Browsing: eski mısır

Tarih Mısır Piramitleri

Eski Mısır’da Bilim

0

Antik Mısır Döneminde bilim nasıldı? Eski Mısırlıların bilime bakış açısı ve bilim alanında yaptıkları çalışmalar ve ilerlemeler nelerdir? Bilim adamlarının çoğu rahiplerdi. Tapınakların sessizliği içine gömülen rahipler kendilerini dinle birlikte bilime de vermişlerdi. Piramitlerin yapılmasında ulaşılan başarı Eski Mısırlılar’da ileri bir matematik bilgisi olduğunu gösterir. Toprak ölçülerinin çok önemli olduğu Nil taşmalarının hayati bir rol

Biyografi

İmhotep Kimdir?

0

İmhotep kimdir ve ne yapmıştır? İmhotep hayatı, Mısır tarihindeki yeri, icatları ve eserleri hakkında bilgi. İmhotep İmhotep; Yunanca İmouthes (ü. iö 27. yy, Memphis, Mısır), Eski Mısırlı vezir, bilge, mimar ve müneccimdir. Üçüncü sülalenin ikinci firavunu Coser’in (iö y. 2686 – y. 2613) vezirliğini yapmış, ölümünden sonra Mısır ve Yunanistan’da hekimlik tanrısı sayılmış, Yunan tanrılarından

Bilgi Dünyası

Mısır Tanrısı Amon Hakkında Bilgi

0

Eski Antik Mısır tanrılarından Amon ya da diğer bilinen ismi ile Amon-Ra ile ilgili genel bilgiler Amon (Amun, Amana ya da Eski Yunancada Ammon olarak da geçer), Eski Mısır tanrısı. Orta Mısır’da Khmun‘un 8 tanrısından biridir. O çağlardaki okyanusun gizemlerinin insan biçiminde simgelenmesidir. Thebes Birleşik Krallığın başkenti olduktan (yaklaşık M.Ö 2100) sonra bilinmeyen koşullar altında

Bilgi Dünyası

Mısır Tanrısı Horus Hakkında Bilgi

1

Mısır Tanrısı Horus neyin tanrısıdır? Horus’un özellikleri nelerdir? Mısır Tanrısı Horus Hakkında Bilgi Horus; Eski Mısır dilinde hor. Eski Mısır dininde, bir gözü Güneş, öbür gözü Ay olan şahin biçimli tanrıdır. Başlangıçta Aşağı Mısır’ ın tanrısıydı. Sonradan Nehen’de (Yunanca Hierakonpolis) hükümdarın Horus’un bedenleşmesi olduğu anlayışı doğdu; Nehenli kralların Mısır’ın birliğini sağlamasından sonra bu anlayış bir dogmaya

Bilgi Dünyası

Hatçepsut Kimdir?

0

Hatçepsut Kimdir? Kraliçe Hatçepsut’un hayatı, biyografisi, dönemi, hükümdarlığı ile ilgili bilgi. Hatçepsut; 18. Sülale’den Mısır kraliçesidir (İÖ 1490-1468 arasında hüküm sürdü). Firavun I. Tutmosis ile Kraliçe Ahmose’nin kızı, baba bir kardeşi II. Tutmosis’in karısıydı. 1494-1490 arasında hüküm süren kocası II. Tutmosis’in ölümü üzerine Mısır tahtına çıkarılan üvey oğlu III. Tutmosis’e naiplik yaptı (1490-1488). 1488’de kendini

Bilgi Dünyası

Eski Mısır Aton Tanrısı

0

Aton Kimdir? Eski Mısır Tanrılarından Aton’un özellikleri, hikayesi, hakkında bilgi. Eski Mısır Tanrıları. Aton; Eski Mısır güneş tanrısıdır. Daha önce Amon-Ra’ya tapınan Tep rahipleri çok güçlüydüler. Amon-Ra güneş tanrısı Ra ile insan başlı Amon’u kişiliğinde birleştiren bir tanrıydı. Tanrılar kralı olmasına karşın, Amon-Ra yine de çok tanrılı Mısır inancında, aralarında firavunların da bulunduğu birçok tanrıdan

