Browsing: Elektrik

Fizik faraday kafesi

Bir İletken Üzerinde ve İçinde Yük Dağılımı Konu Anlatımı

0

Bir iletken üzerinde ve içinde yük dağılımı nasıl olur? Sivri uçlarda elektrik dağılımı, iletimi hakkında bilgi. Bir İletken Üzerinde ve İçinde Yük Dağılımı Yüklü bir iletkene bir an dokundurulup çekilen yüksüz K küreciği, yüksüz elektroskoba dokundurulursa, yapraklar açılır. Yaprakların açıklığının ölçüsü, yaprakların uç kısmına bölmelenmiş bir kadran konarak gözlenebilir. Bölmeli kadranı olan böyle elektroskoba ELEKTROMETRE

Bilim ve Teknoloji

Elektrik Çevreye Nasıl Zarar Verir?

0

Elektrik ve elektrik üretimi çevreye ne gibi zararlar verir? Elektriğin çevre üzerindeki etkileri nelerdir, hakkında bilgi. Elektrik Çevreye Nasıl Zarar Verir? İnsanların ihtiyaçları için elektriğin kullanılması birçok kolaylık sağlar, ancak çevreye de zarar verebilir ve insanlarda sağlık sorunlarını artırabilir. Değişen Etkiler Güç şirketleri elektrik üretmek için çeşitli işlemler yaparlar ve tüm bu işlemler çevreyi farklı

Bilgi Dünyası Elektrik

Elektrik Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

0

Elektrik enerjisinin kullanım alanları nelerdir? Elektrik enerjisinin kullanım miktarının dağılımı hakkında bilgi. Elektrik Enerjisi Nerelerde Kullanılır? Evsel elektrik kullanımı, gelişmiş ülkelerin çoğunda toplam elektrik tüketiminin yaklaşık üçte birini oluşturur. Avrupa Birliğinden gelen verileri kullanarak, elektrik talebinin farklı sektörler arasında nasıl bölüneceğine dair bir örnek verebiliriz. Sektöre Göre Elektrik Kullanımı Avrupa Birliği’ni oluşturan yirmi yedi ülke

Bilgi Dünyası Elektrik

Tarih Boyunca Ünlü Elektrik Deneyleri

0

Elektriğin gelişmesi. Tarih boyunca elektrik ile ilgili olarak yapılan ünlü deney ve çalışmalardan bir kaç örneğin yer aldığı sayfamız. İnsanlar çok eski çağlardan beri elektrik olayları ie karşılaşmışlardır, ilk olarak Milât’tan 600 yıl önce Eski Yunan bilginlerinden Milâslı Thales kehribar gibi bazı cisimlerin kumaşlara sürtülünce değişik özellikler gösterdiklerini, hafif cisimleri çektiklerini keşfetmişti. Aradan çok uzun

Bilgi Dünyası

Paralel Bağlı Dirençler

0

Paralel bağlı direnç nedir, nasıl hesaplanır? Paralel bağlı dirençlerin özellikleri, hesaplanması, konu anlatımı. Paralel Bağlı Dirençler Eğer birkaç elektrik lambası, her lambadan geçen elektronlar ayrı bir yoldan akacak şekilde bir bataryaya bağlanmışsa buna paralel bağlı direnç denir. Elektrik akımı elektronların, yani atomların en dış kısımlarını meydana getiren ufak taneciklerin taşıdığı elektriğin akmasıdır. Paylarına düşenden daha

Bilgi Dünyası

Bir Devredeki Akım Nasıl Ölçülür?

0

Bir devredeki elektrik akımı nasıl ölçülür, yönü nasıl anlaşılır? Devredeki akımın özellikleri, direnç, gerilim, akım şiddeti hakkında bilgi. Bir Devredeki Akım Nasıl Ölçülür? Elektrik akımı, normal olarak atomların en dış kısımlarını meydana getiren ve elektro adı verilen küçük parçacıkların taşıdığı elektriğin akışıdır, Payına düşen sayıdan daha az elektronu bulunan bir atom başka atomlardan elektronları çeker,

Bilgi Dünyası

Elektrik Alanı Konu Anlatımı

0

Elektrik alanı nedir? Elektrik alan şiddeti, elektrik alanı formülleri, grafiklerle ve şekillerle konu anlatımı. ELEKTRİK ALANI Yüklü bir cismin çevresindeki diğer yüklere itme veya çekme kuvveti uygulayabildiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektrik Alan Şiddeti : Bir q yükünden d kadar uzaklıkta A noktasındaki elektrik alan şiddeti, A noktasındaki +1C luk yüke etkiyen elektriksel

