Browsing: elementler

Kimya İridyum Elementi

İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

İridyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İridyum elementi ile ilgili bilgi. İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri İridyum periyodik cetvelin VIII. grubunda kobalt dizisinde yer alır. 1804’de Tennant tarafından bulundu. Platini sertleştirmek için platin alaşımlarının yapımında kimyasal etkilere dayanıklı krozelerin yapımında, osmiyum alaşımları, aşınmaya karşı dayanıklılığı nedeniyle dolmakalem uçlarının yapımında kullanılır.

Kimya Plütonyum

Plütonyum Nedir? Plütonyum Elementinin Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri

2

Plütonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Plütonyum elementi ile ilgili bilgi. Plütonyum; Periyodik çizelgenin III B grubundaki aktinitler dizisinde yer alır. Uranyum ötesi bir elementtir. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta taneciği fırlatmasıyla oluşur, çok radyoaktif bir element olduğu için doğada bulunmaz. 238 numaralı izotopu, 1940’ta ABD’li Seaborg tarafından uranyumun detöronlarla bombardımanından

Kimya Potasyum Nitrat

Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi. Potasyum Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır: 1- Karnalit () 2- Potasyum klorür ve

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Elemet serisi: Alkali Metal

Biyoloji Canlılar - Hayvanlar

Canlılarda Bulunan Temel Elementler

0

Canlıların vücudunda bulunan elementler nelerdir ve görevleri nedir? Vücudumuzu oluşturan temel elementler hakkında bilgi. Canlılarda Bulunan Temel Elementler Evrendeki tüm maddeler bir dizi kimyasal elementten oluşur. Bu kimyasal yapı taşları da Dünya üzerindeki tüm canlı organizmalar için temel oluşturur. Canlı organizmalar bir dizi farklı element içermekle birlikte, bazı elementler canlı organizmalarda daha bol miktarda bulunurlar.

Kimya Nobelyum Atom Yapısı

Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri

0

Nobelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nobelyum elementi ile ilgili bilgi. Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri Nobelyum 1957 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından keşfedilmiştir. İsmi Alfred Nobel‘den gelir. Radyoaktiftir, yapay bir elementtir. Sembolü: No Atom Numarası: 102 Atom Ağırlığı: 259 Elemet serisi: Aktinit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Bilinmiyor PERİYODİK TABLO

Kimya Brom

Brom Hakkında Bilgi

0

Brom nedir? Bromun simgesi, kaynama ve ergime noktaları. Brom nerelerde kullanılır? Brom elementi hakkında bilgi. Brom Hakkında Bilgi BROM Simgesi: Br Atom Numarası:35 Atom Ağırlığı: 79,904 g/mol Kaynama Noktası: 58.8 C Ergime Noktası: -7.3 C Brom koyu kırmızı renkte kötü bir kokusu olan, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir halojendir. Tabiatta sodyum, potasyum, magnezyum bromürleri

Kimya Radon Atom Modeli

Radon Nedir? Radon Elementinin Özellikleri

0

Radon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radon elementi ile ilgili bilgi. Radon, periyodik cetvelin 8A grubunda, soy gazlar arasında yer alır. Radyumun radyoaktif bozulmasıyla oluşur. Renksiz, kokusuz, tatsız ağır bir gazdır. 226Ra → 222Rn + 4He Sembolü: Rn Atom Numarası: 86 Atom Ağırlığı: 222 Elemet serisi: Asal Gaz Periyodik Cetveldeki Yeri: Maddenin

Kimya İngilizce Elementlerin Karşılıkları

İngilizce Elementlerin Karşılıkları

0

Kimyasal elementlerin İngilizce karşılıkları. Periyodik tabloda yer alan elementlerin tamamının İngilizce karşılıkları ile sembol ve atom ağırlıkları İngilizce Elementlerin Karşılıkları Atom Numarası Element İsmi İngilizcesi Sembolü Atom Ağırlığı 1 Hidrojen Hydrogen H 1,0079 2 Helyum Helium He 4,0026 3 Lityum Lithium Li 6,941 4 Berilyum Beryllium Be 9,0122 5 Bor Boron B 10,811 6 Karbon

