Browsing: elementlerin özellikleri

Kimya Plütonyum

Plütonyum Nedir? Plütonyum Elementinin Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri

2

Plütonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Plütonyum elementi ile ilgili bilgi. Plütonyum; Periyodik çizelgenin III B grubundaki aktinitler dizisinde yer alır. Uranyum ötesi bir elementtir. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta taneciği fırlatmasıyla oluşur, çok radyoaktif bir element olduğu için doğada bulunmaz. 238 numaralı izotopu, 1940’ta ABD’li Seaborg tarafından uranyumun detöronlarla bombardımanından

Kimya Potasyum Nitrat

Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi. Potasyum Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır: 1- Karnalit () 2- Potasyum klorür ve

Kimya Radon Atom Modeli

Radon Nedir? Radon Elementinin Özellikleri

0

Radon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radon elementi ile ilgili bilgi. Radon, periyodik cetvelin 8A grubunda, soy gazlar arasında yer alır. Radyumun radyoaktif bozulmasıyla oluşur. Renksiz, kokusuz, tatsız ağır bir gazdır. 226Ra → 222Rn + 4He Sembolü: Rn Atom Numarası: 86 Atom Ağırlığı: 222 Elemet serisi: Asal Gaz Periyodik Cetveldeki Yeri: Maddenin

Kimya Prometyum

Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri

0

Prometyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Prometyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan radyoaktif bir elementtir, Doğada bulunmaz. Sembolü: Pm Atom Numarası: 61 Atom Ağırlığı: 145 Elemet serisi: Lantanit Periyodik Cetveldeki Yeri: 3A Maddenin Hali: Katı Görünümü: Metalik PERİYODİK TABLO Prometyumun Tarihçesi: 1902’de Branner, neodimyumla samaryum

Kimya protaktinyum

Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri

0

Protaktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Protaktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik Cetvelin 3A Grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 4 yada 5 değerliktedir. 13 iztopu bilinen elementin Pa-234 m, U-238’in bozunma serisinde kısa ömürlü bir üye olarak bulundu. Sembolü: Pa Atom Numarası: 91 Atom Ağırlığı: 231 Elemet serisi: Aktinit

Bilgi Dünyası

Bakır Nedir? Bakır Elementinin Özellikleri

11

Bakır elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bakır elementi ile ilgili bilgi. Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen bir metaldir. Bakır madenciliği 5.000 yıldır yapılmaktadır. Tarihsel önemi yanında günümüzde demir

Bilgi Dünyası

Ununpentiyum Nedir? Ununpentiyum Elementi Özellikleri?

0

Ununpentiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Ununpentiyum elementi ile ilgili bilgi. Ununpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslarası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar

Bilgi Dünyası

Kurşun Nedir? Kurşun Elementinin Özellikleri

8

Kurşun elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kurşun elementi ile ilgili bilgi. Kurşun; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. Mavimsi beyaz renkte yumuşak bir elementtir. Dövülerek kolayca şekil alabilir. Kurşun bilinen en eski madenlerden biridir. Mezopotamya, İran ve Mısır’da yapılan kazılarda İÖ 6.-7. binyıla tarihlenen kurşundan yapılmış çeşitli eşyalar bulundu.

Bilgi Dünyası

Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri

0

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir. Sembolü: La Atom Numarası: 57 Atom Ağırlığı: 138,9055 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü:

Bilgi Dünyası

Platin Nedir? Platin Elementinin Özellikleri

0

Platin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Platin elementi ile ilgili bilgi. Platin; periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Altın ve elmas ile birlikte eski kayaçların kalıntılarında bulunan değerli bir metaldir. 1735’te Güney Amerika’da Ulloa ve 1744’te Wood tarafından bulundu. 1,2,3 ya da 4 değerlik alabilen bir soy

Bilgi Dünyası

Demir Nedir? Demir Elementinin Özellikleri

8

Demir elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Demir elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VIII B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Gümüş beyazı renginde ya da gri, yumuşak, çekilebilir ve dövülebilir bir metal olup hafif manyetik özellik gösterir. Doğal demir dört izotopun karışımıdır: Fe-54 (% 5.82): Fe-56 (% 91.66); Fe-57

Bilgi Dünyası

Çinko Nedir? Çinko Elementinin Özellikleri

2

Çinko elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Çinko elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Mavimsi beyaz renkte parlak; çok eskiden bu yana bilinen bir metaldir. 13. yüzyılda Hindistan’da kalaminin, yün gibi organik maddelerle indirgenmesiyle metalik olarak elde edildi. 1746’da Avrupa’da Marggraf tarafından kalaminin

