Browsing: ekonomisi

Coğrafya İç Anadolu Bölgesi Yer Şekilleri Haritası

İç Anadolu Bölgesi Coğrafi Özellikleri (Yüzey Şekilleri, Ekonomi ve İklim)

0

İç Anadolu Bölgesi nerededir? İç Anadolu Bölgesinin genel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, ekonomisi ile ilgili bilgi. İç Anadolu Bölgesi; Türkiye nin 7 coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 132.000 km2 (Türkiye yüzölçümünün % 16.9’u). Kuzeyden Karadeniz, doğudan Doğu Anadolu, güneyden Akdeniz, batıdan Ege Bölgeleri ile çevrilidir. Kuzeybatıda Marmara Bölgesi ile küçük bir sınırı vardır. Yozgat,

Coğrafya Gaziantep

Gaziantep İli Coğrafi Konumu, Bitki Örtüsü, Yüzey Şekilleri ve Ekonomisi

10

Gaziantep ilinin coğrafi konumu, haritası, iklimi ve yeryüzü şekilleri, toplumsal yapısı ve ekonomisi ile ilgili bilgi. Yüzölçümü: 6.300 km2. İlçeleri: Şahinbey, Şehitkâmil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli. Büyük bölümü Güneydoğu Anadolu’ nun Orta Fırat Bölümü’nde, küçük bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nde kalan il ve bu ilin merkezi kenttir. 36°65-38°10 doğu boylamlarıyla, 36°50-37°60 kuzey enlemleri

Coğrafya Türkiye'de Hayvancılığın Önemi

Türkiye’de Hayvancılığın Önemi

0

Türkiye’de hayvancılığın durumu nasıldır? Hayvancılığın ekonomideki yeri, etkileyen koşullar nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’de Hayvancılığın Önemi Hayvancılığın ekonomik alanda büyük önemi vardır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipekböcekçiliği, arıcılık, balıkçılık hayvancılığın başlıca bölümleridir. Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Türkiye ekonomisinde tarımın çok yer tutması, hayvancılığa da aynca değer kazandırmıştır. Geniş yaylaları ve dağ çayırları ile Türkiye

Coğrafya Japonya

Japonya İle İlgili Bilgiler

0

Japonya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. Japonya İle İlgili Bilgiler ✓ Asya Kıtası’nın doğusunda, dört büyük ada (Honşu, Hokkaido, Kyuşu, Şikoku) ve 3900 küçük ada üzerinde bulunan yay görünümlü bir ülkedir. Japon adaları Güneydoğu Asya’dan Alaska’ya kadar uzanan dağ sıralarının bir bölümüdür. ✓ Ülkenin %71’i dağlıktır.

Bilgi Dünyası

Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Ordu ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Ordu ekonomisi hakkında bilgi. Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri Ordu halkı geçimini başta fındık olmak üzere genellikle tarımla ve tarıma dayalı ticaret ve sanayiden sağlar. 1989 verilerine göre Türkiye fındık üretiminde Ordu ilinin payı yüzde 26’yı bulmaktaydı. Başlıca bitkisel ürünler 1989 rekolteleriyle birlikte fındık, mısır ve patatestir.

Bilgi Dünyası gül

Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Isparta ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Isparta ekonomisi hakkında bilgi. Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri Gül, gülyağı ve halıcılık merkezi olan Isparta’da ekonomik etkinlikler oldukça çeşitlenmiştir. Tarım kesiminin yanı sıra, imalat sanayisi ve ticaret kesimlerinde de belirgin bir canlılık görülür. Halkın başlıca geçim kaynağı olan tarım modern ve pazara dönük bir yapı taşır.