Kimya Prometyum

Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri

0

Prometyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Prometyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan radyoaktif bir elementtir, Doğada bulunmaz. Sembolü: Pm Atom Numarası: 61 Atom Ağırlığı: 145 Elemet serisi: Lantanit Periyodik Cetveldeki Yeri: 3A Maddenin Hali: Katı Görünümü: Metalik PERİYODİK TABLO Prometyumun Tarihçesi: 1902’de Branner, neodimyumla samaryum

Kimya protaktinyum

Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri

0

Protaktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Protaktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik Cetvelin 3A Grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 4 yada 5 değerliktedir. 13 iztopu bilinen elementin Pa-234 m, U-238’in bozunma serisinde kısa ömürlü bir üye olarak bulundu. Sembolü: Pa Atom Numarası: 91 Atom Ağırlığı: 231 Elemet serisi: Aktinit

Bilgi Dünyası

Evren Neyden Oluşur?

0

Evrenimiz neyden oluşmuştur? Evrende bulunan elementler, maddeler ve enerji nedir, özellikleri ve miktarları nedir, hakkında bilgi. Evren Neyden Oluşur? Evrenin element bileşimi, yıldızlardan, yıldızlararası bulutlardan, kuasarlardan ve diğer nesnelerden yayılan ve emilen ışığı analiz ederek hesaplanır. Hubble teleskobu, galaksilerin ve gazların kompozisyonları hakkındaki anlayışımızı büyük ölçüde genişletti. Evrenin yaklaşık% 75’inin, etrafımızdaki günlük dünyayı oluşturan atomlardan

Kimya

Element Grupları ve Özellikleri

0

Element grupları nelerdir, hangi element hangi grupta bulunur? Element gruplarının özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Element Grupları ve Özellikleri Bir element grubu üyeleri arasında öyle ilişkiler vardır ki, onların niçin bir grupta toplandığını kolayca anlayabiliriz. Evrendeki 92 temel madde – elementler – sekiz gruba ve ayrıca ikinci derecede akrabalıklarla kurulan üç kümeye ayrılır. Her element grubunda

Bilgi Dünyası periyodik tablo

Elementlerin İngilizce İsimleri

0

Periyodik tabloda yer alan elementlerin İngilizce isimleri, formülleri ve yazılışları. Elementlerin İngilizceleri tam liste. Elementlerin İngilizce İsimleri A E L P T Actinium (Ac) Einsteinium (Es) Lanthanum (La) Palladium (Pd) Tantalum (Ta) Aluminum (Al) Erbium (Er) Lawrencium (Lr) Phosphorus (P) Technetium (Tc) Americium (Am) Europium (Eu) Lead (Pb) Platinum (Pt) Tellurium (Te) Antimony (Sb) Lithium (Li)

Bilgi Dünyası sodyum

Sodyum Bileşikleri ve Özellikleri

0

Sodyum elementinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluşturduğu bileşikler, kullanım alanları hakkında bilgi. SODYUM Atom numarası Z = 11, atom ağırlığı M = 22,9898 ve simgesi Na olan elementtir. Sodyum sözcüğü “sud suyu” anlamına gelen ingilizce soda ‘dan kaynaklanır. Söz konusu elemente bu ad, metali 1807’de yalıtan İngiliz kimyacısı Sir Humphry Davy (1778-1829) tarafından verilmiştir. Sodyum,

Bilgi Dünyası elementler

Elementlerin isimlendirilmesi ve Sembolleri

2

Elementler nasıl isimlendirilir ve sembolleri nasıldır? Element isimleri nasıl belirlenmiştir, hakkında bilgi. ELEMENTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE SEMBOLLERİ Elementlerin isimleri belirlenirken özelliklerine uygun isimler konulmaya dikkat edilmiştir. Oksijen elementine “asit yapan” anlamına gelen “oxygenium” hidrojen elementine “su üreten” anlamına gelen “hydrogenes” adı verilmiştir. Bazı elementlere bilime katkıda bulunmuş Albert Einstein ve Marie Curie gibi bilim insanlarının adları

