Browsing: EĞİTİM

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. *** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

Bilgi Dünyası

Kültür ve Eğitim İlişkisi

0

Kültür ve Eğitim arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Eğitim İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi. Kültür ve Eğitim İlişkisi; Eğitimle kültür arasında da karşılıklı bir etkileşim vardır. Eğitim, bir toplumun var oluşunu ve ilerleyişini güvenceye almak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir. Eğitimle yetişkin kuşaklar, yetişmekte olan kuşakları toplumsal yaşama

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Tarihsel Gelişimi

0

Eğitim nedir? Eğitimin tarihi, tarihçesi. Eski çağlardan günümüze eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi. Eğitim; kişiyi toplumsallaştırma çerçevesi içinde, yetişkinliğe ulaşmasında gerekli tüm eğitsel önlemlerin ve süreçlerin (öğrenme, gelişme, uyum) toplumca hazırlanmasıdır (terbiye). Eğitim kavramını öğrenimle (tahsil) karıştırmamak gerekir. Yine de herhangi bir meslek, sanat ya da iş için gerekli-bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla

Bilgi Dünyası

İptidaiye Ne Demek? Osmanlı Medrese Sistemi Hakkında Bilgi

0

İptidaiye ne demektir? Osmanlı eğitim sisteminin özellikleri, iptidai hariç, iptidai dahil, iptidai altmışlı nedir, hakkında bilgi. iptidai, iptidaiye ya da taş mektep olarak da bilinir, Osmanlı eğitim sisteminde ilköğretim kurumu. Tanzimat döneminin eğitim sistemine getirdiği yeni okullardandır. Tanzimat Fermanı’nın ilanına (1839) değin ilköğretim sıbyan mekteplerinde verilirdi. İlköğretimin ikinci aşamasını oluşturan rüştiyelerin kurulmasından sonra, sıbyan mekteplerinde

Bilgi Dünyası

John Dewey Kimdir?

0

John Dewey kimdir ve ne yapmıştır? John Dewey hayatı, biyografisi, eğitim üzerine çalışmaları, eserleri, eğitim kuralları hakkında bilgi. John Dewey; (1859-1952) Amerikalı tanınmış bir filozof ve eğitimcidir. Vermont eyaletinde doğdu. 1879′ da Vermont Üniversitesinden, 1884’te Baltimore’daki John Hopkins Üniversitesi’nden mezun oldu. 1888 -1904 yılları arasında Minnesota, Michigan ve Chicago Üniversiteleri’nde felsefe öğretmenliği yaptı. Son görevi

Atatürk

Atatürk ve Eğitim İle İlgili Yazı

1

Atatürk’ün eğitime verdiği önem, eğitimin önemi ve Atatürk’ün eğitim ile ilgili tutumunu anlatan yazı örneği. Bütün kurumlarıyla çöküşe doğru giden bir imparatorluktan en ümitsiz zannedilen bir dönemde milli bir devlet çıkarabilmek hiç şüphesiz çok büyük bir başarıdır. Bu mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamış ve işgal edilen imparatorluk coğrafyasından bir vatanlık yurt koparabilme başarısına ulaşmıştır. Bilindiği gibi