Browsing: ekonomik

Yakın Tarih Almanya'ya İşçi Göçü

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye Ekonomisi

0

2. Dünya Savaşından sonra Türkiye’de ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? 2. Dünya savaşı sonrası Türkiye ekonomisi. Çok partili yaşama geçişin sağlanması, ekonomi alanında farklı fikirlerin ortaya atılmasını ve ekonominin gelişmesini sağladı. Devletin yaptığı yatırımlar devam ederken, diğer yandan özel sektöre önem veren bir politika izlendi. Özellikle 1950 yılı sonrasında makineleşme, gübre kullanımı ve suluma alanında meydana

Coğrafya Ege Bölgesinde Tarım

Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

1

Ege Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölgede tarım alanları oldukça geniştir. Kıyı Ege’deki ovalar birer delta olduğu için çok verimlidir. Ayrıca Akdeniz İklimi’nin tarım üzerindeki olumlu etkisi, sulamanın yapılabilmesi, ürünlerin pazarlamasının kolaylığı gibi nedenlerle tarım çok önemli bir konuma gelmiştir, iç Batı

Cümle Örnekleri Ekonomi

Ekonomi / Ekonomik İle İlgili Cümleler

0

Ekonomi / Ekonomik ile ilgili cümleler. Ekonomi / Ekonomik kelimesi içeren “Ekonomi” ve “Ekonomik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. *** Bafra ekonomisinde ormancılık da önem taşır. *** Başlangıçta yavaş bir gelişme göstermesine karşın, 1893’teki ekonomik bunalım üye sayısında bir patlamaya yol açtı. *** Ekonomi, nüfusun gereksinimlerini zorlukla karşılamaktadır. *** Mağazalardaki fiyatlara

Biyoloji Bakteri Kültürü

Bakterilerin Biyolojik, Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi

0

Bakterilerin biyolojik, ekonomik önemi ve insan sağlığı ile ilişkisi ile ilgili olarak kısaca genel bilgiler veren sayfamız. Bakterilerin Biyolojik, Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı İle İlişkisi Hastalık yapan parazit bakterilere patojen bakteriler adı verilir. Patojenlerin hastalık yapma yetenekleri; kolayca yayılabilme özelliklerine, girdikleri canlıda çoğalma hızlarına, antijen özelliği göstermelerine ve çıkardıkları zehirlerin (toksin) etki derecesine bağlıdır.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası İç Anadolu Bölgesinde Yetişen tarım Ürünleri

İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

0

İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? İç Anadolu Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır. İklimin yarı kurak karakterine rağmen çok geniş alanlar tarıma

Coğrafya Karadeniz Ekonomisi

Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

2

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Karadeniz Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge halkının en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ancak bölgenin doğal koşulları nedeniyle tarım alanları oldukça dardır. Tarımda makina kullanımı çok güç olduğundan insan ve hayvan gücü ile işlenen tarım alanları vardır. Bölgenin en geniş tarım alanları

Bilgi Dünyası Ekonomi

Ekonomik Etkinlikler Nelerdir?

0

Ekonomik etkinlikler konu anlatımı. Ekonomik etkinlikler denilince ne anlamalıyız? Üretim nedir ve üretim elemanları nelerdir? Ekonomik hayatın ana unsurları üretim, tüketim ve bölüşümdür. 1. Üretim: Ekonomik faydayı, yani insan ihtiyaçlarını giderme gücünü artıran her türlü etkinliğe üretim denir. Diğer bir deyişle üretim, yeni bir mal var etmek ya da mevcut bir malı değiştirerek yeni bir

Bilgi Dünyası

Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi

1

Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ***Süngerler temizlik işlerinde, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılır. ***Sölentere grubuna ait mercanlar küpe ve kolye gibi süs eşyalarının yapımında kullanılır. ***Parazit olarak beslenen solucanlar insanlarda önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden

Bilgi Dünyası Ekonomi

Ekonomik Büyüme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme nasıl gerçekleşir, önemi nedir? Ekonomik büyüme hakkında bilgi. Ekonomik Büyüme Ekonomik büyüme, toplumun ekonomik yapısındaki nicelikle ilgili bir artışı gösterir. Ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme farklı anlamlar taşır. Ekonomik gelişme, nitelikle ilgili değişmeleri gösterir. Örneğin; bir ülkede sanayileşmenin tarıma göre öncelik kazanması, nitelikle ilgili olumlu bir değişmedir ve ekonomik gelişme

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler

0

Cumhuriyet döneminde ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? Cumhuriyet dönemindeki ekonomik inkılaplar hakkında bilgi. Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler Ekonomik etkinlik yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanılarak mümkün olan ölçüde gereksinimlerini giderme etkinliğidir. Ekonomik hayat her alanda üretime dayanır. ►Kısaca Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayatı gözden geçirelim. a) Kuruluştan yıkılışa

Bilgi Dünyası

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

0

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri nelerdir? Bu etkiler üzerine örnekler ve hakkında bilgi. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Yeryüzünde farklı coğrafi özellikler ve bunlara bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları vardır. Ekonomik faaliyetler burada yaşayan insanların yaşam tarzlarının, kültürlerinin temelidir. Sanayi devriminden önce hakim olan ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktı. Çok

Bilgi Dünyası

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

0

Ekonomik Faaliyetler nelerdir, nasıl sınıflandırılır? Ekonomik Faaliyetlerden tarım, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, sanayi hakkında bilgi. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Ekonomik faaliyet hiç bir zaman tek başına alınamaz. insan maddi gereksinimlerini karşılamak için tüketir, tüketmek için ise önce üretmesi gerekir.Tüm bunlarda birbiriyle ilişkili çok çeşitli faaliyetler dizisini oluşturur. Bunları tüketim,üretim ve ticaret olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiler? Nüfusun dağılımını etkileyen coğrafi, beşeri ve ekonomik faktörler ve açıklamaları. TÜRKİYE’DE NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’de nüfus bölgelere göre eşitsiz bir şekilde dağılmıştır. Oldukça değişik faktörlerin eseri olan bu eşitsiz dağılışın nedenleri, iki grupta incelenebilir: 1- Doğal Faktörler a) Yerşekilleri Yeryüzü şekilleri ve yükselti ile nüfus dağılışı arasında, sıkı