Browsing: Ekonomi

Cümle Örnekleri Karadeniz Ekonomisi

Ekonomi İle İlgili Cümleler

0

Ekonomi ile ilgili cümleler. Ekonomi kelimesi içeren “Ekonomi” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Ekonomi Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler *** 1980’lerin sonuna değin Balkan ülkelerinin ekonomileri iki gruba ayrılıyordu. *** Türkiye ve Yunanistan’da pazar ekonomisi egemenken, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’da merkezi planlamaya dayalı ekonomiler vardı. *** Ama

Biyografi Frederic Bastiat

Frédéric Bastiat Kimdir?

0

Frédéric Bastiat kimdir ve ne yapmıştır? Frédéric Bastiat hayatı, biyografisi, eserleri ve görüşleri hakkında bilgi. Frédéric Bastiat Kimdir? Frédéric Bastiat; (d. 29 Haziran 1801, Mugron, Bayonne yakınları, Fransa – ö. 24 Aralık 1850, Roma), Fransız iktisatçıdır. Serbest ticareti ve Adam Smith‘in iktisat kuramlarını savunan gazete yazılarıyla tanınmıştır. 1846’da Serbest Ticaret Dernekleri’ni kurarak, korumacılık karşıtı görüşlerini

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Getirdiği Yenilikler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında yapmış olduğu yenilikler nelerdir? Ekonomi alanında yapılan büyük gelişmeler hakkında bilgiler. Atatürk yeni Türkiye’nin dayanaçağı temellerden birinin ekonomi olduğunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında sözleriyle, hareketleriyle göstermişti. Ekonomik bağımsızlık yalnız antlaşmalarla kazanılamazdı. Bunun için, devletle milletin el ele çalışması gerekti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit devletin yabancılara 500 milyon lira

Cümle Örnekleri Ekonomi

Ekonomi / Ekonomik İle İlgili Cümleler

0

Ekonomi / Ekonomik ile ilgili cümleler. Ekonomi / Ekonomik kelimesi içeren “Ekonomi” ve “Ekonomik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. *** Bafra ekonomisinde ormancılık da önem taşır. *** Başlangıçta yavaş bir gelişme göstermesine karşın, 1893’teki ekonomik bunalım üye sayısında bir patlamaya yol açtı. *** Ekonomi, nüfusun gereksinimlerini zorlukla karşılamaktadır. *** Mağazalardaki fiyatlara

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

0

Sosyolojinin ekonomi bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji ekonomi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Ekonomi İlişkisi Sosyoloji – Ekonomi Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı olan mal ve hizmetler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Ekonomik yaşam, en gelişmişinden en basitine kadar tüm toplumlarda vardır. Çünkü insanların beslenme ve korunma gibi karşılanması zorunlu bazı

Bilgi Dünyası Ekonomi

Sosyolojide Ekonomi Nedir?

0

Sosyolojide ekonomi nedir? Sosyolojide ekonominin anlamı, ekonomi ile ilgili terimler ve ekonomi hakkında bilgi. Sosyolojide Ekonomi Ekonominin Anlamı Ekonomi, sınırlı olan kaynaklarla sınırsız olan İnsan ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışan bilim dalıdır. İnsanlar, en varlıklı ülkelerde bile bütün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamakta, her istediklerini elde edememektedirler. En bol üretim yapan ülkelerde bile bir yılda elde

Bilgi Dünyası Ekonomik Sistemler

Karma Ekonomi Sistemi Nedir? Özellikleri

0

Ekonomik sistemlerden karma ekonomi sistemin özellikleri nelerdir? Karma ekonomi sistem ile ilgili terimler, olumlu ve olumsuz sonuçları. Karma Ekonomi Sistemi Karma ekonomi sistemi, kapitalist sistemin ekonomik sorunları çözmekte yetersiz kalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. “Sosyal Piyasa Ekonomisi” olarak da adlandırılan bu sistem, kapitalist ve sosyalist sistemin bir sentezidir. Karma ekonomi sisteminde; insanlara fırsat eşitliği

Bilgi Dünyası Ekonomik Sistemler

Sosyalist Ekonomi Sistemi Nedir? Özellikleri

0

Ekonomik sistemlerden sosyalist ekonomi sistemin özellikleri nelerdir? Sosyalist ekonomi sistemi ile ilgili terimler, olumlu ve olumsuz sonuçları. Sosyalist Ekonomi Sistemi Sosyalist ekonomi sisteminde üretim araçları üzerinde özel mülkiyete yer verilmez. Çünkü önemli olan eşitliğin sağlanmasıdır ve bu eşitlik üretim araçlarının kullanılmasında da söz konusudur. Üretim, toplum tarafından yapılacağına göre üretim araçları da toplumun malı olmalıdır.

