Browsing: Eski Yunan Tanrıları

Mitoloji Poseidon

Yunan Mitolojisi Denizler Tanrısı Olan Poseidon’un Hikayesi ve Sembolleri

0

Poseidon kimdir, ne tanrısıdır? Poseidon’un özellikleri, hikayesi, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Poseidon’un mitolojideki aile bireyleri ve sembolleri Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz ve su tanrısı. Yunanlıların en eski su tanrısı olarak denizi kişileştiren Pontos’la karıştırılmamalıdır. Poseidon adı “yeryüzünün kocası” ya da “dünyanın efendisi” anlamlarına gelir. Efsaneye göre baş tanrılardan Kronos ile Bereket Tanrıçası Rheia’nın oğlu, Zeus

Bilgi Dünyası

Hermes Kimdir?

0

Hermes Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Hermes’in hayatı, önemi, hikayesi ile ilgili bilgi. Hermes; Eski Yunan mitolojisinde belagat, ticaret ve hırsızların tanrısıdır. Roma mitolojisinde Mercurius adıyla bilinir. Zeus ile Gaia’nın birleşmesinden dünyaya gelmiştir. Doğduğu gün-kendi kundağını çözüp oralardan geçmekte olan bir kaplumbağayı öldürerek bağasından bir gitar yapar; sonra Pieria ovalarında Apollon’un sürülerinden çaldığı 50 kutsal ineği

Bilgi Dünyası

Herakles Kimdir?

0

Herakles Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Herakles’in hayatı, önemi, hikayesi ile ilgili bilgi. Herakles; Eski Yunan mitolojisinde yan tanrıdır. Gücün ve kahramanlığın simgesidir. Roma mitolojisinde Heracles adıyla bilinir. Zeus ile ölümlü Alkemene’nin oğludur. Herakles’in doğumunda Hera beşiğine iki zehirli yılan salıp onu öldürmeye kalkışırsa da bebek güçlü kollarıyla yılanları boğup ölümden kurtulur. Büyüdüğünde boyu posu ve

Bilgi Dünyası

Hephaistos Kimdir?

0

Hephaistos Kimdir? Hephaistos’un yunan mitolojisindeki yeri, özellikleri, hayatı, hikayesi hakkında bilgi. Hephaistos; Eski Yunan mitolojisinde Ateş ve Maden Tanrısıdır. Zeus ile Hera’nın oğludur. Bir söylenceye göre de Athena’yı kafasından çıkaran kocasına olan hıncıyla Hera, Hephaiotos’u kendi kendine doğurmuştur. Çirkin görünümü nedeniyle Olympos tanrıları tarafından hor görülür. Anası Hera’ya yardım etmek için Olympos’a gittiğinde Zeus’un öfkeyle

Bilgi Dünyası

Hera Kimdir?

0

Hera Kimdir? Eski Yunan Mitolojisinde Hera hayatı, hikayesi, özellikleri, Hera hakkında Bilgi. Hera;Eski Yunan mitolojisinde Evlilik Tanrıçasıdır. Kronos ile Rheia’nın kızı, Zeus ve öbür Olympos tanrılarının kız kardeşidir. Dünya egemenliğinin paylaştırılmasından sonra Zeus onu kendine eş seçmiştir. Analığın yüceliğini simgeleyen Hera’nın çocukluğu dünyanın öteki başında Okeanos ile Tethys’in yanında geçmiştir. Zeus ile Hera’nın düğünleri Batı

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Athena Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde Athena ne tanrısıdır? Athena’nın özellikleri, hikayesi, Athena hakkında bilgi. Athena; Eski Yunan mitolojisinde Zekâ Tanrıçasıdır. Zeus‘un kızıdır. Annesi, Okeanos’un kızı olan ve Eski Yunancada “akıl, düşünme gücü” anlamına gelen Metis’tir. Söylenceye göre Zeus, gebe bıraktığı Metis’i yutup içine alır; böylece, akıl gücüyle elde edilen dünya egemenliğini ve düşünme gücünün ürünlerini tümüyle kendine mal

