Browsing: eserler

Tarih Minyatür

İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

0

İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür, medeniyet, sanat, ordu, bilim, yazı, edebiyat, eserler, hukuk ve toprak yönetimi hakkında bilgi. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri ***İlk Müslüman Türk devletlerinde hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametlerinden sayılmıştır. ***Devletin başında “Sultan” ünvanını taşıyan hükümdarlar görev almıştır. Sultanın başlıca görevleri ülkeyi adaletli bir biçimde yönetmek, halkın refahını artırmak,

Bilgi Dünyası İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika Matbaasında Basılan Eserler

0

İlk Türk matbaasını kurarak Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan ilk 17 eser listesi. İlk Türk Matbaası kaç yılında, kimler tarafından kuruldu? Bilinenin aksine Osman Devleti’ne ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika değildir. Osmanlı’da ilk  matbaayı 1493 yılında İspanya’dan kaçıp sığınan Yahudi David ve Samuel ibn Nahmias kardeşler kurmuştur. Dönemin

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde fikir, dil ve edebiyat hayatı ve eserleri ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemi bilim, sanat ve mimari eserleri hakkında bilgiler. Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi Fikir, Dil ve Edebiyat * Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde, halk Türkçe konuşurdu, e Anadolu Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat dili de Farsça idi.

Bilgi Dünyası

Muğla’nın Tarihi Yerleri Hakkında Bilgi

0

Muğla’da bulunan tarihi yerler, antik şehirler, ören yerleri nelerdir? Muğla’nın tarihi yerleri, eserleri hakkında bilgi. Muğla’nın Tarihi Yerleri Stratonikeia İç Karia kentlerinden biri olan Stratonikeia, Yatağan ilçesinin, Eskihisar Mahallesi’nde yer almaktadır. Bilimsel kazılar 1977 yılında başlamış ve devam etmektedir. Kentte görülebilecek yapılar arasında sur duvarı, anıtsal çeşme ile birlikte kent kapısı, kapının devamında sütunlu cadde,

Bilgi Dünyası

Sürrealizm Nedir?

0

Sürrealizm nedir? Sürrealizm ile ilgili genel bilgiler, tanımlar ve sürrealizm akımınına örnek sanat eserleri. Sanatta, edebiyatta gerçeğin dışına çıkmayı gözeten bir akımdır. Sürrealist bir sanatçı, cisimden çok, düşüncenin belirme şekillerini vermeye çalışır; düşünceyi soyut olarak alır, bu arada mantıktan uzaklaşmakta kendini serbest görür. Sürrealizm akımı, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Fransa’da başlamış, bu deyimi ilk

Gezi

Delhi Kenti Hakkında Bilgi

0

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan ve Birlik Toprağı statüsündeki Delhi kenti, tarihi ve tarihsel eserleri ile ilgili genel bilgiler. DELHİ, DİLLİ ya da DEHLİ, Hindistan’ın kuzeyinde, “Birlik Toprağı” statüsünde kent. Yamuna Irmağı’nın batı kıyısında, Aravalli Sıradağlarının kuzey eteğinde üçgen biçiminde doğal bir kale oluşturan Delhi sırtının ucunda kuruludur. Kent iki bölümde oluşur: Nüfusun 2/3’ünün yaşadığı, kuruluşu,

Gezi Amasya

Amasya’nın En Güzel Yerleri

0

Orta Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden birisi olan şehzadeler kenti Amasya’da dolaşılacak gezilecek en güzel yerler. Aynalı Mağara : Aynalı Mağara Kral Kaya Mezarlarının en güzellerinden birisidr. Çok yakınında konaklayabileceğiniz oteller yer almaktadır. Kral Kaya Mezarları : Amasya’da Harşena Dağı eteklerinde yer alan ve Pontus Rum hükümdarlarına ait olan Kaya Mezarları Amasya’ya gelip de görmeniz