Bilgi Dünyası

Cıva Nedir? Cıva Elementinin Özellikleri

4

Cıva elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Cıva elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Metalik özellikler gösterir. Adını sıvı gümüş anlamında hydragyrum ya da Merkür gezegeninden alır. İÖ 1500’e tarihlenen eski Mısır mezarlarında cıvaya rastlanmıştır. Oda sıcaklığında sıvı durumda olan tek metaldir. Gümüş

Bilgi Dünyası

Gümüş Nedir? Gümüş Elementinin Özellikleri

5

Gümüş elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gümüş elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde

Bilgi Dünyası

Brom Nedir? Brom Elementinin Özellikleri

2

Brom elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Brom elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Halojenler ailesinden bir ametaldir. İlk kez 1826’da Fransız kimyacı ve eczacı Balard tarafından bulundu. Yerkabuğundaki kayalarda % 0.00016 oranında, deniz suyunda ise % 0.0065 oranında bulunur. Kırmızı-kahverengi ağır akıcı

Bilgi Dünyası

Bizmut Nedir? Bizmut Elementinin Özellikleri

2

Bizmut elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bizmut elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin V A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Grubun son elementidir. Yarımetaldir. Çok eskiden bilinmekle birlikte 1450′ ye kadar kalay ve kurşunla karıştırılmış, bunlardan ayrılığı kesin olarak anlaşılmamıştır. İlk kez 1737’de Hillot tarafından elementel biçimde elde edildi;

Bilgi Dünyası

Baryum Nedir? Baryum Elementinin Özellikleri

1

Baryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Baryum elementi ile ilgili bilgi. Baryum, periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Toprak alkali metallerden biridir. Yumuşak, gümüş beyazı renginde bir metaldir. Dogal baryum yedi tane kararlı izotopun karışımıdır: 138 (% 71.66), 137 (% 11.32), 136 (% 7.81), 135 (%

Bilgi Dünyası

Fransiyum Nedir? Fransiyum Elementinin Özellikleri

0

Fransiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fransiyum elementi ile ilgili bilgi. Fransiyum; kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. Radyoaktif bir elementtir. Varlığı Mendeleyev tarafından öngörüldü ve ekasezyum adı verildi. İlk kez 1939’da Paris’te Perey tarafından aktinyumun radyoaktif bozunma ürünleri arasında kimyasal olarak ayrıldı ve fransiyum adı

Bilgi Dünyası

Berkelyum Nedir? Berkelyum Elementinin Özellikleri

0

Berkelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berkelyum elementi ile ilgili bilgi. Berkelyum; aktinitler dizisinde yer alan yapay bir radyoaktif elementtir. 1949 sonlarında Kaliforniya Üniversitesi’nde S. Thompson, A. Ghiorso ve G. Seaborg’un çabalarıyla başka bir yapay element olan amerikyumun 241 kütle numaralı izotopunun helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucu elde edildi. Adını da

Bilgi Dünyası

Arsenik Nedir? Arsenik Elementinin Özellikleri

0

Arsenik elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Arsenik elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Bir yarı metaldir. Bir doğal izotopu (75) ve yapay izotopları (68-74 ve 76-81) vardır. Bileşikleri ilkçağdan beri bilinir ve kullanılır. Elementel durumdaki arseniği 1250’de Albertus Magnus’un elde ettiği sanılır. Daha

Bilgi Dünyası

Antimon Nedir? Antimon Elementinin Özellikleri

0

Antimon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Antimon elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alır. Bir yarı metaldir. İki doğal izotopun karışımıdır. 121 (% 57,25) ve 123(%42,75)yapay radyoaktif izotopları:112-120;122;124-135.Antimonu ilk kez doğru bir biçimde 1604’te Thölde (Basil Valentine)tanımladı. Gümüş beyazı renginde parlak, sert ve kırılgan bir metaldir. Kuru

Bilgi Dünyası

Evropiyum (Öropyum) Nedir? Evropiyum Elementinin Özellikleri

0

Evropiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Evropiyum elementi ile ilgili bilgi. Ender toprak metalleri (Lantanitler) grubuna giren kimyasal bir elementtir. Sembolü: Eu Atom Numarası: 63 Atom Ağırlığı: 151.964 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşü gri PERİYODİK TABLO 1986’da Fransız kimyacısı Eugene Antole Demarçay tarafından bulundu. Çok reaktif bir