Bilgi Dünyası elementler

Elementlerin Kullanım Alanları

0

Günlük hayatımızda hangi elementleri, ne için kullanıyoruz? Çok sık duyduğumuz bilinen elementlerin kullanım alanları ve özellikleri. GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA ELEMENTLER VE KULLANIM ALANLARI Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır. Giydiğimiz kıyafetler, yediğimiz yemekler ve kullandığımız eşyalar hepsinin yapısında elementler bulunmaktadır. Krom; peynir, yer fıstığı gibi yiyeceklerde bulunur. Aynı zamanda zırhlı araç yapımında kullanılır. Altın

Bilgi Dünyası

Bakır Nedir? Bakır Elementinin Özellikleri

11

Bakır elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bakır elementi ile ilgili bilgi. Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen bir metaldir. Bakır madenciliği 5.000 yıldır yapılmaktadır. Tarihsel önemi yanında günümüzde demir

Bilgi Dünyası

Periyodik Tablonun Özellikleri (8. Sınıf)

0

Periyodik Cetvel (Tablo)nun özellikleri nelerdir? İlk 20 element ve sembolleri, grup ve periyotlar, elektron dizilişleri hakkında bilgi. Periyodik Tablonun Özellikleri; Periyodik tabloda temel amaç elementleri benzer özelliklere göre sınıflandırmaktır. Periyodik tablodaki yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlar grup olarak adlandırılır. Soldan sağa doğru olan yatay satırlar ise periyot olarak adlandırılır. ****Periyodik tabloda 7 periyot ve

Bilgi Dünyası

Ametaller Nelerdir ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Ametaller nelerdir, Ametal tanımı nasıldır. Ametallerin özellikleri ve Ametal olan elementlerin oda sıcaklığındaki durumlarına göre listesi Ametaller, periyodik çizelgenin III A, IV A, V A, VII A ve O gruplarında bulunan ve metal özelliği göstermeyen element. Periyodik çizelgede, düşey gruplarda aşağıya doğru inildikçe metal özelliği artar. Örneğin, IIIA grubunun birinci elementi olan bor, ametaldir; ondan

Bilgi Dünyası

Ununpentiyum Nedir? Ununpentiyum Elementi Özellikleri?

0

Ununpentiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Ununpentiyum elementi ile ilgili bilgi. Ununpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslarası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar

Bilgi Dünyası

Kurşun Nedir? Kurşun Elementinin Özellikleri

8

Kurşun elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kurşun elementi ile ilgili bilgi. Kurşun; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. Mavimsi beyaz renkte yumuşak bir elementtir. Dövülerek kolayca şekil alabilir. Kurşun bilinen en eski madenlerden biridir. Mezopotamya, İran ve Mısır’da yapılan kazılarda İÖ 6.-7. binyıla tarihlenen kurşundan yapılmış çeşitli eşyalar bulundu.

Bilgi Dünyası

Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri

0

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir. Sembolü: La Atom Numarası: 57 Atom Ağırlığı: 138,9055 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü:

Bilgi Dünyası

Platin Nedir? Platin Elementinin Özellikleri

0

Platin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Platin elementi ile ilgili bilgi. Platin; periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Altın ve elmas ile birlikte eski kayaçların kalıntılarında bulunan değerli bir metaldir. 1735’te Güney Amerika’da Ulloa ve 1744’te Wood tarafından bulundu. 1,2,3 ya da 4 değerlik alabilen bir soy

Bilgi Dünyası

Demir Nedir? Demir Elementinin Özellikleri

8

Demir elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Demir elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VIII B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Gümüş beyazı renginde ya da gri, yumuşak, çekilebilir ve dövülebilir bir metal olup hafif manyetik özellik gösterir. Doğal demir dört izotopun karışımıdır: Fe-54 (% 5.82): Fe-56 (% 91.66); Fe-57

