Browsing: elde edilişi

Bilgi Dünyası İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası

Havagazı Nedir? Havagazı Nasıl Elde Edilir?

0

Havagazı nedir? Havagazı nasıl oluşur, kullanım alanları, nasıl elde edilir, hakkında bilgi. Havagazı içeriği hangi elementlerden oluşur?   Havagazı Nedir? Havagazı;Maden kömüründen çıkarılan bir gazdır, yakılarak ışık, ısı sağlanır, yemek pişirmede, ısınmada, aydınlatmada kullanılır. Havagazı yalın bir gaz değildir, bileşik bir gazdır. Bileşimi, ortalama olarak, şöyledir: % 48 hidrojen % 34 metan % 8 karbon

Kimya civa zehirlenmesi

Civanın Özellikleri Hakkında Bilgiler

0

Cıva nasıl bir elementtir? Cıva nasıl elde edilir cıvanın özellikleri nelerdir ve cıvanın zehirli olması ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Normal sıcaklıkta sıvı halinde bulunan gümüş renginde bir madendir. Simyacılar bütün madenlerin ısıtılınca eridiklerini göz önünde bulundurarak hepsinin bileşiminde cıva bulunduğunu sanmışlar, bu özelliğinden ötürü cıvayı iyi incelemişlerdi. Simgesi: Hg. Atom numarası:

Kimya anilin

Anilin Nedir? Anilin Özellikleri Nelerdir?

0

Anilin nedir? Anilin kimyasal formülü, kullanım alanları, özellikleri, elde edilmesi, türevleri hakkında bilgi. Anilin; taşkömürü katranı bileşiği; benzeamin; anilin yağı, fenilamin; aminobenzen; aminofen de denir. Kimyasal formülü . Molekül ağırlığı: 93.12, erime noktası: -60°C, kaynama noktası: 184-186°C, özgül ağırlığı: 1.022, tutuşma sıcaklığı: 70-76°C. İlk kez 1826’da Unverdorben, indigonu kireçle kuru kuruya damıtarak elde etti, 1834’te

Bilgi Dünyası

Nitrobenzen Nedir? Özellikleri

0

Nitrobenzen nedir, özellikleri nelerdir? Nitrobenzen yapısı, formülü, kullanım alanları, elde edilmesi hakkında bilgi. Nitrobenzen Nitrobenzen; aromatik nitro bileşiklerinin en basit üyesidir. Acıbadem kokusunda, açık sarı renkli, yağlı görünümlü ve çok zehirli bir sıvıdır. Başta anilin ve benzidin olmak üzere çeşitli bileşiklerin üretiminde ve parfümeri sanayisinde kullanılır. Nitrobenzeni ilk olarak 1834’te Alman kimyacı Eilhardt Mitscherlich benzen

Sağlık Bilgileri

Kinin Nedir? Kinin Ne İşe Yarar?

0

Kinin nedir? Kinin nasıl ve nereden elde edilir ve kinin ne işe yarar? Kınakına ağacının kabuğundan elde edilen kinin hakkında bilgiler. Kınakına ağacının kabuğundan çıkarılan bîr ilâçtır. Çok eskiden beri bilinen bu ilâç, hekimliğin tedavi alanında yıllarca baş köşeyi tutmuş, çeşitli hastalıklara karşı şifa olarak kullanılmıştır. Kininin birçok çeşitleri vardır. Başlıcaları sülfat, klorhidrat, bromhidrat, valarianat

Bilgi Dünyası

Panzehir Nedir?

0

Panzehir nedir ne işe yarar? Panzehirler nasıl elde edilir? Panzehir ile ilgili olarak kısaca bilgilerin paylaşıldığı yazımız. Zehirlenmelere karşı kullanılan ilaçlara, genel olarak, «panzehir» denir. Bunlar, zehirin cinsine göre, ayrı ayrı özellikleri olan ilaçlar, çeşitli maddelerdir. Panzehirler, vücuda girdikten sonra, zehirin vapısını bozarak, onun etkisini önleyen maddelerdir. Bunun için, bir zehirlenme olayında, bunun neden ileri

Bilgi Dünyası

Yün Nedir? Nasıl Elde Edilir?

0

Yün nedir? Yün ne işe yarar ve nasıl elde edilir? Yün hakkında bilgi. Yün; koyun, keçi, lama ve bazı başka hayvanlardan elde edilir. Yumuşaktır ve kire karşı dayanıklıdır, statiktir ve kolay yırtılmaz. Yün hem soğuğa hem de sıcağa karşı koruma sağlar. Biz yünü dayanıklı ve uzun süre kullanılabilecek halılar, kilimler; ceket, kazak ve eldiven gibi

Bilgi Dünyası

Asit Nedir? Nasıl Elde Edilir?