Bilgi Dünyası

Neptünyum Nedir? Neptünyum Elementinin Özellikleri

0

Neptünyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neptünyum elementi ile ilgili bilgi. Neptünyum, yapay olarak elde edilen radyoaktif bir elementtir. Periyodik cetvelin III B grubundaki aktanitler grubunda yer alır. Gümüş renginde bir metaldir. Sembolü: Np Atom Numarası: 93 Atom Ağırlığı: 237 Elemet serisi: Aktanit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüş rengi PERİYODİK

Bilgi Dünyası

Silisyum Nedir? Silisyum Elementinin Özellikleri

19

Silisyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Silisyum elementi ile ilgili bilgi. Silisyum; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. 4 değerlikli bir elementtir. Sembolü: Si Atom Numarası: 14 Atom Ağırlığı: 28.0855 Elemet serisi: Yarı metal Maddenin Hali: Katı Görünümü: Koyu gri PERİYODİK TABLO Silisyumun insanlar için taşıdığı önem 10 12.000’de

Bilgi Dünyası

Selenyum Nedir? Selenyum Elementinin Özellikleri

0

Selenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Selenyum elementi ile ilgili bilgi. Selenyum; Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Az bulunan bir ametaldir. 1817’de İsveçli kimyacı Berzelius tarafından sülfürük asidin hazırlanmasında kullanılan kurşun odalardaki çamurun içinde bulundu. Sembolü: Se Atom Numarası: 34 Atom Ağırlığı: 78.96 Elemet serisi: Ametal Maddenin Hali:

Bilgi Dünyası

Stronsiyum Nedir? Stronsiyum Elementinin Özellikleri

0

Stronsiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Stronsiyum elementi ile ilgili bilgi. Stronsiyum; periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 2 değerlikte bulunur. İlk kez 1790’da îskoçya’daki Strontian kurşun ocaklarında çıkarılan bir mineral içinde bulunduğu Crowford tarafından saptandı. Daha sonra Davy tarafından 1808’de bu mineralden ayrıştırıldı. Toprakta selestit

Bilgi Dünyası

Tantal Nedir? Tantal Elementinin Özellikleri

0

Tantal elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tantal elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin V B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Cevherlerinde birlikte bulunduğu niyobyuma benzer. İlk kez 1802’de Ekeberg tarafından bulunmuş olmasına karşın, 1844’te Rose ve 1866′ da Marignac tarafından niyobik ve tantalik asitlerin birbirinden değişik asitler olduğunun gösterilmesine

Bilgi Dünyası

Teknetyum Nedir? Teknetyum Elementinin Özellikleri

0

Teknetyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Teknetyum elementi ile ilgili bilgi. Teknetyum, Periyodik çizelgenin VII B grubunda yer alır. 0, 2, 4, 6 ve 7 değerlik alabilir. Perrier ve Segre tarafından 1937’de E. Lawrence’in Berkeley siklotronunda bombardıman ederek İtalya’daki araştırmacılara gönderdiği bir molibden örneğinin Çinde bulundu. Böylece yapay olarak elde

Bilgi Dünyası

Tellür Nedir? Tellür Elementinin Özellikleri

0

Tellür elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tellür elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. 2,4 ve 6 değerliktedir. Tellür ilk kez 1782’de Müller von Reichenstein tarafından Transilvanya altın madenlerinde bulundu. 1798’de bu madeni inceleyen Klaproth tarafından adlandırıldı. Atom kütleleri 115-135 arasında değişen yirmi bir izotopu bilinir.

Bilgi Dünyası

Toryum Nedir? Toryum Elementinin Özellikleri

1

Toryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Toryum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgede III B grubunda yer alır. Toryum, 1828’te Berzelius tarafından bulundu. Sert, beyaz renkte ve oldukça radyoaktif bir elementtir. Akor derecede kıvılcım çıkararak oksitlenir, sıcakta hidrojen, halojenler, kükürt ve azotla birleşir. Hidroklorik asitten etkilenir. Sembolü: Th Atom Numarası:

Bilgi Dünyası

Altın Nedir? Altın Elementinin Özellikleri

3

Altın elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Altın elementi ile ilgili bilgi. Altın, periyodik çizelgenin II B grubunda yer alır. Büyük bir olasılıkla insanın bildiği ilk saf metaldir. Eski Mısır’da bakır eşyalarla birlikte altın eşyalara rastlanmıştır. İÖ 2000 yıllarında Giritlilerin Kafkaslar’ da altın madenciliği yaptıkları bilinmektedir. Roma döneminde Transilvanya, Avusturya’da Tauerns