Bilgi Dünyası Ansiklopedi

Türkiye’de Ansiklopedi

0

Türkiye’de ansiklopedicilik. Türkiye’de yayınlanan ilk ansiklopediler ve türlerine göre yayımlanmış belli başlı eserler. Bugünkü anlamda ansiklopedi çalışmalarına ancak 19. yüzyıl sonlarında başlandı. Ali Suavi’nin Paris’te yayımladığı “Ulûm” gazetesine ancak bej forma verebildiği ilavesi Kamus ül-Ûlum-i vel-Maarif’i (1870) Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk ciddi ansiklopedi denemesidir. 1881’de Ahmet Rıfat, Lûgat-i Tarihiye ve Coğrafya adlı altında yayımlamaya başladığı

Bilgi Dünyası

Alman Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0

Alman müzik sanatı ile ilgili bilgiler. Dönemlerine göre özellikleri, eserler ve sanatçılar hakkında bilgi Alman Müziği’nin ilk örneğini oluşturan 8. yüzyıldaki tek sesli gregoriyen kilise şarkısı, Alman bölgesinde halk müziğinin özelliklerini taşır. Din ve dünyayla ilgili halk şarkıları, dans ve çalgı parçalarıyla dolu halk müziğinin zengin toprağmda, 12. yüzyılda tek sesli, çalgıyla eşlik edilen “Minnesâger”

Bilgi Dünyası

Alman Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Alman resim sanatı dönemleri, eserleri ve ressamları hakkında bilgi Karolenjler döneminden günümüze yalnızca kitap resimleri kalmıştır. Bu resimler, birbirine karşıt üslupları olan Geç Antik, Bizans ve Suriye resimlerini örnek almışlardır. Hem Doğu hem Batı Frank okullarında beliren el yazmalarının kökenini saptamak çok zordur. Ada Dua Kitabı ve buna benzer birtakım eserler; büyük olasılıkla Aachen’da bulunan

Bilgi Dünyası

Sakarya Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Sakarya ilinin tarihi, tarihçesi. Sakarya’daki tarihi eserler, tarihi mekanlar, yerler hakkında bilgi. Tarihsel dönemlerde bölgeye ilk yerleşenler, Ege göçleriyle Anadolu’ya gelen Frig boylarıdır (İÖ 12. yüzyıl). Friglerin ardından, İÖ 9. yüzyılda bölgeye adını veren Bitinler de aynı bölgeye yerleştiler. İÖ 8. yüzyılda bölgede güçlü bir krallık kuran Frigler, yöreyi egemenlikleri altına aldılar. İÖ 676’da vahşi

Bilgi Dünyası

Afyon’un Tarihi Eserleri – Yerleri

0

Afyon ilini tarihi mekanları, yerleri. Afyon’daki tarihi eserler, tarihi kentleri, camileri hakkında bilgi. Afyon’da ilk dikkati çeken yapı Afyonkarahisar Kalesi‘dir. 226 m yükseklikte doğal bir kayalığın üzerine kurulmuş olan bu kale, Hititler döneminde yapıldı, çeşitli dönemlerde onarılarak kullanıldı. Friglerden sonra çeşitli uluslar tarafından değerlendirildi ve onarıldı. Bizans döneminde kale, Arap Orduları’nın saldırılarına karşı önemli bir

Bilgi Dünyası

Kütahya’nın Tarihi Yerleri

0

Kütahya ilindeki tarihi yapılar, eserler, tarihçesi, gezilecek tarihi mekanlar hakkında bilgi. Kütahya’nın 54 km güneybatısındaki Çavdarhisar İlçesi’nde bulunan Aizonai, yörenin en önemli antik kentidir. Bizans döneminde yapılmış olan Kütahya Kalesi, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar döneminde onarılmıştır. Yukarı Kale’ de Orta Hisar Mescidi adını taşıyan bir yapı vardır. Germiyanoğlu Süleymanşah tarafından 1377-1378’de yaptırıldı. Balıklı Mahallesi’ndeki Balıklı

