli özel bir önem taşımaktadır. Müstezat bir manzumenin mısralarına kısa mısralar eklemek suretiyle yapılır. Müstezat, «artık mısra» demektir. Artık mısra, şu ölçünün ilk ve son kalıplarıyla yapılırdı : Mef’ûlü mefâilü mefâilü feûlün

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mersiye

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Mersiye nedir? Mersiye özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mersiye MERSİYE : Mersiye, ölçüler için yazılan ve terkib-i bent biçiminde düzenlenen, beyit birimine bağlı bir nazım türüdür. Din büyükleri için yazılan mersiyeler olduğu gibi, din dışı kişiler için de yazılan mersiyeler vardır. Mersiye Halk edebiyatımızın ağıt türüne karşılık sayılabilir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terci-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terci-i Bent nedir? Terci-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terci-i Bent TERCİ-İ BENT : Şekil bakımından Terkib-i bent’e benzer. Yalnız bentler arasındaki geçiş beyti, değiştirilmeden tekrarlanır. Yani bütün bentler arasındaki bağlantı aynı beyitle yapılır. Sekiz – on bendin aynı beyitle bağlanabilmesi için bütün bentlerin bu beyitle ilgili

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terkib-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terkib-i Bent nedir? Terkib-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terkib-i Bent TERKİB-İ BENT : Terkib-i bentler başlıca iki çeşit konu üzerinde yazılır. Ya şairin kendi felsefi düşüncelerini, toplumun bozuk yönlerini; riyâkârlıkları, dalkavuklukları, hasislikleri; devlet büyüklerinin kötü davranışlarını ele alır, bunları tenkid eder, ya da mersiye konularını işler.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kaside

0

Divan edebiyatında kaside nedir? Kasidenin bölümleri, özellikleri, kaside örnekleri, kaside hakkında detaylı bilgi. Divan Edebiyatında Kaside KASİDE : Kaside dış görünüş bakımından tıpkı gazele benzer. Bu da beyit birimiyle yazılır. Yalnız gazelden çok uzundur. Kaside en az otuz üç, en fazla da doksan dokuz beyit olur. Fakat en çok tutulanları 45 – 50 beyit arasında

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Gazel

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden gazel nedir? Gazel özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Gazel GAZEL Gazel, beyit birimiyle meydana getirilmiş bir nazım türüdür. İlk beyti Matladır. Yani ilk beytin mısraları birbirleriyle kafiyelidir. (Matla deyince, mısraları birbirleriyle kafiyeli olan beyit anlaşılmalıdır). Matla, mısraları kendi aralarında kafiyeli ilk beyit olmakla beraber, gazelin tümünün bundan çıkması

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müfret

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden müfret nedir? Müfret özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müfret MÜFRET (Bağımsız beyit) : Müfret tek başına beyittir. Divanların sonuna Müfredat başlığı altında konan bir nazım türüdür. Müfretlerin kendilerinden başka hiç bir nazım türüyle ilişkisi yoktur. Müfretlerin, mısraları birbirleriyle kafiyeli olanları yanında, olmayanları da vardır. Kafiyeli olmaları şart değildir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Beyit

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden beyit nedir? Beyit özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Beyit BEYİT : Beyit iki mısranın anlam bakımından birbirlerini tamamlamalarından, yani bir söz (cümle) meydana getirmelerinden doğmuş iki mısralık bir nazım birimidir. Bir nazım türü değildir. Eskiden birçok nazım şekilleri, beyit dediğimiz ikişer mısralık bölümlerin alt alta sıralanmasıyla meydana getirilirdi.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mısra

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden mısra nedir? Mısra özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mısra MISRA (Âzâde mısra) : Mısra, ölçülü (vezinli) tek satırlık nazımdır. Aynı ölçüde yazılmış başka bir mısra ile birleşirse beyit meydana gelir. Hiç bir manzumeye bağlı olmayan mısra, tek başına en küçük nazım türüdür. Divan Edebiyatı sanatçıları tek mısra âzâde