Bilgi Dünyası

Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan

0

Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan hesaplanması, özellikleri, konu anlatımı, hakkında bilgi. Elektrik Alanın Oluşturduğu Manyetik Alan Şekildeki y-z düzlemine paralel ve yönü pozitif y yönünde olan elektriksel alanın y-z düzlemine paralel sınır yüzeyi hızıyla pozitif x yönünde çekilmektedir. Bu durumda x-z düzleminde bulunan halkada elektrik akı artışı gerçekleşecek ve akı artışıda; olur. x-z düzlemindeki halkada

Bilgi Dünyası

Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan

0

Manyetik alanın oluşturduğu elektrik alan, elektriksel dolanım nasıldır, konu anlatımı, hakkında bilgi. Manyetik Alanın Oluşturduğu Elektrik Alan Şekilde B manyetik alanı z ekseni doğrultusunda ve yönü bize doğru, sınır yüzeyi ise y-z düzlemine paralel ve pozitif x yönünde hareket etmektedir. Bu durumda halka içinde geçen akı zamanla artar. Δt süresinde halkadaki akı artışı ΔΦdir. Elektrik

Bilgi Dünyası

Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım

0

Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım nasıl olur, konu anlatımı. Değişen Manyetik Alanların Çevresinde Oluşan Elektrik Alanlar ve Elektriksel Dolanım Elektromagnetik dalga teorisini anlamak için gerekli kavramlardan biriside elektriksel dolanımdır. Elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan çizgileri bir yerde başlayıp bir yerde bitmeyen, daima akımları çevreleyen kapalı çizgilerdir. Oysa (+) ve (-)

Bilgi Dünyası Yüklü Parçacıkların İvme ve Hızları

Yüklü Parçacıklara Elektrik Alanda Etki Eden Kuvvet

0

Yüklü parçacıklara elektrik alanda etki eden kuvvet nasıldır, parçacıkların hareketi ne yöndedir, hakkında bilgi. YÜKLÜ PARÇACIKLARA ELEKTRİK ALANDA ETKİ EDEN KUVVET Bir noktadaki elektrik alan, o noktada bulunan pozitif birim yüke etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Elektrik alan şiddetinin E olduğu bir noktada, q yüküne etkiyen kuvvet Yüklü parçacıkları harekete geçirmek için onlara kuvvet uygulamak

Bilgi Dünyası

Elektrik Nedir? Elektrik Nasıl Oluşur?

0

İçerisinde yaşadığımız çağda elektriğin girmediği elektrik ile çalışmayan bir alet bulmak zordur. İşte elektrik nedir, nasıl oluşur ve elektrik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Çağımızda elektrikle çalışan araçların ne kadar yaygın olduğunu hepimiz biliriz. Çevremizde nereye baksak elektrikli bir araç görürüz. Elektrik ampulüyle evlerimizi, sokaklarımızı, arabalarımızı, gemilerimizi aydınlatırız; radyo, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi,

Bilgi Dünyası

Elektrik Akımı Nedir? – Hakkında Bilgi

0

Elektrik akımı nedir? Elektrik akımı nasıl oluşur, yönü nasıldır? Ampermetre, voltmetre nedir, hakkında bilgi. ELEKTRİK AKIMI NEDİR? Odamızdaki elektrik düğmesine bastığımızda bir anda ampul ışık vermeye başlar. Radyomuzun fişini prize taktığımızda saliseler içerisinde radyo çalışır. Bu örnekleri artırabiliriz. Peki bütün bu aletlerin içinde neler olur da çalışmaya başlarlar? , Cisimlerin yük alışverişi ile elektriklenirler. Eğer

Bilgi Dünyası

Amper Nedir? (Kısaca)

0

Elektrik bilimi içerisinde yer alan bir kavram olan ve birim olan Amper ile ilgili genel bilgiler. Amper, elektrik akımının şiddetini ölçmede kullanılan birimdir. Bunu ilk bulan Fransız bilgini Andre Marie Ampere‘den ötürü bu ad verilmiştir. Amper aygıtı Akımların birbirleri üzerindeki etkisini gösteren alettir. Ampermetre — Elektrik akımının şiddetini doğrudan doğruya ölçmeye yarayan ölçü aletidir. Birçok

İlginç Bilgiler

Bulutlar Neden Elektriklenir? Yıldırım Neden Olur?

0

Yıldırım neden ve nasıl oluşur? Bulutların elektriklenmesinin sebebi nedir? Her iki sorunun kısa cevabının yer aldığı bilgi yazımız YILDIRIM NEDEN OLUR? Katı bir cisim elektriklendiği zaman, sadece dış yüzü elektrikle yüklenmiş olur. Bir fırtına bulutu ise, elektriklenince her zerresi elektrikle yüklenir. Bu bakımdan bulutların elektrik taşıma gücü çok yüksektir. Böyle bir bulut, eksi (negatif) elektrikle

Bilgi Dünyası

Statik Elektrik Özellikleri

0

Statik elektrik konusunun, elektrik dağılımı, iletimi, statik elektrik özellikleri özet konu anlatımı, madde madde özellikler. Statik Elektrik Özellikleri ► Üzerinde (e–) sayısı (p+) sayısına eşit olan cisim yüksüz (nötr)’dür: (0) yüklüdür. ► Üzerinde (e–) sayısı > (p+) sayısı olan cisim (-) yüklüdür. ► Üzerinde (e–) < (p–) sayısı olan cisim (+) yüklüdür. ► İpek parçasına

Bilgi Dünyası

Hall Olayı Nedir?