Bilgi Dünyası

Alüminyum Nedir? Alüminyum Elementinin Özellikleri

13

Alüminyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Alüminyum elementi ile ilgili bilgi. Alüminyum; Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alır. Doğada tek bir izotopu vardır: 27Al. Altı tane radyoaktif izotopu bilinir. Meteorlarda yarılanma süresi 7,4.10^5 yıl olan radyoaktif 26Al izotobuna rastlanmıştır. Yerkabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en bol bulunan elementtir. Yerkabuğunun

Bilgi Dünyası

Germanyum Nedir? Germanyum Elementinin Özellikleri

1

Germanyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Germanyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Yarı metal özellik gösterir. Varlığı Mendeleyef tarafından ileri sürüldü ve 1886’da Clemens Winkler tarafından bulundu. Grimsi beyaz, parlak kırılgan bir yarı metaldir. Elektriği iyi iletmez. Eridiğinde hacmi küçülür. Doğal

Bilgi Dünyası

Aktinyum Nedir? Aktinyum Elementinin Özellikleri

0

Aktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Aktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin III B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1899’da Marie Curie ile birlikte çalışan Andre Debierne tarafından uranyum filizi artıklarından bulundu. 1902’de F. Giesel, uranyum filizlerinden ayrılan az bulunan toprak metalleri grubunda radyoaktif bir elementin varlığını saptayarak

Bilgi Dünyası

Astatin Nedir? Astatin Elementinin Özellikleri

6

Astatin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Astatin elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elemettir. Halojenler ailesinin beşinci üyesi bir ametaldir. Periyodik cetvelde iyodun altında bş yere ilişkin “eka-iyod” olarak adlandırılan element, 1931-1943 yılları arasında bilim adamlarınca iyot, radon, radyum ve uranyum gibi elementlerin

Bilgi Dünyası

Amerikyum Nedir? Amerikyum Elementinin Özellikleri

0

Amerikyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Amerikyum elementi ile ilgili bilgi. Amerikyum doğada bulunmayan yapay olarak elde edilmiş bir elementtir. Uranyum ötesi elemetlerin büyük bir bölümünün bulucusu olan Gleen T. Seaborg ve çalışma arkadaşları R. James, L. Morgan ve A. Ghiorso; Chicago Üniversitesi laboratuvarlarında 1944’te plutonyum örneklerini döteronlarla ve nötronlarla

Bilgi Dünyası

Talyum Nedir? Talyum Elementinin Özellikleri

2

Talyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Talyum elementi ile ilgili bilgi. Periydik cetvelin III A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1862’de Claude Aupuste Lamy tarafından bulunmuştur. Az rastlanan elementlerdendir. Sembolü: Tl Atom Numarası: 81 Atom Ağırlığı: 204.3833 Elemet serisi: Zayıf Metal Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşi beyaz PERİYODİK TABLO

Bilgi Dünyası

Uranyum Nedir? Uranyum Elementinin Özellikleri

1

Uranyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Uranyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin başlangıçta çok ender bulunan bir element olduğu sanılırken sonraki araştırmalarda civa, antimon, gümüş yada kadmiyumdan daha çok bulunduğu anlaşılan bir elementidir. Oldukça sert ve ağır bir metaldir. Havayla karışınca gümüşümsü parıltısı hızla kaybolur ve siyah bir oksit

Bilgi Dünyası

Paladyum Nedir? Paladyum Elementinin Özellikleri

1

Paladyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Paladyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çelik renginde, gevrek ve kolay işlenebilir bir metaldir. 1803’de İngiliz kimyacısı William Hyde Wollaston tarafından rodyumla birlikte bulundu. Platin grubu metallerin rütenyum ve rodyumla birlikte en hafif grubunu oluşturur. Bu

Bilgi Dünyası

Krom Nedir? Krom Elementinin Özellikleri

5

Krom elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Krom elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VI B grubunda yer alır. Gümüş beyazı renkte, sert. ancak kolay kırılabilen bir metaldir. İçerdiği birçok mineralin renklerinin güzelliğinden ötürü, adını Yunanca “Renk” anlamındaki “chroma” sözcüğünden almıştır. 1797’de Fransız kimyacısı Louis-Nicolas Vauquelin tarafından bulundu. Sembolü: Cr Atom

Bilgi Dünyası

Kripton Nedir? Kripton Elementinin Özellikleri

0

Kripton elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kripton elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin 8A grubunda 4. periyotta yer alır. Kuru havada bulunur ve atmosferin milyonda birini oluşturur. 1898’de Sir William Ramsay tarafından helyum, neon, argon ve ksenon gazları ile birlikte bulundu. Sembolü: Kr Atom Numarası: 36 Atom Ağırlığı: 83.80 Elemet

