Browsing: eş anlamlı

Sözlükler

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

0

İngilizce eş anlamlı kelimeler, Synonyms nelerdir?İngilizce eş anlamlı kelimeler, Synonyms listesi. İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler Listesi Action Come — advance, approach, arrive, near, reach Go — depart, disappear, fade, move, proceed, recede, travel Run — dash, escape, elope, flee, hasten, hurry, race, rush, speed, sprint Hurry — rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle

Bilgi Dünyası

Birbiriyle İlişkili Kelimeler – Eş Anlamlı – Zıt Anlamlı – Eş Sesli Kelimeler

0

Birbiriyle İlişkili Kelimeler nelerdir? Sesteşlik (eşseslilik), anlamdaşlık (eşanlamlılık), yakın anlamlılık ve karşıt anlamlılık (zıt anlamlılık) nedir, örnekler. BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ SÖZCÜKLER Bu tür sözcükler arasında hem ses, hem de anlam açısından değişik ilişkiler vardır. Dilimizde eşanlamlı ve eşsesli sözcüklerin sayısının artmasında yabancı dillerden alınmış sözcükler etkili olmuştur. 1- SESTEŞLİK (EŞSESLİLİK) Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ve

Sözlükler

Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler öbek: grup, yığın, takım, öbür: diğer, başka, öteki, öcü: umacı, öç: intikam, ödeme: tediye, ödenek: tahsilat, ödenti: aidat, ödeşme: takas, sayışma, ödev: 1. vazife. 2. borç. 3.zorunluluk,

Sözlükler

Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Z harfi, Türkçede bulunan Z harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler zaaf: güçsüzlük, düşkünlük, zabıt: tutanak, zabit: subay, zade: oğul, oğlu. zafer: utku. zâhir: açık, belli, zahire: aşlık, tahıl, zahmet: güçlük, sıkıntı, zahmetsiz: emeksiz, zalim: acımasız, zam:

Sözlükler

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Y harfi, Türkçede bulunan Y harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler yaban: vahşi. 2. yabancı. 3.ıssız kır. yabancı: 1. bilinmeyen, tanınmayan. 2. ecnebi, yabani: 1. vahşi. 2. ürkek, çekingen, sıkılgan, yabansı: garip, acayip, yabansımak: tuhaf bulmak, yad:

Sözlükler

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler vadetmek: söz vermek, vade: mühlet, vadesiz: günsüz, vahdet: birlik, vahim: tehlikeli, ağır. vahşi: yabani, ilkel, vaka: olay, olgu. vakar: ağırbaşlılık, vakarlı: ağırbaşlı, onurlu, vakarsız: onursuz, vaki:

Sözlükler

U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler U Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler ucube: acayip, hilkat, hilkat garibesi, ucuz: ehven, hesaplı, makul, uçarı: 1. serseri. 2. hovarda. 3. haşarı, uçuk: uçmuş, solmuş, ufacık: minicik, minnacık, küçücük, ufak: küçük, ufalamak:

Sözlükler

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

T harfi, Türkçede bulunan T harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler taahhüt: üstlenme, taahhütlü: alındılı, bağıtlı, taammüden: bile bile, tasarlayarak, taarruz: saldırı, taassup: bağnazlık, tabaka: kat, katman, tabansız: korkak, tabetmek: basmak, tâbi: bağlı, tabiat: doğa. tabiatıyle: kendiliğinden,

Sözlükler

Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Ş harfi, Türkçede bulunan Ş harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Ş Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler şabanlaşmak: aptallaşmak, şad olmak: sevinmek, şafak: tan. şahadet: 1. tanıklık, şahitlik. 2. şehitlik, şahadetname: diploma, şahane: mükemmel, fevkalâde, harikulade, şaheser: başyapıt, şahıs: kişi. şahika: doruk, şahin:

Sözlükler

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

S harfi, Türkçede bulunan S harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler saadet: mutluluk, sabık: geçen, eski, önceki, sabıka: suç. sabır: tahammül, dayanık, katlanma, sabit: durağan, sabotaj: baltalama, saçma: yersiz, boş. sada: ses. sadaka: yardım, sadakat: bağlılık, doğruluk,

Sözlükler

R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

R harfi, Türkçede bulunan R harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Rab: Tanrı. Rabbena: Tanrımız. rabıt: bağ. rabıta: bağlılık, ilgi. racon: gösteriş. radde: derece, kerte. radikal: 1. kökten. 2. köklü. 3. kesin. 4. köktenci, radyasyon: ışıma, rafine:

Sözlükler

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

P harfi, Türkçede bulunan P harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler pabuç: ayakkabı, kundura, padişah: hükümdar, hakan, sultan. paha: değer, fiyat, eder, karşılık, pak: temiz, an. pakt: antlaşma, palavra: uydurma, yalan söz. palazlanmak: 1. irileşmek. 2.gelişmek, panayır:

Sözlükler

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

O harfi, Türkçede bulunan O harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler obruk: çukur, objektif: nesnel, obur: boğazlı, od: ateş. odak: mihrak, ofis: daire. oflaz: nefis, enfes, fevkalâde, oğalamak: ovalamak. Oğan: Tanrı, okkalı: 1. büyük. 2. ağır. okşamak:

Sözlükler

N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

N harfi, Türkçede bulunan N harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler N Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler naaş: ceset, naçar: çaresiz, naçiz: değersiz, nadide: 1. görülmedik. 2. değerli, nadim: pişman, nadir: seyrek, nafaka: geçimlik, nafile: boşuna, yararsız, nağme: ezgi. nahiye: bucak, nakıs: eksik,

Sözlükler

M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

M harfi, Türkçede bulunan M harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler maalesef: yazık ki. maarif: eğitim, maaş: aylık. maazallah: Tanrı korusun, mabet: tapınak, macera: serüven, maceraperest: serüvenci, madde: 1. cisim. 2. unsur, mafsal: eklem, mağara: oyuntu, in.