Bilgi Dünyası

Türkmenistan Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Türkmenistan Türk Edebiyatının özellikleri nelerdir? Türkmenistan Türk Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Türkmenistan Türk Edebiyatı Türkmen edebiyatının başlangıcında diğer Türk boylarına paralel olarak zengin bir halk edebiyatı geleneği vardır. Dede Korkut Hikâyeleri, Köroğlu, Âşık Garip ve Şahsenem, Yusuf ile Züleyha, Tahir ile Zühre vb. destanlar, halk öyküleri Türkmenler arasında yaygın olarak anlatılır. Türkmen

Bilgi Dünyası

Kırgızistan Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kırgızistan Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kırgızistan Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kırgızistan Türk Edebiyatı Kırgız Türkleri çok zengin bir sözlü edebiyat geleneğine sahiptir. Sözlü edebiyat ürünleri halk öyküsü ve destan ağırlıklıdır. Destanların çoğunda kahramanlık konusu işlenir. Kırgızların en tanınmış kahramanlık destanı, dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı’dır. Bütünüyle manzum olan bu

Bilgi Dünyası

Kırım Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kırım Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kırım Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kırım Türkleri Edebiyatı Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım yarımadasında yaşayan Kırım Türkleri, XVIII. yüzyıl sonlarındaki Rus istilâsıyla Romanya, Türkiye gibi ülkelere göç etmişlerdir. Yurtlarında kalan Türklerden büyük bir kısmı da II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir. Sovyetler’in dağılmasıyla sürgünde

Bilgi Dünyası

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Batı Trakya Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Batı Trakya Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Batı Trakya Türkleri Edebiyatı Batı Trakya Türklerinin edebiyatı, Yunanistan’da Türkiye sınırına yakın yerlerde yaşayan Türklerin oluşturdukları edebiyattır. Batı Trakya’nın Osmanlı idaresinde bulunduğu zamanlarda buradaki edebiyat, İstanbul’a bağlı olarak gelişimini sürdürürken 1923’te Lozan Antlaşması’yla kesintiye uğrar, 1960’lı yıllara kadar anılmaya

Bilgi Dünyası

Kazan Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kazan Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kazan Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kazan Türkleri Edebiyatı Kazan Türkleri edebiyatının ilk temsilcileri ve ilk ürünleri XIX. yüzyıldaki yenileşme hareketleriyle ortaya çıkar. Yenilikçi edebiyatın bilimsel ve düşünsel ortamını hazırlayan isimlerden ikisi Kayyum Nâsırî ile Sehabeddin Mercanî’dir. Gelişen Kazan Türkleri edebiyatı içinde Fatih Kerimî gazeteciliğiyle, Aliasker Kemal

Bilgi Dünyası

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

0

Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatının özellikleri nelerdir? Önemli yazarları, şairleri ve eserleri hakkında kısa bilgi. Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi Bugün yeryüzünde yedi bağımsız devlet, on muhtar cumhuriyet, üç muhtar vilâyet olmak üzere kırk iki ayrı coğrafyada Türkçe konuşulmaktadır. Belirlemelere göre, günümüzde Türkçe konuşan insan sayısı iki yüz elli milyon civarındadır. Türk

Bilgi Dünyası

Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri

0

Aşık edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Aşık edebiyatının kökeni ve gelişimi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca paylaşıldığı yazımız. XVI. yüzyılda gelişmeye başlayan aşık edebiyatı, esasen çok köklü bir geçmişe sahiptir. Orta Asya’daki ozan – baksı geleneğine dayanan âşık tarzı Türk edebiyatı, saz şairlerinin ortaya koyduğu ürünlerden oluşmaktadır. Bu yönüyle âşık tarzı Türk edebiyatı, sözlü bir

Bilgi Dünyası

Çocuk Edebiyatı Nedir?

0

Çocukların gelişimi hayal güçlerinin artması için hayati önem taşıyan ve tüm dünyada bir çok başarılı örneği bulunan çocuk edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. ÇOCUK EDEBİYATI çocukların eğitiminde çok önemli bir yer alır. Çocuklar için yazılmış eserler onların anlıyacağı, hoşlanacağı. faydalanacağı şekilde kaleme alınmıştır; maksat çocukların hayal gücünü genişletmek, eğitimlerine yardımcı olmaktır. Kitap, istediğimiz zaman

