Browsing: efendi

Biyografi Medeni Aziz Efendi

Medeni Aziz Efendi Kimdir?

0

Medeni Aziz Efendi kimdir? Osmanlı dönemin yaşamış bir besteci olan Medeni Aziz Efendi kimdir ve eserleri nelerdir? Medeni Aziz Efendi (d. 23 Mart 1842, Medine, Suudi Arabistan – ö. 27 Kasım 1895, İstanbul), Arap asıllı Osmanlı besteci. Şarkı formundaki yapıtlarıyla tanınmıştır. On dört yaşında İstanbul’a gitti, Sultan Abdülmecid’in kızı Fatma Sultan’ın baş haremağası Anber Ağa’nın

Biyografi biyografi

Bahai Mehmet Efendi Kimdir?

0

Bahai Mehmet Efendi Kimdir? 17. yüzyıl Osmanlı şeyhülislamlarından birisi olan Bahai Mehmet Efendi hayatı ile ilgili bilgiler. Bahai Mehmet Efendi Kimdir? Bahaî, BAHAYİ olarak da yazılır, tam adı mehmed bahaî (d. 1601, İstanbul – ö. 2 Ocak 1654, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı ve gazelleri ile tanınan divan şairi. Tarihçi Hoca Sadeddin Efendi’nin torunu ve Rumeli kazaskerlerinden

Biyografi

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir?

0

Giritli Ali Aziz Efendi kimdir? Osmanlı döneminde Muhayyelat isimli eseri yazmış olan Osmanlı yazarı ve devlet adamı hakkında bilgi. Giritli Ali Aziz Efendi (d. Kandiye, Girit – ö. 2 Ekim 1798, Berlin), Muhayyelât adı altında topladığı öyküleri ile tanınan Osmanlı yazar ve devlet adamı. Girit defterdan Tahmisçi Mehmed Efen-di’nin oğluydu. Babasının ölümünden sonra İstanbul’a gitti.

Biyografi

Bakkal Arif Efendi Kimdir?

0

Tam adı Ahmet Arif Efendi olan, sülüs ve nezih yazı tarzları ile tanınmış olan büyük hattatlarımızdan Bakkal Arif Efendi kimdir? Bakkal Arif Efendi, Tam adı Ahmet Arif Efendi (d. 1830, Filibe – ö. 17 Eylül 1909, İstanbul), sülüs ve nesih yazılarda tanınmış hattat. Şeyh Süleyman Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi sırasında Filibeli hattat Hafız İsmail Efendi’den

Kelimeler

Efendi Nedir? Efendi Kelime Anlamı

0

Efendi nedir? Efendi kelime anlamı ve efendi ne anlama gelmektedir? Efendi ne demek? Efendi terimi ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Osmanlı idare teşkilâtında ilmiye sınıfının taşıdığı ünvandır. (Bu sözün Rumca «aphentes» (kendi başına buyruk) kelime ve unvanından geldiğini ileri sürenler vardır). Birçok imtiyazları bulunan ilmiye sınıfı, bugünkü adliye, millî eğitim ve diyanet işlerinin

Biyografi Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi Kimdir?

0

Büyük Türk romancısı olan Ahmet Mithat Efendi’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Ahmet Mithat Efendi kimdir? AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1913) İstanbul’da doğdu. Babasını yitirdiği için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bol bol okuyarak kendini yetiştirdi. Ülkeyi bir okul, kendini hâce-i evvel (ilkokul hocası) olarak niteleyen Ahmet Mithat Efendi, abece

Biyografi

Müneccimbaşı Ahmet Dede Efendi Kimdir?

0

Büyük ve ünlü Türk büyüklerinden kabul edilen ve 17. yüzyıl sonlarında yaşamış olan Müneccimbaşı Ahmet Dede Efendi hayatı hakkında bilgi. MÜNECCİMBAŞI (1631 – 1702), Türk bilginlerinin en büyüklerinden biridir. Adı Ahmet’ti, «Ahmet Dede Efendi» diye anılırdı. «Müneccimbaşı» olarak tanınmıştır. Konya Ereğlisi’nden Lûtfullah Ağa’nın oğludur. Selânik’te doğdu. İstanbul’a geldi. Devrinin bütün bilgilerini eksiksiz olarak öğrendi. 1665’te

Bilgi Dünyası

Ebussuud Efendi Kimdir? Ebussuud Efendi’nin Hayatı

3

Kanuni Sultan Süleyman dönminde yaşamış olan meşhur şeyhülislam Ebussuud Efendi Kimdir? Ebussuud Efendinin hayatı. 1490 ile 1573 yılları arasında yaşamış Kanuni Sultan Süleyman Döneminin meşhur şeyhülislamıdır. Çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde anlatılır. Bir kısım kaynaklar birçok katliama din adına izin verdiği için hakarete varacak kadar kötü sıfatlar ve cümleler ile anarken bazı kaynaklarda büyük br din