Bilgi Dünyası

Çinko Nedir? Çinko Elementinin Özellikleri

2

Çinko elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Çinko elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Mavimsi beyaz renkte parlak; çok eskiden bu yana bilinen bir metaldir. 13. yüzyılda Hindistan’da kalaminin, yün gibi organik maddelerle indirgenmesiyle metalik olarak elde edildi. 1746’da Avrupa’da Marggraf tarafından kalaminin

Bilgi Dünyası

Cıva Nedir? Cıva Elementinin Özellikleri

4

Cıva elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Cıva elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Metalik özellikler gösterir. Adını sıvı gümüş anlamında hydragyrum ya da Merkür gezegeninden alır. İÖ 1500’e tarihlenen eski Mısır mezarlarında cıvaya rastlanmıştır. Oda sıcaklığında sıvı durumda olan tek metaldir. Gümüş

Bilgi Dünyası

Gümüş Nedir? Gümüş Elementinin Özellikleri

5

Gümüş elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gümüş elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde

Bilgi Dünyası

Brom Nedir? Brom Elementinin Özellikleri

2

Brom elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Brom elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Halojenler ailesinden bir ametaldir. İlk kez 1826’da Fransız kimyacı ve eczacı Balard tarafından bulundu. Yerkabuğundaki kayalarda % 0.00016 oranında, deniz suyunda ise % 0.0065 oranında bulunur. Kırmızı-kahverengi ağır akıcı

Bilgi Dünyası

Bizmut Nedir? Bizmut Elementinin Özellikleri

2

Bizmut elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bizmut elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin V A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Grubun son elementidir. Yarımetaldir. Çok eskiden bilinmekle birlikte 1450′ ye kadar kalay ve kurşunla karıştırılmış, bunlardan ayrılığı kesin olarak anlaşılmamıştır. İlk kez 1737’de Hillot tarafından elementel biçimde elde edildi;

Bilgi Dünyası

Baryum Nedir? Baryum Elementinin Özellikleri

1

Baryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Baryum elementi ile ilgili bilgi. Baryum, periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Toprak alkali metallerden biridir. Yumuşak, gümüş beyazı renginde bir metaldir. Dogal baryum yedi tane kararlı izotopun karışımıdır: 138 (% 71.66), 137 (% 11.32), 136 (% 7.81), 135 (%

Bilgi Dünyası

İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri

0

İndiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İndiyum elementi ile ilgili bilgi. İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1863’de bir çinko minerali olan sfalerilte, Reich ve Richyer’ce bulundu. Yatak alaşımlarında, diş alaşımlarında, yarı iletken araştırmalarda, çekirdek reaktörlerinde, gümüş ve kadminyumlu oluşturduğu üçlü alaşımlar

Bilgi Dünyası

Fransiyum Nedir? Fransiyum Elementinin Özellikleri

0

Fransiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fransiyum elementi ile ilgili bilgi. Fransiyum; kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. Radyoaktif bir elementtir. Varlığı Mendeleyev tarafından öngörüldü ve ekasezyum adı verildi. İlk kez 1939’da Paris’te Perey tarafından aktinyumun radyoaktif bozunma ürünleri arasında kimyasal olarak ayrıldı ve fransiyum adı

Bilgi Dünyası

Berkelyum Nedir? Berkelyum Elementinin Özellikleri

0

Berkelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berkelyum elementi ile ilgili bilgi. Berkelyum; aktinitler dizisinde yer alan yapay bir radyoaktif elementtir. 1949 sonlarında Kaliforniya Üniversitesi’nde S. Thompson, A. Ghiorso ve G. Seaborg’un çabalarıyla başka bir yapay element olan amerikyumun 241 kütle numaralı izotopunun helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucu elde edildi. Adını da