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

0

islamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgiler ve başlıca özellikleri ile İslamiyet öncesi türk Edebiyatı sözlü ve yazılı örnekleri. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başlangıç tarihini bugün için kestirmek mümkün değildir. Yaklaşık olarak XI. yüzyıla kadar süren bu edebiyat, daha çok ulusal zevkin özelliklerini taşır. XI. yüzyıldan önce oluşan bu edebiyatı iki ana bölüm halinde incelememiz

Bilgi Dünyası

Türk Edebiyatında İlk Yazılı Örnekler

0

Türk Edebiyatındaki ilk yazılı örnekler nelerdir? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ilk yazılı örnekler ve bu örnekler hakkında bilgiler. Sözlü Türk edebiyatı, tarihten önce ve tarihin bilinmeyen dönemlerinde başlamış, tarih boyunca sürmüştür. Türkler arasında yazının başlangıcı çok eski zamanlara gitmesine rağmen yazılı edebiyat verimleri, bugünkü bilgilerimize göre MS VIII. yüzyıla aittir. Bu metinlerde kullanılan Göktürk yazısının

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı

0

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Milli Mücadele Dönemi edebiyatçıları ve verdikleri eserler hakkında bilgiler. Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan müttefikleriyle birlikte yenik çıkınca 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştı. Bu mütarekenin sonucunda Türk ulusunun toprakları İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından paylaşılmıştı. Yüzyıllar

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

İslamiyet öncesi olan Türk edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Sözlü ve yazılı olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatı hakkında bilgiler. Türk edebiyatının başlangıcıyla ilgili olarak belli bir tarih öne sürmek imkânsızdır. Fakat tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar uzandığı kabul edilmektedir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde Büyük Hun imparatorluğu, Göktürk ve Uygur devletlerinin bulunduğunu biliyoruz. Yazı olarak

Bilgi Dünyası

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

0

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı genel özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Milli Mücadele dönemi edebiyatı yazarları, temsilcileri kimlerdir? 1. Aslında Millî Mücadele Döneminde kaleme alınan eserler, gerek biçim gerekse içerik açısından Millî Edebiyat Akımının devamı niteliğindedir. Konuların ulusal kaynaklardan alınması, ülke sorunlarının işlenmesi, doğal bir Türkçenin kullanılması ilkelerine bu dönemde de uyulmuştur. Ancak Millî Mücadele Dönemi

Bilgi Dünyası

Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

0

Klasik Türk edebiyatının genel hatları ile kısaca tanıtımı. Klasik Türk Edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Birkaç şairin hece ölçüsüyle yazdığı bir iki şiiri göz önüne almazsak; bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır. Uyak anlayışı kesin kurallara bağlanmış, tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Nazım birimi beyittir. Şair bütün düşünce ve hayallerini bu iki mısrada anlatmıştır. Bununla birlikte

Bilgi Dünyası

İslami Dönem Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

0

İslami dönem Türk edebiyatının genel özellikleri ile ilgili bilgiler veren yazımız. Geçiş dönemi, XI. ile XIV. yüzyıl arası Türk Edebiyatı hakkında bilgiler. TÜRK KÜLTÜRÜ VE İSLAMİYET ARASINDAKİ İLİŞKİLER Türkler, İslam uygarlığına girmeden önce Gök Tanrı dini, Budizm, Manihaizm gibi değişik dinlere inanıyorlardı. İslam orduları, fetihler sırasında hem yerleşik hem de göçebe bir yaşam süren Türklerle

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

0

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili genel bilgiler. 1940 yılına kadar ki ve yakın dönem Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı a. 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım toplumsal, siyasi ve kültürel değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet yönetimi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve devrimleri, kısacası Avrupa uygarlığına ayak uydurma

Bilgi Dünyası

İran Dili ve Edebiyatı

0

İran dili ve edebiyatı ile ilgili bilgiler. Farsça dili hakkında kısa bilgi ve İran edebiyatının en büyük şair yazarları ve eserleri. İranlılar’ın dili Hint-Avrupa dil ailesinden Farsça’dır. Bu dil ailesi içinde Eski İranca İle Sanskritçe Arya dil topluluğunu meydana getirirler. Sanskritçe ile eski İranca birbirine çok yakındır. Farsça yüzyıllardan beri birçok değişiklik geçirmiştir. Bugün kullanılan

1 2