Bilgi Dünyası Ekonomik Sistemler

Kapitalist Ekonomi Sistemi Nedir? Özellikleri

0

Ekonomik sistemlerden kapitalist ekonomi sistemin özellikleri nelerdir? Kapitalist ekonomi sistem ile ilgili terimler, olumlu ve olumsuz sonuçları. Kapitalist Ekonomi Sistemi Tüm ekonomik etkinliklerin bireylerin özgür iradelerine bırakıldığı; üretim, tüketim, bölüşüm ve değişimi düzenleme işinin serbest piyasa mekanizmasına devredildiği ekonomik sisteme kapitalist ekonomi sistemi adı verilir. Bu sistemin geçerli olduğu bir toplumda devlet ekonomik yaşama müdahale

Bilgi Dünyası

Ekonomide Tüketim Nedir?

0

Ekonomide tüketim nedir? Ekonomide tüketim faktörünün özellikleri, etkileri, unsuru ve yapısı hakkında bilgi. Ekonomide Tüketim Tüketim Malların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasına tüketim adı verilir. Ekonomideki tüketim kavramıyla günlük dilde kullandığımız tüketim terimi birbirinden farklı anlam taşır. Halk dilinde tüketim, bir şeyin niceliksel olarak azalması, bitmesi anlamında kullanılır. Ekonomide tüketim, malların insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Bilgi Dünyası ekonomi

Ekonomide Bölüşüm Nedir?

0

Ekonomide bölüşüm nedir? Ekonomide bölüşüm faktörünün özellikleri, etkileri, unsuru ve yapısı hakkında bilgi. Ekonomide Bölüşüm Nedir? Bölüşüm Üretilen mal ve hizmetlerin üretenler arasında pay edilmesine bölüşüm denir. Bir ülkede, bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin net toplamının parayla ifadesine milli gelir adı verilir. Milli gelirin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasındaki bölüşümü gelir dağılımı adını alır.

Bilgi Dünyası

Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Enflasyon nedir? Enflasyonun nedenleri ve sonuçları nelerdir? Ekonomide enflasyon hakkında bilgi. Enflasyon Enflasyon, piyasadaki mal miktarına oranla para miktarının fazla olması ve paranın değerinin düşmesidir. Bir mal piyasaya ne kadar çok sunuluyorsa (arz) ve bu mala duyulan istem (talep) ne kadar az ise malın fiyatı düşer; bir mal piyasaya ne kadar az sunuluyor ve bu

Bilgi Dünyası

Ekonomide Üretim Nedir?

0

Ekonomide üretim nedir? Ekonomide üretim faktörünün özellikleri, etkileri, unsuru ve yapısı hakkında bilgi. Ekonomide Üretim Üretim Üretim, insan ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetlerin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Üretim, bir malın miktarını artırarak ondan daha çok insanın yararlanmasını sağlayabileceği gibi, bir malın daha çok fayda yaratacak duruma getirilmesini de sağlayabilir. Bir malın faydasını artırmanın çeşitli

Bilgi Dünyası

Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler

0

Devletler nasıl gelişir? Devletlerin ekonomik yönden gelişmelerinde etkili olan faktörler nelerdir, hakkında bilgi. Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler Devletlerin ekonomik olarak gelişmelerinde; ► Dünya’daki önemli boğazlara, geçit ve kavşak yollara sahip olması (Böylece devletler ham maddeye daha kolayca, ticari değeri yüksek ürünlere daha ucuz yollardan ulaşabilir.), ► Denizlere açık olması (Denize açık olan devletlerin

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Arabistan

0

İslamiyetten önce Arabistan, Arap yarımadasında durum nasıldı? İslamiyetten önce Arabistanda siyasi yapı, inançlar, toplumsal ve ekonomik yapı hakkında bilgi. İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN CAHİLİYE DEVRİ Arabistan Yarımadası coğrafi olarak üç bölgeden oluşmuştur: Kuzey Arabistan, hayvancılığın geliştiği; Hicaz, ticaretin yapıldığı, Yemen ise tarımla uğraşılan bölgeydi. SİYASİ YAPI Kuzeyde; Gassani, Nebati, Tedmürlü Devleti; Güney’de Main, Seba ve Himyeri

Bilgi Dünyası

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

0

Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi nedir? Etkisi hakkında bilgi, yazı. Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. Ekonomik faaliyetler denilince insanın yaşamak ve refah düzeyini yükseltmek için yaptığı her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir.

Bilgi Dünyası Ekonomi

Ekonomi Nedir? Ekonominin Yapısal Özellikleri

0

Ekonomi nedir en demektir? Ekonomide mal kavramı ve ekonominin yapısı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ekonomi; toplumların üretim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir toplumun mal ve hizmetlerinin üretilmesi, dağıtımı ve tüketilmesi süreçlerinin tümü, o toplumun ekonomisini oluşturur. Ekonomik etkinliklerde iki özellik vardır: 1. İnsanın tabiatla ilişkisi (Her türlü

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası ekonomi alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni kurulan cumhuriyetin ekonomisini düzeltmek için yapılan çalışmalar. EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞMELER • Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ülkesi yabancıların açık pazarı haline gelmiş, yerli sanayi fide halinde iken kurutulmuştu. • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan yeni devletin ekonomik durumu hiç de iç açıcı değildi. Geri ve

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi

0

Ekonominin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Ekonominin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi Toplumsal değişmeyi etkileyen etmenlerden biri de ekonomidir. Ekonomik gelişmeler; aile, eğitim, hukuk, ahlak gibi toplumsal kurumları etkiler ve değiştirir. Örneğin; iş bölümünün artmasıyla toplumsal yaşam karmaşık bir hâl almıştır. Değer yargıları değişmiş, bireycilik ve resmi ilişkiler artmıştır.