Bilgi Dünyası

Zeus Kimdir? Zeus Hakkında Bilgi

9

Zeus kimdir? Zeus ile ilgili bilgi. Yunan mitolojisinde en büyük tanrı kabul edilen Zeus ve ailes hakkında bilgi Eski Yunan mitolojisinin baş tanrısı, gökler egemeni, Yunan tanrılarının en güçlüsü olanıdır. Roma mitolojisindeki adı Jüpiter olan Zeus Tanrıça Hera ile evlidir. Hera, Hades, Poseidon kardeşleri; Athena, Apollon, Artemis, Ares, Dionysos çocuklarıdır. Doğuşu şöyle olmuştu: Kronos, tacını

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Atlas

0

Eski Yunan Mitolojisinde Atlas Kimdir? Atlas’ın hikayesi, Yunan mitolojisi hakkında bilgi. Atlas; Eski Yunan mitolojisinde Titan İapetos ile deniz kızlarından Kiymene’nin oğludur. Menaitios, Prometheus ve Epimetheus’un kardeşidir. Bu dev yapılı yaratıklar Olymposlu tanrılara karşı baş kaldırmışlar; titanlar bu savaşta yenilince, Hesiodos’a göre, Atlas’a dünyayı omuzlarında taşıma cezası verilir. Homeros’a göre Atlas, omuzlarında göğü değil, yerle

Bilgi Dünyası

Ares Kimdir?

0

Yunan Mitolojisindeki Tanrılar, Ares kimdir? Ares ne tanrısıdır? Ares’in mitolojik hikayesi, hakkında bilgi. Ares; Yunan mitolojisinde Olympos’taki on iki büyük tanrıdan biridir. Daha sonraları Romalılar’ın Savaş Tanrısı Mars ile aynı olarak görülmeye başlanmıştır. Yunanlılar’ın nazarında Ares savaş, şiddet, gözü kapalı cesaret tanrısıydı. Sembolleri, cirit ve kılıç başta olmak üzere, meşale, köpek, atmacaydı. Halk muhayyelesi onun

Bilgi Dünyası

Apollon Kimdir?

0

Eski Yunan Mitolojisinde Apollon, Apollon’un hikayesi, Apollon kimdir, hakkında bilgi. APOLLON Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısıdır. Tanrıların en büyüğü Zeus’la, tanrıçalardan Leto’nun (Latone’nin) oğlu, Av Tanrıçası Diana’nın (Artemis’in) ikiz kardeşidir. Yunan asıllı olmaktan çok Anadolu asıllı olduğu sanılan Apollon çeşitli işlerin tanrısıdır. Tarım, ve Hayvancılığın Tanrısı, gelişen gençliğin koruyucusudur. Dünyanın ışıklı tarafının hakimidir, gümüş yayından fırlayan

Bilgi Dünyası

Afrodit (Aphrodite) Kimdir?

0

Afrodit (Aphrodite) Kimdir? Yunan Mitolojisinde Afroditin yeri, Venüs (Afrodit) ile ilgili bilgi. APHRODİTE [Venüs] Eski Yunanlılar’da Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Bir inanışa göre Tanrıların Tanrısı Zeus’la Dione’nin kızıdır. Birçok efsanelerin kahramanı olan Aphrodite , başka bir inanışa göre de deniz köpüğünden meydana gelmiştir. Romalılar’da bu tanrıçaya Venüs adı verilmiştir. Bundan dolayı Aphrodite Batı kültüründe Venüs

Bilgi Dünyası

Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis)

2

Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis) konusu, özellikleri, Aineias destanı ile ilgili bilgi. AİNEİAS Mitolojide Troia’lı bir savaş kahramanıdır. Aşk ve Güzellik Tanrıçası Aphrodite ile Troia’lı kahramanlardan Ankhises’in oğludur. Troia savaşlarında çok önemli bir rol oynamıştır. Dindarlığı ile tanınmış bir kimse olduğundan tanrıların onu koruduğu söylenir. Troia’nın düşmesi üzerine, düşmanın eline düşmemek için, kaçmış, kaçarken yaşlı