Bilgi Dünyası

Elementlerin Bulunuşu

2

Elementleri kim bulmuştur? Elementlerin bulunuş hikayeleri, elementleri bulan ünlü bilim adamları ve elementlerin tarihçesi John Dalton (1766-1844) dan öncesi için, elementlerin keşfinden bahsetmek,, tezada düşmek olur, zira ancak Dalton’un çalışmalarından sonradır ki, elementler tarif edilebilmişlerdir. Bugün kimyasal element olarak bildiğimiz birçok cisimler, Milâttan önce bilinmekteydiler. Katı metaller, örneğin altın, gümüş, demir, kalay, çinko, bakır ve

Bilgi Dünyası

Arsenik Nedir? Arsenik Elementinin Özellikleri

0

Arsenik elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Arsenik elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Bir yarı metaldir. Bir doğal izotopu (75) ve yapay izotopları (68-74 ve 76-81) vardır. Bileşikleri ilkçağdan beri bilinir ve kullanılır. Elementel durumdaki arseniği 1250’de Albertus Magnus’un elde ettiği sanılır. Daha

Bilgi Dünyası

Antimon Nedir? Antimon Elementinin Özellikleri

0

Antimon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Antimon elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alır. Bir yarı metaldir. İki doğal izotopun karışımıdır. 121 (% 57,25) ve 123(%42,75)yapay radyoaktif izotopları:112-120;122;124-135.Antimonu ilk kez doğru bir biçimde 1604’te Thölde (Basil Valentine)tanımladı. Gümüş beyazı renginde parlak, sert ve kırılgan bir metaldir. Kuru

Bilgi Dünyası

Evropiyum (Öropyum) Nedir? Evropiyum Elementinin Özellikleri

0

Evropiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Evropiyum elementi ile ilgili bilgi. Ender toprak metalleri (Lantanitler) grubuna giren kimyasal bir elementtir. Sembolü: Eu Atom Numarası: 63 Atom Ağırlığı: 151.964 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşü gri PERİYODİK TABLO 1986’da Fransız kimyacısı Eugene Antole Demarçay tarafından bulundu. Çok reaktif bir

Bilgi Dünyası

Neptünyum Nedir? Neptünyum Elementinin Özellikleri

0

Neptünyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neptünyum elementi ile ilgili bilgi. Neptünyum, yapay olarak elde edilen radyoaktif bir elementtir. Periyodik cetvelin III B grubundaki aktanitler grubunda yer alır. Gümüş renginde bir metaldir. Sembolü: Np Atom Numarası: 93 Atom Ağırlığı: 237 Elemet serisi: Aktanit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüş rengi PERİYODİK

Bilgi Dünyası

Silisyum Nedir? Silisyum Elementinin Özellikleri

19

Silisyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Silisyum elementi ile ilgili bilgi. Silisyum; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. 4 değerlikli bir elementtir. Sembolü: Si Atom Numarası: 14 Atom Ağırlığı: 28.0855 Elemet serisi: Yarı metal Maddenin Hali: Katı Görünümü: Koyu gri PERİYODİK TABLO Silisyumun insanlar için taşıdığı önem 10 12.000’de

Bilgi Dünyası

Selenyum Nedir? Selenyum Elementinin Özellikleri

0

Selenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Selenyum elementi ile ilgili bilgi. Selenyum; Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Az bulunan bir ametaldir. 1817’de İsveçli kimyacı Berzelius tarafından sülfürük asidin hazırlanmasında kullanılan kurşun odalardaki çamurun içinde bulundu. Sembolü: Se Atom Numarası: 34 Atom Ağırlığı: 78.96 Elemet serisi: Ametal Maddenin Hali:

Bilgi Dünyası

Stronsiyum Nedir? Stronsiyum Elementinin Özellikleri

0

Stronsiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Stronsiyum elementi ile ilgili bilgi. Stronsiyum; periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 2 değerlikte bulunur. İlk kez 1790’da îskoçya’daki Strontian kurşun ocaklarında çıkarılan bir mineral içinde bulunduğu Crowford tarafından saptandı. Daha sonra Davy tarafından 1808’de bu mineralden ayrıştırıldı. Toprakta selestit