Bilgi Dünyası ekonomi

Küresel Bir Ekonomi Nasıl İşler?

0

Küresel ekonomi nedir? Küresel ekonomi nasıl işler, özellikleri nelerdir? Küresel ekonomi hakkında bilgi. Küresel Bir Ekonomi Nasıl İşler? Küreselleşmeyi yönlendiren önemli faktörlerden biri dünya ekonomisinin bütünleşmesidir. Küresel ekonominin temeli artık birincil olarak tarım ya da sanayi değildir. Bunun yerine, küresel ekonomide bilgisayar yazılımı, medya ve eğlence ürünleri ile internete dayalı hizmetler gibi sanal etkinliklerin giderek

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde özellikle Balta Limanı antlaşması ile sekteye uğrayan ekonomi alanındaki yenilikler / ıslahatların maddeler halinde sıralanmış hali. Anadolu şehirleri ile İstanbul arasındaki yolların düzenlenmesine önem verilerek Anadolu’da üretilen malların İstanbul’a kolayca gelmesi sağlandı. Böylece yerli üreticilerin ticaret alanındaki faaliyetlerine yardımcı olunmak istendi. Yerli malların kullanılması teşvik edildi, devlet memurluklarında yabancı kumaştan elbise yapılması

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

0

Sosyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi nasıldır? Sosyolojinin tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ile olan ilişkisi nasıldır? Toplumsal bilimler birbirlerinden kuram, kavram, yöntem, veri ve bulgu açısından karşılıklı yardım ve ilişki sağlamak durumundadırlar. Sosyolojinin en yakın ilişki kurduğu toplumsal bilim dalları: Tarih, ekonomi, antropoloji, siyasal bilim, psikoloji ve sosyal psikolojidir. a) Sosyoloji

Bilgi Dünyası

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

0

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri nedir? Tarımın Türkiye ekonomisine katkıları ve önemi hakkında bilgi. Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri; Bugün, Türkiye tarımının dünya tarımında önemli bir yeri vardır. Türkiye; tarımsal üretimi kendine yeten sayılı ülkelerden biridir. Nüfusumuzun yarıdan fazlası tarım kesiminde çalışmaktadır. Tarım gelirlerinin, milli gelirimiz içindeki payı oldukça büyüktür. Türkiye meyve, sebze ve sanayi bitkileri üretiminde

Bilgi Dünyası

Ekonomi Nedir? Ekonomi Tarihi

0

Ekonomi (İktisat) ne demektir? Ekonominin özellikleri, tarihi, tarihçesi, Önemli ekonomistler hakkında bilgi. Ekonomi; kaynakların toplum gereksinimlerine ve isteklerine bağlı olarak üretilmesini, bölüşülmesini ve tüketilmesini inceleyen sosyal bilim dalıdır. Çeşitli ve sonsuz olan insan gereksinimleri zorunlu ve zorunsuz diye ayrılır. Sınırlı olan kaynaklardan doğada bulunmayanlar çeşitli yöntemlerle üretilir. Mal adı verilen bu kaynakların yanı sıra hizmetler

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyasını Etkileyen Koşullar

0

Türkiye’nin ekonomik coğrafyası nasıldır? Ekonomik coğrafyayı etkileyen faktörler nelerdir, ekonomik etkinlikler hakkında bilgi. Ekonomik etkinlik: İnsanın yaşamak ve gelişmek için giriştiği iş ve çaba ile bunun sonunda elde ettiği her çeşit ürün ve gelirlerdir. Avcılık, balıkçılık, tarım ve hayvancılık, ormancılık, endüstri, ulaşım, ticaret; turizm, inşaatçılık birer ekonomik etkinliktir. Ekonomi yaşam düzeyini belirleyen temel etkendir. Üretim,

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Geçim Kaynakları

1

Marmara Bölgesinin geçim kaynakları nelerdir? Marmara Bölgesinde ekonomi, tarım, hayvancılık, hakkında bilgi. Elverişli iklimi, verimli topraklarıyla Marmara Bölgesi’ nin tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyeli vardır. Trakya’da Ergene Havzası’nda buğday, yulaf, çavdar, ayçiçeği, şekerpancarı ekimi yapılır. Aynı ürünler, bölgenin tümünde yetiştirilir. Doğuda Kocaeli ve Sakarya illeri Karadeniz’e bakan yamaçlarında az miktarda fındık; Balıkesir ve Sakarya’nın