Yazı - Şiir - Makale

Futbol Ekonomisi Hakkında Bilgi

0

Futbol ekonomisi nedir? Futbolun dünya ekonomisindeki yeri nedir? Futbol ekonomisinin önemi, özellikleri, hakkında bilgi. FUTBOL EKONOMİSİ Dünyada futbolun gelişmeye başladığı 1870 ile 1880’li yıllarda birçok insan bu oyunu oynamaktansa izlemeyi tercih ediyordu. Yerel kulüpler artık eğlencenin kaynağı olmuşlardı. Futbolun gelişmesi birçok açıdan önemli sonuçlar doğurdu: □ Öncelikle bölgesel gelişme açısından maçların bir fikstüre göre oynanması,

Bilgi Dünyası

Madenciliğin Türkiye Ekonomisindeki Önemi

0

Madenciliği Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ile ilgili kısa ve genel bilgilerin verildiği yazımız. Madencilik; o kadar önemlidir ki, günümüzde kişi başına tüketilen enerji ve çelik üretimi, kalkınma ölçüsü olarak alınabilmektedir. Türkiye’de yıllık millî gelirin yaklaşık % 3’ü madencilik kesiminden elde edilmektedir. Sanayi kesiminde yaratılan gelirin yaklaşık % 10’u madencilik sektörüne aittir. Ülkemizde faal nüfusun

Bilgi Dünyası

Güney Afrika Cumhuriyeti İle İlgili Bilgiler

0

Güney Afrika’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC): ✓ Afrika Kıtası’nın en güneyinde yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Atlas ve Hint okyanuslarına kıyısı vardır. ✓ En güney ucunda (Kap bölgesinde) Akdeniz iklimi görülür. ✓ Halkı farklı etnik gruplardan oluşmuştur. Afrika’nın en kalabalık ülkelerindendir.

Bilgi Dünyası Rusya

Rusya İle İlgili Bilgiler

0

Rusya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler Rusya Federasyonu ✓ Rusya yüzölçüm bakımından Dünya’nın en geniş ülkesidir. Farklı iklim tiplerine sahiptir. Baltık Denizi’nden, Büyük Okyanus’a kadar uzanır. Kuzeyi ve Sibirya bölgesi oldukça soğuktur ve bu nedenle nüfuslanmamıştır. ✓ Rusya doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir.

Bilgi Dünyası

Nijerya İle İlgili Bilgiler

0

Nijerya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. Nijerya ✓ Güney kıyısı Gine Körfezi’nde yer alan Nijerya, Benin, Nijer, Kamerun ve Çad ile komşu olan bir Orta Afrika ülkesidir. ✓ Nijerya genel olarak kuzey topraklarını içine alan platolar ile güney yarısını kapsayan geniş ovalık alanlardan meydana gelmiştir. ✓

Bilgi Dünyası

Hollanda İle İlgili Bilgiler

0

Hollanda’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler Hollanda ✓ 51 54° Kuzey enlemleri ile 3° – 7° Doğu boylamları arasında yer alan Hollanda güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile sınır komşusudur. ✓ Topraklarının % 40’ı deniz seviyesinin altında olan Hollanda, Avrupa Kıtası’nın en alçak ülkesidir. Güneydoğuda Belçika

Bilgi Dünyası Hindistan

Hindistan İle İlgili Bilgiler

0

Hindistan’ın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. Hindistan ✓ Hint Yarımadası’nda yer alan Hindistan, Dünya’nın yüzölçümü bakımından 7., nüfus bakımından 2. büyük ülkesidir. ✓ 6°-37° Kuzey enlemleri ve 68°-97° Doğu boylamları arasında yer alır. ✓ Hindistan’ın kuzeyinde uzanan Himalaya dağları ülkeyi Orta Asya’dan ayırır. 7000 m ‘yi

Bilgi Dünyası

Çin İle İlgili Bilgiler

0

Çin’in coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. Çin ✓ Asya Kıtası’nın doğusunda yer alan Dünya’nın yüz-ölçüm bakımından en geniş ülkelerinden birisidir. Doğu Çin genel olarak geniş ovalar, lös ile kaplı alanlar ve alçak tepelerle çevrili havzalardan oluşmuştur. Batı Çin ise genel olarak yüksek platolar ve dağların oluşturduğu

