Browsing: Ege

Coğrafya Ege Bölgesi İlleri

Ege Bölgesi İlleri – Ege Bölgesinde Yer Alan Şehirler ve Bölgenin Özellikleri

0

Ege Bölgesi illeri. Ege Bölgesinde hangi iller bulunur? Ege Bölgesi haritası, şehirleri listesi ve Ege Bölgesi hakkında genel bilgiler. Ege Bölgesi yurdumuzun en batısında bulunan bölgedir. Ege Bölgesi’nin batısı Ege Denizi ile komşudur. Ege Bölgesi Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi ile komşudur. Bölgede sekiz adet il bulunmaktadır. 1. İzmir Smyrna (İzmir), arkeolojik

Coğrafya Ege Bölgesinde Tarım

Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

1

Ege Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölgede tarım alanları oldukça geniştir. Kıyı Ege’deki ovalar birer delta olduğu için çok verimlidir. Ayrıca Akdeniz İklimi’nin tarım üzerindeki olumlu etkisi, sulamanın yapılabilmesi, ürünlerin pazarlamasının kolaylığı gibi nedenlerle tarım çok önemli bir konuma gelmiştir, iç Batı

Bilgi Dünyası

Ege Adaları Hakkında Bilgi

0

Ege Bölgesinde yer alan ve hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye ait olan adalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ada bakımından çok zengin bir deniz olan Ege Denizi’nde adaların sıklığı her yanda aynı değildir. Bunun için, bu denizdeki adaları birkaç ada kümesi halinde inceleyebiliriz. KUZEYDEKİ ADALAR. — Taşos, Semadirek, Limni adalarıdır. Taşos Eski

Bilgi Dünyası

Ege Denizi Hakkında Bilgiler

0

Ülkemizin batı kısmında yer alan ve Yunanistan ile Türkiye arasında doğal bir sınır olan Ege Denizi ile ilgili genel bilgiler. Yurdumuzun batısı-nı çeviren ve üze-rinde irili ufaklı birçok ada bulunan bir denizdir. EGE DENİZİ Akdeniz’in doğu bölümündeki denizlerden biridir, Yunanistan’da Mora Yarımadası’ndaki dağ sıralarının devamı olan Cerigo, Cerigotto, Girit, Kasos, Karpatos ve Rodos adalarının teskil

Coğrafya

Ege Denizine Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek

Coğrafya Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Ege bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Ege Bölgesi’nin asıl Ege bölümünde yüzey şekilleri İçbatı Anadolu’dakinden çok başkadır. Bu bölümde doğu-batı doğrultusunda uzanan oluk biçimi çukur alanlarla bunları birbirinden ayıran gene aynı doğrultulu dağ sıraları vardır. Çukur alanların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakırçay, Gediz,

Bilgi Dünyası

Ege Medeniyeti Özellikleri

0

Ege Medeniyetinin özellikleri, yapısı, kültür yapısı, toplum yaşayışı nasıldır? Ege Medeniyeti hakkında bilgi. EGE MEDENİYETİ, Akdeniz’de, Ege Adaları’nda kurulmuş olan eski bir medeniyettir. Bundan 5.000 yıl kadar önce, bu irili ufaklı adalarla bezenmiş denizde medeniyetin ilk tohumları atılıyordu. Ege Adaları’nda yaşayanlar, kendilerine göre oldukça yüksek bir medeniyet kurmuşlardı, günden güne de ilerliyorlardı. Bunlar Nil Vâdisi’nde

Bilgi Dünyası

Ege ve Roma Uygarlıkları Hakkında Bilgi

0

Ege uygarlığı, Roma uygarlığı, Miken uygarlığı, Hellenizm uygarlığı, Yunan Uygarlığı ve Roma uygarlıklarının özellikleri, tarihi, hakkında bilgi. EGE VE ROMA UYGARLIKLARI EGE UYGARLIĞI Ege Bölgesi, Ege Denizi’nde kıyıları olan Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya batı ve güney batı Anadolu bölgelerinden meydana gelir. Bu bölgede oluşan uygarlıklara Ege Uygarlığı denir. Mezopotamya’dan geçerek batı Anadolu kıyılarına ulaşan ticaret