Bilgi Dünyası

Aynştaynyum Nedir? Aynştaynyum Elementinin Özellikleri

2

Aynştaynyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Aynştaynyum elementi ile ilgili bilgi. Aynştaynyum, periyodik cetvelde aktanitler dizisinde yer alan bir kimyasal elementtir. Adını ünlü fizikçi Albert Einstein’dan alan ve doğada bulunmayıp yapay elde edilen bir metaldir. Uranyumun sürekli ışımasıyla yada termonükleer sırasında oluşur. 1952’de Eiwetok Adası’nda yapılan ilk hidrojen bombası denemesinden

Bilgi Dünyası

Nikel Nedir? Nikel Elementinin Özellikleri

0

Nikel elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nikel elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VIII grubunda yer alır. Gümüş beyazı renginde, oldukça sert ve ağır bir elementtir. Yerkabuğundaki elementler arasında 22. sırada yer alır. Yerin merkezinde % 6-7 oranında bulunur. Sembolü: Ni Atom Numarası: 28 Atom Ağırlığı: 8.8 Elemet serisi: Zayıf

Bilgi Dünyası

Niobyum Nedir? Niobyum Elementinin Özellikleri

0

Niobyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Niobyum elementi ile ilgili bilgi. Niobyum periyodik cetvelin V B grubunda yer alan bir geçiş metalidir. Tantala benzer, metalik özelliklidir. Niobit mineralinin içinde oluşur. Dövülebilir, bu özelliği nedeniyle uzayabilir. Kolayca eriyebilir ve parlaklığını yitirmez. Yüksek sıcaklıklarda oksijen, karbon, halojenler, azot, sülfür ve öteki ametallerle

Bilgi Dünyası

Zirkonyum Nedir? Zirkonyum Elementinin Özellikleri

0

Zirkonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Zirkonyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin IV B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Külrengi beyaz renkte katı bir elementtir. 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından bulunmuştur. Zirkonyum havada kırmızı bir alevle yanar. Ancak asitlerin ve alkalilerin etkisine dayanıklıdır. 90, 91, 92, 94,

Bilgi Dünyası

İtriyum Nedir? İtriyum Elementinin Özellikleri

0

İtriyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İtriyum elementi ile ilgili bilgi. İtriyum, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 1794’de Johan Gadolin tarafından bulunmuştur. Bulunduğu İsveç köyünün adı olan Yttrey, bu elemente ad oldu. İtriyum, arı olarak ilk kez 1843’de Carl Gustav Mosander tarafından elde edildi. Nadir

Bilgi Dünyası

Gadolinyum Nedir? Gadolinyum Elementinin Özellikleri

1

Gadolinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gadolinyum elementi ile ilgili bilgi. Gadolinyum periyodik cetvelin lantanitler dizisinde yer alan 64 atom numarasına sahip kimyasal bir elementtir. 1880’de Marignac ve 1886’da ondan bağımsız olarak Lecog de Boisbaudran tarafından oksidi biçiminde bulunduğu elementlerden ayrılmıştır. Oda sıcaklığında kristal yapısı heksagoneldir. Doğal gadolinyum 7 izotopun

Bilgi Dünyası

Galyum Nedir? Galyum Elementinin Özellikleri

1

Galyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Galyum elementi ile ilgili bilgi. galyum, periyodik cetvelin III A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Varlığı daha önce Mendelyef tarafından “ekaaluminyum” olarak bildirilmiş olup, 1875’de Fransız kimyacısı Boisbaudran tarafından (1838-1912) bulundu ve 1879’da saf olarak elde edildi. Sembolü: Ga Atom Numarası: 31 Atom

Bilgi Dünyası

Klor Nedir? Klor Elementinin Özellikleri

22

Klor elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Klor elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VII A grubunu oluşturan halojenlerin ikinci en hafif elementidir. Sarı yeşil renkli, pis kokulu solunumu tehlikeli bir gazdır. Sembolü: Cl Atom Numarası: 17 Atom Ağırlığı: 35.453 Elemet serisi: Halojen Maddenin Hali: Gaz Görünümü: Sarımsı yeşil PERİYODİK TABLO

Bilgi Dünyası

Neodimiyum Nedir? Neodimiyum Elementinin Özellikleri

0

Neodimiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neodimiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin Lantanitler dizisinden metalik bir kimyasal elementtir. Önceleri neodimiyum ve paseodimiyum tek element olarak adlandırılıyordu. 1885’de C.F. Auer von Welsbach tarafından didiminyumun parçalanmasında sonra bulundu. Nd2O3 oksidi açık mavi bir tozdur. Mineral asitlerinde erir ve kırmızı mor bir

1 2