Bilgi Dünyası

Almanya İle İlgili Bilgiler

0

Almanya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. Almanya ✓ Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya bugün ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır. 2004 yılında Almanya’da kişi başına düşen milli gelir 26.856 avro olmuştur. ✓ Baltık ve Kuzey denizine kıyısı olan Almanya

Bilgi Dünyası

İngiltere İle İlgili Bilgiler

0

İngiltere’nin coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. İngiltere ✓ İngiltere sanayi devrimini ilk gerçekleştiren ülkedir. Sanayi Devrimi’nin ingiltere’de başlamasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler sosyal, politik ve ekonomik nedenler olarak ele alınabilir. • İngiltere’nin merkezi otoriteye sahip olması, diğer Avrupalı devletlerdeki gibi çeşitli yerel otoritelere bölünmemesi •

Bilgi Dünyası

Guadeloupe Neresidir?

0

Guadeloupe nerededir? Guadeloupe’nin özellikleri, coğrafi konumu, keşfi, tarihçesi, ada halkının geçim kaynakları hakkında bilgi. Guadeloupe; Küçük Antiller’de Rüzgâraltı Takımadalarında Fransız Denizaşarı Toprağıdır. Karaibler Denizi’nin doğusunda Basse-Terre (848 km2), Grande-Terre (590 km2) ve çevresindeki Marre Galante, Les Saintes Desiderade, St. Barthélémy, Saint Martin vb küçük adalardan oluşur. La Grande Soufrière (1.484 m) volkanik kökenli Barre-Tesse Adası’nın

Bilgi Dünyası

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Anadolu’nun orta kısmını kaplayan bölge, Güneydoğu Anadolu hariç, bütün bölgelerle komşudur. Doğu Anadolu’dan sonra 2. büyük bölgemiz olan Iç Anadolu, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 20’sini kaplar. İç Anadolu Bölgesi’nde yerşekilleri, sade bir yapıya sahiptir,

Bilgi Dünyası

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Yurdumuzun, doğudaki topraklarının önemli bir bölümünü içine alan Doğu Anadolu Bölgesi; batıya doğru bir üçgen biçiminde sokulur. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağlarının iç sıralarıyla çevrelenen bölge, güneyde Güneydoğu Toroslar’m dış eteklerine kadar uzanır. Topraklarımızın %

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Bölge, kuzeyde Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinden başlar, güneyde Suriye sınırına kadar devam eder. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 8’ini kaplayan Güneydoğu Anadolu, en küçük ve en az nüfus barındıran bölgemizdir. Bölgenin tipik özelliklerinden biri, yerşekilleri bakımından

Coğrafya Marmara Bölgesinin Bölümleri

Marmara Bölgesi Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri İle İklim ve Ekonomisi

0

Marmara Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Bölge, adını aldığı Marmara denizinin çevresinde yer alır. Trakya kesimi ile Anadolu’daki topraklarını, Marmara deniziyle, boğazlar ayırır. Marmara Bölgesi,Türkiye’nin % 8 kadarım kaplar. Güneydoğu Anadolu’dan sonra, Türkiye’nin 2. küçük bölgesidir. Marmara Bölgesi’nin, yerşekilleri bakımından başlıca özelliği

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Karadeniz Bölgesi, adını aldığı deniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Bu şerit; doğuda Gürcistan sınırından başlar, batıda Adapazarı Ovası’nm doğusuna kadar sokulur. Bölgenin yer şekillerinin ana yapısını, kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları oluşturur. Bu dağlar,

Bilgi Dünyası

İç Moğolistan Nerededir?