0

Hall Olayı nedir? Hall olayı nasıl meydana gelir? Hall olayı hakkında bilgi. HALL OLAYI; 1879 yılında Amerikalı fizikçi Hail, gerçekleştirdiği deneyle, iletken ve yarı iletkenlerde akım taşıyıcılarının elektronlar olduğunu göstermiştir. Yukardaki şekilde görüdüğü gibi içinden i akımı geçen bir metal levha, akıma dik ve sayfa düzlemine dik bir magnetik alan içinde iken levhadaki pozitif ve

Bilgi Dünyası

Statik Elektrik Nasıl Oluşur? Cisimlerin Statik Elektrik İle Yüklenmesi

0

Statik (durgun) elektrik nasıl meydana gelir? Cisimler hangi yollarla statik elektrik ile yüklenebilirler? Sürtünme, dokunma ve indüksiyon ile elektriklenme hakkında bilgi. Statik Elektrik Nasıl Oluşur? Cisimlerin Statik Elektrik İle Yüklenmesi a- SÜRTME İLE ELEKTRİKLEME Cisimleri bu yolla elektriklemeyi çok kolay başarabiliriz. Yün, sentetik bazı giysilerimizi giyip çıkarırken çıtırtılar işitir, karanlık bir odada ise kıvılcımlar da

Bilgi Dünyası

Elektrik Yükü Hakkında Bilgi

0

Elektrik yükü nedir? Elektrik yük birimi nedir? Elektriklenmiş ve nötr cisimlerin özellikleri, elektrik yükü hakkında bilgi. ELEKTRİK YÜKÜ: Elektriğin tanınması için yapılan ilk deneylerden biri olarak günümüze iletilen şudur. İki cam çubuğun ipek parçasına sürtülen A ve B uçları birbirini İTER. İki ebonit çubuğun kürk parçasına sürtülen C ve D uçları arasında da İTME kuvveti

Bilgi Dünyası

Elektriğin Tarihçesi

0

Elektrik ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Elektriğin bulunuşu, tarihçesi, tarihi gelişimi hakkında bilgi. Elektriğin Tarihçesi; İÖ 600 yıllarında Miletoslu filozof Thales, kumaşa sürtüldüğünde kehribarın hafif cisimleri, saman ve tahta parçalarını çekme gücünde olduğunu gördü Statik elektrik böylece ilk kez gözlenmiş oldu. İngiliz fizikçisi William Glibert (1540-1608) aynı deneyleri yineleyerek statik elektriği belirtmek için

Bilgi Dünyası

Elektrik Hakkında Bilgi

0

Elektrik nedir, ne işe yarar? Elektrik nerelerde kullanılır, özellikleri nelerdir? Elektrik hakkında bilgi. Elektrik; maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türüdür. Elektrik yükü ya da elektrik miktarı maddenin temel özelliklerinden biridir. Pozitif (+) ve negatif (-) olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır. Atomun yapısında elektrik bulunduğu için doğada var olan

Bilgi Dünyası

Kimyasal Yolla Elektrik Elde Etme

0

Kimyasal yolla elektrik nasıl elde edilir? Basit elektrik pili, kuru pil ve akümülatörlerin yapısı hakkında bilgi. Elektrik Akımı Nedir? Elektrik akımı elektron denilen küçük taneciklerin taşıdığı elektriğin akışıdır. Her elektron aynı miktarda negatif yüke ya da elektrik «paket» ine sahiptir. Normal olarak elektronlar atomların dış kısımlarını meydana getirir. Bakır gibi iyi bir iletkende elektronların bazıları

Sağlık Bilgileri

Elektrik Çarpması Sonucu Ne Yapılmalı? İlk Yardım Bilgileri

0

Elektrik çarpması durumunda neler yapılmalıdır? İlk yardım ve müdahale nasıl olmalıdır? Elektrik çarpmasından korunmak için önlemler. Vücudun elektrik akımıyla karşılaşmasına genellikle elektrik çarpması nilir ve bu tehlikeli bir kazadır. Alçak ya da yüksek voltaj kaynağından veya yıldırımdan gelen elektrik akımı insan vücudundan geçtiğinde giriş ve kış noktalarında yaralar meydana getirebilir. Elektrik akımı kalp kasının titremesine