Bilgi Dünyası

Tantal Nedir? Tantal Elementinin Özellikleri

0

Tantal elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tantal elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin V B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Cevherlerinde birlikte bulunduğu niyobyuma benzer. İlk kez 1802’de Ekeberg tarafından bulunmuş olmasına karşın, 1844’te Rose ve 1866′ da Marignac tarafından niyobik ve tantalik asitlerin birbirinden değişik asitler olduğunun gösterilmesine

Bilgi Dünyası

Teknetyum Nedir? Teknetyum Elementinin Özellikleri

0

Teknetyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Teknetyum elementi ile ilgili bilgi. Teknetyum, Periyodik çizelgenin VII B grubunda yer alır. 0, 2, 4, 6 ve 7 değerlik alabilir. Perrier ve Segre tarafından 1937’de E. Lawrence’in Berkeley siklotronunda bombardıman ederek İtalya’daki araştırmacılara gönderdiği bir molibden örneğinin Çinde bulundu. Böylece yapay olarak elde

Bilgi Dünyası

Tellür Nedir? Tellür Elementinin Özellikleri

0

Tellür elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tellür elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. 2,4 ve 6 değerliktedir. Tellür ilk kez 1782’de Müller von Reichenstein tarafından Transilvanya altın madenlerinde bulundu. 1798’de bu madeni inceleyen Klaproth tarafından adlandırıldı. Atom kütleleri 115-135 arasında değişen yirmi bir izotopu bilinir.

Bilgi Dünyası

Toryum Nedir? Toryum Elementinin Özellikleri

1

Toryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Toryum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgede III B grubunda yer alır. Toryum, 1828’te Berzelius tarafından bulundu. Sert, beyaz renkte ve oldukça radyoaktif bir elementtir. Akor derecede kıvılcım çıkararak oksitlenir, sıcakta hidrojen, halojenler, kükürt ve azotla birleşir. Hidroklorik asitten etkilenir. Sembolü: Th Atom Numarası:

Bilgi Dünyası

Altın Nedir? Altın Elementinin Özellikleri

3

Altın elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Altın elementi ile ilgili bilgi. Altın, periyodik çizelgenin II B grubunda yer alır. Büyük bir olasılıkla insanın bildiği ilk saf metaldir. Eski Mısır’da bakır eşyalarla birlikte altın eşyalara rastlanmıştır. İÖ 2000 yıllarında Giritlilerin Kafkaslar’ da altın madenciliği yaptıkları bilinmektedir. Roma döneminde Transilvanya, Avusturya’da Tauerns

Bilgi Dünyası

Alüminyum Nedir? Alüminyum Elementinin Özellikleri

13

Alüminyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Alüminyum elementi ile ilgili bilgi. Alüminyum; Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alır. Doğada tek bir izotopu vardır: 27Al. Altı tane radyoaktif izotopu bilinir. Meteorlarda yarılanma süresi 7,4.10^5 yıl olan radyoaktif 26Al izotobuna rastlanmıştır. Yerkabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan elementtir. Yerkabuğunun

Bilgi Dünyası

Germanyum Nedir? Germanyum Elementinin Özellikleri

1

Germanyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Germanyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Yarı metal özellik gösterir. Varlığı Mendeleyef tarafından ileri sürüldü ve 1886’da Clemens Winkler tarafından bulundu. Grimsi beyaz, parlak kırılgan bir yarı metaldir. Elektriği iyi iletmez. Eridiğinde hacmi küçülür. Doğal

Bilgi Dünyası

Aktinyum Nedir? Aktinyum Elementinin Özellikleri

0

Aktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Aktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin III B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1899’da Marie Curie ile birlikte çalışan Andre Debierne tarafından uranyum filizi artıklarından bulundu. 1902’de F. Giesel, uranyum filizlerinden ayrılan az bulunan toprak metalleri grubunda radyoaktif bir elementin varlığını saptayarak

1 2 3