0

İç Moğolistan nerededir? İç Moğolistan Özerk bölgesi coğrafi konumu, özellikleri, iklimi, ekonomisi hakkında bilgi. İç Moğolistan;Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeyinde özerk bölgedir. Yüzölçümü 450.000 km2. Doğudan Heylungyang Eyaleti, batıdan Sinkiang Uygur Özerk ve Huhhot bölgeleri, kuzeyden Moğolistan Halk Cumhuriyeti, güneyden Ningisia Hui Özerk Bölgesi ve Şansi Eyaleti ile çevrilidir. Bozkır bitkileriyle kaplı yüksek bir yayla görünümündeki

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nerededir? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, ekonomisi ile ilgili bilgi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Türkiye topraklarını oluşturan yedi coğrafya bölgesinin en küçüğüdür. Yüzölçümü 57.335 km2dir. Kuzeyden, doğudan Doğu Anadolu Bölgesi; güneyden Suriye, Irak; batıdan Akdeniz Bölgesi ile çevrilidir. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak illerinin yer

Bilgi Dünyası

Trabzon İlinin İklimi ve Bitki Örtüsü – Ekonomisi

0

Trabzon ilinin iklimi nasıldır? Tokat ilinin bitki örtüsü ve özellikleri, yetiştirilen ürünler, ekonomisi ile ilgili bilgi. İKLİMİ:Trabzon ilinde, Kıyılar, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır; burada kışlar ılıman, yazlar serin geçerken tüm mevsimler yağışlıdır. İç kesimlere girildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık düşer, iklim sertleşir, yağışlar artar. Yıllık ortalama sıcaklık 14.6°C, en soğuk ay şubat, en sıcak

Bilgi Dünyası

Marshall Adaları – Ülkeler Rehberi

0

Marshall Adaları ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Marshall Adaları ile ilgili bilgi. Marshall Adaları: Yüzölçümü: 181.48 km2. Başkenti: Manjuro (17.650/1988). Dil: Marshall dili, İngilizce (ikisi de resmi). Din: Hristiyanlık (Protestan % 90, Katolik % 8.5). Para birimi: 1 ABD doları = 100 cent. Başlıca kentleri: Dalap-Uliga-Darrit (14.649), Ebeye

Bilgi Dünyası

Eritre – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Eritre – Eritre ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Eritre ile ilgili bilgi. ERİTRE: Yüzölçümü: 121.144 km2. Başkenti: Asmara. Dil: Tigrinya (resmi), Arapça, İtalyanca, İngilizce. Ülkenin resmi dili, en kalabalık etnik grup olan Hristiyan Tigrinlerin konuştuğu Tigrinyadır. Onun yanı sıra Sudan sının yakınlarında ve kıyıda yaşayanlar Arapça ve

Bilgi Dünyası

Slovenya – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Slovenya – Slovenya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Slovenya ile ilgili bilgi. Yüzölçümü: 20.255 km2. Başkenti: Ljubljana. Dil: Slovence. Din: Hıristiyan (Katolik % 70.8, Ortodoks % 2.4, Protestan % 1), Müslüman (% 1.5). Başlıca kentleri: Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo Mesto. Güneydoğu Avrupa’da, Balkanların kuzeyinde bir

Bilgi Dünyası

Slovakya – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Slovakya – Slovakya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Slovakya ile ilgili bilgi. Yüzölçümü: 49.036 km2. Başkenti: Bratislava. Dil: Slovakça. Ülkenin resmi dili olan Slovakça, komşusu Çekçe gibi Hint-Avrupa dil ailesinin Batı Slav grubuna bağlı bir dildir. Çeşitli lehçelere ayrılan Slovakça Latin alfabesiyle yazılır. 19. yüzyılın ortalarına

Bilgi Dünyası Atlas Okyanusu

Atlas Okyanusu Hakkında Bilgi

0

Atlas Okyanusu nerededir? Atlas Okyanusunun özellikleri, derinliği, haritası, oluşumu, akıntıları, iklimi, ekonomik önemi. Atlas Okyanusu ile ilgili bilgi. Atlas Okyanusu Hakkında Bilgi Atlas Okyanusu; Dünyanın ikinci büyük okyanusudur (bir adı da Atlantik). Batı yarıkürede; Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları arasında uzanır. Bağlı denizlerle birlikte yüzölçümü 106 milyon km^2, su hacmi 355 milyon km^3, bağlantılı denizler