Bilgi Dünyası

Muğla İlinin Tarihçesi

0

Muğla ilinin tarihi, tarihteki kurulan medeniyetler, tarihi yerleri, eski eserleri hakkında bilgi. Muğla Bölgesi, ilkçağda Karya adıyla bilinmektedir. Bölgeye adını veren Karlar, İÖ 3000’de Ege Adaları’ na egemendiler ve deniz yoluyla Anadolu’ya geçerek kendi adlarıyla anılan bölgeye yerleştiler. Hititlerin egemen oldukları dönemlerde bölgenin adı Lukka idi. İÖ 12. yüzyılda Yunanistan’ dan gelen Dorlar, Rodos, İstanköy

Bilgi Dünyası islam

İslam Mimarisinin Özellikleri

1

İslam mimarisinin önemli eserleri, camileri ve özellikleri nelerdir? İslam mimarisi nasıl bir değişme ve gelişme göstermiştir? İslam Mimarisinin Özellikleri İslam mimarlığı doğrudan doğruya Müslüman sanatçıların yarattığı mimarlıktır. Çeşitli milletlere mensup sanatların eseri olan bu mimarlığın üslûbundan bahsederken «Arap Üslûbu» deyimini kullanmak yanlış olur. Çünkü Araplar büyük ölçüde Müslümanlığın ilk zamanlarında işgal ettikleri ülkelerin mimarlık geleneklerinden,

Bilgi Dünyası

Selçuklu Döneminde Yapılan Mimari Eserler

0

Seçuklular döneminde Anadolu’da yapılan mimari eserler, camiler, medreseler, saraylar hangileridir? Hakkında bilgi. Selçuklular Devri: Selçuklular devrinde Anadolu’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ayakta duran önemli mimarlık eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin başında camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar gelir. Selçukluların ticaret yolları üzerinde gidip gelen kervanlar için birer günlük mesafelerde yaptıkları kervansaraylar devrin mimarlık üslûbunu belirten en

Bilgi Dünyası

Mozaik Nedir? Mozaik Sanatı Hakkında Bilgi

10

Mozaik nedir? Mozaik sanatının özellikleri, mozaik tarihçesi, Mozaik eserler, tarihteki yeri hakkında bilgi. MOZAİK, küçük, renkli parçaların yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen resimlerdir. Genel olarak, bu parçalar cam, renkli taş, kiremit gibi malzemeden meydana gelir; ayrıca eski çağlardan beri yapıldığı gibi sırf bu iş için hazırlanmış mozaik taşları da vardır. Mozaik taşları iki ayrı kısımdan

Gezi Selçuk

Selçuk Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0

Selçuk ilçesinin tarihçesi, tarihsel eserler, tarihi yerleri, gezilecek yerleri. Selçuk ilçesi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Selçuk İzmir’e bağlı bir ilçedir. İlin güneyinde; kuzey-kuzeybatıdan Torbalı ve Menderes, doğudan Tire, güneyden Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçeleri, batıdan Ege Denizi ile çevrilidir. İlçe toprakları, güneydoğu ve kuzeyden dağlarla çevrilidir. Tarihçesi: Bugünkü Selçuk İlçesi’nin yakınlarında bulunan antik Efes

Bilgi Dünyası Claude Monet - Gün Doğumu

Empresyonizm Nedir? (İzlenimcilik)

17

Empresyonizm nedir? Türkçemize geçen adı ile izlenimcilik nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır. EMpresyonist sanatçılar ve empresyonist eserler nelerdir? Empresyonizm Empresyonizm 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da başlayıp öteki ülkelere yayılan sanat akımı. Empresyonizm, “bir izlenimin uyardığı duyumların, duyulduğu biçimde üretildiği bir resim yöntemiydi” ve sanatçının nesneleri kendi kişisel izlenimine göre resimlemesini