0

Asit ne demektir? Asitlerin özellikleri ve elde edilişi ile ilgili kısaca bilgi. Kimyada turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getiren hidrojenli bileşiklere «asit» denir Eskiden asitlerin özellikleri olarak ekşi lezzette olmaları, suda çok erimeleri, sodyum hidroksit (NaOH), potasyum hidroksit (KOH) gibi alkali özellik gösteren maddelerle muamele

Bilgi Dünyası

Kauçuk Nedir? Nasıl Elde Edilir?

0

Kauçuk nasıl bir malzemedir? Kauçuğun özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? Kauçuk nasıl elde edilir, hakkında bilgi. Kauçuk; Amerika, Asya ve Afrikada yetişen bazı ağaçlardan, özellikle kauçuk ağacından elde edilen dayanıklı, esnek bir maddedir. Çağımızdan yüzlerce yıl önce, Brezilya’daki Amazon bölgesinde yaşayanlar, kabuğu baltayla kesilince içinden beyaz, yapışkan bir sıvı damlayan bir ağaç bulmuşlardı. Yerliler, gözyaşına benzettikleri

Bilgi Dünyası

Çimento Nasıl Elde Edilir? Üretim Aşamaları

0

Çimento nedir, ne işe yarar? Çimento nasıl üretilir, yapılır? Çimento çeşitleri nelerdir, çimentonun üretimi aşamaları hakkında bilgi. Çimento;Havada olduğu kadar su altında da sertleşen, ince toz halinde bir inşaat malzemesidir. Kireç taşı ve kil gibi ilkel maddelerden yapılır. 1796’da Parker adında bir İngiliz çimento yapmayı başarmışsa da birçokları çimentonun ilk defa 1824’te Aspdin adında başka

Bilgi Dünyası

Deri Nasıl Elde Edilir? Deri Çeşitleri Nelerdir?

0

Deri nasıl elde edilir? Deri eşya yapımında kullanılan hayvan derileri hangileridir? Deri çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi. Deri Nasıl Yapılır? Dericilikte çeşitli hayvanların derilerinden faydalanılır. Kesim hayvanlarının, kuşların, kertenkele, timsah, yılan gibi sürüngenlerin, hattâ bazı balıkların derileri çeşitli usullerle temizlenip işlenerek faydalanılabilecek hale getirilir. Günlük hayatta karşılaştığımız deri çeşitleri en çok sığır, at, keçi, koyun

Bilgi Dünyası

Eter Nedir?

0

Eter nedir? Eter’in elde edilişi ve eterin özellikleri hakkında bilgi. Asitlerin alkollerle birleşmesinden meydana gelen sıvılara eter denir. Alkollerin OH’a bağlı kısımlarına alkil denir. Alkoller bir defa alkillendirilmiş sudur. Eter ise, iki defa alkillendirilmiş sudur. Her iki alkili de aynı cinsten olan simetrik eterler, iki molekül alkolden bir molekül su ayırmakla elde edilir. Dolayısı ile

Bilgi Dünyası Asetik Asit

Asetik Asit (Asetat) Nedir, Nasıl Elde Edilir?

0

Asetik Asit nedir? Asetik Asitin özellikleri, elde edilmesi, kullanım alanları. Asetik Asit ile ilgili bilgi. Asetik Asit (Asetat) Nedir, Nasıl Elde Edilir? Asetik Asit; Batıcı kokulu bir sıvıdır. Kimyasal formülü: CH3COOH. Molekül ağırlığı: 60.05, erime noktası: 16.7°C, kaynama noktası: 118 C, özgülağırlığı: 1.266 (katı), 1.053 (sıvı). Zayıf asit özelliği gösterir. Su, alkol, gliserin, eter ve

Bilgi Dünyası

Çayın Özellikleri – Çay Nasıl Elde Edilir?

3

Çay nedir? Nasıl Bir bitkidir? Çayın yetiştirilmesi, çayın soframıza gelinceye kadar geçtiği aşamalar, çayın elde edilişi hakkında bilgi. Çay, kurutulmuş yaprakları haşlanarak suyu içilen bir ağaççıktır. Anavatanı Çindir. Sulak yağmurlu iklimlerde yetişir. Çay bitkisi yüksekliği 2 metre olan bir ağaççık şeklindedir. Fakat sık sık tepeden budanarak fazla büyütülmez, bütün kuvvetlerinin yapraklarına gitmesi sağlanır. Çayın kaynatıp