Bilgi Dünyası

Ahiret Nedir? Çeşitli Dinlerde Ahiret İnancı

0

Ahiret ne anlama gelir? Müslümanlarda, Hristiyanlarda, Musevilikte ve diğer dinlerde ahiret inancı nasıldır? Ahret yada Ahiret; dinsel inançlara göre insanların öldükten sonra sonsuza kadar kalacakları yer: Öte dünyadır. Ahret kavramı, tarihin ilk çağlarından başlayarak, kişiyi ve toplumları çok yakından ilgilendirdi. Bu nedenle kavram, bütün din ve inançlarda geniş ölçüde işlendi. Günümüzde de, ölümden sonra gidilecek

Bilgi Dünyası

Sfenks Nedir?

0

Sfenks ne demek? Sfenksin tarihçesi, özellikleri, sfenks hakkında bilgi. Sfenks Antik Çağ’da çeşitli uluslarca yapılan insan başlı, aslan vücutlu, bazen kanatlı heykeldir. Önceleri Eski Mısır uygarlığında görülen bir sanat anlayışı, daha sonraki dönemlerde Hitit ve Yunan dünyasında da benimsendi. Eski Mısır’da sfenks, firavunu doğaüstü bir güç olarak göstermek için insan başlı, aslan gövdeli yapılırdı. Eski

Bilgi Dünyası

Mobilya Tarihi

0

Tarih boyunca mobilyanın gelişimi hakkında bilgi. Eski Mısırlılardan günümüze kadar değişik medeniyetlerde mobilya. Mobilya tarihi. Mobilyanın çok eski devirlere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Yalnız o çağların mobilyalarını bugün ancak kabartmalarda görebiliyoruz. Öte yandan tarihin ilk medeni miletlerinden Sümerliler’in mobilyaları hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Bilinen en eski mobilyalar Mısırlılar’dan kalanlardır. Eski Mısır’da Mobilya

Bilgi Dünyası

Eski Mısır Sanatı

0

Eski Mısır sanatı hakkında bilgi. Eski Mısır’da edebiyat, mimarlık, resim, müzik ve dil hakkında bilgiler. Mısırlılar sanatta edebiyatta da çok ileriydiler günümüze kadar ulaşan ölmez eserler bırakmışlardır. Eski Mısır Edebiyatı : Ele geçen en eski Mısır edebiyat metinleri hiyeratik yazısı ile yazılmıştır. Hiyeratik yazı hiyeroglife benzeyen bir yazı çeşididir. Mısır edebiyatının en eski örneklerinde piramitlerde

Bilgi Dünyası

Eski Mısır’da Din

0

Eski Mısır’da din ile ilgili kısa ve özet bilgi. Antik Mısırlıların dini inanışları ve tanrıları. Eski Mısırlılar dini her şeyin üstünde tutarlardı. Çoktanrılı bir dinleri vardı. İlk tanrıları Gökyüzü idi. Onlara göre gökyüzü büyük bir kubbedeydi. İnek biçimindeki tanrıça Hathor burada otururdu. İneğin karnı binlerce yıldızla süslenmişti. Ayrıca burçlar da yıldızlar da tanrı olabiliyordu. Sahu

Bilgi Dünyası

Eski (Antik) Mısır Medeniyeti

0

Eski Mısır medeniyeti hakkında bilgi. Eski Mısırlıların giyim, ticaret ve yaşam tarzları ile Eski Mısırlıların gelenekleri hakkında bilgi. Eski Mısır’da büyük bir medeniyet kurulmuştu. O çağlardan kalma sanat, bilim, kültür eserleri Eski Mısırlılar’ın çok ileri bir hayat seviyeleri olduğunu gösteriyor. Eski Mısır’da ekonomik hayat tarımla hayvancılığa dayanıyordu. Nil’in kabarmaları sonunda meydana gelen bereketli topraklar ya