Sözlükler

L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

L harfi, Türkçede bulunan L harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler lâçkalaşmak: gevşemek, bollaşmak, lâf: söz, lakırdı, lâfazan: geveze, lâfçı: konuşkan, lâf ebesi: konuşkan, lâğvetmek: kaldırmak, lâğvolmak: kaldırılmak, lâhit: mezar, lâhza: an. lâkayt: aldırışsız, ilgisiz, lâkırdı: söz,

Sözlükler

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler kaba: 1. görgüsüz, özensiz,çirkin. 2. hantal, kabadayı: yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi, kabahat: suç, kusur, kabahatli: suçlu, kabahatsiz: suçsuz, kabarmak: 1. taşmak. 2. şişmek. 3. artmak. 4.

Sözlükler

J Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

J harfi, Türkçede bulunan J harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. J Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler J Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler jale: kırağı, çiğ. jandarma: 1. uyanık, cingöz. 2. kurnaz, japongülü: kamelya, jartiyer: çorap bağı. jeolog: yerbilimci, jeoloji: yerbilim. jest: çalım. jimnastik: 1. beden eğitimi, idman. 2.

Sözlükler

İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

İ harfi, Türkçede bulunan İ harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler iade: geri verme, iane: yardım, ibadet: tapınma, iblis: 1. şeytan. 2. kötü, düzenci. ibret: öğreti, örnek, ders. icabet: uyma, kabul, icap: gerek, gereklik, icar: kira. icat:

Sözlükler

I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

I harfi, Türkçede bulunan I harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler I Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler ılgım: serap, ılıca: kaplıca, ılımlı: ölçülü, ırak: uzak. ırgat: rençber. ırk: soy. ırmak: nehir, ırz: 1. namus. 2. onur. 3.iffet, ısı: hararet. ısınmak: 1. sıcaklaşmak. 2.

Sözlükler

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler gabi: 1. aptal. 2. anlayışsız, gaddar: acımasız, merhametsiz. gaf yapmak: pot kırmak, gafil: 1. aymaz. 2. ihtiyatsız. 3. dalgın, gaflet: 1. aymazlık. 2. ihtiyatsızlık. 3. dalgınlık,

Sözlükler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

1

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler faal: 1. çalışkan, hamarat. 2.canlı. 3. aktif. 4. etkin, faaliyet: 1. çalışkanlık, hamaratlık. 2. kıpırdanış, canlılık, hamaratlık, fahiş: aşırı. fahri: onursal, faik: üstün. fakat: yalnız, ama,

Sözlükler

E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

E harfi, Türkçede bulunan E harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler ebat: boyutlar. ebedi: sonsuz, sonrasız, ölümsüz, bengi, ebediyen: ilelebet, sonsuza dek. ebediyet: sonsuzluk, ebemkuşağı (ebekuşağı) : gökkuşağı, yağmurkuşağı. ebeveyn: ana baba. ebleh: budala, alık. ebr: bulut.

Sözlükler

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

D harfi, Türkçede bulunan D harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler dağdağa: gürültü, telâş, dağılmak: 1. yayılmak. 2.saçılmak. 3. düzensizlik, dağınık: saçılmış, karışık, perişan, tarumar, dikkatsiz, derbeder, savruk, dağıtıcı: müvezzi. dağıtılmak: feshedilmek, tevzi edilmek, dağıtmak: bölmek, tevzi

Sözlükler

Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Ç harfi, Türkçede bulunan Ç harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler çaba: ceht, gayret, emek, çalışma. çabalamak: ceht etmek, gayret etmek, çalışmak, uğraşmak, çabucak: çarçabuk, hemencecik, ivedilikle, çabuk: tez, acele, ivedi, hemen, süratli, çabuklaşmak: tezleşmek, ivedileşmek, süratlenmek,

Sözlükler

C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler caba: karşılıksız, cadaloz: huysuz, çeneli, şirret. cafcaf: şatafat, gösteriş, cafcaflı: gösterişli, şatafatlı, cahil: 1. bilgisiz. 2. tecrübesiz. 3. deneyimsiz, cahillik: bilgisizlik, caiz: uygun, yerinde, gerekli, caize:

Sözlükler

B Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

B harfi, Türkçede bulunan B harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. B Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler B Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler baba: 1. ata. 2. peder, babacan: 1. cana yakın. 2.olgun. 3. kalender, babalanmak: öfkelenmek, babayiğit: mert, güçlü, yürekli, bacak: ayak. bacı: kız kardeş, badire: felâket, bagaj:

Sözlükler

Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler ücret: karşılık, üleşmek: paylaşmak, bölüşmek. üleştirmek: paylaştırmak, bölüştürmek, ülke: memleket, diyar, ülkü: ideal, ümit: umut. ümük: gırtlak, ün: nam, şöhret, şan. ünlü: 1. şöhretli, meşhur. 2.sesli,